Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
59302421-Calitatea-constructii

59302421-Calitatea-constructii

Ratings: (0)|Views: 56 |Likes:
Published by eugenche

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: eugenche on Aug 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2011

pdf

text

original

 
 I.1 GENERALITĂŢI 
Parte din caracteristica definitorie a unui proiect este faptul că întotdeauna se termină, şise termină având un rezultat – un produs, un serviciu, ceva. Calitatea acestui rezultat este extremde importantă deoarece, dacă exigenţele de calitate propuse sau impuse nu sunt îndeplinite, s-ar  putea ca tot efortul depus pe parcursul proiectului să fi fost în van.O definiţie simplă a calităţii ar fi “nivelul la care cerinţele proiectului se regăsesc înrezultat”. O convingere, care se intâlneşte des, este că, managementul calităţii se reduce laverificarea finală a rezultatelor – dacă e satisfăcător, foarte bine, dacă nu – se reface sau repară.Întrebarea esenţială este urmatoarea: ce e maieficient, să previi un defect, sau să îl repari? În multecazuri, prevenţia ar fi de preferat, dar combinaţia celor douăacţiuni este de fapt ideală. Prin combinare se reuşeşteimbunătăţirea şi perfecţionarea procesului de execuţie a proiectului însuşi, şi implicit al rezultatului, incluzândidentificarea defectelor şi poate a cauzelor acelor defecte.Managementul calităţii este o activitate careînsoţeşte parcursul proiectului, pe toată durata lui.Practica recomandată este destul de simplă în teorie, activităţile necesare împărţindu-se întrei mari categorii:1. Definirea exigenţelor de calitate – de fapt, se cere răspunsul la o intrebare simplă: ce standardede calitate trebuie să îndeplinescă rezultatul proiectului meu?2. Îmbunătăţirea şi perfecţionarea continuă a execuţiei proiectului, pe toată durata proiectului3. Inspecţia rezultatelor Imbunătăţirea execuţiei se bazează pe rezultatele furnizate în mod continuu de controlulsi măsurarea rezultatelor, măsurarea deviaţiilor de la norme şi identificarea defectelor, feedback-ul fiind absolut necesar, dat fiind că de multe ori corectarea execuţiei se face empiric.
- Lucrare de disertaţie -
PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 
1
 
Organizaţia care asigură mediul în care se dezvoltă proiectul, are un mare cuvânt despus despre felul în care este privită, controlată şi implementată calitatea, acest fapt având în primul rand o explicaţie pur financiară: investiţiile în definirea şi implementarea procedurilor demanagement al calităţii se fac în mod uzual centralizat, fiind mult prea costisitor ca fiecare proiect în parte să implementeze un program propriu.Responsabilitatea asigurării calităţii cade în mare parte pe umerii Project Manager-ului: cutoate că toţi participanţii la proiect cooperează pentru atingerea standardului de calitate propus,Project Manager-ul este cel care asigură cadrul pentru a creea calitate, în primul rând prin punerea la dispoziţie a resurselor necesare. Să nu uitam că, atunci când un proiect tinde săramână fără fonduri, timpul rămas converge spre insuficient, sau lista se umple repede cu preamulte cerinţe, de multe ori primul sacrificat este exact calitatea.
 I.2 CALITATEA – ŢEL STRATEGIC AL UNEI COMPANII 
Calitatea integrală a realizării unui proiect este un criteriu decizional privind succesul încadrul concurenţei. Din această cauză, companiile promoveaun management specificfiecăreia. Important este ca toţi angajaţii să fie conştientizaţi, pentru ca astfel să poată fi asiguratăo permanentă îmbunătăţire şi înnoire a tuturor proceselor economice şi tranzacţionale, ca şiîndeplinirea în cât mai mare măsură a cerinţelor clienţilor.Calitatea şi asigurarea calităţii trebuie să devină ţeluri strategice ale companiilor deconstrucţii, deoarece numai în acest fel pot fi asigurate satisfacerea clienţilor şi totodarealizarea pe termen lung, cu costuri scăzute a produselor şi cu respectarea normelor de protecţieale mediului înconjurător în cadrul procesului de producţie.Orientarea strategică a proiectelor unei companii de construcţii se ghidează în primulrând după următoarele scopuri:
creare de valoare (proiectul îşi aduce aportul la succesul economic al companiei);
 productivitate (reducerea costurilor şi aducerea productivităţii personalului la coteasemănătoare cu cele ale unor proiecte similare);
calitate ( livrarea de proiecte de cea mai înaltă calitate, atragerea de clienţi).
- Lucrare de disertaţie -
PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 
2
 
Un plan pentru realizarea calităţii trebuie conţinăspecificiile valabile pentru un proiect, referitoare lacoordonarea verificării unei siguranţe structurate a calităţii. În else va insera o serie de cerie din punctul de vedere almanagementului caliţii, de care mai rziu, în cadrulimplementării proiectului va trebui să se ţină seama. Răspunzător  pentru realizarea acestui plan al calităţii va fi conducătorul proiectului.Planul calităţii este documentul care precizează practicile, resursele şi succesiuneaactivităţilor specifice referitoare la calitate, relevante pentru o anumită lucrare sau construcţie.Planul calităţii trebuie să asigure interfeţele dintre persoanele juridice şi fizice implicateîn conceperea, realizarea şi, după caz, în exploatarea construcţiei respective.Conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii stabilesc şi transpun în fapt politica îndomeniul calităţii, prin activităţi prestabilite şi sistematice, destinate să prevină noncalitatea, săasigure realizarea, atestarea şi garantarea calităţii cerute prin reglementari tehnice şi clauzecontractuale, în condiţii rationale de cost şi termen, şi să ofere încredere în capacitatea agentuluieconomic sau a persoanei juridice respective.Următoarele funcţiuni trebuie îndeplinite pentru realizarea politicii calităţii:
 planificarea calităţii:- cercetarea exigenţelor privind calitatea;- stabilirea criteriilor de calitate;- realizarea concretă a respectivelor produse (servicii) în funcţie de cerinţele clienţilor.
orientarea calităţii: pentru a fi îndeplinite cerinţele de calitate, deosebit de importantă este planificarea calităţii, în faza elaborării planului, ea servind astfel ca orientare preventivă acalităţii, deoarece greşeli în planificare atrag după sine greşeli la executare;
urmărirea calităţii: criteriile de calitate stabilite în faza de planificare sunt raportate laexecutarea acestora la momentul respectiv;
îmbunătăţirea calităţii (se urmăreşte realizarea scopurilor):- creşterea eficienţei activităţilor şi a proceselor tehnologice;
- Lucrare de disertaţie -
PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->