Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
7Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
giao_trinh_ngon_ngu_lap_trinh_c_7889

giao_trinh_ngon_ngu_lap_trinh_c_7889

Ratings: (0)|Views: 570|Likes:
Published by huaduytam

More info:

Published by: huaduytam on Aug 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2012

pdf

text

original

 
GII THIU
Tin hc là mt ngành khoa hc mũi nhn phát trin ht sc nhanh chóng trong
ế ứ 
 vài chc năm li đây và ngày càng m rng lĩnh vc nghiên cu, ng dng trong mi
 mt ca đi sng xã hi.
 Ngôn ng lp trình là mt loi công c giúp con ngi th hin các vn đ ca
ư
 thc t lên máy tính mt cách hu hiu. Vi s phát trin ca tin hc, các ngôn ng lp
ế
 trình cũng dn tin hoá đ đáp ng các thách thc mi ca thc t.
ế ế 
 Khong cui nhng năm 1960 đu 1970 xut hin nhu cu cn có các ngôn ng
ữ 
 bc cao đ h tr cho nhng nhà tin hc trong vic xây dng các phn mm h thng,
ố 
 h điu hành. Ngôn ng C ra đi t đó, nó đã đc phát trin ti phòng thí nghim Bell.
ư
  Đn năm 1978, giáo trình " Ngôn ng lp trình C " do chính các tác gi ca ngôn ng là
ế ữ 
  Dennish Ritchie và B.W. Kernighan vit, đã đc xut bn và ph bin rng rãi.
ế ưế
C là ngôn ng lp trình vn năng. Ngoài vic C đc dùng đ vit h điu hành
ưế ề 
 UNIX, ngi ta nhanh chóng nhn ra sc mnh ca C trong vic x lý cho các vn đ 
ưề 
 hin đi ca tin hc. C không gn vi bt kmt h điu hành hay máy nào, và mc
 du nó đã đc gi là " ngôn ng lp trình h thng" vì nó đc dùng cho vic vit h
ưưế
 điu hành, nó cũng tin li cho c vic vit các chng trình x lý s, x lý văn bn và
ế ươ
 c s d liu.
ơ ở ữ
Và bây gi chúng ta đi tìm hiu th gii ca ngôn ng C t nhng khái nim ban
ế
 đu c bn nht.
ầ ơ ấ 
ni tháng 11 năm 1997
Nguyn Hu Tun
 
Chng 1
ươ 
CÁC KHÁI NIM C BN
Ơ
1.1. Tp ký t dùng trong ngôn ng C :
ữ 
Mi ngôn ng lp trình đu đc xây dng t mt b ký t nào đó. Các ký t đc
ưư
 nhóm li theo nhiu cách khác nhau đ to nên các t. Các t li đc liên kt vi nhau theo
ừ ừ ưế
 mt qui tc nào đó đ to nên các câu lnh. Mt chng trình bao gm nhiu câu lnh và th
ươ
 hin mt thut toán đ gii mt bài toán nào đó. Ngôn ng C đc xây dng trên b ký t
ưự 
 sau :26 ch i hoa : A B C .. Z
ữ 
26 ch cái thng : a b c .. z
ườ
10 ch s : 0 1 2 .. 9
c ký hiu tn hc : + - * / = ( )
Ký t gch ni :
Các ký t khác : . , : ; [ ] {} ! \ & % # $ ...
ự 
Du cách (space) dùng đ tách các t. Ví d ch VIET NAM có 8 ký t, còn
ự 
 VIETNAM ch 7 t.
ự 
Chú ý :
 Khi vit chng trình, ta không đc s dng bt kký t nào khác ngoài các ký t
ế ươ ưấ ự ự 
 trên.Ví d nh khi lp chng trình gii phng trình bc hai ax
ư ậ ươ ươ
2
+bx+c=0 , ta cn tính
 bit thc Delta
ứ 
= b
2
- 4ac, trong ngôn ng C không cho phép dùng ký t
ự 
, vì vy ta phi
 dùng ký hiu khác đ thay th.
ế
1.2. T khoá :
ừ 
T khoá là nhng t đc s dng đ khai báo các kiu d liu, đ vit các toán t
ưế ử 
 và các câu lnh. Bng di đây lit kê các t khoá ca TURBO C :
ư
asmbreakcasecdeclcharconstcontinuedefaultdodoubleelseenumexternfarfloatforgotohugeifintinterruptlongnearpascalregisterreturnshortsignedsizeofstaticstructswitchtipedefunionunsignedvoid
2
 
volatilewhileÝ nghĩa và cách s dng ca mi t khoá s đc đ cp sau này, đây ta cn chú ý :
ụ ủ ư
- Không đc dùng các t khoá đ đt tên cho các hng, bin, mng, hàm ...
ưế
- T khoá phi đc vit bng ch thng, ví d : vit t khoá khai báo kiu nguyên
ưế ưế
 int ch kng phi là INT.
1.3. Tên :
Tên là mt khái nim rt quan trng, nó dùng đ xác đnh các đi lng khác nhau
ư
 trong mt chng trình. Chúng ta có tên hng, tên bin, tên mng, tên hàm, tên con tr, tên
ươ ế
 tp, n cu tc, n nn,...
Tên đc đt theo qui tc sau :
ư
Tên là mt dãy các ký t bao gm ch cái, s và gch ni. Ký t đu tiên ca tên phi
ự ồ ố ự
 là ch hoc gch ni. Tên không đc trùng vi khoá. Đ dài cc đi ca tên theo mc đnh
ư
 là 32 và có th đc đt li là mt trong các giá tr t 1 ti 32 nh chc năng : Option-
ưứ 
Compiler-Source-Identifier length khi dùng TURBO C.
Ví d :
Các tên đúng :a_1deltax1_stepGAMACác tên sai :3MNKý t đu tiên là s
m#2S dng ký t #
ự 
f(x)S dng các du ( )
doTrùng vi t khoá
ừ 
te taS dng du trng
Y-3S dng du -
Chú ý :
Trong TURBO C, tên bng ch thng và ch hoa là khác nhau ví d tên AB khác vi
ư
 ab. trong C, ta thng dùng ch hoa đ đt tên cho các hng và dùng ch thng đ đt tên
ưư
 cho hu ht cho các đi lng khác nh bin, bin mng, hàm, cu trúc. Tuy nhiên đây không
ế ưư ế ế
 phi là điu bt buc.
1.4. Kiu d liu :
Trong C s dng các các kiu d liu sau :
1.4.1. Kiu ký t (char) :
ự 
3

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hoàng Lân liked this
Thuydung Mai liked this
Tam Nguyen Chi liked this
Kien Nguyen liked this
lamthienphong13 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->