Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Guia Cruceromania de Palermo (Sicilia)

Guia Cruceromania de Palermo (Sicilia)

Ratings: (0)|Views: 1,678|Likes:
Published by cruceromania
Guia de Palermo (Sicilia)
Guia de Palermo (Sicilia)

More info:

Published by: cruceromania on Aug 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

 
QLIBVD@ -_NONINL.
QLIBVD@-_NONINL.
 LRX@V3 C@_Î IRN_ OBVHÌ HNLS
 
Qlibvd`
-
Qlibvdr
bj snoninlj`. bs il olqnxli hb _noninl -il nsil dìs kvljhb hbiDbhnxbvvìjb`. ~ il |rnjxl onrhlh hb Nxlinl) o`j rjl q`filonÿj hb livbhbh`v hb ;11*111qbvs`jls) lrj|rb bi ìvbl dbxv`q`inxljl bjki`fl l dls hb rj dniiÿj hb mlfnxljxbs*Qlibvd` bsxì snxrlh` bj il `jl j`v`oonhbjxli hb _noninl ~ srs o`sxls bsxìj flülhls q`v bidlv Xnvvbj`* Bsxl onrhlh `evbob rjl kvlj ulvnbhlh hb qlnslcbs ~ hb ldfnbjxbs* _bb}xnbjhb bj il iiljrvl hb il Orbjol hb @v`
-O`jol h„@v`.
) hbiljxb hbi ldqin` ~ bsxrqbjh` k`ie` hbi dnsd`j`dfvb* Qlibvd` k`l hb rjl q`snonÿj qvnunibknlhl ~ hb rj oindl xbdqilh` |rb elu`vbob il b}nsxbjonl hbrjl b}rfbvljxb ubkbxlonÿj*Bj il loxrlinhlh) i`s xrvnsxls sb bjorbjxvlj o`j rjlonrhlh |rb qvbsbjxl rjl njovbäfib dboil hb `jlsdbhnbulibs) h`jhb il v`ql lój sb xnbjhb bj orbvhlso`iklhls bjxvb bhnenon`s) ~ bibkljxbs flvvn`svbsnhbjonlibs) lh`vjlh`s o`j qlidbvls ~ omlibxs hblsqbox` qlilonbk`* ^ xldfnîj sb x`qlvì o`j i`so`jorvvnh`s ~ friinon`s`s dbvolh`s hb il onrhlh*L qbslv hb x`hls srs mbvnhls) srs drxnilon`jbs) il elixlhb dljrxbjonÿj) sr sronbhlh) Qlibvd` j` hbcl hblxrvhnv jn hb sbhronv o`j srs orvn`sls dboils hb lvxb ~unhl q`qrilv* Qlibvd` ml mbom` hbi friinon` rj` hb srsbjoljx`sDrom`s snoninlj`s s`j fninjkùbs) mlfilj bi nxlinlj` ~ bisnoninlj`) rjl ibjkrl v`dljob hnsxnjxl |rb hbsonbjhb hbiilxäj uriklv) o`j njeirbjonls hbi kvnbk`) bi ìvlfb) evljoîs)qv`ubjli) libdìj) olxliìj ~ hbi bsqlü`i* Lrj|rblikrj`s i` o`jsnhbvlj rj hnlibox`) drom`s o`jsnhbvlj|rb sb xvlxl hb rjl ibjkrl hnsxnjxl) o`j rjl vnol mnsx`vnl~ rj b}xbjs` u`olfrilvn` -dìs hb 621*111 qlilfvls.)hbfnh` l il njeirbjonl hb i`s hnsxnjx`s h`dnjlh`vbs hb il nsil*
MN_X@VNL
Bi j`dfvb hb il onrhlh bs hb `vnkbj kvnbkl -+qìj$`vd`s+ 4 x`h` qrbvx`.* Il erjhlonÿj hb il onrhlh xru`irklv bj bi UNNN snki` l*O* Rj` hb i`s qvndbv`s qrbfi`s |rb iibklv`j ~ o`jxv`ilv`j Qlibvd` erbv`j i`sEbjnon`s sbkrnh`s q`v i`s Olvxlknjbsbs ~ q`v i`s V`dlj`s) |rb iibklv`j bj bi lü` 628 l*O*Qlibvd` o`jxnjrÿ) xldfnîj o`j i`s V`dlj`s) hbsbdqbüljh` rj qlqbi hb qrbvx` bsxvlxîkno`* Ilsnjulsn`jbs fìvflvls hbsxvr~bv`j il onrhlh mlsxl |rb bj bi lü` 2?2 erb `orqlhl q`v i`s Fnljxnj`s* Xvbssnki`s hbsqrîs) i`s ìvlfbs o`j|rnsxlv`j il onrhlh ~ il o`junvxnbv`j bj rjl hb ils dìs fbiils hb l|rbiilîq`ol* Erbv`j îsx`s |rnbjbs xvlcbv`j l ils xnbvvls hb il Orbjol hb @v` i`s qvndbv`s jlvljc`s ~ ind`jbv`slfvnbjh` jrbuls q`snfninhlhbs hb hbslvv`ii` bo`jÿdno`* Qlibvd` sb xvljse`vdÿ bj rjl onrhlh dìknol o`jdb|rnxls) dnjlvbxbs ~ dbvolhnii`s*_robsnuldbjxb) i`s J`vdljh`s o`j|rnsxlv`j il onrhlh bj bi snki` ]N |rb crjx` l i`s _ubu`s) hbslvv`iilv`jbi o`dbvon` ~ o`junvxnbv`j il onrhlh bj rj qrjx` ndq`vxljxb qlvl ils o`jb}n`jbs bjxvb Brv`ql ~ Lsnl* Bjbsxb qbvn`h` ei`vbonbv`j ils lvxbs ~ il orixrvl7 hb mbom`) bj bsxb d`dbjx` jlob il ’Bsorbil _noninljl— hbq`bsäl |rb bsxlfl inklhl l il o`vxb hb Ebhbvno` NN*) o`junvxnîjh`sb Qlibvd` bj bsl îq`ol bj bi objxv`njxbiboxrli hbi srv hb Nxlinl*O`j il iibklhl hb i`s Ljkn`nj`s bj bi snki` ]NNN) il srbvxb hb Qlibvd` oldfnÿ* Bi hboinub ~ bi dli k`fnbvj`lolflv`j bj rjl vburbixl bj <6=6 o`j`onhl o`d` i`s ’Ubsqv`s _noninlj`s— |rb iibuÿ l i`s Lvlk`jbsbs lo`j|rnsxlv il nsil* O`j bii`s) Qlibvd` xru` rj jrbu` qbvn`h` hb hbslvv`ii`*Bi k`fnbvj` bsqlü`i bjxvb i`s snki`s ]UN ~ ]UNNN o`jxvnfr~ÿ l |rb il nsil k`lvì hb rjl olidl vbilxnulhrvljxb xvbs snki`s* Bj <;<< xbvdnjÿ il h`dnjlonÿj bsqlü`il ~ q`v rj fvbub qbvn`h` -<;<?$<;<=. sb
QLIBVD@ -_NONINL.
Qìknjl 6
 
lhcrhnol li Vbnj` hb Unxx`vn` Ldbhb` hb _lf`~l) irbk` olb flc` il h`dnjlonÿj hb i`s Mlfsfrvk` -<;<=$<;?8. qlvl qlslv enjlidbjxb) o`j bi bsqlü`i Olvi`s NNN) flc` i`s F`vf`jbs) o`d` bsxlh` lrxÿj`d` bj biVbnj` hb Jìq`ibs* Erb k`fbvjlhl q`v i`s F`vf`jbs mlsxl il rjnenolonÿj hb Nxlinl bj bi snki` ]N]* I`sF`vf`jbs iibulv`j l olf`) s`fvb x`h` bj il sbkrjhl dnxlh hbi snki` ]UNNN) ndq`vxljxbs vbe`vdlsbo`jÿdnols ~ q`iäxnols*Qv`erjhldbjxb mbvnhl bj sr vbh rvfljl q`v ils f`dfls hb il sbkrjhl krbvvl drjhnli) Qlibvd` |rbhl bj<>8; o`d` sbhb hbi K`fnbvj` ~ hb il Lsldfibl vbkn`jli snoninljl*
IL DLENL
Mlfilv hb _noninl ~ qbjslv bj il Dlenl bs x`h` rj`* Bj Qlibvd` ml~ irklvbs h`jhb i`sunsnxljxbs dìs lubjxrvbv`s qrbhbj vlsxvblv srs mrbiils* Bsxìj bi finjhlh` Qlilon` hbCrsxnonl7 il qvnsnÿj Roonlvh`jb) h`jhb bji`|rbonÿ Dnombib Kvbo`7 bi Kvljh Møxbi hbs Qlidbs)|rb li`clfl l Irog~ Ironlj`7 ~ bi xblxv` Dlssnd`) bsobjlvn` hb Bi Qlhvnj` NNN* L 51gniÿdbxv`s hb Qlibvd`) bi qrbfi` hb O`vib`jb bs eld`s` kvlonls l Evljons E`vh O`qq`il ~ l|rb bj il Qill Dl~`v mlj bvnknh` rj d`jrdbjx` l i`s crbobs Elio`jb ~ F`vsbinj`) lsbsnjlh`s bj <>>6*
D@JRDBJX@_ ^ IRKLVB_ HB NJXBVB_
O`jeir~bj bj Qlibvd` hnebvbjxbs bsxni`s lvxäsxno`s3 dbhnbuli) flvv`o`) j`vxb hb Ìevnol) j`vxb hb Brv`ql ~drom`s `xv`s* L qbslv hb x`hls bsxls hnsxnjxls njeirbjonls) bs rjl onrhlh |rb ml o`jsbvulh` sr qv`qnlnhbjxnhlh*_`j hb njxbvîs xrväsxno` ils olxlordfls hb i`s Olqromnj`s) o`j d`dnls o`jsbvulhls bj hnsxnjx` kvlh`7 ilolxbhvli hb bsxni` ìvlfb$j`vdljh`7 bi Qlil` hbn J`vdljjn -o`j) bj sr njxbvn`v) il qvbon`sl OlqqbiilQlilxnjl.7 ils nkibsnls Dlvx`vljl -o`j bsqiîjhnh`s d`slno`s bj sr njxbvn`v.) _lj Olxlih`) _lj Crlj hb i`sBvbdnxls) _lj Nkjlon`) _lj Evljonso` hb Lsäs) _lj Knrsbqqb hbn Xblxnjn ~ Olsl Qv`ebssl7 i`s \rlxxv`Oljxn7 il e`jxljl Qvbx`vnl7 i`s xblxv`s Q`inxbldl ~ Dlssnd`7 il qvbon`sl qil~l hb D`jhbii`*
Qlil` hbn J`vdljjn b Olqqbiil Qlilxnjl -Qlilon` J`vdljh` ~ Olqniil Qlilxnjl.
 Bi
Qlilss` 
) |rb s`iäl sbv il vbsnhbjonl vbli bj xnbdq`s j`vdljh`s) bs lm`vlsbhb hbi Qlvildbjx` Vbkn`jli* Erjhlhl q`v bi vb~ V`kbv NN bj <<?1) il
Olqbiil Qlilxnjl 
bs x`hl rjl c`~l hbi lvxb j`vdljh` o`j bsqiîjhnh`s xbom`s hb dlhbvl~ b}|rnsnx`s d`slno`s fnljxnj`s bj x`j`s h`vlh`s ~ lribs) x`h` bii`o`dfnjlh` o`j likrjls hb ils lidbjls snxrlhls obvol hb il bjxvlhl hbi qlilon`nju`olj bi bsqävnxr hb i`s olfliibv`s) il olfliibväl ~ rj kvljhn`s` qlslh`*Qnll Njhnqbjhbjlmxxq3//{{{*lvs*snoninl*nx/x`rv/hbelrix*csqmxxq3//{{{*o`drjb*qlibvd`*nx/drsbn/qlilxnjl/njhb}*mxdi
_lj Kn`uljjn hbkin Bvbdnxn -_lj Crlj hb i`s Bvbdnxls.
 O`jsxvrnhl q`v u`irjxlh hb V`kbv NN bj <<?6) bs rj` hb i`s dbc`vbsbcbdqi`s hb il onrhlh bj bi |rb sb ersn`jlj i`s bsxni`s ìvlfb ~ j`vdljh`)snbjh` xldfnîj rj` hb i`s d`jrdbjx`s dìs qborinlvbs hb il Qlibvd`j`vdljhl* Iildl il lxbjonÿj) ljxb x`h`) srs onjo` oóqrils v`cls) bibdbjx`xäqno` hb ulvn`s bhnenon`s ìvlf`$j`vdljh`s _r qvbon`s` oilrsxv` ~ irc`s` clvhäj) o`junbvxbj bsxb bsqlon` bj x`h` rj qlvläs` bj dbhn` hbLifbvkmbvnl*
 
Unl hbn Fbjbhbxxnjn
Il Olxxbhvlib -Il Olxbhvli.
 O`jsxvrnhl bj bi snki` ]NN q`v i`s j`vdljh`s s`fvb i`s ondnbjx`s hb rjl ljxnkrl nkibsnl fnljxnjl* Bibhnenon` srevnÿ jrdbv`sls xvlse`vdlon`jbs l i` ilvk` hb i`s snki`s ~ q`v bii` `evbob rj njxbvbsljxbxbsxnd`jn` hb il mnsx`vnl lv|rnxboxÿjnol hb Qlibvd`* Rjnhl q`v h`s lvo`s l il x`vvb hbi oldqljlvn`) `evbobrjl qvbon`sl e`x` qlj`vìdnol* Bi bj`vdb bsqlon` njxbvn`v) m`~ hb bsxni` jb`oiìsno`) krlvhl bi slvoÿelk` hbEbhbvno` NN ~ i`s hb Vrkkbv`) hb Lvvnk` UN ~ hb O`sxljl hb Lixluniil) lhbdìs hb jrdbv`sls `fvls hb
QLIBVD@ -_NONINL.
Qìknjl ?

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Laurita Lo liked this
Mari Perez liked this
salvat liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->