Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
87Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PMR ISLAM pmr soalan

PMR ISLAM pmr soalan

Ratings:

4.33

(1)
|Views: 4,755|Likes:
Published by alen

More info:

Published by: alen on Sep 25, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

 
SULIT45/lPendidikanIslamKertasIOgos20082Jam45tl
PEPERIKSAANPERCUBAANPENILAIANMENENGAHRENDAHNEGERIPERAK2008PENDIDIKANISLAMKERTAS1
DuaamJANGANBUKAKERTASSOALANINISEHINGGADIBERITAHU
ARAHAN7 Kertassoalaninimengandungiduabahagian'BahagianA danBahagianB2JawabsatusoalandoripadaBahagian AdansemuasoalandaripadaBahagianB.Kesemuqlimasoalanmestidijawab.3 soalanhendaklahdijawabpadakertasyangdisediakan
[LihatsebelahSULIT
45tl
Kertassoalanni mengandungi6 halamanbercetak
 
SULIT2BahagianA[20marknh]Bahagianni mengandungidua soalan.Jawabsatusoalansahaja.
45lr
|(a)FirmanAllahSWT:Ayat di atasmemerintahkanmanusiasupayamemanfaatkannugerahAllah SWT.
(i).Juu-r4j\-'.-, .11'V-,fa^rJc-Lt,(rru
[4marknh](ii)Nyatakanduaakibatpenyalahgunaanikmattersebut.14marknhl(iii)SalahatuciriahlisyurgaalahorangyangmemanfaatkannugerahAllahSWT.Terangkanuaciri ahli syurga,elaindaripadaangdinyatakaniatas.12markahlSabdaRasulullahSAW:
lsU3;e"*+*J-,r{',t:3}6+;1e.sii\"'t3
L''{t1,.-,;T(c),il')lUor::;j-{tst;l':S"#i
pre,I*Tr:+ttiUo;a"{tst;i:\tfu
G7s:jr,.o!r:.r)693tj^+ei\qti
(b)
ffi'Jut'J"i,'JG:'J\iii;'olt**,,;;"G_"jo
,r
a:-
,ii;*,.s)\;'J,l-:,'r^3to*Lki;,ytTs*#L,/6,,i:t*);ur$t'ie";"rieL"Liy6e'b")\'E)t,i!t*$UtAt4W rp.fi':,i;t*^:!u,A(JC
(&-l€:41ols;1
J. A.4--/./o1 lrt.it'
49J.a_CPl_-9g.())l
(c)
(i)Nyatakandua contohamalan edekahangerdapatalamhadisdi atas.12markahl(ii)Terangkan ua kesanamalan edekaherhadapenerima.[4marknh]Tulisperkataanibawahmenggunakanulisanawi:Memerhati ejadianhaiwandan umbuh-tumbuhankanmembukamindadanmemberikesedaran ertaeinsafanepadaita.
14markahl
45tlSULIT
 
SULIT45tl
2(a)FirmanAllahSWT:AyatdiatasAllah SWTmenjelaskaneberapa ontohujiankepadamanusia.
(i).r,a1 tr-'
r#L$t,Jt.j-r4ib..^^,ll;a3ylo-*l1r;fut,12markahl(ii)NyatakanmpatgolonganangberjayamenghadapijianAllahSWT.14markahl(iii)Setiapjianyangmenimpamanusiadahikmah angsangaterharga.
Terangkanuahikmahujiantersebut.SabdaRasulullahAW:
14markahl
(d*'ol7:)Hadisdi atasmenerangkanepentinganhsanterhadapinatang.(i)Nyatakanduakepentinganifat hsanerhadapbinatang.[2markah](ii)Jelaskanua akibatpenganiayaanerhadapinatang.[4markah](c)Tulisperkataanergarismengikutnombordalampetikandi bawahmenggunakanulisanawi.(i)Persaudaraananperpaduanmerupakanlemenvangsangatpenting(ii)dalamslam.Tamadunslamdapatdibangunkanenganesatsekiranya(iii)(iv)pernaduandiberikeutamaan.Sebaliknyamatakanmeniadiemahsekiranyaerlakunyaperpecahan.[4markah][LihatsebelahSULIT(b)
',p"rilit,*Vt),;:{i GPSLr.Ji3e'Au,&.np,
Atb46ttitun;-ri&itS1-uifl
(155 156oJl6-ty)
./Iti'.'.
'-)#tltS
zI.i-\ r/
Kgrlqfr)
45/l

Activity (87)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
samihah liked this
pantai_841311 liked this
Rody Syed liked this
Areyue Ahmad added this note
mana soalan pmr pendidikan islamnya?
Razali Mohammad liked this
Ummi Haryati liked this
Rafidah Sukendar liked this
Muhamad Adni liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->