Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hbae2203 Membentuk Dan Membuat Binaan 1-5

Hbae2203 Membentuk Dan Membuat Binaan 1-5

Ratings:
(0)
|Views: 472|Likes:
Published by Jennis Chung
Nota padat hbae2203
Membentuk Dan Membuat Binaan topik 1-5
Nota padat hbae2203
Membentuk Dan Membuat Binaan topik 1-5

More info:

Published by: Jennis Chung on Aug 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2013

pdf

text

original

 
 
Topik1 - Membentuk dan Membina Binaan
Objek tiga dimensi bersifat konkrit, berisipadu,mempunyai pandangan sisi, kiri, kanan, atas dan bawah.Di dalam menghasil objek yang bersifat tiga dimensiini, penstrukturan reka bentuknya perlu dirancang danperhalusi agar hasilannya nanti menepati spesifikasi yang dikehendaki. Hasilan yang wujud daripadamembentuk dan membuat binaan ini dikenali sebagaiobjek maujud,iaitu objek nyata dan boleh dipegang.-mempunyai ciri-ciri binaan seperti bentuk, jalinan,besar, kecil,licin, kesat, keras, lembut dan lain-lain.1.1
 
BENTUK TIGA DIMENSI DAN RUANG
-bersifat konkrit, berisipadu, mempunyai pandangansisi, kiri, kanan,atas dan bawah.-berupa objek semula jadi, objek buatan manusia ataubentuk ilusi-Ruang pula merupakan kawasan antara objek denganobjek yang lain.-ditunjukkan dengan objek di hadapan lebih besar dansemakin kecil apabila ia terletak semakin jauh.-digambarkan melalui penggunaan warna yang terangbagi objek yang dekat dan kelihatan semakin kaburpada objek yang terletak semakin jauh.-
Ruang nyata
ialah ruang yang terdapat pada bentuk-bentuk konkrit seperti arca, seni bina, barangandomestik, objek buatan manusia dan objek alam.-
Ruang tampak
ialah ruang ilusi yang wujud dalam senitampak seperti lukisan, catan, cetakan, montaj, kolajdan sebagainya.1.2
BENDA-BENDA ALAM DAN BUATANMANUSIA
-Benda-benda alam- manusia, tumbuh-tumbuhan,binatang, buah-buahan, hidupan laut, bungabungaandan berbagai lagi yang sebahagian besarnyaberbentuk organik.-Benda-benda buatan manusia seperti meja, kerusi,televisyen, rumah, kereta, almari dan berbagai lagi yang banyak menguasai bentuk geometri-manusia banyak menggunakan bentuk geometri yangsimetri adalah untuk imbangan, kestabilan dankekukuhan dari segi reka bentuknya.-kubus, silinder, piramid, kon, kuboid dan sfera.1.3
TUJUAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
1.3.1
Tingkatkan Daya Kreativiti
-membayangkan suatu penemuan ke arah mewujudkanapa yang setakat ini belum dihasil atau sesuatu yangmemberi makna kepada anda, anda adalah seorang yang kreatif.
Herbert Read (1958)
 -
June King Mc Fee
yang mengatakan bahawakreativiti itu adalah keupayaan menciptaperlambangan dan idea baru dengan menyusun danmengolah semula perlambangan yang sedia ada-
Carl Rogers
pula mengatakan bahawa kreativitiitu wujud melalui tindakan sesuatu yang berkaitandengan cirri keunikan seseorang, bahan dan alat yangdigunakan, kejadian dan peristiwa terhadapkemanusiaan sama ada suka atau duka.-
Viktor Lowenfeld
, kreativiti itu adalah suatu nalurisemula jadi sejak lahir yang digunakan untukmenyelesaikan atau membuat pernyataan tentangmasalah kehidupan. Ia dapat dilakukan melaluikeinginan dan naluri ingin bertindak.
Tahap perkembangan Kreativiti menurut ViktorLowenfeld
1. Kepekaan 5. Keupayaan Menganalisa2. Fleksibiliti 6. Keupayaan Sintesis3. Keaslian 7. Makna baru4. Keterbukaan 8. Ketekalan organisasi
Bagaimana untuk Meningkatkan Kreativiti Kanak-kanak?
1. Rangsangkan pemikiran kanak-kanak denganmerujukbuku-buku bergambar, bercerita,menonton filem,menayang slaid dan gambar foto.2. Lawatan ke zoo, muzium, perpustakaa n dan kraftangan.3. Beri perhatian ketika berkarya. Bimbing danberikan perhatian cara berkarya yang baikdanberketerampilan4. Beri peluang untuk mengeksploitasi lebih banyakmedia dan alat untuk memperkaya maklumat danpengetahuan.5. Jangan kritik keterlaluan terhadap karya mereka.Nyatakan bahawa kesilapan bukan kegagalan tetapisebagai cabaran untuk peningkatan.6. Berikan ganjaran atau insentif. Hasil karya yangbaik dipamer di ruang lobi atau tempat tempatstrategik.7. Adakan pertandingan mereka bentuk tiga dimensi dikalangan pelajar.1.3.2
Membuat Penerokaan dan Eksperimen Bahan
dilakukan untuk memastikan bahan yang akan dibuatbersesuaian dengan jenis binaan dan ketahanannya.tema atau hal subjek yang penting.
(a) Alam Semula Jadi dan Objek Persekitaran
flora dan fauna menjadi sumber utama dalammenghasilkan karya. dikaji dari segi dinamik fom,kualiti objek, ciri-ciri organik, keunikan, integrasi
 
 
alam dan kehidupan di samping mengambil kira garisan,ruang, warna, jalinan, rupa dan bentuk.
(b) Perasaan Dalaman, Khayalan dan Imaginasi SiPelukis
-Perasaan takut, misteri, sedih dan sebagainyamenjadi sumber inspirasi karya si pelajar atau pelukis.-Sigmund Frued dan Paul Jean Satre, teori-teoriimaginasi berupaya mencipta sesuatu objek atau karyamelangkaui batas fizikal dan cabaran status-quopelukis.
(c) Aliran dan Tema Sejagat
-jelmaan perasaan dalam berkarya mengguna alamsekitar menjadi suatu keunikan ciptaan danmengujudkan satu kekaguman-Dari idea yang berbagai, keunikan ciptaan berlakudan akhirnya mewujudkan kepelbagaian rupa bentukdan jenis produk.
(d) Keperluan dan Pengalaman Hidup Harian
-Idea datang dari soal desakan untuk mengguna disamping mengatasi sebarang kesulitan mengharungikehidupan. Lalu diciptanya bentuk-bentuk konkrit yang dapat memanfaatkan manusia si pencipta itusendiri-Semakin aktif dan proaktif seseorang manusia itumencipta objek tiga dimensi, semakin tinggi kualiticiptaan dan lebih tinggi nilai estetikanya.
Bagaimana
 
Perkembangan dan Penghalusan Ideadalam Bidang Membentuk dan Membuat BinaanBerlaku?(a) Pemerhatian dan Kajian Visual
-Frank Barron dan Irvin Child, artis mempunyaikeupayaan tinggi untuk melihat, memerhati, mentafsir,mengurus maklumat visual berbanding bukan artis.-Norman Meier (1930) pula mengatakan bahawa artisboleh menyelesaikan pelbagai kemahirankemahiranseni.-J.P. Guilford, artis dapat menyesuaikan diri danmenggunakan media biasa berbanding dengan tukangdan pereka bentuk.
(b) Perubahan Cara Bekerja
Membuat percubaan yang tidak putus-putus akanmencernakan lebih banyak idea dan akhirnya dapatmenjana dapatan yang lebih unik dan berketerampilan.
(c) Penerokaan Simbol danMakna
 Penerokaan yang tidak henti-henti akan menemukandapatan yang lebih kreatif dan bermakna. Amalanmembuat penyelesaian masalah,membuat inkuiripenemuan akan lebih memaknakan lagi hasilpenerokaan kajian.
Pertimbangan untuk
 
Membuat Penerokaan danEksperimentasi Bahan
1. Bahan terbuang yang diguna pakai semula.2. Benda-benda daripada alam sekitar seperti buluh,tanah liat, buah kelapa, pinang, kulit siput dansebagainya.3. Benda-benda buatan manusia seperti manik, kayularik, kotakkotak,tisu, gam dan sebagainya4. Bahan-bahan terbuang daripada buatan manusiaseperti kaki kerusi yang patah, papan yang telahterendam dan banyak lagi benda-benda lain.
Memberi peluang kepada pelajar membuat rujukankepada objek sebenar. Bagaimanakah cara inidapat dilakukan?
1. Memerhati, mengenali dan memahami bentuk danruang objek.2. Memerhati dan menyentuh bentuk benda alam danbenda buatan manusia.3. Memerhati dan menyatakan perbezaan danpersamaan sifat bahan melalui deria pendengaran.4. Memerhati pelbagai jenis bentuk barangan buatanmanusia untuk kegunaan harian, permainan danperagaan.5. Memerhati dan memahami bahawa sesuatu objekitu memenuhi ruang sebenar.
1.3.3 Kesesuaian Bentuk dan Binaan sebagai HasilRekaan Tiga Dimensi
1. Mengenal pasti bahagian-bahagian yang terdapat dalamsesuatu binaan.2. Mengetahui bagaimana bentuk tertentu dicantumkan bagimenghasilkan objek.3. Mendapatkan imbangan kedudukan dan kestabilan dalamsesuatu ciptaan.4. Menggunakan alat dan media sebagai pengolahan rekabentuk.5. Menghasilkan jenis-jenis bentuk bergerak dan bentuk yang mempunyai ilusi pergerakan.6. Menghasilkan dan melengkapkan bentuk rekaan mengikutperancangan.7. Membandingkan hasil bentuk rekaan dengan objeksebenar.8. Memahami dan menghargai proses menghasil bentukrekaan dan binaan.9. Berbincang dan menilai hasil bentuk rekaan dan binaandari segi proses membuat, olehan bahan, unsur-unsur seni,fungsi dan kemasan.10. Menentukan cara dan memperagakan bentuk rekaan yangpaling sesuai dan menyatakan kesannya.11. Menceritakan pengalaman baru yang diperoleh daripadaproses menghasil bentuk rekaan.12. Mempamer dan mempersembahkan bentuk rekaan danbahan mengikut fungsi.
 
 
1.4
KEPENTINGAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
1.4.1
Mengembangkan Persepsi Pelajar tentang SeniTiga Dimensi
-memberikan suatu kefahaman dan kejelasan untukterus belajar dan berkarya.-mengenal dan mengesan ciri-ciri objek tiga dimensiantaranya:1. Bahan binaan sesuai dan relevan dengan tujuanhasilan.2. Jika arca yang dihasilkan, pastikan ia kuat, kukuhdan selamat.3. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun ataudipasang dengan baik, membentuk suatu komposisigubahan yang artistik dan strategik.4. Mempunyai imbangan yang menarik sama adasimetri tulen atau tidak tulen.5. Menguasai prinsip-prinsip rekaan seperti rentak,pergerakan,kontra, warna, imbangan dan kesatuan yang menarik.6. Untuk arca yang menggunakan tapak, pastikan iakuat, selamat dan kukuh.7. Asli, unik dan berketerampilan dari segi dapatan.
Kemahiran Mengaplikasikan Alat, Bahan dan Teknik
Kriteria penghasilan:
1. Kesesuaian topik, tema dan teknik yang dikaitkan denganpemilihan alat dan bahan.2. Membuat Åtumbnail-printÆ sebagai tindakan mengawaldan mengawas urusan membuat. Segala lakaran inimengambil kira dari segi kesesuaian objek.3. Sesuatu perkembangan (progress) kerja dikawal seliamengikut keperluan bahan dan alat yang menjadikan urutankerja berjalan lancar dan terancang.4. Pilih teknik membuat yang sesuai. Bagi teknik topengmisalnya, kaedah tampalan mungkin dianggap paling dominandan sesuai. Lakukan pemeringkatan penghasilan topeng inidengan teliti dan teratur.5. Kaedah mengguna alat perlu betul dan tertib. Bagipenggunaan pahat dalam konteks menghasil arca luakanberasaskan kayu perlu diawasi dari cara memegang, pilihansaiz pahat, arah pergerakan mata pahat di samping kekuatandan kadaran pukulan berbantukantukul kayu.6. Bagi kerja-kerja menghalus ke atas objek arca, kertaspasir sering kalidiaplikasikan untuk mendapatkan tekstur yang licin dan menarik.7. Syelek, varnis, minyak kayu, cat alas, cat kilat, emulsi,perada, labuci, manik-manik sering kali menjadi pilihan untukdijadikan kemasan akhir produk. Pilih keserasian bahanpenyudah atau bahan kemasan untuk penampilan yang anggun.8. Untuk tujuan peragaan yang mantap, tentukan tapak yangkukuh dan selamat.
1.4.2
Mengenali Pelbagai Bentuk AsasBENTUK GEOMETRI BENTUK ORGANIKKubus , kuboid , kon ,sfera , selinder ,piramid.Manusia , binatang ,hidupan laut , tumbuh-tumbuhan , buah-buahan , dedaunan.
Topik 2 Arca
Pengenalan
Arca berasal daripada perkataan Yunani tua Åsculpere yang bermaksud mengukir, menebuk, memotong,melarik dan sebagainya (Gaunt 1966: 1).-seni arca di Malaysia asalnya berkaitan dengan magis yang digunakan oleh kaum asli bagi tujuan keagamaandan perubatan.-Pengarca Malaysia terdiri daripada Anthony Lau,Latiff Mohidin, Syed Ahmad Jamal dan Lim Kian Seng.
Jenis-jenis ArcaArca tambahan MobailAsemblaj StabilLuakan InstalasiTimbulan LandBinaan2.1 KATEGORI ARCA
- asal-usul pengkaryaan bersifat realis iaitumenampilkan objek patung manusia dan binatangsebagai suatu representasi mesej.- ada kaitan dengan kepercayaan dan keagamaan
ARCA ESTETIK ARCA BERFUNGSI
 ‡ Bahan peragaan/tatapan‡ Sebagai hiasandalam/luar bangunan‡ Punyai makna yangmendalam danpengetahuan yangintelektual‡ Boleh diguna pakaisebagai alat permainan,tempat permainankanak dan lanskap‡ Sebagai alat ritual,penyembahan dankeagamaan‡ Keperluan domestik
MEDIA PENGHASILAN ARCA1. TANAH LIAT 
‡ Ada kaitan dengan tembikar (tanah dibakar)‡ Asal kajian sebelum batu‡ digunakan untuk arca
2. GANGSA
‡ Gabungan tembaga, zink dan timah‡ Gunakan alatan leburan yang bersuhu tinggi‡ Gunakan acuan untuk membentuk arca

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
Niee Sal liked this
1 hundred reads
Ahmad Fazry Mohd liked this
mashira019 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->