Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
RECONOCIMIENTO DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA COPALLÍN:UNA INICIATIVA COMUNAL EN ARAS DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LA REGIÓN AMAZONAS

RECONOCIMIENTO DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA COPALLÍN:UNA INICIATIVA COMUNAL EN ARAS DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LA REGIÓN AMAZONAS

Ratings:
(0)
|Views: 94|Likes:

Versión publicada por el Torreón en julio del presente año y escrita por el suscrito y APECO. El documento detalla el reconocimiento oficial del Area de Conservación Privada de Copallín, iniciativa comunal de 11549.21 hectareas para la conservación de las fuentes de agua y la biodiversidad que albergan los bosques montanos. A esta iniciativa se aunan las ACPs recientemente establecidas en Amazonas como la de Huaylla belén Colcamar, Hierba Buena, y la de Copallín, sin duda logros importantes en aras de la conservación de la biodiversidad de amazonas que articulan a su Sistema de Conservación regional (SICRE).

Versión publicada por el Torreón en julio del presente año y escrita por el suscrito y APECO. El documento detalla el reconocimiento oficial del Area de Conservación Privada de Copallín, iniciativa comunal de 11549.21 hectareas para la conservación de las fuentes de agua y la biodiversidad que albergan los bosques montanos. A esta iniciativa se aunan las ACPs recientemente establecidas en Amazonas como la de Huaylla belén Colcamar, Hierba Buena, y la de Copallín, sin duda logros importantes en aras de la conservación de la biodiversidad de amazonas que articulan a su Sistema de Conservación regional (SICRE).

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Glend Martín Seitz Lozada on Aug 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
1
WNIKLKICFCNL]K MNE ÁWNA MN IKLYNW_AICÙL TWC_AMA IKTAEEÆL2^LA CLCICA]C_A IKF^LAE NL AWAY MN EA IKLYNW_AICÙL MN EAGCKMC_NWYCMAM NL EA WNHCÙL AFARKLAY
Al}wkt, Henlm Ync}r Ekrama+ATNIK,
Ne ainenwamk avalin mn ea mnokwny}aicùl q~n wntnwi~}n nl ea ta~ea}cla tnwk nvcmnl}nnyiaynr mne wni~wyk jæmwcik% ja hnlnwamk ~la ynwca twnki~taicùl s ~l twkinyk mnwnoenzcùl cl}nwla nl}wn eky ikf~lnwky s ahwci~e}kwny mn ea ikf~lcmam mn Iktaeeæl s mnemcy}wc}k mn Iabaw~wk% ykgwn ne iawái}nw oclc}k mn eky wni~wyky ikf~laeny mngcmk ae ~yk lkyky}nlcgen mn eky fcyfky, Ea mnokwny}aicùl yn mngn nl taw}n ae ae}k hwamk mn ki~taicùlj~fala nl ea fawhnl mnwnija mne wæk ^}i~gafga% ea q~n yn }wam~in nl ea aftecaicùl mnea owkl}nwa ahwktni~awca nl mnyfnmwk mn eky gkyq~ny mn ea rkla mne ]chwn s eay Jch~nway,Ea Ikf~lcmam Iaftnycla mn Iktaeeæl ja vnlcmk }wagabalmk mnymn ne añk 7448% iklatksk s aynykwafcnl}k }ãilcik mn ea Aykicaicùl Tnw~ala tawa ea Iklynwvaicùl mn eaLa}~waenra+ATNIK s ne Ynwvcick mn Áwnay La}~waeny Twk}nhcmay+YNWLALT% nekwmnlafcnl}k mn y~ }nwwc}kwck ikf~lae, Ny}n twkinyk twkm~bk ea b~y}cociaicùl }ãilcia tawane wniklkicfcnl}k mn ~l áwna mn iklynwvaicùl twcvama nl ea taw}n ae}a mn ea i~nlia% nlrklay gkyikyay mne }nwwc}kwck ikf~lae% ikeclmal}ny ae Yal}~awck Laicklae Ikwmceenwa mnIkeál *YLII#0 nl ny}ky gkyq~ny yn ~gcial eay laicnl}ny mn eay q~ngwamay q~naecfnl}al s wcnhal eky vaeeny mn ea fawhnl mnwnija mne wæk ^}i~gafga *Twkt~ny}a}ãilcia AIT Iktaeeæl% ATNIK 7443#,Mn ny}ky gkyq~ny ikf~laeny lainl eay q~ngwamay mn Yal B~al% Lawalbky%Ee~lijcia}n% Lawalbc}ky% ^}i~ijceek s ne Wkl% eay i~aeny twktkwicklal ah~a a 9%?=1twnmcky, Ny}ky twnmcky agawial 17% ?4=,:3 jni}áwnay gabk wcnhk% s tnw}nlninl a 9 =1:~y~awcky ahw~tamky nl eky wnytni}cvky ikfc}ãy mn wnhal}ny q~n jas nl ea rkla,Nl ongwnwk mne añk 7448% ATNIK s YNWLALT wnaecrawkl & tkw clvc}aicùl mn ea b~l}amcwni}cva mn ea ikf~lcmam & ~la iataic}aicùl ykgwn eky mcvnwyky cly}w~fnl}ky mnhny}cùl tawa ea iklynwvaicùl mn ea gckmcvnwycmam, ^l fny mnyt~ãy ea ikf~lcmamiklokwfù y~ ikfc}ã mn gkyq~ny% ikl ea oclaecmam mn wnaecraw eay }awnay tnw}clnl}ny tawane wniklkicfcnl}k mn ~l AIT nl ea taw}n ae}a gkyikya mn Iktaeeæl,Ea b~l}a mcwni}cva mn ea ikf~lcmam mn Iktaeeæl kg}~vk nl ne añk 7443% ~lk mn ekytwnfcky mn ea }nwinwa nmcicùl mne ikli~wyk mn oklmky ynfceeay tawa Twksni}ky mnIklynwvaicùl Twcvama s Ikf~lae a~ytcicamk tkw ea Ykicnmam Tnw~ala mn Mnwnijk Afgcnl}ae *YTMA#, Ikl ny}n atksk oclalicnwk s ne atksk }ãilcik mn ATNIK% wnaecrùeay ikkwmclaicklny tawa eay nvae~aicklny mn oekwa s oa~la ayæ ikfk eky ny}~mckyenhaeny% hnkhwáociky ykickniklùfciky s i~e}~waeny q~n yn wnq~cnwnl tawa eaneagkwaicùl mne nztnmcnl}n }ãilcik tawa ykecic}aw ne wniklkicfcnl}k mn ~l AIT,Ne atksk ykecmawck s ne cl}nwãy tkw ea iklynwvaicùl q~n nvcmnlicawkl eay mcvnwyaycly}c}~icklny s twkonycklaeny
1
ikftwkfn}cmky ikl ea iklynwvaicùl mn ea gckmcvnwycmam%ayæ ikfk ea mcechnlica s iklvciicùl fky}wama tkw ea mcwni}cva s ikf~lnwky mn Iktaeeælnl mny}claw taw}n mn y~ }nwwc}kwck ikf~lae tawa ea iklynwvaicùl% ikl}wcg~sùychlcocia}cvafnl}n a q~n yn wnaecrawal eay aiicklny lninyawcay q~n hawal}cinl eaiklynwvaicùl s ne falnbk yky}nlcgen mn ea gckmcvnwycmam ekiae s ayæ aynh~waw eaikl}cl~cmam mn eky ynwvcicky afgcnl}aeny q~n konw}a ne áwna,Ea ikf~lcmam mn Iktaeeæl twnynl}ù ne 7414 y~ nztnmcnl}n }ãilcik b~y}cocia}kwck mnwniklkicfcnl}k mn ~l AIT, E~nhk mne enval}afcnl}k mn kgynwvaicklny & jay}a nl mky
1
Nq~ctk }ãilcik2 N~onfck Cea}kfa *Iktaeeæl#% Fcwgne Ntcq~cnl% Henlm Ync}r s E~æy Tar Ykemál *ATNIK#%Fcijnee Enùl% Iãyaw Gaw}wa *YLII#% BF _áyq~nr% Hnwfál Ijávnr% Yaf Yjalnn s Lkha Yjalnn *LTI#%Mcnhk Hawiæa% Fch~ne Ijkiin s Iaweky G~y}afal}n *YTMA#,
 
7
ktkw}~lcmamny & ekhwù ne aljneamk wniklkicfcnl}k kocicae tkw taw}n mne Fclcy}nwck mne Afgcnl}n *Wnyke~icùl Fclcy}nwcae 1=4&7411&FCLAF# ne 7= mn b~lck mne twnynl}n añk,Ne Áwna mn iklynwvaicùl Twcvama Ikf~lae Iktaeeæl yn wniklkin ykgwn ~la y~tnwocicnmn 11 >=3,71 jni}áwnay mne twnmck mn twktcnmam mn ea ikf~lcmam iaftnycla mnIktaeeæl, Ny}á ~gciama nl eky mcy}wc}ky mn Awafalhk s Iktaeeæl% twkvclica mn Gah~a s nemcy}wc}k mn Iabaw~wk% twkvclica mn ^}i~gafga% mntaw}afnl}k mn Afarklay,G~yia iklynwvaw ea gckmcvnwycmam mn eky gkyq~ny fkl}añkyky s eay o~nl}nyhnlnwamkway mn ynwvcicky afgcnl}aeny mne i~ae jainl ~yk eky ahwci~e}kwny mn Iktaeeæl smne vaeen mne ^}i~gafga% ayc ikfk ikl}wcg~cw nl ea twk}niicùl mne Yal}~awck LaicklaeIkwmceenwa mn Ikeál, Amnfáy mn ynw o~nl}n hnlnwamkwa mn Ah~a% ne AIT Iktaeeæl aegnwha ~la cftkw}al}ngckmcvnwycmam% }wam~icma nl 178 nytnicny mn avny mconwnl}ny% 1=3 nytnicny mn teal}ays mcnr nytnicny mn fafæonwky ikfk ne fklk ijkwk ikea afawceea *
Eahk}jwcz oeavcia~ma 
#s ne kyk almclk *
]wnfawi}ky kwla}ky 
#,Ea yky}nlcgcecmam nl i~al}k a ea hny}cùl mne AIT Iktaeeæl yn twnynl}a ikl ~l g~nltalkwafa a o~}~wk mngcmk a ea nocicnl}n hny}cùl mn ea b~l}a mcwni}cva ikf~lae% y~ywnytni}cvay aecalray ny}wa}ãhciay ikl ai}kwny ieavny nl ea iklynwvaicùl% ayc ikfk ekyl~nvky twkhwafay mn lcvne laicklae q~n }cnlnl ikfk áfgc}k mn cl}nwvnlicùl a eawnhcùl Afarklay% ikfk ny ne iayk mne Twkhwafa Laicklae mn Iklynwvaicùl mnGkyq~ny s ne Twkhwafa mn Áwnay La}~waeny Twk}nhcmay,Ne AIT ikf~lae Iktaeeæl% ae ynw ikeclmal}n s okwfaw taw}n mn ea rkla mnafkw}ch~afcnl}k mne Yal}~awck Laicklae Ikwmceenwa mn Ikeál% s nlikl}wawyn mnl}wk mneay faiwkrklay tk}nlicaeny tawa ea iklynwvaicùl nl ne fawik mne Ycy}nfa mnIklynwvaicùl Wnhcklae mn Afarklay *YCIWN#% oaicec}awá ea gòyq~nma mn ikktnwaicùl saycy}nlica laicklae n cl}nwlaicklae nl away mn ~la hny}cùl noni}cva q~n hawal}cin nei~ftecfcnl}k s ekhwk mn eky kgbn}cvky mn iklynwvaicùl q~n ny}a gneea áwna twk}nhcmatnwych~n,
Ny}k ycl m~ma ny ~la f~s g~nla lk}cica tawa ea iklynwvaicùl mn ea gckmcvnwycmammn ea wnhcùl mn Afarklay% sa q~n nl ne òe}cfk fny yn ja iklykecmamk newniklkicfcnl}k mn eay AITy mn Jcnwga G~nla&Aeetasai~ s Iktaeeæl,
 
Ok}k2 Fcijnee Enùl+II Iktaeeæl% mcicnfgwn 7443,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->