Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bergsport 144 Dec 2009

Bergsport 144 Dec 2009

Ratings: (0)|Views: 1,708|Likes:
Published by kansliet

More info:

Published by: kansliet on Aug 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

08/08/2011

pdf

text

original

 
Bergsport #144 · DeCemBer 2009
 
#144 d 2009 Pi: 50 k.
SvenSka klätterörbundet
 
PaPPan
 McClure 
 Geniet
Sharma 
nytursmeCkat
island
Dômes de Miage 
 mys På
 
sylarna
Barnvänliga 
 
laolianG
PROFILER
 
2
Bergsport #144 · DeCemBer 2009
 
3
Bergsport #144 · DeCemBer 2009
 
Bergsport utges av svenska klätterörBunDet, skreDaktIonsaDress
Bergsport, Torsgatan 5,411 04 Göteborg
teleon
Tel. 031-743 21 71
e-post
bergsport@brant.se
reDaktör
John Liungman
omvärlDsreDaktör
 
Emma V Larsson,em@glocalnet.net
layout
Lotta Bernhed, Zetterqvist tryckeri
prepress
SG Zetterqvist
annonsBoknIng
Robert Nicklasson,Tel. 031-788 71 41, robert@brant.se
proDuCeras av
ZetterQvist Förlag AB,Tel. 031-743 20 80, ax 031-743 20 90
tryCk
SG Zetterqvist, GöteborgBERGSPORT kommer ut med yra nummer per år. Redaktionen ansvarar ej ör ickebeställt material. Texter redigeras och kortas eter behov. Åsikter i artiklaroch debattinlägg är örattarens och inte redaktionens.
När Annelie Pompe nådde internettäckning eter senaste äventyret i Himalaya fck honen kalldusch. Multiäven-tyraren Janne Corax hade skrivit en lång och övertygande utläggning om att Pompe  örvanskat akta om sin expe-dition på Shishapangma. Fel-aktiga höjdangivelser, el toppar och manipulerade bilder skapade en bild av Pompe som en publicitetsjagande ejkalpinist. Snart  anns det 500 upprörda inlägg på tråden på Utsidan.se. (Sök påShishapangma+summering om du vill veta mer.) Jag hade gärna sett att Bergsport kunde expertgranska de olika påståendena journalistiskt. Men den specialkunskapen har inte jag i dagsläget, så jag nöjer mig med en kommentar rån sidlinjen. Jag menar att Janne Corax, och andra kunniga som David Fält och Raael Jensen, gör rätt i att skärskåda vad prosäventyrare  påstår sig göra i bergen. Ära den som äras bör - ingen borde kunnanå kändisskap på tveksamma meriter.Samtidigt tycker jag att det år fnnas rimliga proportioner.Dispyten handlar om huruvida Pompe nådde örtoppen Central Summit eller vände strax innan - alltså inte om hon nådde toppen.Dessutom rör det sig om en ”ärsking” i Himalaya, och inte omnågon uppseendeväckande bestigning även om den lyckats.Det var el av Corax att gå ut med sina anklagelser innan han pratat med Pompe. Hennes svar var tydligt och sakligt. Faktaelen på bloggar, och de redigerade bilderna, var ett resultat av dålig kommunikation mellan klättrare och medhjälpare hemmavid.Förstärkt, tycks det, av att de där hemma saknade tillräcklig kunskap om bergen och om klättersamhällets kultur och krav på precision i rapporteringen. Där har även Pompe en läxa att lärainör ramtida projekt. Det var slarvigt men inte lögnaktigt.Det var också en överreaktion av ExplorersWeb att (anonymt) lyta ram Pompes rapportering som någon sorts rekord i lögnaktig-het. Upprördheten tror jag bygger på en ackumulerad irritationbland många av våra duktigaste men medialt okända klättrare.Prosäventyrarna utör inget revolutionerande ör svensk himalay-aklättring, men lyckas manövrera sig till berömmelse på mediokra prestationer tack vare en okunnig press. Tycker kritikerna. Annelie Pompe är ett enomen. Hon har en makalös ysik och ett driv å örunnat. Om inte den här stormen skrämmer bort henne  rån bergen så kommer hon snart att visa många gamlingar var skåpet ska stå. Ge henne goda råd istället ör en massa skäll.PS. Strax innan tryck ringer Torbjörn Ohlén och öreslår en arti-kel med goda råd till aspirerande himalayaklättrare. Ett utmärkt initiativ, och roligt om något gott kan komma ur hela kontrover-sen. Mer i nästa nummer alltså! Omslagsbild: Andreas Johansson vet vart han ska. Tom’s Pitch (7a+), Ton Sai,Thailand. Bild: Robin Bouleau.
skvalp IankDammen
   n  y  a       d  a   k   t   ö         J  o   h     l   i  u        a  

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->