Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Reishi - Ganoderma Lucidum - Sve o Ljekovitim Gljivama - sa WEB-a

Reishi - Ganoderma Lucidum - Sve o Ljekovitim Gljivama - sa WEB-a

Ratings: (0)|Views: 675|Likes:
Published by sirius5

More info:

Published by: sirius5 on Aug 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2013

pdf

text

original

 
 
Mogunost primene itaka i Reii gljiva usavremenoj zapadnoj medicini
 Autor:
prof dr Sran Pei
P
ostavljeno: 21.06.2008
 Vekovima se plod itake koristi, kako u kineskoj, tako i u tradicionalnoj medicini drugih azijskihnaroda. Ekstrat ove gljive je skoro nezabilazni tradicionalni lek u pokuaju ouvanja ipoboljanja funkcionisanja zdravog organizma i prirodnog produenja ivota. Veliki je broj pisanihdokumenata koji nam pokazuju da su ovu gljivu kinezi kroz vreme koristili u leenju digestvnihtegoba, smirivanju razliitih bolova, a naroito glavobolje, prehlada praenih visokom temperaturomi groznicom, kao i kod ljudi sa sranim tegobama. Danas ona ima nezaobilazno mesto u tradicionalnojkineskoj medicini u terapiji razliitih trovanja, virusnih infekcija, povienog krvnog pritiska iliporemeaja metabolizma masti.
itake danas
S
ve ovo je otvorilo vrata ispitivanjima o mogunosti primene itaka gljive u savremenoj zapadnojmedicini. Na osnovu mnogobrojnih laboratorijskih istaivanja danas se pouzdano zna da ona sadriznaajne koliine vanih vitamina i minerala. Bogatstvo vitaminima B grupe i vitaminom D, ine jevanim nutritivnim izvorom ovih, u mnogobrojnim fiziolokim procesima, neophodnimsupstancijama. Ako se tome doda i visok procenata, za ivot vanih minerala, kalcijuma,magnezijiuma, fosora i gvoa, postaje jasno odakle toliko ineresovanje za upotrebu ove gljive usvakodnevnoj ishrani.itake gljiva je izgleda bogata i koenzimom Q10, supstancijom sa dokazanim antioksidantnim iimunoprotektivnim svojstvima.Njeno osnovno blagotvorno dejstvo u normalnom funkcionisanju digestivnog trakta pripisuje sebogatstvu biljnih vlakana koje pospeuju tonus i peristaltiku u radu creva.itaka sadri, u visokoj koncentraciji supstanciju, neophodnu za sintezu vitamina D, ergosterol, pa jepo nekim istraivanjima pokazano da svega nekoliko grama suene gljive potpuno zadovoljavadnevne potrebe za ovim vitaminom, neophodnim za normalan razvoj i odravanje funkcije kotanog imiinog sistema, ali i za druge, za organizam neophodne procese.Osnovni sastojak itake sa moguim terapijskim dejstvima se zove lentinan. Neki japanski naunici sudokazali njegovo antineoplastino dejstvo i dobili nedvosmisleno pozitivne rezultate u pokuajuleenja nekih vrsta tumora, pre svega sarkoma.
Terapijsko dejstvo
Izgleda da se povoljno terapijsko dejstvo preienih ekstrakta ove gljive zasniva na imunostimulaciji ipodizanju imunoloke odrambrene snage organizma, a zahvaljujui stimulaciji poveanog stvaranja T-killer limfocita.Osim toga, iz itake su izolovane i supstancije sa antivirusnom aktivnou, ali i sa mogunoustimulacije oslobaanja interferona. Ovo je dodatno otvorilo mogunosti primene u leenju nekih
 
 virusnih infekcija, gripa i drugih respiratornih infekcija, ali i virusnih hepatitisa.itav je niz radova objavljenih u medicinskoj literaturi koji pokazuju mogunosti preventivne, ali iterapijakse upotrebe itake, kao pomonog lekovitog sredstva.
Mogua primena
Umesto zakljuka moglo bi se nabrojati samo neka od stanja gde primena ove gljive moe biti odpomoi: pojaanje odbrambenog odgovora organizma u stanjima iscrpljernosti i intenzivnogdugotrajnog napora, usporavanje toka i olakavanje tegoba kod virusnih respiratornih infekcija,hepatitisa i HIV infekcije, pomono dejstvo u terapiji nekih tumora, sniavanje povienog krvnogpritiska, uravnoteenje poremeaja metabolizma masti, pomono terapijsko dejstvo kod urinarnihproblema i dr.
Reii gljive
Reii gljive, iji je japanski naziv Ling Zhi Reishi, se vie hiljada godina koriste u tradicionalnoj mediciniazijskih naroda i pripisuju im se udotvorna svostva. Otuda i starokineski nazivi za ovu gljivu: drvoivota, gljiva dugovenosti ili nebeska trava. Jo su lekari dinastije Ming opisali da dugoronouzimanje ovih gljiva doprinosi dobrom zravlju i dugovenosti. Vekovima je poznato da se ona beztetnih efekata moe uzimati svakodnevno. Imajui u vidu je drvenaste konziste konzistencije retkose koristi kao hrana. Najee su joj pripisivana delotvorna svojstva u smislu ouvanja dobrogzdravlja, jaanja odbrambernih sposobnosti i popravljanju iscrpljenosti ili umora, ali i u leenjuinfekcija.Poslednjih petnaestak godina interesovanje zvanine naune javnosti je za ovom gljivom jeintenzivno poraslo. Na osnovu mnogobrojnih istraivanja utvreno je da je Reii gljiva bogata nekimativirusnim i antibakterijskim supstancijama, slinim drugim prirodnim antibioticima. Ganodermnakiselina, izolovana iz ove gljive ima dokazana antialergijska i imunostimulativna svostva. Naunici su,osim toga, dokazali da neki polisaharidi, izolovani iz Reii gljive mogu biti znaajan pomoni terapijskiagens u leenju nekih vrsta tumora. Neki drugi sastojci su u toku eksperimentalnih ispitivanjapokazali kardiotonino, andijabetino, antihipertenzivno, antiagregacijsko dejstvo ili povoljan efekatu sniavanju serumskog holesterola.
Reii danas
Danas pouzdano znamo da ekstrat ove gljive moe bitiefikasno pomono lekovito sredstvo upokuaju: jaanja imnulokih odbrambenih mehanizama, popravljanju homeostaze fiziolokog radaunutranjih organa, leenju virusnih i bakterijskih infekcija, naroito respiratornih puteva ili jetre,lenju astme i hroninog bronhitisa, sniavanju povienog krvnog pritiska ili holesterola, kao ipreventivnoj zatiti jetre ili popravljanju njene funkcije kod dugogodinjih toksinih oteenjalekovima ili alkoholom. Ako se ovome doda i popravljanje funkcije digestivnog sistema i izuzetnomala toksinost, jasno je da Reii gljiva ima svoje znaajno mesto u alternativnoj medicini ili kaopomono lekovito sredstvo.
 
 
GANODE
RM
A
LUCI
D
UM - Red Reishi mushroomHR 
AS
T
OVA
 
SJAJN
IC
A
 
Od svih vrsta gljiva sa lekovitim svojstvima Reishi ima najduu tradiciju (gotovo 2.000godina u Japanu i oko 4.000 godina u Kini). U drevnoj kineskoj i japanskoj kulturi oboavalisu je i poznavali kao «drvo ivota» ili «biljku dugovenosti». Verovalo se da samo posedovanje vlasniku produuje ivot.
Reii, kralj meu biljkama - biljka dugovenosti
S
ok od reii peuraka ima sledea delovanja:
y
 
P
ODSTIE IMUNI SISTEM (imunostimulator)
y
 
ISTI ORGANIZAM OD OTROVA (detoksikacija)
y
 
TITI OD BOLESTI (antivirusno i antibakterijsko delovanje)
y
 
DELUJE NA RAD SRCA (katatonino delovanje)
y
 
OBNAVLJA ELIJE ORGANIZMA (regeneracija elija)
y
 
UTIE NA STANJE KOE (kozmetiko delovanje)
y
 
US
P
ORAVA STARENJE (antioksidativno dejstvo)
y
 
VRAA RAVNOTEU ORGANIZMUDrevna verovanja su savremena medicinska istraivanja u dobroj meri i potvrdila. U poslednjih 20 godina preparati sainjeni od gljive Reishi testirani su na ljudima, pri emu se potvrdilo u visokom stepenu lekovito svojstvo ove gljive protiv razliitih oboljenja kao to suneurastenija, nesanica, rinitis, razna crevna oboljenja.
P
okazala je sjajne rezultate u leenjuhepatitisa, hroninog bronhitisa, bolesti krvotoka i srca, alergija.Medjutim, najznaajnije dejstvo ove gljive potie od njenih polisaharida (beta-(1-6) i (1-3)-D-glukan), koji imaju jako antikancerogeno dejstvo, te se u svetu koristi kao zvanino sredstvo u borbi protiv razliitih vrsta zloudnih tumora. Neka jedinjenja, kao to je ganodermna kiselina, imaju znatan uinak u leenju raznih vrstaalergija. Ova gljiva ima izrazita antivirusna i antibakterijska svojstva, te se moe koristiti kao prirodni antibiotik.U tradicionalnoj kineskoj medicini Reishi se najvie ceni kao viestruko korisna biljka beztetnih nuspojava. To je jedini poznati izvor jedinjenja iz grupe triterpena poznat kao

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Manojlovic Vaso liked this
sirius5 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->