Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings:
(0)
|Views: 1,295|Likes:
Published by joshonyordx123

More info:

Published by: joshonyordx123 on Aug 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2013

pdf

text

original

 
PagsusulatKahulugan ng Pagsusulat-Ito ay walang katapusan, paulit-ulit na proseso sa layuning makalikha atmakagawa ng maayos na sulatin-Ito ay para libangin ang sarili at ang kapwa, magturo at magbahagi ng kaalaman at makumbinsi ang ibang tao sa katotohanan ng ibinigay na opinionKahalagahan ng Pagsulat-Nagkakalapit, nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga tao sa iba’ ibang lugarat sa iba’t ibang panahon-Ang ating kultura ay napananatiling buhayLayunin ng Pagsusulat-Pansariling pagpapahayg o ekspresivopagsulat ng mga bagay na nakikita, naririnig o nababasaonagpapahayag ng nararamdaman at nasasalobb ng mga taookinapapalooban ng sariling karanasan at pala-palagay ng manunulatohal. Talaarawan, jornal, personal na liham, mga reaksyon at mapa o diagram-Pagpapahayag na impormasyon o transaksyunaloPagsulat na nais magpaabot ng mensahe, balita, magpaliwanag, magpayo o makiusapoMay istilong dapat isaalang-alang upang maihatid ang mensahe sa target niyang mambabasaoHal. Liham, mermorandum, reviewer, riserts, komentaryo, kritiko, ulat, report, poster o slogan at sanaysay-Malikhain pagsususlatoSa tulong ng imahinasyon nagagawang ilarawan ng manunulat ang lipunang kanyang ginagalawanoMay spat na lakas ang mga salita upang ipadama sa mga mambabasa ang gusting ipahatid ng manunulatMga Kailangan sa Pagbuo ng Sulatin1.Tapik o Paksa – kailangan ng isang sulatin ang sapat na kaalaman o impormasyon sa paksang sulatin. Ang mga kaalaman o impormasyon ay maaaring galing sa mga sangguniang aklat, dyornal at iba pa.2.Layunin – dapat na malinawsa isipan ng manunulat ang dahilan kung bakit siya nagsususlat. Malaki ang magiging epekto nito sa kanyang paraan ng pagsulat. Kaya ang kaibahan sa anyo o porma ng isang sulatin ay nakabatay nang malaki sa layunin.3.Interaksyon at isang pagbuo sa Kamalayan ng Awdyens – dapat isaisip ng isang manunulat na may nagaganap na interaksyon sa pagulat. Kung minsan, ang manunulat ay nag-iinterak sa kanyang sarili, halimbawa, kapag nagsulat siya ng dyornal, pero sa maraming pagkakataon ang interaksyon ay sa ibang tao. Kailangang linangin din ng isang manunulat ang kanyang kasanayang interpersonal. Dapat na alaminniya kung sino ang sinusulatan, ano ang maaaring gusto niyang malaman, ano anglawak ng kanyang pang-unawa at anong uri ng wika ang angkop na gamitin.4.Wika – ang isang manunulat ay kailangang mayroon ng kaban ng wikang maaaring gamitin ayon sa pangangailangan. Dapat alam niya ang istilo ng wikang angkopna gamitin sa lahat ng pagkakataon.5.Konbensyon – dapat isa-alang-alang ang mga konbensyon sa pagsulat na tinatangkilik sa isang pamayanan. Halimbawa, may sariling pormat ng adbertisment na kaiba sa pagsulat.6.Mga Kasanayan sa Pag-iisip – ang isang manunulat ay dapat magtaglay ng iba’tibang kasanayan sa pag-iisip. Kailangang may taglay siyang kasanayan sa pagtatangi ng mga bagay at pangyayari upang madesisyunan niya kung alin ang mahalaga ohindi; kailangan din niya ang kaalaman sa lokhika upang makapangatwiran siya nang mabisa; kailangang alam din niyang pagalawin ang kanyang imahinasyon at magingmalikhain para sa kawiling-wiling paglalahad; kailangang mayroon din siyang kakayahan sa pagbibigay ng sariling pagpapasiya at iba pa.7.Kasanayan sa Pagbubuo – isa sa mga tunguhin ng manunulat ang makabuo nangmaayos na talataan na naglalahad nang malinaw na ideya at mga pansuportang detalya. Nagagawa rin ng isang mahusay na manunulat na lohikal na mailalahad ang pag
 
kasunud-sunod ng mga ideya sa pagbuo ng isang magkakaugnay na teksto sa pamamagitan ng paggamitng mga angkop na pang-uugnay.8.Sariling Sistema ng Pagpapahalaga – dapat isaalang-alang ang mga pagpapahalagang pinanananaligan ng isang manunulat at handa siyang panindigan ang mga ito. Binibigyang pansin niya sa pagsulat ang mga sumusunod:a.Ano ang mahalaga sa paksa?b.Ano ang maganda o mahusay na pagsulat?c.Ano ang angkop na paraan ng pakikipagtalastasan sa isang taong may edadkaysa sumusulat?d.Sino ang awdyens o pinaglalaanan ng sulatin?9.Mahahalagang Sangkap sa Pagsusulata.Manunulat nagpapadala ng mensahe naencoder kung tawaginb.Teksto nakasatitik na mensahe na pinuprodyus ng manunulatc.Mambabasa – nag-iinterpreta at ang umiintindi sa teksto ng decoder naman kung tawaginI.Proseso ng Pagsususlata.Imbensyon o Pag-asinta paglikha ng iyong paksai.Brainstorming – paglalahad ng mga ideya sa papel upang maibigay ang posibleng maging paksa.ii.Paglilista – paglista ng mgaideyang ikaw ay interesadong gawiniii.Klaster pagmamapa ng mga ideyab.Pangangalap ng Impormasyon o Pagtatanong at Pag-uusisai.Pangangalap ng mga ideyaii.Paghahanap at pagsususri ng mga pananaliksikiii.Pagsasagawa ng interbyuiv.Maari ring mabuo rito ang paksac.Pala-Palagayi.Habang wala pang tiyak nabalangkas at daloy ng pagtalakay sa paksang susulatin, naghahain muna ng haka-haka ang manunulatii.Iisa-isahin ng manunulatang sanhi at bunga ng pangyayari habang nag-iisip kung paano bubuuin ang balangkas ng paksang napiliiii.Nakararamdamng pagkabalisa ang manunulatsa yugtong ito dahilpatuloy siyang naghahanap ng kasagutan sa kaanyang mga tanong at maaaro pang biglang sumulpot ang iba pang tanongiv.Kadalasan, itoang pinakamahabang bahagi ssa prroseso ng pagsulat a.k.a Incubation Periodd.Pag-oorganisa – paglalahad ng mga impormasyon sa isang balangkasi.Balangkas – maituturing na pinakakalansay ng isang sulatin. Lubha itong mahalaga upang maiwasan ang paglayo sa pagtalakay sa isang paksang napili. May dalawang klase ang pagbabalangakas: (1) Pangungusap na Balangkas – nakatuon sa mga makadiwang pangungusap na siyang kumakatawan sa mahalagang bahagi ng isang sulatinat (2) talatang balangkas – nakapokus sa mgapinag-uugnay-ugnay na mga kaisipan, ayon sa pagkakasunud-sunod.1.Introduksyona.Pangganyakb.Paglalahad ng Tesis2.Katawana.Paglalahad ng mga Puntob.Paglinang ng mga ideyac.Pantulong sa pangunahing Katwiran3.Kongklusyona.Muling-pagdidiin sa pangunahing ideyaii.Pagsasaayos ng mga Datos1.Dalawang Uri ng Mapagkukunan ng mga Datos:a.Pangunahing Datos – Nagmumula ang mga impormasyon sa mga indibidwal na tao, mga akdang pamapanitikan, mga pribado o publikong organisasyon, batas, dokumento at iba pang orhinal na talaan.b.Sekondaryang Datos – Kinalap ang mga datos mula sa mga manuskrito, ensayklopidya, tesis, disertasyon, magazine, pahayagan at iba pang aklat na naisulat ngmga awtor.
 
2.Tatlong istratehiya sa paghahalo ng sariling pag-aaral sa pinagkunang materiala.Direktang Sipi – eksaktong salita o pahayag ng isang awtor. Kinopya nang direkta, salita-sa-salita, mula sa sanggunian. Ginagamit ito ng mananaliksik kapag nais niyang:i.Idagdag ang kapangyarihan ng salita ng awtor upang suportahan ang argumentii.Nais pabulaanan o hindi sang-ayunan ang argument ng awtoriii.Bigyang-diin particular ang isang malinaw o makapangyarihang pahayag o sipiiv.Naghahambing ng mga ispesipikong punto de vistab.Parapreys o Hawig – pagsasabing muli ng nakuhang ideya mula sa ginamit ngsanggunian gamit ang sariling pangungusap. Ginagawa ang pagpaparapreys kapag:i.Nais gumamit ng mga impormasyon sa nowtkard at umiwas sa panggagaya o pangongopyaii.Nais iwasan ang masyadong paggamit ng direktang sipiiii.Nais gamitin ang sariling boses sa paglalahad ng impormasyonc.Sinopsis o Buod – pinagsama-sama ang pangunahing ideya ng isa o maraming manunulat gamit ang sariling pangungusap. Mas maikli ito kaysa sa orihinal at naglalaman ng kabuuang kaisipan ng pinagkunang material. Gumagawa ng synopsis kapag:i.Nais magbigay ng bakgrawnd at pananaw hinggil sa isang paksaii.Nais maglarawan ng pangkalahatang kaalaman mula sa maraming sanggunian tungkol sa paksa nais na determina ang pangunahing ideya ng pinagbatayang tekstoe.Pagsulat ng BuradorBigyan ng sapat na panahon ang iyong sarili na magawa ang iyong sulatin.Humanap ng komportableng lugar ng pagsusulatan.Iwasan ang distraksyon o abalaMagpahingaAng mga Paraan sa Pagpapalabas ng Ideya:oPagtatala – paglilista ito ng mga kaisipan sa pamamagitan ng pagdadaglat,pagguhit, pagsipi. Masusundan dito ang pagkakasunund-sunod at pagkakaugnay-ugnayng mga detaly tungkol sa paksa kapag magsususlat.oPalitang-kuro – grupo ang karaniwang gumagawa rito. Malawak nilang titingnan ang paksa sa iba’t ibang anggulo at ang kaligiran ng usapin. Ang mga potensyalna opinion ang bibigyang konsiderasyon at pagkakaisahan ang mga hakbangin para marating ang mapagkakasunduang layunin.oMalayang Pagsulat –pamamaraan itong kung ano ang basta lumabas na ideya saisip ay isinusulat. Huwag munang maging mapaghatol sa isinusulat. Huwag magwawasto. Pabayaang malayang dumaloy ang isipan nang walang anumang pagkontrol,sa gayon, maging ang mga di-inaasahang nakabaong ideya ay lumitaw.oPamamaraang Tanong-Sagot – Tinatanong ang sarili tungkol sa paksa at tiyakmakakaipon ng laksang impormasyon. Pinaplano ang mga katanungan at ang mga ito’ypinagsunud-sunod at pinag-ugnay-ugnay. Napapalalim nito ang pag-unawa sa paksa at nakapagbibigay ng mga kawili-wiling kaisipang maisususlat.f.Pagrerebisa muling pagsusuri sa mga ideyai.Ribyu ng Higher-order na tuon:1.Malinaw na pagpapahayag ng mga ideya2.Organisasyon ng Sulatin3.Istraktura ng mga talata4.Matibay na introduksyon at kongklusyong.Proofreading o Pagwawastong-Basa - binbasa ulit ito upang Makita ang mgamali sa ispeling, sa gramatikaat paggamit ng salita, pati na rin ang daloy ng pagpapahayag, impormasyon at katwirang nakapaloob sa komposisyoni.Ribyu ng later-order na tuon:1.Ispeling2.Bantas3.Istraktura ng mga pangungusap4.Istilo ng Dokumentasyonii.Wastong Paggamit ng mga Bantas:

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Clarisa Rosales Cabiliza liked this
Dona Sales liked this
maryloumarylou liked this
phenoren liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->