Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
BootStrapToday

BootStrapToday

Ratings: (0)|Views: 29|Likes:
Published by Mridula Velagapudi
This paper explains how BootStrapToday can benefit small organizations. BootStrapToday is a collaborative platform available as SaaS.
This paper explains how BootStrapToday can benefit small organizations. BootStrapToday is a collaborative platform available as SaaS.

More info:

Published by: Mridula Velagapudi on Aug 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
 
Djj}P}tk~]jmkx
 
Bjw @ke H} Daeaih} Xjqt Jtokehvk}hje: 
 
Dx Gthmqck Yackok~qmh
2*;>*4>;;
 
Dx Gthmqck Yackok~qmh
;
D
JJ]
P
]TK^
]
JMKX 
 
B
J_
@
 KE
H
]
D
AEAIH]
JQT
P
]KT]Q^
:
 
Djj}P}tk~]jmkx hp }ba ickopbh~ ~tjmq`} ji Paephdca Pji}wktap ^y}% C}m% H} hp k wad'dkpam~tjfa`} `jcckdjtk}hje }jjc kykhckdca he }ba PkkP ijtg% Djj}P}tk~]jmkx hp phg~ca }j qpa kembkp daae mayacj~am wh}b }ba ij`qp ji dtheoheo ~aj~ca he k }akg }joa}bat kem ik`hch}k}heoaiia`}hya `jggqeh`k}hje da}waae }ba }akg gagdatp% Xjq gkx bkya `jga k`tjpp gkex wth}a'q~p wbh`b bhobchob} }ba daeaih}p ji PkkP ijt p}kt}q~pkem pgkcc dqpheappap% Hi xjq kta takmheo }bhp kt}h`ca# }bae `bke`ap kta bhob }bk} xjq kta ah}batke ae}ta~taeaqt jt pjje'}j'da ae}ta~taeaqt cjjlheo jq} ijt wkxp }j aiia`}hyacx tqe xjqtp}kt}'q~ wh}b }wj `th}h`kc cayatp6;%
 
Ghehgqg iheke`ap4%
 
Ghehgqg j~~jt}qeh}x `jp} he }atgp ji }hga cjp} he dtheoheo ~tj`appap he ~ck`a _h}b }ba kdjya }wj `th}h`kc kp~a`}p he ghem ca} qp paa bjw Djj}P}tk~]jmkx `ke daeaih} xjqtp}kt}q~%
P
HG^CA ]J
Q
PA
I
AK]QTAP
 
Djj}P}tk~]jmkx mjap ej} bkya `cq}}at ji gkex otk~bp kem kcc }ba heijtgk}hje }bk} xjq eaamhp kykhckdca je }ba mkpbdjktm he jea ~koa% Pjga ji }ba ej}kdca iak}qtap kta }ba _hlhp#]h`la}p# Ghcap}jea P}k}qp# Ihca Pbkta kem ke K`}hyh}x cjo% _bae }ba kmghe `tak}ap k ]h`la}kokhep} kex }akg gagdat# }ba gagdat hp hggamhk}acx heijtgam yhk agkhc kdjq} }ba p}k}qp ji }ba }kpl kpphoeam }j bhg*bat% He }bhp wkx }ba ~ck}ijtg ik`hch}k}ap aiia`}hya `jggqeh`k}hje wh}bjq} qemqa he}atk`}hjep kgjeo }ba }akg'gagdatp }bqp pkyheo je }hga% Phghcktcx ghcap}jea iak}qta ca}p xjq }tk`l }ba ~tjotapp ji ykthjqp }kplp ji ayatx }akg gagdat yhp'î'yhp}ba mqa mk}a kpphoeam%Iqt}batgjta# wh}b Djj}P}tk~]jmkx xjq `ke kmm xjqt yaemjtp kem*jt `qp}jgatp wh}b`je}tjccam k``app% H} patyap kp k ~ck}ijtg ijt aiia`}hya `jggqeh`k}hje ej} jecx wh}b xjqthe}atekc }akg dq} kcpj wh}b xjqt ar}aemam }akg ji yaemjtp kem*jt `qp}jgatp%
 K
YKHCKDCA
 K
P
P
 KK
P
PkkP hp k bjp}am patyh`a wbh`b kootaok}ap }ba qpatp kem tae}p jq} }ba patyh`ap% ]bhp ~tjyhmapke hedqhc} icarhdhch}x wh}b PkkP }jjcp kem ca}p qpatp ~kx ijt jecx }bjpa patyh`ap wbh`b ktaq}hchvam dx }bag% H} }bqp gklap h} iakphdca ijt }ba PkkP yaemjtp }j ~tjyhma bjp}am k~~ch`k}hjepatyh`ap k} k cjwat `jp} }j }ba aem qpat% Daheo kykhckdca kp PkkP# Djj}P}tk~]jmkx gklap`jcckdjtk}hje wh}b }akgp a`jejgh`kccx yhkdca ijt }ba p}kt}q~p%
 K
IIJTMKDCA
^
TH@HEO
 
 Kp ke ae}ta~taeaqt xjq wjqcm whpb }bk} xjqt j~atk}hjekc `jp}p da kp cjw kp ~jpphdca kem xjqt tayaeqap da kp bhob kp ~jpphdca% ]bapa }wj aemp `ke gaa} hi xjq kta k pgkt}
 
Dx Gthmqck Yackok~qmh
4
ae}ta~taeaqt wbj ga}h`qcjqpcx laa~p jyatbakm `jp}p cjw dx kyjhmheo qeea`appktx ar~aepap%]ba }wj `th}h`kc `je}thdq}heo ik`}jtp }jwktmp ik} jyatbakm `jp}p kta6;%
 
]ba tae} ji }ba ~bxph`kc jiih`a p~k`a4%
 
]ba pji}wkta ch`aepap%Dj}b }bapa ik`}jtp kta }klae `kta ji dx Djj}P}tk~]jmkx# phe`a h} hp kykhckdca kp PkkP kem h}pq~~jt}p jechea `jcckdjtk}hje wh}b }ba ae}hta p}kt}q~ }akg% ]j da gjta p~a`hih`# `jephmat}bapa ik`}p6;%
 
Tae} he kex Hemhke ga}tj "wbh`b bkp tapjqt`aiqc ae}ta~taeaqthkc a`jpxp}ag( wjqcm`jp} xjq k} cakp} Tp%;1>>>%>> ~at gje}b# wbh`b `ke bkya pak}heo p~k`a ijt kdjq} 1ag~cjxaap% Kmm }j }bhp }ba `jp} ji gkhe}kheheo }bk} jiih`a p~k`a wbh`b gakep ~kxheoijt }ba q}hch}hap% _h}b Djj}P}tk~]jmkx# hi xjq j~} ijt ^ck}heqg ^cke "wbh`b hp bhobap}~th`am ~cke( xjq whcc ~kx k~~tjrhgk}acx Tp%1>>>%>> ~at gje}b jecx% ]bhp ~cke kccjwp xjq }j `jcckdjtk}a wh}b qechgh}am qpatp kem gkekoa qechgh}am ~tjfa`}p% ]bhp ~ck}ijtg
 whcc pq~~jt} xjqt ma`hphje }j ae`jqtkoa ‒wjtlheo itjg kexwbata k`tjpp }ba ocjda‘
 wh}b xjqt ag~cjxaap kp ikt kp xjqt }kplp kta machyatam je'}hga%4%
 
]bata hp kcpj pkyheop he j~~jt}qeh}x `jp} he }atgp ji gke'bjqtp hi xjq mj ej} jwe }bapji}wkta% _h}b k }akg ji ;># h} whcc `jp} xjq k~~tjrhgk}acx => gke'bjqtp k gje}b ijtgkhe}aeke`a# taoqckt dk`lq~p kem q~otkmap% Kppqgheo xjq dhcc xjqt `qp}jgat k} }batk}a ji -41*bjqt# xjq `ke pkya q~ }j Tp%=4>>>*' "Tp%=4&41&=>( ~at gje}b kppqgheo-;7Tp%=4%>>% Ejw }bk} hp k dho pkyheo ~at gje}b ijt k p}kt}q~% Xjq `jqcm mhta`}cx q}hchva }bhp pkyheop he}j `jta dqpheapp%Djj}P}tk~]jmkx `ke da qpam wh}bhe mhiiatae} }akgp k`tjpp dhooat jtokehvk}hjep }jj% ]bapkga ~the`h~cap ji `jp} pkyheo kem aiia`}hya `jggqeh`k}hje gkekoagae} k~~cx }j }ba cktoatjtokehvk}hjep kcpj%
A
EBKE@AM
P
A@QTH]X 
I
AK]QTAP
 
Djj}P}tk~]jmkx bkp aebke`am yatphjep ji mk}k pa`qth}x hg~cagae}am% _hlhp kem ]h`la}p ktap}jtam he PYE kp wacc pj }bk} xjq `ke }kla dk`l'q~ ji }ba ae}hta ~tjfa`} mk}k akphcx dx dk`lheoq~ }ba PYE "pqdyatphje( ta~jph}jtx% B]]^P ~tj}j`jc hp qpam ijt `jggqeh`k}heo wh}b }bapatyat kem mk}k mqtheo `jggqeh`k}hje hp ae`tx~}am qpheo PPC "Pa`qta Pj`la} Ckxat(%
Gjtajyat# }bata hp H^ kmmtapp dkpam k``app tap}th`}hjep kem ayatx k``jqe}‘p mk}k hp
gkhe}kheam he pa~ktk}a mk}kdkpap }j kyjhm ayae k``hmae}kc ar~jpqta ji mk}k itjg jea k``jqe}}j }ba j}bat%
]
BA
]
 KLA
'K
_KX 
 
 Kp k p}kt}q~ hi xjq qpa Djj}P}tk~]jmkx# xjq whcc hggamhk}acx takchpa }ba ijccjwheo daeaih}p6
 
Daheo k PkkP gjmac kem ke jechea `jcckdjtk}hje }jjc# Djj}P}tk~]jmkx whcc oa} xjq q~kem tqeeheo wh}b xjqt k`}hyh}hap wh}b ghehgqg }akg gagdatp ik`hch}k}heo aiia`}hya`jcckdjtk}hje wh}bhe }ba }akg% Xjq `ke q~otkma xjqt ~ckep kp xjq otjw% Xjq `keae`jqtkoa wjtl itjg bjga wh}b }ba ijqemheo }akg kem kyjhm ~kxheo tae}p ijt k

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->