Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
lista_parteneri_proiecte

lista_parteneri_proiecte

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 734|Likes:
Published by Enciu George

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Enciu George on Aug 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2014

pdf

text

original

 
DMIID proiectStatusTitlul proiectuluiNumele beneficiarului
11.1994contractatÎnvăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC11.12984contractat11.13074contractatMinisterulEducatiei,CercetariisiTineretului11.14037contractatProfesionişti în managementul educaţional preuniversita11.14390contractatMinisterulEducaţiei,CercetăriişiTineretului11.14554contractatMinisterulEducatiei,CercetariisiTineretului11.14568contractatTinerii împotriva violenţeiMinisterulEducatieiCercetariisiTineretului11.14615contractatCOMPETENTE CHEIE TIC IN CURRICULUM-UL SCOLAR21.21622contractat21.22679contractatImbunatatirea Managementului Universita21.22684contractatCalitate si Leadership pentru Invatamantul Superior Romanesc21.22789contractatInformare corectă - cheia recunoaşterii studiilorMinisterulEducatiei,CercetariisiTineretului21.23933contractatARACIS21.24436contractatREGISTRUL MATRICOL UNIC31.31905contractat31.33036contractatInstitutuldeStiintealeEducatiei31.33537contractat31.33777contractat
Nr.Apel
CentrulNationaldeDezvoltareaInvatamantuluiProfesionalsiTehnicDezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurare acalităţii în învăţământul preuniversitar AgentiaRomanadeAsigurareaCalitatiiinInvatamantulPreuniversitar Instrumente digitale de ameliorare a calitatii evaluarii ininvatamantul preuniversitar MinisterulEducatiei,CercetariisiTineretului-DirectiaManagementsiProgrameEducationaleOferte educaţionale inclusive extracurriculare şi extraşcolarepentru formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei activeentru coii din comunităi dezavantaate cu recădere rurale înFormare de consilieri şi asistenţi suport pentru implementareaStrategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar CentrulNationalPentruCurriculumsiEvaluareinInvatamantulPreuniversitar Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilor din învăţământul superior din RomâniaAgenţiaNaţionalăpentruCalificăriledinÎnvăţământulSuperiorşiParteneriatcuMediulEconomicşiSocialUnitateaExecutivapentruFinantareaInvatamantuluiSuper iorsiaCercetariiStiintificeUniversitare(UEFISCSU)UnitateaExecutivapentruFinantareaInvatamantuluiSuper iorsiaCercetariiStiintificeUniversitare(UEFISCSU)Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România incontext european. Dezvoltarea managementului calităţiiacademice la nivel de sistem i instituionalUnitateaExecutivapentruFinantareaInvatamantuluiSuper iorsiaCercetariiStiintificeUniversitare(UEFISCSU)Schema de sustinere complementara a mobilitatii europene acadrelor didactice din invatamantul preuniversitar beneficiare aleProramului de Invatare e Tot Parcursul Vietii life LonAgentiaNationalapentruProgrameComunitareinDomeniulEducatieisiFormariiProfesionaleTransdisciplinaritate şi calitate în formarea cadrelor didactice – noiperspective instituţionale şi metodologiceDezvoltarea profesionala a cadrelor didactice prin activitati dementoratUnitateadeManagementalProiectelorpentruInvatamantulPreuniversitar Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin generalizarea sistemului decredite rofesionale transferabileCentrulNationaldeFormareaPersonaluluidinInvatamantulPreuniversitar 
 
31.34103contractatMINISTERULEDUCATIEI,CERCETARIISITINERETULUI31.34713contractatMinisterulEducatiei,CercetariisiTineretului31.34719contractatInstruirea in societatea cunoasteriiMinisterulEducatiei,CercetariisiTineretului41.42101contractatComitetSectorialTransporturi41.42222contractatAgentiaNationalapentruSprijinireaInitiativelorTinerilo41.43153contractatConsiliulNationaldeFormareProfesionalaaAdultilo41.43896contractatCalitate in educatie - CALEFundatiaCasadeMeseriiaConstructorilo41.43954contractatConsiliulNaţionaldeFormareProfesionalăaAdulţilo51.52686contractat51.54141contractat61.51146contractatO dimensiune europeana a studiilor doctorale (ODEUS)61.51497contractatUNIVERSITATEABABESBOLYAI61.53684contractat61.54871contractat61.55057contractatUniversitateaValahiadinTârgovişte-ŞcoalaDoctoralǎ61.55102contractatScoalaNationaladeStudiiPoliticesiAdministrative61.55159contractatDoctoranzi in sprijinul inovarii si competitivitatiiUniversitateaPOLITEHNICAdinBucuresti61.55207contractatdoctoral burses at usvUniversitatea\"StefancelMare\"dinSuceava61.55216contractatStudii doctorale: prin ştiinţă spre societateUNIVERSITATEABABESBOLYAI61.55264contractatUniversitatea\"Al.I.Cuza\"IasiDezvoltarea resurselor umane in educaţie pentru administrareareţelelor de calculatoare din şcolile romaneşti prin dezvoltarea sisusinerea de rorame care sa sriine noi rofesii in educaie inMetode inovative în formarea personalului didactic pentrudezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor FORMA - Studiu National Prospectiv al relatiei calificari -competente pentru angajatii din sectorul mentenantei mijloacelor terestre motorizate de transort de bunuri si ersoane entru oConstructia institutiei „Lucratorul de tineret” pentru integrareatinerilor in societate.Implementarea şi validarea Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC): de la calificări la programe de formare profesionalacontinua FPC CNC-FPCAsigurarea calităţii în sistemul de formare profesională continuădin România - CALISISSTUDII DOCTORALE in ROMANIA – ORGANIZAREA SCOLILORDOCTORALEUnitateaExecutivapentruFinantareaInvatamantuluiSuper iorsiaCercetariiStiintificeUniversitare(UEFISCSU)Doctorat in Scoli de Excelenta - Evaluarea calitatii cercetarii inuniversitati si cresterea vizibilitatii prin publicarea stiintificaUnitateaExecutivapentruFinantareaInvatamantuluiSuper iorsiaCercetariiStiintificeUniversitare(UEFISCSU)UniversitateadeMedicinasiFarmacieCAROLDAVILAdinBucurestiStudiile doctorale factor major de dezvoltare al cercetărilor socio-economice şi umanisteBurse doctorale pentru 50 de doctoranzi, in perioada octombrie2008 - octombrie 2011UniversitateadeStiinteAgricolesiMedicinaVeterinaraCluj-NapocaSPRIJINIREA SI IMBUNATATIREA PARTICIPARIIDOCTORANZILOR LA PROGRAMELE DOCTORALEUNIVERSITATEADESTIINTEAGRICOLESIMEDICINAVETERINARAIASIOportunităţi pentru studiile doctorale şi creşterea capacităţii şimotivaţiei pentru cercetarea ştiinţifică de performanţă.Burse doctorale în sprijinul cercetării : Competitivitate, calitate,cooperare în Spaţiul European al Învăţământului Superior -BDCCCDezvoltarea oportunitaţilor oferite doctoranzilor pentru traiectoriiflexibile în cariera de cercetare
 
61.55849contractatCercetători pentru dezvoltarea durabilă a societăţii româneştiUniversitateaPetrol-GazedinPloiesti61.56540contractat61.56600contractatUniversitateaTransilvaniadinBrasov61.56681contractatBURSE DOCTORALE - O INVESTITIE IN INTELIGENTA (BRAIN)UniversitateaTehnicaGheorgheAsachidinIasi61.56816contractatUniversitateadinCraiova61.56827contractatUniversitateadinBucuresti61.56853contractatUNIVERSITATEADUNAREADEJOSDINGALATI61.56998contractatUniversitatea\"Politehnica\"dinTimisoara61.57339contractatUniversitateadinBucuresti61.57546contractatUNIVERSITATEADINBUCURESTI61.57603contractatUniversitateadeMedicinasiFarmaciedinCraiova61.57676contractatUniversitateaTehnicadinCluj-Napoca61.57706contractatUniversitateaLucianBlagadinSibiu61.57713contractatUniversitateaPOLITEHNICAdinBucuresti61.57832contractatAcademiadeStudiiEconomicedinBucuresti61.57902contractatUniversitateadinBucureşti72.196contractat72.12531contractatCameradeComerţ,IndustrieşiAgriculturăTimişoara72.13405contractatUniversitateaPolitehnicaBucuresti72.14304contractatUNIVERSITATEABABESBOLYAIPROGRAM PILOT DE SUSINERE A CERCETĂRII
Ț
DOCTORANZILOR BURSIERIUniversitateadeStiinteAgricolesiMedicinaVeterinaraaBanatuluiTimisoaraSTUDII DOCTORALE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ (SD-DD)Cresterea atractivitatii, calitatii si eficientei studiilor universitare dedoctorat prin acordarea de burse doctoraleBurse doctorale in sprijinul activitatii de cercetare in domeniulstiintelor politiceSistem de Management al Burselor Acordate Doctoranzilor SIMBADRacordarea programelor de studii doctorale la studiile doctoraleeuropeneDezvoltarea proiectată şi performanţă în cercetarea doctorală detip interdisciplinar Suport financiar pentru studii doctorale privind complexitatea dinnatura, mediu si societatea umana.Sprijinirea tinerilor doctoranzi cu frecventa prin acordarea deburse doctoraleProiect de dezvoltare a studiilor de doctorat in tehnologii avansate – „PRODOC”Creşterea rolului studiilor doctorale şi a competitivităţiidoctoranzilor într-o Europă unită.Pregatire competitiva a doctoranzilor in domenii prioritare alesocietatii bazate pe cunoastereDoctorat şi doctoranzi în triunghiul educaţie-cercetare-inovare(DOC-ECI)EDUCAŢI Excelenţă Doctorală Umanistă în Cercetare: Aplicaţii şiTeorii Interdisciplinare„Aptitudini practice prin învăţare la locul de muncă pentru tranziţiala viaţa activă”FundaţiaÎnvăţământuluiPreuniversitaralCooperaţieiMeşteşugăreşti–SpiruHaretBucurestiFIPCMBucurestiSCHEMĂ INOVATIVĂ PENTRU TRANZIŢIA DE LA ŞCOALA LAPIAŢA MUNCII PENTRU STUDENŢIParteneriat national pentru implementarea proiectelor firme-facultăti în vederea tranzitiei de la scoală la viata activă (PACT)CONVERGENTA PREGATIRII UNIVERSITARE CU VIATAACTIVA