Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tap Chi Bao Mat Security 365 So 2

Tap Chi Bao Mat Security 365 So 2

Ratings:
(0)
|Views: 9|Likes:
Published by Đông Dương Ict

More info:

Published by: Đông Dương Ict on Aug 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2011

pdf

text

original

 
M
t bu
i chi
u cu
i n
ă
m, ng
i trong quan coffee New SaiGon tôi nh
n th
y có r 
t nhi
u ng
ườ 
i
đ
ang mãi mê làm vi
c bên chi
ế
c laptop. H
 
đ
ang
đ
i
u hành công vi
c c
a mình qua m
ng màgi
ng nh
ư
 
đ
ang th
ư
giãn,
đ
i
u này th
t là thú v
. Nh
ờ 
internet mà ngày nay m
i gi
ớ 
i h
n v
 kh
ang cách
đ
ã b
san b
ng, và th
ế
gi
ớ 
i ngày càng tr 
ở 
nên ph
ng h
ơ 
n. Chúng ta có th
ng
i
ở 
nhà,hay
ở 
trong các quán café, th
m chí là ngay c
khi
đ
i du l
ch nh
ư
ng v
n
đ
i
u hành
đượ 
c nh
ngcông vi
c kinh doanh hàng ngày.
Đặ
c bi
t, n
ế
u nh
ư
ngành kinh doanh c
a b
n liên quan
đế
ninternet thì càng thu
n l
ợ 
i.
 y làm th
ế 
nào
để 
có th
ể 
b
ắ 
đầ
u m
t công vi
c
ừ 
Internet khi mà ta không h
ề 
bi
ế 
t gì v
ề 
cácngôn ng 
ữ 
 p trình r 
ắ 
c r 
ố 
i hay các công c
xây d 
ự 
ng trang web ph
ứ 
c t 
 p, và thu nh
 p t 
ừ 
nó th
ế 
 nào, có x
ứ 
ng v
ớ 
i công s
ứ 
c mà chúng ta s
ẽ 
b
ra cho nó hay không.
M
t công vi
c
n
đị
nh v
ớ 
i l
ươ 
ng cao là ni
m mong
ướ 
c c
a t
t c
m
i ng
ườ 
i. Tuy nhiên, nhi
u b
n tr 
v
n mong mu
n có thêm các công vi
c kinh doanh khác ngòai công vi
c chính
để
t
ă
ngthêm các kho
n thu nh
 p nh
ư
thành l
 p các công ty, tri
n khai các d
ch v
bán hàng qua m
ng …Và không ít ng
ườ 
i mong mu
n có
đượ 
c m
t h
th
ng có th
ki
ế
m ti
n t
Internet hay có th
làmvi
c t
i nhà mà v
n b
o
đả
m
đượ 
c ngu
n thu nh
 p. N
ế
u nh
ư
chúng ta tìm ki
ế
m v
ớ 
i c
m t
Work At Home hay Earn Money Online ch
c ch
n s
th
y
t nhi
u tài li
u h
ướ 
ng d
n liên quan
đế
nch
 
đề
này nh
ư
ng h
u h
ế
t các ki
ế
n th
c
đượ 
c cung c
 p không phù h
ợ 
 p và sát v
ớ 
i môi tr 
ườ 
ng Vi
t Nam. Vì v
y chúng tôi s
trình bày các v
n
đề
m
t cách d
hi
u nh
t d
a trên m
t h
th
ng th
ct
ế
hi
n mang l
i thu nh
 p trung bình 2000 $/ tháng. D
 ĩ 
nhiên, m
i ng
ườ 
i s
có m
t h
ướ 
ng
đ
i riêngc
a mình có th
 
đạ
t hi
u qu
cao hay th
 p h
ơ 
n, nh
ư
ng b
ướ 
c
đ
i
đầ
u tiên c
a chúng ta luôn luôngi
ng nh
ư
nhau,
đ
ó là các b
n ph
i xây d
ng cho mình m
t c
ă
n nhà hay m
t c
a hàng, m
t côngty trong th
ế
gi
ớ 
i ph
ng,
đ
ó chính là trang Web mà các b
n dùng
để
kinh doanh, gi
ớ 
i thi
u s
n ph
m do chính mình t
o ra hay c
a các nhà cung c
 p khác
để
qua
đ
ó tìm ki
ế
m l
ợ 
i nhu
n t
cáckh
an hoa h
ng th
ườ 
ng
đượ 
c g
i v
ớ 
i thu
t ng
Affiliate …M
t l
n n
a, tôi xin nh
n m
nh là các b
n không c
n có ki
ế
n th
c v
các ngôn ng
l
 p trình Webnh
ư
ASP, PHP hay các ngôn ng
v
c
ơ 
s
ở 
d
li
u nh
ư
SQL, MySQL, Postgress c
ũ
ng nh
ư
amhi
m v
h
th
ng Web server IIS, Apache … Chúng tôi s
h
ướ 
ng d
n các b
n tri
n khai t
 
đầ
um
t h
th
ng website m
nh m
th
t s
thông qua nh
ng hình
nh, video minh h
a và tài li
u chiti
ế
t
để
b
t k 
ai v
ớ 
i ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n v
máy tính
đề
u có th
làm
đượ 
c.
Các B
ướ 
c C
n Ti
ế
n Hành
Để
Có Th
Ki
ế
m Ti
n Tr 
c Tuy
ế
n
1. Ch
n Ch
 
Đề
 Khi b
n có ý
đị
nh cung c
 p các n
i dung trên internet hay kh
i s
m
t công vi
c kinh doanh quam
ng thì
đ
i
u tr 
ướ 
c tiên chúng ta c
n ph
i làm là xác
đị
nh th
ế
m
nh c
a mình trong các l
 ĩ 
nh v
cchuyên môn. Ví d
nh
ư
chúng tôi có kinh nghi
m v
vi
c tri
n khai các h
th
ng m
ng, b
o m
tthông tin nên
đ
ã ch
n cung c
 p các khóa h
c tr 
c tuy
ế
n làm b
ướ 
c kh
ở 
i
đầ
u cho ngành kinhdoanh qua m
ng c
a mình. Và cho
đế
n nay ngu
n thu nh
 p t
các khóa h
c v
n
đế
n
đề
u
đặ
nhàng tháng bên c
nh các công vi
c chính. Các b
n có th
tham kh
o
đ
i
u này qua website Tr 
ườ 
ngH
c Tr 
c Tuy
ế
y th
ế
m
nh c
a b
n là gì? Có th
các b
n cò m
t ni
m
đ
am mê v
th
ờ 
i trang. V
y b
n có th
 xây d
ng m
t trang web cung c
 p các n
i dung v
nh
ng b
th
ờ 
i trang m
ờ 
i, xu th
ế
th
ờ 
i trang n
ă
mnay hay các cáh trang
đ
i
m làm cho b
n gái tr 
ở 
nên xinh
đẹ
 p, thu hút h
ơ 
n trong m
t m
i ng
ườ 
i.Và các b
n có th
s
d
ng trang web c
a mình
để
rao bán các b
qu
n áo, qu
ng cáo cho cáchãng th
ờ 
i trang và nhi
u ngu
n khác trên môi tr 
ườ 
ng Internet.
 
 Ho
c b
n thích ch
ơ 
i game và r 
t am hi
u v
các k 
thu
t
để
tr 
ở 
thành m
t cao th
game online,t
i sao b
n không xây d
ng cho mình m
t trang web
để
chia s
các k 
n
ă
ng này
đồ
ng th
ờ 
i
đặ
tm
t s
banner qu
ng cáo c
a Google Adsense
để
chia s
l
ợ 
i nhu
n v
ớ 
i các web master khác trêntòan th
ế
gi
ớ 
i. N
ế
u ch
ư
a tham gia vào mô hình này thì các b
n s
cho r 
ng
đ
i
u này th
t m
ơ 
h
 nh
ư
ng th
t s
có không ít ng
ườ 
i
ở 
Vi
t Nam có thu nh
 p t
trang web thông qua vi
c qu
ng cáoGoogle Adsense lên
đế
n vài ngàn USD m
t tháng. Ngòai ra, còn r 
t nhi
u ch
 
đề
khác mà các b
n có th
cung c
 p n
i dung hay s
n ph
m tr 
c tuy
ế
n. Ví d
các b
n có th
cho thuê hay mua bán b
ă
ng
đĩ 
a phim
nh, ph
n m
m qua m
ng. Bán n
ướ 
c hoa, các s
n ph
m làm
đẹ
 p... Nh
ư
ng n
ế
u nh
ư
b
n không có m
t m
c tiêu rõ ràng nào c
thì v
n có th
ki
ế
m ti
n b
ng cách
đă
ng kí là
đạ
i lý hay nhà môi gi
ớ 
i cho các công ty và nhà cung c
 p s
n ph
m khác. Có khá nhi
usách h
ướ 
ng d
n v
 
đề
tài này mà n
i ti
ế
ng nh
t trong s
 
đ
ó ph
i
 
đế
n cu
n Supper AffiliateHandbook c
a Rosalind Gardner (www.netprofitstoday.com
 
). Ngòai ra, r 
t nhi
u trang webh
ướ 
ng d
n v
cách l
a ch
n và
đă
ng kí làm
đạ
i lý cho các nhà cung c
 p m
t cách t
ườ 
g t
n mà b
tkì ai c
ũ
ng có th
th
c hi
n nh
ư
n DomainSau khi xác
đị
nh m
c tiêu mà mình s
theo
đ
u
i hay ngành ngh
kinh doanh c
a công ty,
đ
i
uti
ế
 p theo các b
n c
n th
c hi
n là ch
n tên domain thích h
ợ 
 p cho h
th
ng website c
a mình.
Đ
âylà viên g
ch n
n t
ng c
c kì quan tr 
ng trong tòan b
h
th
ng c
a b
n. M
t cái tên
đẹ
 p, d
nh
ớ 
 và ng
n g
n s
khi
ế
n cho c
a hàng hay web site
đượ 
c nhi
u ng
ườ 
i ghé th
ă
m. Nói m
t cách
đơ 
ngiãn, n
ế
u s
l
ượ 
ng khách ghé th
ă
m thông qua các ch
ươ 
ng trình tìm ki
ế
m nh
ư
Google, Bing hayYahoo càng nhi
u thì trang web c
a chúng ta càng h
at
độ
ng hi
u qu
. Vì n
ế
u nh
ư
không có aighé th
ă
m website c
a b
n thì b
n c
ũ
ng không thu
đượ 
c b
t kì l
ợ 
i nhu
n nào, hay
đạ
t
đượ 
c m
ctiêu gì cho dù
đ
ó là m
t trang web phi l
ợ 
i nhu
n
đ
i n
a. Thông th
ườ 
ng, n
ế
u m
t trang web có s
 l
ượ 
ng khách ghé th
ă
m thông qua vi
c tìm ki
ế
m trên Internet trên 50% hay l
ớ 
n h
ơ 
n s
khách ghéth
ă
m tr 
c ti
ế
 p thì hi
u qu
s
cao h
ơ 
n nh
ng trang web khác r 
t nhi
u. L
y ví d
trang web h
ctr 
c tuy
ế
n chuyên
đ
ào t
o v
chuyên gia an ninh m
ng và b
o m
t h
th
l
ượ 
ng khách ghé th
ă
m thông qua tìm ki
ế
m b
ng Google lên
đế
n trên55%, trong s
 
đ
ó
đ
a s
visitor 
 
đế
n t
các t
khóa tìm ki
ế
m “h
c tr 
c tuy
ế
n”, “hoc truc tuyen”hay “elearning”
ế
t qu
tìm ki
ế
m trên Google v
ớ 
i t
khóa “hoc truc tuyen”
 
Trong hình trên chúng ta th
y khi tìm ki
ế
m b
ng c
m t
“hoc truc tuyen” thì websitewww.hoctructuyen.org 
đứ
ng hàng th
nh
t trong s
5 tri
u
ế
t qu
tr 
v
do có domain
đẹ
 p là
 hoctructuyen.org
. Tuy nhiên, trang web c
a các b
n ch
c
n có m
t trong trang tìm ki
ế
m
đầ
u tiênlà thành công, ho
c
đứ
ng trong trang th
2 hay 3 và n
ế
u t
trang th
4 tr 
ở 
 
đ
i có th
xem nh
ư
 không hi
u qu
v
m
t thu hút khách vãng lai, mà
đ
ây là ngu
n khách hàng ti
m n
ă
ng nh
t c
achúng ta.
Để
 
đạ
t
đượ 
c m
c tiêu trên không h
 
đơ 
n giãn, khi mà s
l
ượ 
ng
ế
t q
a c
a t
khóa “hoc tructuyen” lên
đế
n h
ơ 
n 5 tri
u trong khi m
i trang hi
n th
ch
cho ra kho
ng h
ơ 
n 10 k 
ế
t qu
. Tuynhiên, các b
n c
ũ
ng không nên quá lo l
ă
ng v
 
đ
i
u này, vì vi
c t
i
ư
u hóa cho trang web là m
tcông viêc lâu dài và c
n
đượ 
c duy trì th
ườ 
ng xuyên ch
không ph
i ch
thông qua m
t cái tên
đẹ
 p, b
ở 
i vì thu hút
visitor 
không khó b
ng gi
chân h
, làm cho h
quay l
i th
ườ 
ng xuyên hay tôtnh
t là h
 
đặ
t bookmark cho trình duy
t là
đị
a ch
trang web c
a mình. Bây gi
ờ 
, các b
n ch
c
nch
n m
t cái tên mà mình thích, tên
đ
ó có th
ph
n
nh m
c tiêu hay h
at
độ
ng c
a website ví d
 nh
ư
myfashion360.com n
ế
u b
n mu
n xây d
ng trang web v
th
ờ 
i trang, hay security365.com.vnn
ế
u công ty h
at
độ
ng trong l
 ĩ 
nh v
a an ninh …Và trong h
u h
ế
t các tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p chúng ta s
l
ytên domain theo tên công ty c
a mình, ví d
công ty c
a chúng tôi chuyên h
at
độ
ng trong l
 ĩ 
nhv
c t
ư
v
n
đ
ào t
o công ngh
thông tin có tên là Daklak Informatic, và tôi ch
n m
t têndomain là Daklak.Info, c
ũ
ng khá
đẹ
 p và g
n gàng
đấ
y ch
 
, v
a ph
n ánh
đượ 
c ngành ngh
 kinhdoanh mà còn m
ượ 
n
đượ 
c th
ươ 
ng hi
u DakLak 
để
thu hút khách ghé th
ă
m khi tìm ki
ế
mthông tin v
DakLak.…Và n
ế
u nh
ư
tên domain b
n ch
n cho trang web c
a mình ch
ư
a
đượ 
c
đẹ
 p l
m, ho
c sau nàymu
n thay
đổ
i vì lý do thay
đổ
i tên công ty ch
ng h
n thì c
ũ
ng không có v
n
đề
c
, m
tdomain name ch
có chi phí kh
ang 10$ / n
ă
m, sau này n
ế
u ki
ế
m
đượ 
c 1 tên domain
đẹ
 p khác các b
n s
tr 
nó v
trang web c
a mình thông qua k 
thu
t redirect. Nh
ư
công ty s
n xu
t c
a EuroWindoor v
ớ 
i hai trang web làwww.windoor.com.vn(dùng
để
xây d
ng trang web) và m
tdomain ph
theo tên công ty la 2www.eurowindoor.com.vn
đượ 
c
đ
i
u h
ướ 
ng v
trang
đầ
u tiênnh
ư
hình minh h
a sau:Ví d
đ
i
u h
ướ 
ng v

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->