Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tap Chi Security 365 So 3

Tap Chi Security 365 So 3

Ratings: (0)|Views: 13|Likes:
Published by DongDuongICT

More info:

Published by: DongDuongICT on Aug 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2011

pdf

text

original

 
Th
ư
ngõ,
Chào m
ng các b
n
đ
ã quay tr 
ở 
l
i v
ớ 
i T
 pChí Security365, trong 2 s
 
đầ
u tiên chúng ta
đ
ã th
o lu
n v
m
t s
ch
 
đề
an tòan thôngtin trong khi s
d
ng internet wifi
ở 
côngc
ng hay k 
thu
t
n danh khi l
ướ 
t web. Bênc
nh
đ
ó là các ki
ế
n th
c c
ă
n b
n c
a m
t Web Master…Trong s
ti
ế
 p theo, chúng ta s
tìm hi
u thêm v
nh
ng khái ni
m c
a gi
ớ 
ihacker nh
ư
Foot Printing, Ph
n 2 c
a Web Master : Xây Nhà Trong Th
ế
Gi
ớ 
iPh
ng, T
ng Quan Firewall, Xây D
ng Email trên n
n Google App hay h
ướ 
ngd
n thi
ế
t l
 p h
th
ng Domain Controller…cùng nhi
u thông tin thú v
khác.c
ũ
ng nh
ư
m
i khi, t
 p chí Security365 có kèm theo nh
ng ph
n demo
để
 các b
n có th
xem h
ướ 
ng d
n tr 
c ti
ế
 p m
t cách nhanh chóng, d
dàng.Các b
n hãy cài
đặ
t ch
ươ 
ng trình Acrobat Reader 
để
có th
 
đọ
c và xem t
 pchí!Ban Biên T
 p T
 p Chí Security365 xin c
m
ơ 
n s
quan tâm c
a các b
n, hyv
ng trong th
ờ 
i gian t
ớ 
i s
 
đượ 
c
đồ
ng hành cùng các b
n nhi
u h
ơ 
n n
a trongth
ế
gi
ớ 
i thông tin nhi
u bi
ế
n
đổ
i này!Website T
 p Chí Security365http://www.security365.vn 
 
Tin Công Ngh
 
Mac OS X Lion "l
di
n" nhi
u tính n
ă
ng m
ớ 
i
Apple
đ
ã gi
ớ 
i thi
u phiên b
n Mac OS X Lion dành cho các nhà phát tri
n
để
h
xem và
đ
ánh giátr 
ướ 
c v
phiên b
n h
 
đ
i
u hành k 
ế
ti
ế
 p c
a Mac.Tính n
ă
ng m
ớ 
i
đầ
u tiên trong Mac OS X Lion là AirDrop.
Đ
ây là
ng d
ng có th
thay th
ế
 Dropbox. Apple mô t
AirDrop nh
ư
là m
t ph
ươ 
ng th
c c
c k 
 
đơ 
n gi
n
để
sao chép các t
 p tin t
 máy tính Mac sang m
t máy khác qua công ngh
không dây mà không c
n ph
i cài
đặ
t.M
t tính n
ă
ng m
ớ 
i khác là Versions có th
t
 
độ
ng l
ư
u liên ti
ế
 p các phiên b
n c
a tài li
u và Applec
ũ
ng cho bi
ế
t tài li
u c
ũ
ng d
dàng tr 
ở 
l
i tình tr 
ng nh
ư
các phiên b
n tr 
ướ 
c
đ
ó. Tính n
ă
ng nàyc
ũ
ng
ă
n kh
ớ 
 p hoàn toàn v
ớ 
i tính n
ă
ng AutoSave mà c
ũ
ng cho phép l
ư
u t
 
độ
ng các tài li
u khing
ườ 
i dùng
đ
ang thao tác. Resume, m
t tính n
ă
ng m
ớ 
i n
a, cho phép h
i ph
c l
i các
ng d
ng khing
ườ 
i dùng m
ở 
l
i hay kh
ở 
i
độ
ng l
i máy tính Mac, ph
n l
ớ 
n các
ng d
ng
đ
a tác v
 
đượ 
c th
chi
n d
ướ 
i iOS 4.0.Vi
c h
 
đ
i
u hành Lion có v
t
ươ 
ng t
v
ớ 
i iOS thì không ph
i là ng
u nhiên. Do tr 
ướ 
c
đ
ây, Apple
đ
ã t
ng tuyên b
h
 
đ
i
u hành Lion s
th
a h
ưở 
ng nh
ng tính n
ă
ng t
t nh
t t
h
 
đ
i
u hành trên
 
thi
ế
t b
 
đ
i
độ
ng c
a Apple
để
mang sang máy tính
để
bàn. Lion h
tr 
ợ 
 
ng d
ng có th
ch
y ch
ế
 
độ
 
ở 
toàn màn hình và h
tr 
ợ 
c
 
độ
ng
đ
a ch
m. M
t tính n
ă
ng khác
đ
ã
đượ 
c Apple thông báo tr 
ướ 
c
đ
ólà Mission Control s
cung c
 p cho ng
ườ 
i dùng m
ở 
xem
ng d
ng trên toàn màn hình và tính n
ă
ngLaunchpad. N
ế
u là thành viên c
a Mac Developer Program, các nhà phát tri
n s
có c
ơ 
h
i làm vi
c tr 
c ti
ế
 pv
ớ 
i Lion t
kho d
li
u tr 
c tuy
ế
n Mac App Store. Theo thông tin t
Apple, phiên b
n cu
i cùngc
a Lion s
có m
t trên th
tr 
ườ 
ng vào mùa hè này. Phil Schiller, Phó ch
t
ch ph
trách ti
ế
 p th
s
n ph
m trên toàn c
u c
a Apple, cho bi
ế
t iPad chính là ngu
n c
m h
ng
để
Lion có nh
ng b
ướ 
c c
iti
ế
n
đ
áng k 
và hy v
ng các nhà phát tri
n s
 
ư
a chu
ng m
t s
tính n
ă
ng nh
ư
Mission Control vàLaunchpad. Nhà phát tri
n gi
ờ 
 
đ
ây c
ũ
ng có th
dùng các tính n
ă
ng tuy
t v
ờ 
i c
a Lion m
ớ 
i nh
ư
ch
ế
 
độ
xem toàn màn hình, dùng c
 
độ
ng, hay t
n d
ng tính n
ă
ng Versions và Auto Save
để
dùng chocác
ng d
ng c
a riêng h
.Theo PCWorld VN

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->