Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vrak og grotter i Middelhavet:Malta & Gozo

Vrak og grotter i Middelhavet:Malta & Gozo

Ratings: (0)|Views: 87 |Likes:
Published by VisitMalta

More info:

Published by: VisitMalta on Aug 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2011

pdf

text

original

 
42Dykking 2/2011Dykking 2/201143
DYKKEREISE
Tekst og foto |
Christian Skauge
Malta & Gozo
 
Vrak og grotter i Middelhavet:
Du har ikke dykket før du har besøkt Malta og Gozo. En blanding av otte vrakog fantastiske grotter kombinert med nesten usannsynlig god sikt gjør dette tilen dykkeklassiker. Og best av alt – det er ikke langt unna!
Malta og Gozo er for klassikere å regnenår man snakker om dykkedestinasjoneri Middelhavet. De to tvillingøyene liggerlangt til havs, og siden det ikke finneselver på øyene blir heller ikke vannetomkring forurenset av silt og sand. Dettebetyr praktisk talt krystallklar sikt åretrundt, og brosjyrene holdt definitivt hva delovet. Dersom vrakdykking og fantastiskegrotter og undervannsformasjoner stårpå ønskelisten er det liten tvil om at bådeMalta og Gozo kan konkurrere mednesten hva som helst.
Eldgammel historie
Malta og Gozos historie er eldgammel,og kan spores helt til ca. år 5.000 førKristus da øyene ble kolonisert av etfolk fra Sicilia i dagens Italia, som liggeromtrent 90 minutter mot nord meddagens moderne katamaranferger. Ioldtiden tok nok ferden noe lenger tid,og det er ikke sikkert at det tilreisendeumiddelbart ble så imponert over det defant: Øyene er knusktørre og litt forblåste,og kysten består stort sett av skarpeklipper eller stupbratte berg som stuperned i det krystallklare vannet. Dissetidlige innbyggerne bodde i huler oggrotter, som det er mange av på øyene– både over og under vann.Øyene består for det meste avkalkstein, noe også bebyggelsen bærerpreg av. En rundtur i hovedstaden Vallettaer en fryd for øyet. De vakre, sandfargedebygningene er stinne av historie ogkultur, og kafélivet blomstrer i de trangegatene og på de små piazzaene. Pånaboøya Gozo står naturen mer i fokus,men også her bys det på en mengdehistoriske bygninger – i et mer avslappetog laidback miljø i bitte små, pittoreskelandsbyer.
Episk kjærlighet
Øyenes historie er mangslungen ogsvært interessant. Malta og Gozo varviden kjent i oldtiden, og har til og medsin plass i gresk mytologi. Homer fortelleri sitt episke dikt Odysseen om hvordanOdyssevs, konge av Ithaca, forliser ogblir skylt i land på Gozo. Her ble hanforhekset av nymfen Calypso, som igresk mytologi var datter av kjempenAtlas. Kjærlighetshistorien varte isyv år før Odyssevs klarte å rømme.Den dag i dag kan man beskuegrotten de to skal ha bodd i – enpopulær turistattraksjon, spesielt forforelskede par.
Stuart Rhys-Jones fra Tec Deep Blue var guide og modell på de fantastiske vrakdykkene på Malta. Her poserer han ved skorsteinen på Um El Fahroud. Til høyre tunnelåpningen ut mot havet på det spektakulære dykkestedet Inland Sea like ved Azure Window på Gozo.
 
44Dykking 2/2011Dykking 2/201145
DYKKEREISE
“Volda har M/S Elin, medan Ørsta lokkarvrakdykkarar med både D/S Radbod(biletet) og Albert Janus.”
 
Patruljebåten P-29 Boltenhagen er et relativt nytt vrak,og ble senket som dykkemål og kunstig rev i det populære dykkeom- rådet ved Cirkewwa Point nord på Malta.
Gjennom årtusenene har Malta og Gozo værtunder herredømme en rekke folkeslag – fønikiere,kartagenere, romere, bysantinere, arabereog europeere. Størst betydning har den langeperioden ridderordenen Knights of St. Johnhersket over øyene, fra 1530 til 1798. Mange avforsvarsverkene og kirkene som ble reist av denhellige, religiøse ordenen står den dag i dag sommonumenter over øyenes fantastiske historie.
Harde kamper og mange vrak 
Ridderordenens styre kom til ende i 1798 da deble fordrevet fra Malta og Gozo av Napoleon.Franskmennenes styre ble imidlertid kortvarig.Allerede etter to år gjorde innbyggerne opprør, ogøyene ble innlemmet i det britiske samveldet hvor deværende til de fikk sin selvstendighet i 1964. Maltafast på den britiske siden i begge verdenskrigene,og motstanden mot aksemaktenes bombing underandre verdenskrig er legendarisk. Faktisk stodnoen av de aller hardeste kampene i krigen påMalta, noe farvannene rundt øyene bærer preg avi form av en mengde vrak – både skip og fly.De flotte skipsvrakene trekker mangedykkere til Malta, men det som virkeligpirrer manges interesse litt ekstra er tofantastiske flyvrak – en Bristol Beaufightersom ligger opp ned på 37 meters dyputenfor St. Julians Bay like nord forValletta, og et Bristol Blenheim bombeflypå 42 meters dyp sørøst for øya. Lysten tilå besøke begge var naturligvis stor, menbegrenset tid gjorde at vi var nødt til åvelge – og valget falt på Blenheimen, somvisstnok skal være den eneste av sitt slagunder vann i hele verden.
Blenheim Bomber, Delimara, Malta
Bristol Blenheim var et lett bombefly somopprinnelig ble bygget som det raskestepassasjerflyet i Europa i 1934. RAF bleraskt interessert, og produksjonen blesatt i gang i 1937 under navnet Blenheim.Flyet var det første britiske fly som heltog holdent konstruert av metall, oghadde opptrekkbart understell, elektriskstyrte mitraljøser og vridbare propeller.Vingespennet var på 17,1 meter.Den 13. desember 1941 var bombeflyetpå vei mot Hellas på et bombetokt, da denble beskutt av to italienske Macchi C200 jagerfly og så sterkt skadet av pilotenmåtte nødlande på vannet. Den enepropellen ble skutt av, og skroget løsnetfra vingene i det kraftige sammenstøtetmed havoverflaten. Det er derfor barevingen og de to motorene som liggerigjen på bunnen, ved siden av noenugjenkjennelige vrakrester. Likevel erdet et fantastisk dykk, som blir gjortennå bedre av den nesten uvirkelig godesikten. Allerede på 10–12 meters dyp kanvi se konturene av vingen på bombeflyet,og de to store motorene trer tydelig frem.For et syn!Stuart Rhys-Jones som eier dykke-sentrene Dive Malta og Tec Deep Blueguider meg rolig rundt på vraket, og poserer villigover vingen og ved motorene mens jeg fotografererfra alle tenkelige vinkler. Bildene fra den motorenhvor propellen fortsatt sitter på ble spesielt fine,og jeg er fornøyd mens vi ligger på 5 metersdyp for å kvitte oss med litt deko og gjøre unnasikkerhetsstoppen.
HMS Maori, St. Elmos Bay, Valletta, Malta
Vrak finner man mange steder på Malta – ogsåinne i havneområdet. I St. Elmos Bay, underfestningen som har gitt bukta navn, ligger resteneav den engelske destroyeren HMS Maori. Det 115meter lange krigsskipet sank i Vallettas GrandHarbour etter å ha fått en direkte bombetreffer imaskinrommet den 15. februar 1942, men blehevet i 1945 fordi hun blokkerte skipstrafikken.Planen var å dumpe skipet på dypt vann, menunder slepet brakk destroyeren i to, og en drøyt35 meter lang seksjon ble liggende igjen på gruntvann – perfekt for dykkere. Sikten er ikke alltidden beste her inne i havna, men det er likevelmange spennende detaljer som artillerigranater,torpedoer, kanonfester og annet og se, og det ermulig å penetrere den delen av vraket som fortsatter igjen. Dybden er på bare rundt 14 meter, ogdette er derfor et svært populært andredykk etterå ha besøkt et av de dypere vrakene. Det hørermed til historien at HMS Maori deltok i senkingenav det tyske slagskipet Bismarck og var i aksjonlangs norskekysten før hun i 1941 ble overført tilden britiske middelhavsflåten.
Um El Fahroud, Qrendi, Malta
Utenfor Wied Iz Zurriek ved landsbyen Qrendipå Maltas sydkyst ligger et annet vrak med endramatisk historie – det 110 meter lange libyskecontainerskipet Um El Fahroud. 10.000-tonnerenlå i tørrdokk for reparasjoner da en gasseksplosjondrepte 9 maltesiske arbeidere i 1995. Skipet blesterkt skadet, og tre år senere ble hun senket på36 meters dyp som dykkemål og kunstig rev. Vraketer stort og i meget god stand, og byr på fantastiskemuligheter til penetrering og utforskning.Svømmeturen fra land gjør at man dessverreikke får mer enn 10-15 minutter på vraket omman dykker med enkel flaske – et dobbeltsett girbetraktelig bedre muligheter. Størrelsen på skipetgjør at toppen av pipen bare er på 12 meters dyp,og styrehuset byr på et meget flott dykk også fordem som vil eller må holde seg litt grunnere.I en storm i 2005 ble vraket revet i to, og denforreste delen ligger nå for seg selv noen meterunna akterenden. Opprinnelig var det også monterten messingplakett for å hedre de som omkom ieksplosjonen, men denne skal ha blitt stjålet avdykkere på et senere tidspunkt.
P-29 Boltenhagen, Cirkewwa Point, Malta
Ved siden av flere krigsvrak i verdensklasse erMalta og Gozo kjent for å ha senket flere vrak somdykkemål de senere årene. Et av disse er dentidligere østtyske patruljebåten P-29 Boltenhagen,som ligger på 25–33 meters dyp utenfor CirkewwaPoint helt nord på Malta.Det er en 10–12 minutters svømmetur ut til vraketfra land, men når vraket åpenbarer seg foran degi det blå dypet er det liten tvil om at det er verdtinnsatsen. Vraket er i perfekt stand, og står pent påkjølen på den lyse sandbunnen. Det er lite påvekstog gode muligheter til å penetrere, og det er baresynd man ikke får lenger tid – svømmeturen tilbakeer jo akkurat like lang. Alternativt kan dette dykketogså gjøres fra båt, for å få bedre tid til å utforskevraket.
MV Karwela og MV Cominoland, Gozo
Også på Gozo har man senket flere vrak medtanke på dykkere. De to mest kjente er fergene MVKarwela og MV Cominoland, som ligger 50 meterfra hverandre utenfor Xatt L’Ahmar på Gozosvestkyst. Det er mulig å dykke begge vrakene påett dykk, men det krever nok både dobbeltsettog trimix. De to fergene ligger begge ned mot 40meters dyp, og med en liten svømmetur ut fra landgår tiden fort under vann. Vrakene står rett opp ogned på bunnen, og har vært renset og ryddet før
MV Cominoland, Xatt L’Ahmar, GozoMV Karwela, Xatt L’Ahmar, GozoUm El Fahroud, Wied Iz Zurriek, Malta
Vrakene på Malta og Gozo er mange, og det klare vannet setter en ekstra spiss på opplevelsene.
 
46Dykking 2/2011Dykking 2/201147
DYKKEREISE
“På drøye 40 meters dyp ligger vraket av enBlenheim Bomber. Flykroppen er borte, men dengigantiske vingen og motorene er et utrolig syn.”
HMS Maori, St. Elmos Bay, MaltaP-29 Boltenhagen, Cirkewwa, MaltaUm El Fahroud, Wied Iz Zurriek, MaltaBristol Blenheim bombefy, Delimara Point, MaltaTrappen inne i vraket av MV Karwela, Xatt L’Ahmar, Gozo
de ble senket. Mer eller mindre alt kan penetreres,og det har blitt laget åpninger flere steder slik atdette skal være enkelt og risikofritt. MV Karwelavar den kanskje fineste av de to, og trappen mellomdekkene inni skipet var et flott skue – det sammevar de to fembladete propellene og doble rorenenede under hekken på begge vrakene.
Fantastiske grotter
Selv om vrakdykkingen på Gozo definitivt er verdtå få med seg, er det likevel de fantastiske grotteneog formasjonene som først og fremst sitter spikret ihukommelsen etter et besøk her. Malta byr også påenkelte grottedykk, men det er på Gozo at naturenvirkelig viser seg fram fra sin mest spektakulæreside, på dykkesteder som Blue Hole, Inland Sea,Coral Cave og Cathedral.Gozo er en liten øy, og det spiller ikke så storrolle hvor man bor – avstanden er uansett korttil dykkestedene. Vi bodde i den pittoreske, lillelandsbyen Xlendi på vestkysten som med sinkorte, men koselige strandpromenade lokketdykkere til å se på solnedgangen akkompagnertav mat og drikke hver eneste kveld. Her holderdykkesenteret Moby Dives til, og de kjører deg tilguidete landdykk på hele øya – for eksempel tilBlue Hole, som ligger ved den verdensberømtesteinbuen Azure window på Gozos vestkyst. MobyDives tilbyr PADI-kurs og har dyktige guider medgod kjennskap til dykkestedene på øya – og var alti alt et meget hyggelig bekjentskap.
Blue Hole, Dwejra, Gozo
Det nytter ikke å reise til Gozo uten å få med segdette verdensberømte dykket! SteinformasjoneneAzure Window på land og Blue Hole under vanner ganske enkelt fantastiske, og den gode siktengjør dette til en dykkeopplevelse av de virkeligsjeldne. Dykket starter i Blue Hole, som liggerlike ved Azure window. Her går man i vannet ogsvømmer ned og ut i havet under en bro av stein.Blåfargen i åpningene er utrolig! Deretter fortsetterman mellom kampesteiner og flotte formasjonermot Azure Window, som man svømmer gjennomunder vann. Det er en rå følelse å ligge på ryggenog kikke opp på det berømte landemerket fraundersiden!Det er når man runder den enorme steinpilarenunder vann at man virkelig får et inntrykk avde gigantiske dimensjonene: Azure window eromtrent 20 meter høyt over vann, og fortsetterlike langt under overflaten. Dykket avsluttes meden svømmetur i små kløfter og grotter langsveggen som går østover tilbake til Blue Hole,og man kommer opp igjen der man startet. Deter en helt spesiell følelse å ligge i Blue Hole påsikkerhetsstoppen, og kikke ut gjennom BlueWindow – åpningen ut til havet.
Den fantastiske steinformasjonen Azure Window er et utrolig skue fra land – og ennå mer spektakulært blir det så snart man stikker hodet under vann. Det flotteste dykket er å begynne i Blue Hole, som sees nederst til venstre på det øverste bildet, og fortsette mellom kampestein og formasjoner gjennom Azure Window, rundt til venstre på utsiden og tilbake til Blue Hole. Dette dykket er ganske enkelt klassisk, og ikke til å komme forbi når man besøker Gozo.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->