Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Programa Na v Odd. Aktivot

Programa Na v Odd. Aktivot

Ratings:
(0)
|Views: 531|Likes:

More info:

Published by: Светлана Бобевска on Aug 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2013

pdf

text

original

 
OU,, LAZO ANGELOVSKI,,-Aerodrom-Skopje 
-
 GODI[NO PLANIRAWE T V O R E [ T V O
V
(petto) oddelenie , devetgodi{no obrazovanie
U~ebna 2010/2011 godina
Podgotvil
 Irena Hristovska
 
T V O R E [ T V O
V
petto) oddelenie 
(devetgodi{no osnovno obrazovanie)
PODRA^JA
-
 
Govorno tvore{tvo
-
 
Muzi~ko tvore{tvo
-
 
Muzika i dvi`ewe
-
 
Likovno tvore{tvo
Celite i aktivnostite od izbraniot nastaven predmet TVORE[TVO vo
 
V
 
oddelenie, se nadovrzuvaat na onie vo
 
IV
 
odd. U~enicite mo`at i za prv patvo petto oddelenie da go izberat ovoj nastaven predmet.Poradi razli~nite interesi i mo`nosti na sekoj nu~enik vo paralelkata,programata uslovno e podelena na ~etiri dela (~etiri podra~ja):govorno,likovno, muzi~ko tvore{tvo i muzika i dvi`ewe, taka {to siteu~enici }e izberat {to najmnogu gi interesira i kade se ~uvstvuvaatnajsigurni vo ramkite na ovoj predmet.Spored nastavniot plan po tvore{tvo, izbraniot nastaven predmet vo
 
V
 
oddelenie se izu~uva so po
1 ~as sedmi~no
, odnosno
36 ~asa godi{no.
 
Napomena: brojot na ~asovi po nastavni podra~ja e fleksibilen (mo`e da se menuva sporedpotrebite na u~enicite i integriraweto na nastavanite sodr`ini po drugite predmeti
).
 
 
 CELI NA NASTAVATA PO TVORE[TVO ZA
(petto) ODDELENIE 
U~enikot/ u~eni~kata:
 
Da se pottiknuva sopstvenite ~uvstva i razmisluvawa da gi preto~i votekst, soglasno svoite mo`nosti i interesi;
 
De se pottiknuva da napi{e tekst spored sopstvenata zamisla (pokana,poster, plakat, blagodarnica, kratki tekstovi za dramatizacii,tekstovi za almanah, detsko spisanie, u~ili{no spisanie i sl.)soglasno svoite mo`nosti i interesi;
 
Da se osposobuva da ja izrazi svojata muzi~ka misla preku peewe ilisvirewe na nekoj instrument koj go poznava, soglasno svoite mo`nostii sposobnosti;
 
Da go razviva osetot za zaedni~ko muzicirawe, soglasno svoitemo`nosti;
 
Da go usovr{uva ritamot i ~ekorot na razli~nite vidovi sovremenamuzika, soglasno svoite mo`nosti;
 
Da razviva ritmi~ki i graciozni dvi`ewa usoglaseni so razli~nividovi na muzika soglasno mo`nostite i sposobnostite;
 
Da se osposobuva da osmisluva ednostavna koreografija, soglasnosvoite mo`nosti;
 
Da se osposobuva za popotpolno i posigurno likovno izrazuvawe nasvoite idei i temi, za vnesuvawe pove}e detail i nivno poskladnokombinirawe i komponirawe vo novi celini;
 
Da se pottiknuva na originalno likovno izrazuvawe so likovni inelikovni materijali;
 
Da se osposobuva za povrzuvawe na razli~nite vidovi na detskototvore~ko izrazuvawe;
 
De se ohrabruva slobodno da nastapuva pred drugite u~enici,roditelite i vrabotenite vo u~ili{teto.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->