Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Makedonski jazik

Makedonski jazik

Ratings: (0)|Views: 2,482|Likes:

More info:

Published by: Светлана Бобевска on Aug 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/19/2013

pdf

text

original

 
OU,, LAZO ANGELOVSKI,, - AerodromSkopjeGODI[NO PLANIRAWEM A K E D O N S K I J A Z I Petto oddelenie, devetgodi{no obrazovanie
U~ebna 2010/2011 godina
Izrabotil:M-r Mirjana Aleksova
 
Spored nastavniot plan po makedonski jazik vo petto oddelenie(devetgodi{no obrazovanie) se planirani po
5 ~asa sedmi~no
,odnosno
180 ~asa godi{no.Napomena
: brojot na ~asovi po nastavni podra~ja e fleksibilen (mo`eda se menuva spored potrebite na u~enicite i integriraweto nanastavanite sodr`ini so drugite predmeti).
CELI NA NASTAVATA PO MAKEDONKI JAZIK VO PETTOODDELENIE
U~enikot/ u~eni~kata:
da se zapoznae so osnovnite istoriski fakti od razvojot namakedonskiot literaturen jazik;
da se osposobuva za pravopis i pravogovor na soglaski isamoglaski;
PROGRAMSKI PODRA^JA BROJ NA^ASOVI Jazik 70 ~asa* gramatika* pravopis^itawe literature i lektira 70~asa* ~itawe* literature (proza, poezija)* izbrani naslovi i tekstovi - lektiraIzrazuvawe i tvorewe 30~asa* usno izrazuvawe* pismeno izrazuvaweMediumska kultura10 ~asaVkupno:180 ~asa
 
da razlikuva zborovi koija menuvaat i koi ne ja menuvaat svojataforma;
da steknuvaat znaewe za zamenki i istoto da go primenuva vodadeni jazi~ni situacii;
da go pro{iruva znaeweto za vidovite imenki, pridavki, broevi,glagoli i za nivnite gramati~ki kategorii (rod, broj, vreme);
da usvojuva poimi i pravila od gramatikata, pravogovorot ipravopisot na makedonskiot standarden jazik;
da se zapoznae so funkcijata na zborovite i so nivnata primenavo usnata i pismenata komunikacija;
da razlikuva nekolku vidovi re~enici vo dadenite tekstovi i istiteda gi primenuva vo pismenoto izrazuvawe;
da se osposobuva da ~ita so razbirawe poslo`eni tekstovi;
da gi usvojuva poimite roman za deca, raskaz, basna ;
da se osposobuva za osnovna analiza na prozno i poetsko delo;
da se osposobuva za za usno i pismeno raska`uvawe ipreraska`uvawe bez i po daden plan;
da se osposobuva da pi{uva tekst na zadadeni temi;
da steknuva osnovni poimi od oblasta na teatarskata i filmskataumetnost;
Programsko podra~je -
 JAZIK 
( gramatika, pravopis), 70 ~asaKonkretni celi:
U~enikot/u~eni~kata:
Da se osposobuva da go razbira jazikot kako sistem na znaci;
Da gi razlikuva soglaskite po zvu~nost;
Da go usvoi poimot za zbirni imenki;
Pravilno da gi upotrebuva zbirnite imenki vo govorot;
Da gi razlikuva zbirnite imenki od drugite vidovi imenki;
Da gi usvoi poimite za prisvojni i brojni pridavki;
Da gi razlikuva prisvojnite i brojnite pridavki;
Da go usvoi poimot za pokazni zamenki;
Da go opredeluva glagolskoto vreme (sega{nost, minatost,idnost);
Da gi razlikuva formite na glagolite za sega{nost, minatost,idnost;
Da go usvoi poimot za prosta re~enica;
Da gi prepoznava prostite re~enici vo tekstot;
Da gi razlikuva prostite re~enici od drugite re~enici (slo`enite)vo tekstot;
Da gi razlikuva slo`enite re~enici od prostite re~enici;
Da sostavuva slo`eni re~enici;
Da gi prepoznava homonimite vo re~enicata;

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Marija Trajkoska liked this
Danica Murgova liked this
Riste Avramovski liked this
Borce Ristov liked this
miovska liked this
das liked this
Nikolce Krsteski liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->