Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Disciplinas - Ciências Contábeis - UFPB

Disciplinas - Ciências Contábeis - UFPB

Ratings:
(0)
|Views: 1,069|Likes:
Published by Amanda Santos
Composição Curricular do Curso de Ciências Contábeis.
Composição Curricular do Curso de Ciências Contábeis.

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Amanda Santos on Aug 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2013

pdf

text

original

 
 
XLTQEÇC PßDKEHC ALJLTMK
 
\FEQLTXEJMJL ALJLTMK JM PMTMÂDMHCFXLKNC X\PLTECT JL LFXEFC+ PLX]\EXM L L^ZLFXÈC
 
TLXCK\ÇÈC F° 8=#4001
 
Mptcqm c Ptcolzc Pckâzehc"Pljmgøgehc jc H|txc jlGtmj|mçèc lb Heïfhemx Hcfzídlex+ jc Hlfztc jl HeïfhemxMpkehmjmx l Lj|hmçèc+ Hmbp|x EQ+ jlxzm \feqltxejmjl&
 
C Hcfxlknc X|pltect jl Lfxefc+ Plx}|exm l L~zlfxèc+ jm \feqltxejmjl Aljltmk jm Pmtmâdm+ fc|xc jl x|mx mzted|eçülx l zlfjc lb qexzm c }|l jlkedltc| lb tl|feèc tlmkemjm lb 48 jl bmecjl 4001 .Ptchlxxc f¿ 4807:&005447#01"0=%+
 
HCFXEJLTMFJC?
 
m ebpctzäfhem jl |b Ptcolzc Pckâzehc"Pljmgøgehc jefäbehc }|l lxzmtí lb hcfxzmfzl ptchlxxcjl mqmkemçèc9
 
m flhlxxejmjl jl actbmt ptcaexxecfmex pmtm mz|mt fcx hmbpcx jl ztmdmknc lbltglfzlx fm ítlm9
 
cx htezåtecx l cx pmjtülx jl }|mkejmjl lxzmdlklhejcx plkm \APD pmtm m actbmçèc jlptcaexxecfmex9
 
mx jetlztelx ae~mjmx plkm Kle jl Jetlztelx l Dmxlx jm Lj|hmçèc Fmhecfmk+ Kle f¿ 5&85:#51+ }|lctelfzmb m lkmdctmçèc h|tteh|kmt9
 
mx Jetlztelx H|tteh|kmtlx Fmhecfmex jc h|txc jl Gtmj|mçèc lb Heïfhemx Hcfzídlex+ efxzez|âjmxmztmqåx jm Tlxck|çèc HFL#HLX f¿ =0+ jl =1 jl jllbdtc jl 400:9
 
m Tlxck|çèc F¿ 8:#400:"HCFXLPL+ }|l ctelfzm m lkmdctmçèc l tlactb|kmçèc jcx PtcolzcxPckâzehcx Pljmgøgehcx jcx H|txcx jl Gtmj|mçèc jm \APD9
 
TLXCKQL?
 
Mtz& =¿
Mptcqmt c Ptcolzc Pckâzehc Pljmgøgehc jc H|txc jl Gtmj|mçèc lb Heïfhemx Hcfzídlexjm \APD&
 
 
§ =¿ Hcbptllfjl"xl c Ptcolzc Pckâzehc Pljmgøgehc jc H|txc jl Gtmj|mçèc lb HeïfhemxHcfzídlex jm \APD+ hcbc xlfjc c hcfo|fzc jl mçülx xchecpckâzehmx l zåhfehc"pljmgøgehmxtlkmzeqmx à actbmçèc ptcaexxecfmk }|l xl jlxzefmb m ctelfzmt m hcfhtlzemçèc h|tteh|kmt jctlaltejc H|txc&
 
§ 4¿ Mx jlaefeçülx tlkmzeqmx mcx cdolzeqcx jc H|txc+ pltaek ptcaexxecfmk+ hcbplzïfhemx+ mzez|jlx lnmdekejmjlx+ l hmbpc jl mz|mçèc jcx actbmfjcx lfhcfztmb"xl tlkmhecfmjmx fc Mfl~c E&
 
Mtz& 4¿
C H|txc jl Gtmj|mçèc lb Heïfhemx Hcfzídlex+ Dmhnmtlkmjc+ jc Hlfztc jl HeïfhemxMpkehmjmx l Lj|hmçèc jc Hmbp|x EQ+ zlb hcbc aefmkejmjl hcfaltet c gtm| jl dmhnmtlk mcxmk|fcx }|l h|bptetlb mx jlzltbefmçülx hcfxzmfzlx jm ptlxlfzl Tlxck|çèc
 
Mtz& 8¿
C H|txc jl Gtmj|mçèc lb Heïfhemx Hcfzídlex+ Dmhnmtlkmjc+ jc Hlfztc jl HeïfhemxMpkehmjmx l Lj|hmçèc+ hcb m j|tmçèc bâfebm jl 0> .cezc% l bí~ebm jl =4 .jcl% pltâcjcxklzeqcx pmtm c z|tfc je|tfc l j|tmçèc bâfebm jl =0 .jl% l bí~ebm jl =< .}|efl% pltâcjcxklzeqcx pmtm c z|tfc fcz|tfc+ xltí efzlgtmkemjc hcb 4&710 .j|mx bek l xlzlhlfzmx l xlxxlfzm%nctmx+ l}|eqmklfzlx m =>: .hlfzc l cezlfzm l }|mztc% htåjezcx&
 
Pmtígtmac ÿfehc& Xltí pltbezejm m bmztâh|km lb fc bí~ebc 4> .qefzl l cezc% l fc bâfebc =>.jlcezc% htåjezcx pct pltâcjc klzeqc pmtm c z|tfc je|tfc l fc bí~ebc .% l fc bâfebc .% htåjezcxpct pltâcjc klzeqc pmtm c z|tfc fcz|tfc+ l~hlz|mfjc"xl cx hmxcx o|kgmjcx l~hlphecfmex plkcHcklgemjc jc H|txc&
 
Mtz& :¿
M hcbpcxeçèc h|tteh|kmt+ efzlgtmfzl jc Ptcolzc Pckâzehc"Pljmgøgehc+ tlx|kzm jlhcfzlÿjcx ae~mjcx jl mhctjc hcb mx lxplheaehmçülx mdme~c mptlxlfzmjmx+ xlfjc jlxjcdtmjcxhcfactbl lxplheaehmjc fc Mfl~c EE&
 
Hcbpcxeçèc H|tteh|kmt
 
Hcfzlÿjcx H|tteh|kmtlx
 
Htåjezcx
 
H#N ,
 
=& Hcfzlÿjcx Díxehcx Ptcaexxecfmex
 
=&= Hcfzlÿjcx Díxehcx Ptcaexxecfmex
 
=&4 Lxzmgec X|pltqexecfmjc
 
>0
 
40
 
=&400
 
800
 
Zczmk
 
=00
 
=&<00
 
<:+8 ,
 
4& Hcfzlÿjcx Hcbpklblfzmtlx
 
4&= Hcfzlÿjcx Hcbpklblfzmtlx Cdtegmzøtecx
 
4&4 Hcfzlÿjcx Hcbpklblfzmtlx Cpzmzeqcx
 
4&8 Hcfzlÿjcx Hcbpklblfzmtlx Akl~âqlex
 
10
 
=1
 
0>
 
500
 
4:0
 
=40
 
Zczmk
 
>:
 
=&410
 
:<+7 ,
 
 
ZCZMK
 
=>:
 
4&710
 
=00,
 
Mtz& <¿
Mx bcjmkejmjlx jl hcbpcflfzlx h|tteh|kmtlx xltèc mx xlg|efzlx?
 
E
 ‘
jexhepkefmx9
 
EE
 ‘
mzeqejmjlx
 
m% mzeqejmjlx jl efehemçèc à plx}|exm l#c| l~zlfxèc9
 
d% xlbefítecx " jexh|xxülx zlbízehmx9
 
h% mzeqejmjlx jl bcfezctem9
 
j% lkmdctmçèc jl ztmdmknc jl hcfhk|xèc jl h|txc9
 
l% pmtzehepmçèc lb lqlfzcx9
 
a% caehefmx l hcfgïfltlx9
 
EEE
 ‘
lxzígecx9
 
EQ
 ‘
c|ztmx mzeqejmjlx tlklqmfzlx pmtm m actbmçèc jc mk|fc+ bljemfzl mptcqmçèc jchcklgemjc&
 
§ =¿ C Lxzígec X|pltqexecfmjc lxzí efhk|âjc fcx hcfzlÿjcx díxehcx ptcaexxecfmex+ l zltíj|tmçèc jl 800 .ztllfzmx% nctmx&
 
§ 4¿ Fcx hcfzlÿjcx hcbpklblfzmtlx cdtegmzøtecx xltèc efhk|âjmx mx jexhepkefmx Blzcjckcgem jcZtmdmknc Helfzâaehc l Plx}|exm Mpkehmjm m Nczlkmtem }|l hcfxzez|etèc m dmxl pmtm cjlxlfqckqeblfzc jc Ztmdmknc jl Hcfhk|xèc jc H|txc
 ‘
ZHH&
 
§ 8¿ Mx bcjmkejmjlx jl hcbpcflfzlx ptlqexzmx fcx efhexcx EE+ EEE l EQ jlxzl mtzegc xltèctlg|kmblfzmjmx plkc Hcklgemjc jc H|txc pmtm aefx jl efzlgtmkemçèc h|tteh|kmt&
 
Mtz& 1¿
C H|txc mjczmtí c tlgebl jl htåjezcx&
 
Pmtígtmac ÿfehc& M lxzt|z|tmçèc h|tteh|kmt+ tlx|kzmfzl jm køgehm jl ctgmfemçèc jchcfnlheblfzc+ lb xlblxztlx klzeqcx+ xltí alezm hcfactbl lxplheaehmjc fc Mfl~c EEE&
 
Mtz& 7¿
Xltèc qljmjmx mkzltmçülx+ f|b ptmc efaltect m 0> .cezc% pltâcjcx klzeqcx+ tlxxmkqmjcxcx hmxcx jl mjmpzmçèc àx fctbmx lbmfmjmx plkc HFL l plkc HCFXLPL+ hcfxejltmfjczmbdåb mx lbltgïfhemx xøhec"pckâzehc"lj|hmzeqmx&
 
§ =¿ Mjmpzmçülx h|tteh|kmtlx jl hmtízlt lbltglfhemex+ hcbc mkzltmçülx jl lblfzmx+ mkzltmçülxfc ak|~cgtmbm+ tljlaefeçèc jl ptå"tl}|exezcx+ xltèc mptcqmjmx plkc Hcklgemjc jc H|txc l cxJlpmtzmblfzcx lfqckqejcx+ l lfhmbefnmjmx à Ptø"Tlezctem jl Gtmj|mçèc pmtm ncbckcgmçèc&
 
§ 4¿ Mkzltmçülx tlx|kzmfzlx jmx Jetlztelx H|tteh|kmtlx Fmhecfmex l jmx fctbmx jm \APD xltècmptcqmjmx plkc Hcklgemjc jc H|txc l plkcx Jlpmtzmblfzcx lfqckqejcx+ l lfhmbefnmjcx mcHCFXLPL+ c|qejm m Ptø"Tlezctem jl Gtmj|mçèc+ pmtm mptcqmçèc&
 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jully Rocha liked this
João Paulo Santos liked this
Joelmyr Laymerson liked this
José Ivan B. Leal liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->