Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
19Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Geografia Solurilor

Geografia Solurilor

Ratings: (0)|Views: 3,658|Likes:
Published by fasolăi

More info:

Published by: fasolăi on Aug 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/27/2013

pdf

text

original

 
GEOGRAFIA SOLURILOR 
CURS2009
1
 
CUPRINS
 Introducere
...............................................................................
1.Noţiuni generale
....................................................................
1.1.Conceptul despre sol
....................................................
1.2. Solul sistem natural
.....................................................
2. Scurt istoric al dezvoltării ştiinţei solului
...........................
2.1. Apariţia şi dezvoltarea ştiinţei solului în lume
.........
2.2. Dezvoltarea ştiinţei solului în România
...................
3. Componenţii solului
.............................................................
3.1. Materia minerală solidă
............................................
3.2. Materia organică din sol
............................................
3.3. Apa din sol
……………………...................................
3.4. Aerul din sol
…………………………........................
4. Proprietăţile solului
………………………..........................
4.1. Proprietăţile fizice ale solului
…………....................
4.2. Proprietăţile chimice ale solului
…………..…………
4.3. Proprietăţile morfologice ale solului
……………….
5. Geneza şi evoluţia solurilor
……………………………….
5.1. Factorii pedogenetici
………………………………..
5.2. Principalele procese pedogenetice
…………………
5.3. Orizonturile pedogenetice şi profilul de sol
.............
333566810102126313232374349505661CURSURI Pag.
Curs 1 ……………………….. 3 10Curs 2 ……………………….. 10 – 16Curs 3 ……………………….. 16 – 21Curs 4 ……………………….. 21 – 24Curs 5 ……………………….. 24 – 28Curs 6 ……………………….. 29 – 31Curs 7 ……………………….. 32 – 36Curs 8 ……………………….. 37 – 40Curs 9 ……………………….. 40 – 43Curs 10 ……………………… 43 – 47Curs 11 ……………………… 47 – 49Curs 12 ……………………… 49 – 56Curs 13 ……………………… 56 – 62Curs 14 ……………………… 62 – 64
INTRODUCERE
2
 
Solul este unul din componenţii mediului înconjurător, ce are o importanţă deosebită înexistenţa vieţii terestre, dar mai ales în dezvoltarea societăţii omeneşti. Mediul înconjurător estealcătuit din o serie de componente naturale, cum sunt: aerul, apa, vegetaţia şi fauna, relieful,litologia şi solul, care prin proprietăţile lor realizează ecosistemul terestru. Aceste componente seaflă într-un echilibru dinamic, realizat în decursul timpului. Componentelor naturale li se adaugăcele create de activitatea umană.Solul s-a format la suprafaţa litosferei în zona de contact a acesteia cu atmosfera, hidrosfera şi biosfera, el reprezentând o importantă resursă naturală pentru societatea omenească. Pe sol sedezvoltă cea mai mare parte din vegetaţie, aceasta constituind baza sursei de alimente pentru om.Creşterea accentuată a numărului locuitorilor Terrei în ultima jumătate de secol (2,4 mld. în 1950,cca. 6,7 mld. în 2000), a impus o sporire a producţiei agricole, care s-a realizat prin luarea în culturăa noi terenuri, chiar în regiuni unde vulnerabilitatea solului la eroziune, salinizare, acidifiere,înmlăştinire ş. a. este foarte ridicată. În acest fel, resursele de sol s-au deteriorat pe întinse regiuni,făcându-le incapabile să menţină o activitate economică pe termen lung.
1. Noţiuni generale
1. 1. Conceptul despre sol
Conceptul de sol a evoluat în timp, de la suprafaţa fermă a uscatului, la suport pentru plante,apoi la mediul poros capabil să asigure apa, aerul şi elementele nutritive pentru plante (şcoalaagronomică din sec. XIX), la un produs de alterare a rocilor de la suprafaţa scoarţei (şcoalaagrogeologică). V. V. Dokuceaev (1883) a introdus conceptul de sol-corp natural, format subacţiunea îndelungată a factorilor pedogenetici, diferenţiat pe orizonturi, afânat, de adâncime variatăşi care diferă de materialul parental subiacent prin morfologie, proprietăţi fizice şi chimice, ca şi princaracteristici biologice.Concepţia actuală, sistemică defineşte solul ca un sistem structural, complex, polifazic,deschis şi polifuncţional. N. Florea (1993) arată că: “Solul reprezintă produsul transformării substanţelor minerale şiorganice de la suprafaţa scoarţei terestre sub influenţa factorilor de mediu în timp îndelungat,caracterizat printr-o anumită organizare şi morfologie proprie; el constituie mediul de dezvoltare a plantelor superioare şi baza de trai pentru animale şi oameni.Solurile sunt considerate corpuri naturale, tridimensionale, constituite din material relativafânat, situate la suprafaţa scoarţei terestre. Ele sunt alcătuite din componente minerale, organice şiorganisme vii, aflate în interacţiune, cu însuşiri fizice, chimice, biologice şi morfologice diferite decele ale materialelor parentale din care s-au format. Solurile au evoluat în timp prin procesespecifice pedogenetice, sub acţiunea climei şi vieţuitoarelor în diferite condiţii de relief. Ele au oorganizare proprie şi sunt într-un schimb continuu de substanţe şi energie cu mediul înconjurător.Solurile se autodezvoltă şi asigură condiţiile necesare creşterii plantelor, proprietatea lor principalăfiind fertilitatea”.Datorită faptului că solul este un sistem complex, având interacţiuni cu celelalte sisteme, el participă la producerea de fitomasă, influenţează capacitatea de producţie a ecosistemelor, având ocontribuţie esenţială în recircularea elementelor chimice în natură şi reglează compoziţia atmosfereişi hidrosferei (fig. 1). Fiind format la suprafaţa scoarţei de alterare, solul contribuie la stabilitateareliefului prin protejarea stratelor adânci ale scoarţei. În acelaşi timp, datorită proprietăţilor luifizice, chimice, mineralogice sau biologice, solul are o acţiune de atenuare a variaţiilor bruşte, care pot, uneori, interveni în unele caracteristici ale sale, precum şi de filtrarea şi epurarea diverselor substanţe poluante.
3

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Szilagyi Jozsef liked this
Szilagyi Jozsef liked this
irinutta liked this
Alexandra Goaga liked this
Claudiu Ivascu liked this
dan man liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->