Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
spatii culturale 17 2011

spatii culturale 17 2011

Ratings: (0)|Views: 339|Likes:
Published by Flowerin Flow
revistă literară a scriitorilor români ; apare la Râmnicu Sărat
revistă literară a scriitorilor români ; apare la Râmnicu Sărat

More info:

Published by: Flowerin Flow on Aug 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2013

pdf

text

original

 
nr. 17 / iulie / august 2011
SPAŢII
CULTURALE
 
SPAŢII CULTURALE nr. 17 / 2011
Redacţia:Redactor-şef:VALERIA MANTA TĂICUŢURedactori:MIOARA BAHNAPETRACHE PLOPEANUVALERIU SOFRONIESecretar de redacţie:CAMELIA MANUELA SAVA
Redacţia şi administraţia:Str. Gh. Lupescu, nr. 67,125300 Râmnicu Săratjud. Buzău
TELEFOANE:0744-708.8120723-400.5460762-686.040
Tehnoredactare: FLORIN DOCHIAhttp://spatiiculturale.0catch.com/ e-mail:valeria.taicutu@yahoo.comlibrariaolimp@yahoo.com
Tipar executat de EDITGRAPH BUZĂU
ISSN: 2065-2984Apare sub egida AsociaţieiCulturale VALMAN, cu sprijinulPrimăriei Râmnicu Sărat
Cuprins
EDITORIAL-
Uniunea răfuielilor 
(VMT)/1
Constantin TRANDAFIR-
Solidaritate literară?
 / 2Petrache PLOPEANU -
Un faliment - două falimente
 / 3Dreptul la replică - Şerban Tomşa -
Critica... criticii şibăgătorii de seamă
 / 4Radu MACOVEIîn dialog cu Vasile GHICA-
 Interviucu prietenul de gât 
 / 6Ion LAZU-
 Despre cazul Ion Caraion
 / 9INTERVIU - Radu POPICA -
 Arta sub comunism
 / 12Din poezia modernă rusă - Elena GURO (1877 – 1913) / 14Doina CERNICA -
O călătorie în Portugalia cu poetulromân Virgil Mihaiu
 / 17Mioara BAHNA-
Simţul urgenţei, la oră târzie: J. M.Coetzee – Epoca de fier 
 / 20Fernando COUTOe SANTOS-
 Emil Cioran sau despreneajunsul de a fi fericit 
 / 24RAŢIUNILE INIMII - Florin DOCHIA -
6. Scurt popasîntre Cioran şi Nietzsche
 / 27Mari poeţi ai Iubirii - LI-TAI-PE, PIERRE DERONSARD, JUAN DE LA CRUZ, GEORG TRAKL -Poeme aşezate în limba română de Radu CÂRNECI/ 31Diana VRABIE-
 Disocieri: Poeţi din Basarabia de A.D. Rachieru
 / 34REGULAMENTUL
Festivaluluiconcursdepoezie„CostacheConachi”EdiţiaaXIX-a
 / 35Virgil DIACONU -
 Azi bat la maşina mea de scris un poem idiot” sau Mircea Cărtărescu, un „profesionist alliteraturii” 
 / 36Nina PLOPEANU-
 De ce-l iubim pe Mircea Cărtărescu!
 / 39POEZIE- Ion MURGEANU -
ZECE DE LA ORA ZECE
 / 40Luminiţa DASCĂLU-
 Inaugurarea Casei Memoriale FĂNUŞ NEAGU 
 / 42Poezie - Traian Gh. CRISTEA/ 44Ecaterina ŢARĂLUNGĂ-
 Întregul şi partea
 / 46Camelia Manuela SAVA -
Supravieţuitorii Siberiei: Aniţa Nandriş-Cudla şi fiii săi
 / 49POEZIE- Adrian BOTEZ/ 56POEZIE -Laurenţiu TUDOR / 58FOLCLOR - Gherasim RUSU TOGAN-
 Pasărea,arborele şi calea - dimensiuni prin care omul seimaginează pe sine (I)
 / 59Ionel NECULA -
 Eminescu şi fundamentele statului decultură
 / 63Virgil BORCAN-
George Toma Veseliu: Colonia (Noiexilaţi la Pontul Euxin)
 / 67Valeriu SOFRONIE-
 Paul Blaj şi noua astronomie a eului
 / 68Vasile GHINEA -
 Aripi încărcate de dorul luminii
 / 70Melania CUC-
Samson Iancu scrie ca şi cum ar crestacarnea obrazului în brici
 / 71Florin CARAGIU-
Trei Poeţi Braşoveni: Adrian Munteanu.Octava Sângelui; Eugen Axinte. Eden-tităţi; Claudiu Mitan. „Ştiinţa şi bucuria secretă” (Paralela 45, 1998)
 / 74POEZIE- Menuţ MAXIMINIAN/ 77Marius MANTA -
Violeta Savu – „Din depărtare el măvedea frumoasă” 
 / 79Raftul cu cărţi - Nicolai TĂICUŢU/ 80Reviste literare / 82
 
Uniunea răfuielilor
Privitădinexterior,fărăpatimă,cudetaşareaceluicarenu(mai)sperăşinu(mai)aşteaptănimicdelanimeni,UniuneaScriitorilornupreaparea-şimeritanumele;„uniune”,potrivitDEX,înseamnă„legătură întredouăsaumaimultepersoane,grupuri,societăţi,claseetc.,pentruapărareaunorinterese,pentrurevendicareaunordrepturicomune,pentrurealizareaunorscopuricomuneetc.”.Fărăsupărare,însă,dintr-oposibilădefiniţiea„Uniunii”Scriitorilorartrebuisăscoatem
legătura
dintrepersoane,grupurietc.,apoiparteacu„apărarea”şi„revendicarea”şi,ajunşila„scopuricomune”,săprivimjenaţiînaltăparte,atâtavremecâtfiecareluptă–dacăoface,deşiniciaicinustămpreabine!–pentrusine,pentrugloriapersonalăşiniciîntr-uncazpentruimpunerea/promovarea/ş.a.m.d.aliteraturiiautenticeînţaranoastră.NaiviineimplicaţipoliticşicuiubirefaţădeliteratuarputeacredeUSRseamănă(oriasenat!)cuunclubselect/exclusivist,încareintrareasefacepebazădetalentşiundepredomină,camodelevatdepetrecereatimpului,convorbirileliterare.Arputeafia,danurulimensdemembri–peste2000–şitalentulincert(canuspunem„inexistent”)almultoranuarinfirmaaceastă...catalogare.USRarputeaficonsideratăunsindicat,omareorganizaţiecustatut,conducere,membrişiidealuricomune,funcţionândcaoricesindicatdelanoi,adicăhaoticşifărărezultat.Haotic,pentrucănuştienimenicevorscriitoriiactuali,încotroseîndreaptăşipentrucebinecomunluptă.Unsindicatpresupuneominimăsolidaritateamembrilorsăi,oridespreaşacevanicinupoatefivorbalanoi.Şi-limagineazăcinevapedomnulManolescuînipostazădelidersindicalşipedomnulD.R.Popescu,zicem,încalitatedemembrucotizant?!Îşiimagineazăcinevacăscriitoriidelanoiarputeaintraîngrevă,căarputeaieşiînstradă(caşoferii,pensionarii,profesorii,mediciişialtecategoriinăpăstuite)săsepronunţepentrudrepturile(încălcatesistematicşigrobian)alecreatorilordefrumos?Îşiimagineazăcinevacăscriitoriinoştriarputeanegociacureprezentanţiiguvernuluidrepturiledeautor,dreptuldeliberăexprimare,patrimoniul(pecalededispariţie!)şialtecestiuniimportante?...Sigurcănu.USRnueste,aşadar,unsindicat.Defapt,paremaiuşorsăspuice
nu
este.USR,deexemplu,nuesteomarefamilie.Membriisăinuprezintăorelativăsaumăcardecentălegăturăspiritualăîntreei.Predominăatacul(adeseafuribund)lapersoană,ameninţările(uneoriconcretizate!)cudareaînjudecatăpentruoricefleac,negareavaloriiceluilalt,minimalizareaefortuluicreativşi,maiales,„dosariada”:înlipsaunorcriteriivalabiledeierarhizare/valorizare,estepreferatăverificareaposibileicolaborăricufostasecuritate.Deaici,marinedreptăţi,falseierarhii(nupoţifiscriitormaredoarfiindcăn-aifostmembrudepartidcomunist,fiindcă, înmodlogic,calitateadedisidentn-artrebui înlocuiascătalentul),orgoliirăniteşioluptădincare,defapt,toţiiesînvii.Deceînvii?Pentruscriitoriiaunevoie,pentruarezistaşipentrua-şi justificaexistenţa,statutulşiefortulcreator,decititori.Iarcititoriireprezintăocategoriepecalededispariţie,oricâtne-amminţinoicălucrurilestaucutotulaltfelşicămaiexistăsperanţepentruactualiicandidaţilanemurireartistică.Parteaceamaiproastăestecănicimăcareiîntreeinusemaicitescscriitoriinoştri,îşidau încap,seacuzăşisebălăcărescfărăsă-şideschidăuniialtoracărţile,punându-şietichetecuuşurinţacomicăamedicilorluiMolière,singuriicapabilisăpunăundiagnosticbolnavuluidoarpipăindpiciorulpatului.Înultimavreme,cacititoare(încă)interesatădecărţişirevisteliterare,amconstatat,cumâhnire,căscriitoriinoştrisuntdinceîncemaiînverşunaţiuniiîmpotrivaaltoraşiaproapetoţiîmpotrivapreşedinteluiManolescuşiaconduceriiUSR.UnpoetdinfilialaSibiurezumaînfelulacestasituaţiadinUSR:„
 Aproapetoate ierarhiile oficiale ale literaturii române contemporanesînt profund viciate de corupţie,majoritatea premiilor curelevanţă naţională se dau în urma unor negocieri de talciocîntre critici, editori, scriitori şi organizatori. Uneori, preşedinţii juriilor respective împart sumele de bani aferente premiilor respective cu scriitorii premiaţi. Alteori, criteriuldupă care se fac nominalizările şi premierile e să nu se superevreo editură importantă că n-a fost la masa bogaţilor,iar Uniunea Scriitorilor a devenit o simplă bursă a trocurilor literare. O literatură în care una dintre cele mai bune cărţide poezie ale ultimului deceniu, Aerostate plîngînd a luiTraian T. Coşovei e complet ignorată de mai-marii literaturii pentru că personajul le e neplăcut e un fals în acte publice.O literatură în care cei mai puternici debutanţi ai ultimilor ani, Marius Ştefan Aldea, Dan Herciu sau George Asztalossînt trecuţi cu vederea pentru că sînt excentrici complexuluieditorial şi mediatic specializat în crearea de mituri umflatecu pompa pe care să le vîndă pulimii e o impostură. Oliteratură în care scriitori de talia Danei Banu, a Ancăi Mizumschi, a lui Eugen Suciu, a lui Viorel Mureşan ori a luiIon Chichere, ca să dau doar cîteva nume din generaţiidiferite, sînt nebăgaţi în seamă de establishment e o literatură de lăbari. Aş putea să dau exemple în continuare, dar prefer să rămîn la acestea, în scop didactic. Oricum, o dezbaterereală şi onestă asupra funcţionării mecanismelor succesuluişi promovării în literatura română contemporană nu va avealoc în curînd, cîtă vreme lichelele conduc, se autoreplică şi-şiconservă privilegiile meschine – e acelaşi lucru cu „reformaclasei politice”. La altă scară, dar identic”.
Evident,oasemeneaatitudinenupoateficomentată.Pentrucă,adaptândaicivorbaunuiînţelept,scriitoriiromâninuauproblemecuidealul,cicuatitudinea.
VMT
SPAŢII CULTURALE
nr. 17 / iulie-august 20111
EDITORIAL

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Flowerin Flow liked this
vasilisc liked this
nic1238 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->