Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Priracnik Po Matematika i Zapoznavawe Na Okolinata

Priracnik Po Matematika i Zapoznavawe Na Okolinata

Ratings: (0)|Views: 993 |Likes:
Published by Ljubica Ruzinska

More info:

Published by: Ljubica Ruzinska on Aug 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2013

pdf

text

original

 
 Унапредување на наставата по математика и запознавање на околината
Унапредување на наставата поматематика и запознавање наоколината
Kate Burke Walsh
Copyright © Open Society Institute
 
 Унапредување на наставата по математика и запознавање на околината
Печатењето на овој прирачник е финансирано од Американскиот народ преку Агенцијатана САД за меѓународен развој – УСАИД Македонија, во рамките на Проектот за основнообразование што го спроведува Академијата за развој на образованието (АЕД), вопартнерство со Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) и Универзитетот воИндијана.Компонентата “Унапредување на наставата по математика и запознавање на природата иоколината од прво до трето одделение”, АЕД ја спроведува во партнерство со Фондацијатаза образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор”-Македонија.
Стручна редакција:
Сузана КиранџискаАница Алексова Лилјана Самарџиска
Корица:
Дарко Марчевски
ДТП:
Скарабеј доо
Техничка помош:
Дарко МарчевскиМатилда БајковаСтавовите на авторите искажани во овој прирачник не ги изразуваат ставовите на Агенцијатана САД за меѓународен развој или на Владата на Соединетите Американски држави
.
 
 Унапредување на наставата по математика и запознавање на околината
VOVED^EKOREWE NIZ 21-ot VEK
Obrazovanietotrebadabidenaso~enokoncelosniotrazvojna~ovekovatali~nostikonzajaknuvawenapo~ittana~ove~kitepravaiosnovnislobodi.” @anPija`e
Programata za deca “^ekor po ~ekor” e zasnovana na cvrstoto veruvawe vo principitena demokratijata. I predu~ili{nata i u~ili{nata programa gi pottiknuvaatdecata da stanat aktivni gra|ani, da gi cenat vrednostite od demokratskiotna~in na `iveewe. Istra`uvaj}i gi potrebite na decata, programata prodol`uvaso promoviraweto na su{tinskite vrednosti-vzaemna po~it, odgovornost me|udecata i vozrasnite, ~esnosta, gri`ata i trudoqubivosta. Vozrasnite koi gimodeliraat ovie vrednosti vo nivnata vzaemna sorabotka so decata, vsu{nostna idnite gra|ani im gi prenesuvaat vitalnite karakteristiki na edno razvienodemokratsko op{testvo. Ovie karakteristiki se osnova za razvojot na programata“^ekor po ~ekor”. U~itelite gi vodat decata vo praveweto izbor i prevzemawetoli~na odgovornost za napraveniot izbor. Decata vo demokratskata u~ilnica sepottiknati da go formuliraat i izrazat svoeto sopstveeno mislewe, da postavuvaatpra{awa i da razgovaraat.Vo kreiraweto na ovoj dokument, zemena e vo predvid rabotata na uva`eni ekspertiod poleto na kognitivnata psihologija, lu|e koi gi istra`uvaat mozo~nite funkcii,socijalnite nauki i obrazovanieto. Na{a cel be{e da go spoime najdobroto odEvropskite i Amerikanskite obrazovni filozofii, da razvieme model koj janaglasuva individuata kako kreativen mislitel vo megusebno zavisniot svet.
UNIFICIRAWE NA IDEITE I CELITE-OD TEORIJA DO PRAKSA
Vo dizajniraweto na metodologijata “^ekor po ~ekor” se provlekuvaat ~etiri glavniidei: komunikacija, gri`a, zaedni{tvo i povrzuvawe. Niz ovie idei, programata“^ekor po ~ekor” za decata od osnovno u~ili{te, gi odrazuva ~etirite osnovniceli:Da se razvijat u~enici koi }e u~at celiot svoj `ivotDa se sozdade sredina za u~ewe koja }e se bazira na vzaemna po~it i demokratskiprincipiDa se obezbedi razvoj na uspe{na vospitno-obrazovna praksaDa im se ovozmo`i na u~enicite da steknat znaewa kako i umetni~ki, eti~kii prakti~ni sposobnosti za da u~estvuvaat uspe{no vo edno demokratskoop{testvo

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
velika077 liked this
Maja Krstevska liked this
Maja Krstevska liked this
Emsel Shabani liked this
Biljana Mileska liked this
Goran Kostov liked this
Ive Mladenova liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->