Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chương Trình Đào Tạo Bảo Mật Thông Tin Security 365 Hacker Defence

Chương Trình Đào Tạo Bảo Mật Thông Tin Security 365 Hacker Defence

Ratings: (0)|Views: 34 |Likes:
Published by Đông Dương Ict
Chương Trình Đào Tạo SECURITY365 Hacker Defence + ToolBox ANTI HACK
http://www.security365.vn

Sự gia tăng nhanh chóng của virus, trojan và những attacker khiến cho vấn đề an toàn thông tin bị đe dọa nghiêm trọng. Chúng ta không thể biết được có hay không một hacker trong mạng wifi mình đang dùng, trong nội bộ của công ty (LAN) hay máy tính của mình có bị nhiễm virus, trojan! Do đó, khả năng bị đánh cắp các thông tin nhạy cảm như tài khoản ngân hàng, mã số credit card, mật mã đăng nhập các hệ
Chương Trình Đào Tạo SECURITY365 Hacker Defence + ToolBox ANTI HACK
http://www.security365.vn

Sự gia tăng nhanh chóng của virus, trojan và những attacker khiến cho vấn đề an toàn thông tin bị đe dọa nghiêm trọng. Chúng ta không thể biết được có hay không một hacker trong mạng wifi mình đang dùng, trong nội bộ của công ty (LAN) hay máy tính của mình có bị nhiễm virus, trojan! Do đó, khả năng bị đánh cắp các thông tin nhạy cảm như tài khoản ngân hàng, mã số credit card, mật mã đăng nhập các hệ

More info:

Published by: Đông Dương Ict on Aug 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2013

pdf

text

original

 
Ch
ươ 
ng Trình
Đ
ào T
o
Hacker Defence
 
+ ToolBox ANTI HACK 
S
gia t
ă
ng nhanh chóng c
a virus, trojan và nh
ng attacker khi
ế
n cho v
n
đề
an toàn thông tin b
 
đ
e d
a nghiêm tr 
ng. Chúng ta không th
bi
ế
t
đượ 
c có hay không m
t hacker trong m
ng wifimình
đ
ang dùng, trong n
i b
c
a công ty (LAN) hay máy tính c
a mình có b
nhi
m virus,trojan! Do
đ
ó, kh
n
ă
ng b
 
đ
ánh c
 p các thông tin nh
y c
m nh
ư
tài kho
n ngân hàng, mã s
 credit card, m
t mã
đă
ng nh
 p các h
th
ng quan tr 
ng là r 
t l
ớ 
n. Và thi
t h
i t
nh
ng s
c
trên
đ
i
u mà chúng ta không th
l
ườ 
ng tr 
ướ 
c
đượ 
c.
M
c Tiêu C
a B
Công C
ANTI HACK 
” Và Khóa H
c
SECURITY365 Hacker Defence
Khóa h
c
SECURITY365 Hacker Defence
+ Toolbox
ANTI HACK
 
đượ 
c xây d
ng nh
m cung c
 p cho các h
c viên …-
 
ki
ế
n th
c v
ng ch
c cùng nh
ng công c
m
nh m
 
để
phòng ch
ng hacker 
đ
ánh c
 p tàikho
n trên
đườ 
ng truy
n-
 
ng
ă
n ng
a t
n công hijacking vào nh
ng tài kho
n facebook, email, web…-
 
đề
phòng keylogger hay ch
ươ 
ng trình nguy hi
m-
 
 b
o v
các b
n trong môi tr 
ườ 
ng wifi-
 
 phát hi
n, ng
ă
n ng
a các attacker xem tr 
m thông
đ
i
 p chat,
đ
ánh c
 p password-
 
 b
o v
tuy
t
đố
i cho tài kho
n th
ư
 
đ
i
n t
 -
 
dò tìm, phát hi
n các hacker 
đ
ang ho
t
độ
ng trên m
ng LAN c
a công ty, m
ng wifi cùngnhi
u tính n
ă
ng quan tr 
ng khác.
Ki
ế
n Th
c
Đạ
t
Đượ 
c
ế
t thúc khóa h
c các h
c viên có th
b
o v
thông tin và d
li
u quý giá c
a mình an toàn trongvòng 365 ngày (Security365) và phòng ch
ng, phát hi
n ra các k 
t
n công (Hacker Defence) trênm
ng LAN hay m
ng Wifi.Và hi
u rõ m
t s
ph
ươ 
ng pháp t
n công thông d
ng c
ũ
ng nh
ư
các m
i
đ
e d
a
đế
n an toàn thôngtin
để
qua
đ
ó nâng cao kh
n
ă
ng phòng ch
ng theo nguyên t
c hi
u hacker 
để
ch
ng hacker 
.
Đố
i T
ượ 
ng H
c Viên
Là b
t kì nhân viên công s
ở 
hay các b
n yêu thích v
b
o m
t thông tin.
Để
tham gia khóa h
ccác b
n chi c
n bi
ế
t s
d
ng máy tính.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->