Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Denbraun-da Vincijev Kod

Denbraun-da Vincijev Kod

Ratings: (0)|Views: 180 |Likes:
Published by Kairosa

More info:

Published by: Kairosa on Aug 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2013

pdf

text

original

 
Dan Brown
 
The Da Vinci Code
 
Copyrighl © 2003. by Dan
B
rown
 
Den Braun
 
DAVINCIJEVKOD
 
Sa engleskog prevela
 Nina Ivanovi
ć
 
0
 
 s o i a r i s
 
Novi Sad, 2004.
 
 
ZAHVALNICA
 
Prvo i najvažnije, zahvaljujem svom prijatelju i uredniku, Džejsonu Kofrna-nu, zato stoje toliko naporno radio na ovom projektu i zato stoje istinskirazumeo o
č
emu se zapravo radi u ovoj knjizi. Tako
đ
e, jedinstvenoj HajdiLang - neumornom borcu za
 Da Vin
č 
ijev kod,
izuzetnom agentu i odanom
 
prijatelju.
 
Ne mogu dovoljno da izrazim svoju zahvalnost izuzetnom timu u Dabl-deju, na njihovoj velikodušnosti, veri i izuzetnom vodstvu. Naro
č
ito samzahvalan Bilu Tomasu i Štivu Rubinu, koji su od samog po
č
etka verovali uovu knjigu. Moja zahvalnost tako
đ
e i originalnoj postavi prvih doma
ć
ih na-vija
č
a, koje predvode Majki Palgon, Suzana Herc, Džanel Moburg, Džeki
 
Everli i Adrijen Sparks, nadarenim ljudima u timu prodaje Dabldeja, kao iMajklu Vindzoru za neverovatnu opremu knjige.
 
Želeo bih da zahvalim, na velikodušnoj pomo
ć
i u istraživanju za ovuknjigu, Muzeju Luvr, Francuskom ministarstvu kulture, Projektu Gutenberg,Nacionalnoj biblioteci, Biblioteci društva gnostika, Službi za istraživanje idokumentaciju Odeljenja slikarstva Muzeja u Luvru, Katoli
č
kim svetskim
 
vestima, Kraljevskoj opservatoriji Grini
č
, Londonskom društvu za o
č
uvanjepodataka, Arhivi dokumenata u Vestminsterskoj opatiji, Džonu Pajku i Fe-deraciji ameri
č
kih nau
č
nika, kao i petorici
č
lanova organizacije Opus Dei(od kojih su trojica sadašnji, a dvojica bivši
č
lanovi) koji su ispri
č
ali svojepri
č
e, kako pozitivne tako i negativne, o svom iskustvu unutar organizacijeOpus Dei.
 
Zahvalnost tako
đ
e dugujem i knjižari Voter strit, zato što su pronašli to-liko knjiga tokom mog istraživanja, svom ocu Ri
č
ardu Braunu - nastavnikumatematike i piscu - na njegovoj pomo
ć
i oko Božanske proporcije i Fibo-nu
č
ijevog niza, Stenu Plantonu, Silvi Bodlok, Piteru Makgviganu, FransisuMakinerniju, Mardži Vohtel, Andreu Verneu, Kenu Keleheru iz Anhorbal
 
veb media, Kari Sotak, Karin Popam, Ester Sung, Mirijam Abramovic, Vi-
 
lijamu Tanstol-Pido i Grifinu Vuden Braunu.
 
I naposletku, u jednom romanu koji se toliko bavi svetim ženskim princi-pom, bio bih nemaran kada ne bih pomenuo dve izuzetne žene koje su obe-ležile moj život. Prvo, svoju majku, Koni Braun - kolegu pisca, hranioca,muzi
č
ara i uzora. 1 svoju suprugu, Blajd - istori
č
ara umetnosti, slikara, ured-
 
nika i bez sumnje najdarovitiju ženu koju sam ikada upoznao.
 
 
Č
INJENICE
 
Sionski priorat - evropsko tajno društvo osnovano 1099. godine - stvarna je
 
organizacija. Godine 1975. Nacionalna biblioteka u Parizu otkrila je spisepoznate pod imenom Tajni dosijei, u kojima se navode mnogobrojni
č
lano-vi Sionskog priorata, me
đ
u kojima su i ser Isak Njutn, Boti
č
eli, Viktor Igo iLeonardo da Vin
č
i.
 
Vatikanska prelatura poznata kao Opus Dei izuzetno je pobožna katoli-
č
ka sekta koja je nedavno bila predmet polemike povodom izveštaja o ispi-
 
ranjima mozga, prinudi i opasnom ritualu znanom kao "telesno samomu
č
enje".Opus Dei je upravo priveo kraju izgradnju Nacionalnog štaba vrednog 47miliona dolara, smeštenog u Aveniji Leksington 243 u Njujorku.
 
Svi opisi umetni
č
kih dela, arhitekture i dokumenata, kao i tajnih ritualau ovom romanu su verni.
 
 
PROLOG
Muzej Luvr, Pariz22:46Ugledni kustos Žak Sonijer posrnu kroz zasvo
đ
en ulaz u Veliku galerijuMuzeja. Pohrli ka najbližoj slici koju je video, jednom Karava
đ
u. Gra-
 
be
ć
i pozla
ć
eni okvir, sedamdesetšestogodišnji
č
ovek podiže remek-delo ipovu
č
e ga ka sebi tako da se ono odvoji od zida. Sonijer se sru
č
i na le
đ
a,pokriven platnom.
 
Kao što je i o
č
ekivao, gvozdena kapija u blizini pade uz zaglušuju
ć
i tre-sak, zatvaraju
ć
i ulaz u krilo. Parket na podu se zatrese. U daljini, oglasi sealarm.
 
Kustos je ležao za trenutak, bore
ć
i se za dah, procenjuju
ć
i situaciju.
 Još sam živ.
Ispuzao je ispod platna i pogledom pretraživao prazan prostor upotrazi za skloništem.
 
Za
č
u se glas, toliko blizu da se zaledio: "Ne mrdaj."
 
Na rukama i kolenima, kustos se ukipi, polako okre
ć
u
ć
i glavu.
 
Svega pet metara daleko, sa spoljašnje strane zatvorene kapije, silueta
 
njegovog napada
č
a, velika poput planine, zurila je u njega kroz gvozdenerešetke. Bio je širok i visok, avetinjski blede kože i ve
ć
prore
đ
ene bele kose.Dužice su mu bile ruži
č
aste sa tamnocrvenim zenicama. Albino je izvukaopištolj iz kaputa i proturio cev kroz rešetke, uperivši je pravo u kustosa."Nije trebalo da bežiš." Nije bilo lako odrediti njegov akcenat.
 
"A sada mi reci gde je?"
 
 
"Ve
ć
sam vam rekao", kustos promuca, kle
č
e
ć
i bespomo
ć
no na podu ga-lerije. "Nemam predstavu o
č
emu govorite."
 
"Lažeš."
Č
ovek je piljio u njega, potpuno nepomi
č
an. Jedino mu je uavetinjskim o
č
ima titrao blesak. "Ti i tvoja bra
ć
a imate nešto što vam nepripada."
 
Kustos oseti nalet adrenalina.
Kako je mogao da zna?
 
"Ve
č
eras
ć
e to biti vra
ć
eno pravim starateljima. Reci mi gdeje sakriven,i osta
ć
eš živ."
Č
ovek podiže pištolj u ravan sa Sonijerovom glavom. "Jesi lispreman da umreš za tu tajnu?"
 
Sonijer je gubio dah.
 
Č
ovek nakrivi glavu, gledaju
ć
i niz cev pištolja.
 
Sonijer podiže ruke u odbrani. "
Č
ekajte", lagano izusti. "Re
ć
i
ć
u vam ono
 
što želite da
č
ujete." Re
č
i koje su usledile kustos je izgovorio veoma pažljivo.Tu laž je
č
esto uvežbavao... svaki put se mole
ć
i da je nikada ne upotrebi.
 

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
skutorka59 liked this
Dejan Lugonja liked this
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this
Midhat liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->