Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BT_đại số tổ hợp

BT_đại số tổ hợp

Ratings: (0)|Views: 789 |Likes:
Published by haminhtri1973

More info:

Published by: haminhtri1973 on Aug 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2012

pdf

text

original

 
 BÀI TẬP ĐẠI SỐ TỔ HỢP 
 
Giáo viên
:
 HÀ MINH TRÍ 
 
 Bài 1
: Từ các số : 0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ta có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số trong đó hai chữ số cuối cùng phải khác nhau
Đáp số 
: 25088 số
 Bài 2
: Với các số : 0 ,1 , 2, 3, 4, 5 ta có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên thỏa :1)số đó lẻ gồm bốn chữ số đôi một khác nhau ?2)Số đó chẵn gồm bốn chữ số đôi một khác nhau ?
Đáp số 
: 1) 144 số2) 156
 Bài 3
: Với các số : 0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ta có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên thỏa :1)Số đó chia hết cho 5 gồm 5 chữ số đôi một khác nhau ?2)Số đó có 5 chữ số khác nhau trong đó luôn luôn có mặt chữ số 5 ?
Đáp số 
: 1) 660 số2) 1560 số
 Bài 4 
: Với các số : 1 , 2, 3, 4, 5 ,6 ta có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm sáu chữ số khác nhau trong đó hai chữ số1 và 6 không đứng cạnh nhau ?
Đáp số 
: 672
 Bài 5
: Với các số : 0 ,1 , 2, 3, 4, 5 ta có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số khác nhau biết rằng số đó chiahết cho 3 ?
Đáp số 
: 40 số
 Bài 6 
: Từ các số : 0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,….,8 ,9 ta có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm sáu chữ số đôi một khác nhau trongđó có đúng ba chữ số chẵn và đúng ba chữ số lẻ ?
Đáp số 
:
3 3 2 35 5 5 5
6!.5!..
C C C
 Bài 7 
: Cho các số : 1 ,2 ,5 ,7 ,8 Có bao nhiêu cách lập ra một số tự nhiên gồm ba chữ số khác nhau từ năm chữ số nói trênsao cho :1)Số đó một số chẵn ?2)Số đó là một số không có mặt chữ số 7 ?3)Số đó luôn nhỏ hơn 278 ?
Đáp số 
: 1) 24 số2) 24 số3) 20 số
 Bài 8
: Bạn An có 12 cuốn sách gồm 6 cuốn sách toán ,4 cuốn sách lí và 2 cuốn sách hóa .Bạn muốn xếp chúng vào bangăn A,B,C trên một kệ sách sao cho mỗi ngăn chứa một loại sách .Hỏi bạn An có bao nhiêu cách xếp ?
Đáp số 
: 207.360 cách
 Bài 9
: Một đoàn tàu có ba toa khách đỗ ở sân ga ,có ba hành khách bước lên tàu .Hỏi :1)Có bao nhiêu cách xếp ba hành khách đó vào ba toa khác nhau ?2)Có bao nhiêu cách xếp ba hành khách trên sao cho hai người lên một toa và người còn lại lên toa khác ?
Đáp số 
: 1) 3 ! = 6 cách2) 18 cách
 Bài 10
: Một câu lạc bộ toán học của trường THPT có 25 thành viên .Hỏi1)Có bao nhiêu cách chọn 4 thành viên vào ban thường trực của câu lạc bộ ?2)Có bao nhiêu cách chọn 3 thành viên bầu vào chủ tịch ,phó chủ tịch và thủ quỷ ?
Đáp số 
: 1) 12.6502) 13.800
 
 Bài 11
: Trong một lớp 11A của trường THPT có 12 học sinh gồm 4 nữ và 8 nam .Giáo viên chủ nhiệm muốn chọn 3 họcsinh để trực thư viên trong đó phải có ít nhất một học sinh nam .Hỏi GVCN có bao nhiêu cách chọn ?
Đáp số 
: 216 cách
 Bài 12
: Một tổ có 12 học sinh gồm 7 nam và 5 nữ .Giáo viên chủ nhiệm cần chọn ra 6 học sinh để dự mít ting biết số họcsinh nữ phải nhỏ hơn 4 .Hỏi GVCN có bao nhiêu cách chọn ?
Đáp số 
: 462 cách
 Bài 13
: Đội thanh niên tình nguyện có 12 học sinh nam và 3 học sinh nữ .Hỏi có bao nhiêu cách phân công 15 học sinh đóvề giúp đỡ ba tỉnh miền núi biết mỗi tỉnh có 4 nam và 1 nữ ?
Đáp số 
: 207.900 cách
 Bài 14 
: Một đội văn nghệ của trường THPT có 10 học sinh nam ,5 học sinh nữ .Hỏi có bao nhiêu cách lập một nhóm đồngca gồm có 8 học sinh biết trong nhóm đó có ít nhất 3 học sinh nữ ?
Đáp số 
: 3690 cách
 Bài 15
: Đội thanh niên xung kích của một trường THPT có 12 học sinh gồm 5 học sinh lớp 11A ,4 học sinh lớp 11C và 3học sinh lớp 11CB .Hỏi có bao nhiêu cách chọn 4 học sinh làm nhiệm vụ “ mù hè xanh” sao cho trong 4 học sinhđược chọn có không quá hai lớp ?
Đáp số 
: 225 cách
 Bài 16 
: Trong một môn học toán gióa viên có 30 câu hỏi gồm 5 câu khó ,10 câu trung bình và 15 câu dễ .Hỏi từ 30 câu hỏiđó giáo viên có thể lập ra bao nhiêu đề kiểm tra gồm 5 câu hỏi khác nhau biết rằng mỗi đề phải có đủ ba loại câu hỏivà số câu hỏi dễ không ít hơn 2 .
Đáp số 
: 56.875 đề kiểm tra
 Bài 17 
: Một đội học sinh giỏi của trường THPT có 18 học sinh gồm 7 học sinh khối 12 ,6 học sinh khối 11 và 5 học sinhkhối 10 .Hỏi có bao nhiêu cách chọn 8 học sinh trại xuân năm 2008 sao cho mỗi khối có ít nhất một học sinh ?
Đáp số 
: 41.811 cách
 Bài 18
: Tìm hệ số không chứa x của khai triển nhị thức :
62
12
 x x
   
Đáp số 
:
2 4 26
2(1)240
=
 Bài 20
: Cho khai triển nhị thức Niutơn
12
n
 x
   
biết hệ số chứa
2
n
 x
bằng 132 .Tìm số n
Đáp số 
: n = 33
 Bài 21
: Cho khai triển nhị thức Niutơn
1
n
 x x
 +  
biết tổng ba hệ số đầu tiên bằng 79Tìm n và hệ số không chứa x của khai triển trên ?
Đáp số 
: n = 12 và
812
495
=
 Bài 22
: Cho khai triển nhị thức Niutơn
1
n
 x x
 +  
biết hệ số của số hạng thứ ba lớn hơn hệ số của số hạng thứ hai là 35Tìm hệ số không chứa x
Đáp số 
: n = 10 và
510
 Bài 23
: Cho khai triển nhị thức Niutơn
( )
2
1
n
 x
+
biết tổng các hệ số của khai triển bằng 1024Tìm số hạng chứa x
12
Đáp số 
:
6 610
.
C x
 
 
BÀI TẬP ĐẠI SỐ TỔ HỢP 
Bài 1 : Người ta viết ngẫu nhiên các số : 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 lên các phiếu sau đó xếp ngẫu nhiên thành một hangnganga)Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ gồm 6 chữ số tạo thành .b)Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 6 chữ số tạo thành . Đáp số : a) 288 sốb) 312 sốBài 2 : Cho tập A = { 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 } ta có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 8 chữ số trong đó chữ số 1có mặt 3 lần các chữ số còn lại có mặt đúng một lần .Đáp số : 5880 số .Bài 3 : có bao nhiêu số chẵn lớn hơn số 5000 gồm bốn chữ số đôi một khác nhau ?Đáp số : 1288 số .Bài 4 : Từ các số : 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ta có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau biếtrằng số đó chia hết cho 3 ?Đáp số : 40 sốBài 5 : Từ các số : 0 ,1 , 2 , 3 , 4 , 5 ta lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau trong đó haichữ số 1 và 2 luôn đứng cạnh nhau ?Đáp số : 192 sốBài 6 : Với các số : 0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ta có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm có 5 chữ số khác nhau trongđó :
a)
Luôn có chữ số 5 ?b)Luôn có chữ số 0 và chữ số 5 ? Đáp số : a) 1560 số ; b) 960 sốBài 7 : Từ các số : 1,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ta có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau trong đótổng của ba chữ số đầu nhỏ hơn tổng của ba chữ số cuối một đơn vị ? Đáp số : 108 số .Bài 8 : Từ các số : 1,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ta có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhautrong đó tổng của các số hang chục ,hang trăm và hàng nghìn bằng 8 ?Đáp số : 1440 số .Bài 9 : Bạn An có 6 cuốn sách toán ,4 cuốn sách lí và 2 cuốn sách hoán khác nhau .An muốn xếp chúng vào 3ngăn A,B,C trên một kệ sách sao cho mỗi ngăn chứa một loại sách .Hỏi bạn An có bao nhiêu cách xếp ?Đáp số : 207.360 cách xếpBài 10 : Một tổ của lớp 11A có 5 học sinh nam và 5 học sinh nữ .Giáo viên muốn xếp 10 học sinh trên vào haicái bàn ,mỗi bàn có 5 cái ghế biết :a)Xếp tùy ý .b)Xếp nam ngồi một bàn và nữ ngồi một bàn . Đáp số : a) 10 ! cách xếp ; b) 28800 cách xếp .Bài 11 : Có 5 tem thư khác nhau và 5 bì thư khác nhau .Người ta muốn chọn 3 tem thư 3 bì thư và dán 3 temthư đó lên 3 bì thư đã chọn sao cho mỗi bì thư chỉ dán một tem thư Hỏi có bao nhiêu cách làm như vậy ?Đáp số : 1200 cáchBài 12 : Một tổ của lớp 11A trường THPT có 12 học sinh gồm 8 học sinh nữ ,4 học sinh nam Giáo viên cầnchọn 5 học sinh để trực lớp trong đó có không quá 3 học sinh nữ .

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mai Loan liked this
Mc-pt Bui Phan liked this
Thịt Ba Chỉ liked this
thilun liked this
Nguyen Minhtri liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->