Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Danh Muc Tieu Chuan Viet Nam

Danh Muc Tieu Chuan Viet Nam

Ratings: (0)|Views: 224|Likes:
Published by Hoàng Xuân Quý

More info:

Published by: Hoàng Xuân Quý on Aug 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2014

pdf

text

original

 
DANH MC TIÊU CHUN VIT NAM
DANH MC TIÊU CHUN VIT NAM HIN HÀNHV THI CÔNG , NGHIM THU VÀ AN TOÀN(TCVN & TCXDVN : 1978 ± 2011)(CP NHT 01/05/2011)
 
Ký hiutiêu chun
 
Tên tiêu chun
 
THI CÔNG & NGHIM THU
 
Các vn  chung
 TCVN 4055:1985 T chc thi côngTCVN 4087:1985 S dng máy xây dng . Yêu cu chungTCVN 4091:1985 Nghim thu các công trình xây dngTCVN 4252:1988 Quy trình lp thit k t chc xây dng và thit k thi công. Quy phm thi công và nghim thuTCVN 4517:1988 H thng bo dng k thut và sa cha máy xây dng. Quy phm nhn và giao máy xây dngtrong sa cha ln. Yêu cu chungTCVN 5593:1991 Công trình xây dng dân dng. Sai s hình hc cho phépTCVN 5637:1991 Qun lý cht lng xây lp công trình xây dng. Nguyên tc c bnTCVN 5638:1991 ánh giá cht lng xây lp. Nguyên tc c bnTCVN 5640:1991 Bàn giao công trình xây dng. Nguyên tc c bnTCXD 65:1989 Quy nh s dng hp xi mng trong xây dngTCXD 210:1998 Dung sai trong xây dng công trình ± Phng pháp o kim công trình và các cu kin ch snca công trình ± V trí các im o.TCXD 211:1998 Dung sai trong xây dng công trình- Giám nh v kích thc và kim tra công tác thi côngTCXD 247:2001 Dung sai trong xây dng- Nguyên tc c bn  ánh giá và yêu cu riêngTCXD 252:2001 Xây dng công trình- Dung sai- Cách th hin chính xác kích thc- Nguyên tc và thut ngTCXDVN264:2002 Nhà và công trình ± Nguyên tc c bn xây dng công trình  m bo ngi tàn tt tip cn sdng.TCXDVN265:2002ng và hè ph ± Nguyên tc c bn xây dng công trình  m bo ngi tàn tt tip cn sdng.TCXDVN266:2002 Nhà  ± Hng dn xây dng  m bo ngi tàn tt tip cn s dng.TCXDVN371:2006 Nghim thu cht lng thi công công trình xây dng
Công tác trc a
 TCXD 203:1997 Nhà cao tng. K thut o c phc v công tác thi công.TCXDVN 271:2002Quy trình k thut xác nh  lún công trình dân dng và công nghip bng phng pháp o caohình hcTCXDVN309:2004Công tác trc a trong xây dng công trình . Yêu cu chungTCXDVN351:2005Quy trình k thut quan trc chuyn dch ngang nhà và công trình
 
TCXDVN357:2005 Nhà và công trình dng tháp ± Quy trình quan trc  nghiêng bng phng pháp trc aTCXDVN364:2006Tiêu chun k thut o và x lý s liu GPS trong trc a công trình
Công tác t, nn, móng, móng cc
 TCVN 4447:1987 Công tác t. Quy phm thi công và nghim thuTCXD 79:1980 Thi công nghim thu các công tác nn móng.TCXD 190:1996 Móng cc tit din nh. Tiêu chun thi công và nghim thu.TCXD 230:1998 Nn nhà chng nm. Tiêu chun thit k và thi côngTCXD 245:2000 Gia c nn t yu bng bc thm thoát nc.TCXDVN286:2003óng và ép cc. Tiêu chun thi công và nghim thuTCXDVN326:2004Cc khoan nhi . Tiêu chun thi công và nghim thuTCXDVN385:2006Phng pháp gia c nn t yu bng tr t xi mng
Thí nghim cc
 TCXD 88:1982 Cc. Phng pháp thí nghim hin trngTCXD 196:1997 Nhà cao tng. Công tác th tnh và kim tra cht lng cc khoan nhi.TCXDVN269:2002Cc - Phng pháp thí nghim bng ti trng tnh ép dc trcTCXDVN358:2005Cc khoan nhi- Phng pháp xung siêu âm xác nh tính ng nht ca bê tôngTCXDVN359:2005Cc - Thí nghim kim tra khuyt tt bng phng pháp ng bin dng nh
Kt cu gch á, va xây dng
 TCVN 4085:1985 Kt cu gch á. Quy phm thi công và nghim thuTCVN 4459:1987 Hng dn pha trn và s dng va trong xây dngTCXDVN336:2005Va dán gch p lát ± Yêu cu k thut và phng pháp th
Bê tông ct thép toàn khi
 TCVN 4453:1995 Kt cu bê tông và bê tông ct thép toàn khi. Quy phm thi công và nghim thu.TCVN 5718:1993 Mái và sàn bê tông ct thép trong công trình xây dng. Yêu cu k thut chng thm nc.TCVN 5724:1993 Kt cu bê tông và bê tông ct thép. iu kin ti thiu  thi công và nghim thuTCVN 5641:1991 B cha bng bê tông ct thép. Quy phm thi công và nghim thu.TCXD 199:1997 Nhà cao tng. K thut ch to bê tông mác 400 ± 600.TCXD 200:1997 Nhà cao tng. K thut bê tông bmTCXD 201:1997 Nhà cao tng. K thut s dng giáo treo.TCXD 202:1997 Nhà cao tng. Thi công phn thân.TCXD 227:1999 Ct thép trong bê tông ± Hàn h quangTCXD 234:1999 Ni ct thép có g bng phng pháp dp ép ng ni- Hng dn thit k, thi công và nghim thuTCXDVN239:2006Bê tông nng ± Ch dn ánh giá cng  trên kt cu công trìnhTCXD 254:2001 Công trình bê tông ct thép toàn khi xây dng bng cp pha trt . Tiêu chun thi công vànghim thu.TCXDVN Li thép hàn dùng trong kt cu tông ct thép. Tiêu chun thit k, thi công lp t nghim
 
267:2002 thuTCXDVN290:2002Bng chn nc dùng trong mi ni công trình xây dng ±Yêu cu s dng.TCXDVN305:2004Bê tông khi ln . Quy phm thi côngvà nghim thuTCXDVN313:2004Kt cu bê tông và bê tông ct thép . Hng dn k thut phòng chng nt di tác ng ca khíhu nóng mTCXDVN363:2006Kt cu bê tông ct thép ± ánh giá  bn ca các b phn kt cu chu un trong công trình bng phng pháp thí nghim cht ti tnhTCXDVN374:2006Hn hp bê tông trn sn ± Các yêu cu c bn ánh giá cht lng và nghim thuTCXDVN376:2006Hn hp bê tông nng ± Phng pháp xác nh thi gian ông ktTCXDVN391:2007Bê tông ± Yêu cu dng m t nhiên
Bo trì công trình
 TCXDVN318:2004Kt cu bê tông và bê tông ct thép . Hng dn công tác bo trì
Bê tông ct thép lp ghép và ng lc trc
 TCVN 4452:1987 Kt cu bê tông và bê tông ct thép lp ghép. Quy phm thi công và nghim thuTCXD 147:1986 Nhà  lp ghép tm ln. Tiêu chun thi công và nghim thu.TCXDVN389:2007Sn phm bê tông ng lc trc ± Yêu cu k thut và nghim thuTCXDVN390:2007Kt cu bê tông và bê tông ct thép lp ghép. Quy phm thi công và nghim thu.TCXDVN392:2007Cng hp BTCT úc sn ± Yêu cu k thut và phng pháp th
Kt cu thép
 TCVN 6700-1:2000Kim tra chp nhn th hàn ± Hàn núng chy ± Phn 1: ThépTCVN 6700-2:2000Kim tra chp nhn th hàn ± Hàn núng chy ± Phn 2: Nhôm và hp kim nhômTCVN 6834-1:2001c tính k thut và s chp nhn các quy trình hàn vt liu kim loi- Phn 1: Quy tc chung ivi hàn nóng chyTCVN 6834-2:2001c tính k thut và s chp nhn các quy trình hàn vt liu kim loi- Phn 2: c tính k thuthàn h quangTCVN 6834-3:2001c tính k thut và s chp nhn các quy trình hàn vt liu kim loi- Phn 3: Th quy trình hàncho hàn h quang thépTCVN 6834-4:2001c tính k thut và s chp nhn các quy trình hàn vt liu kim loi- Phn 4: Th quy trình hàncho hàn h quang i vi nhôm và hp kim nhômTCVN 7296:2003 Hàn- Dung sai chung cho các kt cu hàn- Kích thc dài và kích thc góc- Hình dng và v tríTCVN 6115-1:2005Hàn và các quy trình liên quan- Phân loi khuyt tt hình hc  kim loi- Phn 1: Hàn nóng chyTCVN 7472:2005 Hàn- Các liên kt hàn nóng chy  thép, niken, titan và các hp kim ca chúng (tr hàn chùm tia)-Mc cht lng i vi khuyt ttTCXD 170:1989 Kt cu thép. Gia công lp ráp và nghim thu ± Yêu cu k thut.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ngoc Thien liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->