P. 1
Mechanical Desktop 6. Ćwiczenia praktyczne

Mechanical Desktop 6. Ćwiczenia praktyczne

Ratings: (0)|Views: 80 |Likes:
Published by helionsa
Podręcznik "Mechanical Desktop 6. Ćwiczenia praktyczne" jest przeznaczony dla początkujących użytkowników programu Mechanical Desktop 6. Materiał ćwiczeniowy zawarty w podręczniku jest tak skonstruowany, żeby na podstawie prostego projektu mechanicznego można było przejść podstawowy kurs modelowania części, składania zespołów i tworzenia dokumentacji rysunkowej. Ćwiczenia ułożone są w kolejności od najprostszych do bardziej zaawansowanych i stanowią doskonałą podstawę do samodzielnego odkrywania kolejnych możliwości pakietu Mechanical Desktop.
Mechanical Desktop 6 to program do zaawansowanego projektowania trójwymiarowego w środowisku AutoCAD-a. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia ćwiczeń jest taka znajomość programu AutoCAD 2002, która pozwala na swobodne rysowanie i edycję rysunków dwuwymiarowych oraz skonfigurowanie programu do własnych potrzeb.
Podręcznik "Mechanical Desktop 6. Ćwiczenia praktyczne" jest przeznaczony dla początkujących użytkowników programu Mechanical Desktop 6. Materiał ćwiczeniowy zawarty w podręczniku jest tak skonstruowany, żeby na podstawie prostego projektu mechanicznego można było przejść podstawowy kurs modelowania części, składania zespołów i tworzenia dokumentacji rysunkowej. Ćwiczenia ułożone są w kolejności od najprostszych do bardziej zaawansowanych i stanowią doskonałą podstawę do samodzielnego odkrywania kolejnych możliwości pakietu Mechanical Desktop.
Mechanical Desktop 6 to program do zaawansowanego projektowania trójwymiarowego w środowisku AutoCAD-a. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia ćwiczeń jest taka znajomość programu AutoCAD 2002, która pozwala na swobodne rysowanie i edycję rysunków dwuwymiarowych oraz skonfigurowanie programu do własnych potrzeb.

More info:

Published by: helionsa on Aug 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
Wydawnictwo Helionul. Chopina 644-100 Gliwicetel. (32)230-98-63e-mail: helion@helion.pl
IDZ DOIDZ DO
KATALOG KSI¥¯EKKATALOG KSI¥¯EKTWÓJ KOSZYKTWÓJ KOSZYKCENNIK I INFORMACJECENNIK I INFORMACJE
CZYTELNIACZYTELNIA
Mechanical Desktop 6.
Æwiczenia praktyczne
Autor: Fabian StasiakISBN: 83-7197-655-0Format: B5, stron: 152Podrêcznik „Mechanical Desktop 6. Æwiczenia praktyczne” jest przeznaczony dlapocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników programu Mechanical Desktop 6. Materia³ æwiczeniowyzawarty w podrêczniku jest tak skonstruowany, ¿eby na podstawie prostego projektumechanicznego mo¿na by³o przejœæ podstawowy kurs modelowania czêœci, sk³adaniazespo³ów i tworzenia dokumentacji rysunkowej. Æwiczenia u³o¿one s¹ w kolejnoœci odnajprostszych do bardziej zaawansowanych i stanowi¹ doskona³¹ podstawê dosamodzielnego odkrywania kolejnych mo¿liwoœci pakietu Mechanical Desktop.Mechanical Desktop 6 to program do zaawansowanego projektowaniatrójwymiarowego w œrodowisku AutoCAD-a. Warunkiem niezbêdnym do rozpoczêciaæwiczeñ jest taka znajomoœæ programu AutoCAD 2002, która pozwala na swobodnerysowanie i edycjê rysunków dwuwymiarowych oraz skonfigurowanie programu dow³asnych potrzeb.
 
Wstęp......................................................................................................................................................5
Łyk teorii ...................................................................................................................... 5
Modelowanie części..............................................................................................................6Modelowanie zespołów........................................................................................................7Modelowanie powierzchniami..............................................................................................8Tworzenie wizualizacji projektu...........................................................................................9Tworzenie dokumentacji rysunkowej...................................................................................9Wymiana danych z innymi systemami CAD/CAM/CAEi publikacja danych w Internecie........................................................................................10
Metodyka projektowania w MDT .............................................................................. 10
Cel ćwiczeń.........................................................................................................................12
ROZDZI1. Konfiguracja programu..............................................................................................................15
Szablon projektu......................................................................................................... 15
ROZDZIAŁ 2. Tworzenie modeli i rysunków wykonawczych części.................................................27
Model blatu................................................................................................................. 27Rysunek wykonawczy blatu towarowego.................................................................. 35Model kółka................................................................................................................ 44Rysunek wykonawczy kółka...................................................................................... 55Model zaczepu............................................................................................................ 62
ROZDZIAŁ 3. Tworzenie modelu i dokumentacji zespołu.....................................................................69
Rama wagonika — część główna ramy...................................................................... 69Rama wagonika — klocki do mocowania osi............................................................ 81Obejmy do zamocowanie osi...................................................................................... 92Wstawienie blatu i wykonanie otworów w ramie ...................................................... 97Projektowanie osi wózka..........................................................................................106Wstawienie łoysk....................................................................................................113Wstawienie i edycja kół............................................................................................116Połączenia gwintowe................................................................................................120Wstawienie zaczepu..................................................................................................127Uzupełnianie danych projektu..................................................................................130
 
4Mechanical Desktop 6. Ćwiczenia praktyczne
Porządkowanie struktury projektu............................................................................133Detalowanie projektu................................................................................................137Prezentacje zespołów................................................................................................140Rysunek złoeniowy projektu ..................................................................................146Lista części i numerowanie komponentów...............................................................149Rysunek wykonawczy części spawanej ...................................................................151

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->