Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Todays Libre 08162011

Todays Libre 08162011

Ratings: (0)|Views: 155|Likes:

More info:

Published by: Matrixmedia Philippines on Aug 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2012

pdf

text

original

 
The best things in life are Libre
ng text alert
I-txt lang sa 4467 ang ON LIBRE<name>/<birthdate-mmddyy>/ <gender -MorF>/<email address>/<Address> Ex.ON LIBRE Juan Cruz/101585/M/juan_cruz@yahoo.com/Tondo
VOL. 10 NO. 191• TUESDAY, AUGUST 16, 2011
 www.libre.com.ph
DUMATING Linggo ng gabi si American heiress at media personality ParisHilton sa Ninoy Aquino International Airport mula sa Dubai. Dinala siHilton sa Pilipinas ng isang malaking developer upang magdisenyo ngbagong resort. Aminado si Hilton na napakahilig niya sa dagat.
RODEL ROTONI
mundo sa pamamagitan ngpanalangin, pagbibigay ng rega-lo at pakikipagbati sa isa’t isa.Sa pagdiriwang, makuku-lay ang gayak ng mga Muslimat nagsasalu-salo sila sa katu-tubong pagkain, na binabaha-gi rin nila sa mga nagdarahop.Hinayag ang pista-opisyal“to promote cultural under-standing and integration” atmapahintulutan ang “entire Fil-ipino nation (to) have the fullopportunity to join their Mus-lim brothers and sisters in theobservance of Eid’l Fitr,” ayonsa proklamasyong inisyu noong Agosto 11.
Christine O. Aven-daño at Inquirer Research
 
Bakasyongrande na
!
4-day weekend na pahinga nakaamba sa mga Pinoy 
M
 AG-EMPAKE na at magplano ngbakasyon. O simulan nang itala angmga gawaing bahay na matagal nangnakabinbin.
Hinayag ng Mala-cañang ang Agosto 30,isang Martes, bilang pista-opisyal upang maipagdi- wang ng bansa ang pagtata-pos ng Ramadan, o buwan ngpag-aayuno ng mga Muslim.Sinusundan ng Agosto 30ang isa pang pista-opisyal—Agosto 29, Araw ngmga Bayani—kaya may apatna araw na weekend ang mgaPilipinas dalawang linggo mu-la ngayon.Nilabas ng Palasyo ka-hapon ang Proclamation No.234 na inisyu ni Pangulong Aquino upang ipagdiwang angEid’l Fitr. Alinsunod ito sa Re-public Act No. 9177, nanaghayag sa Eid’l Fitr bilangpista opisyal sa buong bansa.Eid’l Fitr ang tatlong-arawna pistang Muslim na gumugu-nita sa pagtatapos ng Ramadan,ang banal na buwan ng pag-aayuno sa Islam. Ipinagdiriwangito ng mga Muslim sa buong
Lord,
ngayong Buwan ng Wikang Pambansa,nawa’y bilang mga Pilipino, pahalagahan at tangkilikinnamin ang wikang nagbubuklod sa aming lahi bilangPilipino tungo sa pagsulong ng aming bayan. Gamitinnawa namin ang wikang Inyong kaloob sa pagtatamo ngpayapa at maunlad na bansa. Amen
(Dinalene Castañar)
MAYTRABAHODITO
 sa page 5
Job opening para sa Guam—licensed civil engineer;quality surveyor, pipe welder; OJT- MarineEngineer, OJT-Galley for graduate of HRM; int’lcruise ship kitchen & housekeeping utilities
 
2
N
E
W
S
TUESDAY, AUGUST 16, 2011
RESULTA NG
L O T T O 6 / 4 5
03 11 17 34 35 38
 LOTTO
6/45
 
 EZ2 EZ 
 
 2
(In exact order)
P33,851,489.40
 FOUR DIGIT  FOUR
 DIGIT 
22 29
5 6 6 2
 
 SUERTRES S
 E 
 RT 
 
 R
 E 
 S
4 4 4
(Evening draw)(Evening draw)
 
G R A N D L O T T O 6 / 5 5
06 07 17 26 31 39
GRAND
 LOTTO
6/55
P103,913,251.20
Get lotto results/tips on your mobile phone, text ONLOTTO and send to 4467. P2.50/txt
PNoy, Paris ’di magkikita
tury Properties, saDubai pa nawala angmga gamit ng celebrity. Ang pagkawalaumano ng mga tele-pono ni Hilton ay nagtulak sa mga opis- yal ng airline at ngairport upang kumi-los. Sinabi kahapon niGigie Baroa, managerng Emirate Philip-pines, na sinuyod nilaang eroplanong sinak- yan ng celebrity ngu-nit wala silang naki-tang gamit.Sa kabila ng pang- yayari, nagawa pa rinni Hilton na mag-tweet ng “Mahal kokayo!” sa kanyangmga fan na Pilipino.Ngunit tila hindimagkakatotoo angmga naunang balitana magkikita sila niPangulong Aquino,ang pinakakilalang bi-nata sa bansa.Sinabi ni Presiden-tial spokesperson Ed- win Lacierda na tin-ingnan niya angiskedyul ng Pangulopara sa kasalukuyanglinggo at wala siyangnakita na anumangpagbisita ni Hilton.“The President isconcerned with mat-ters of state,” ani La-cierda.
Pam Pastor, Miko Morelos, In-quirer Wires
LUMAPAG na ang eredera.
Dumating saMaynila si ParisHilton, TV celebrity atnegosyante na may 17 produkto sakanyang pangalan,Linggo ng gabi— bit-bit ang dramatungkol sa kanyangcell phone.Sinabi ni Hilton nahindi niya makita angdalawa niyang iPhonepaglapag niya sa Ni-noy Aquino Interna-tional Airport (Naia),kung saan nakunansiya ng mga kamerana masama ang tim-pla habang hinaha-lughog ang kanyangbag.Ngunit sinabi nglitratistang si RaymundIsaac, na idino-dokumento ang pag-bisita ni Hilton saPilipinas para sa Cen-
GMA nasa watch list pa rin—De Lima
MANANATILI si Pam-panga Rep. GloriaMacapagal-Arroyo saimmigration watchlistsa gitna ng nakalilitongmga ulat nitong week-end na lumala ang la-gay ng dating Panguloat dapat magpagamotsa ibayong-dagat.“The WLO (watchlist order) is still there.Whether or not I willlift it depends on the justification, if there isone, and if there willbe such a request (forits lifting). That’s why Idon’t want to commenton that without theformal request to me.Of course, I will look atthe reasons, what thebasis would be,” sinabikahapon ni JusticeSecretary Leila de Limasa mga reporter.Nasa St. Luke’sMedical Center saTaguig City pa rin si Arroyo dahil sa im-peksyon sa gulugod.Sumailalim siya sa op-erasyon noong Hulyo29 at Agosto 10.Nilagay ni De Limasi Arroyo sa watch listdahil sa mga reklamong pandarambong la-ban sa kanya na na-kabinbin sa Depart-ment of Justice (DOJ).“I am not lifting theWLO yet. So I will waitfor a formal request sothat I will know theproper course of ac-tion I would take toguide me in my deci-sion whether or not togrant that,” paliwanagni De LimaSa Tanauan, Leyte,sinabi ni Bishop Emer-itus Teodoro Bacaning Novaliches na walang masama sapaglagay kay Arroyosa watch list. Ngunithinimok ang bayan namanalangin sa paggal-ing nito.
Nikko Dizon
RESERVATION – 5,000DOWN 5,382For 15 months
Call : Gilda SoriaCP : 0921-9725-098
 
STA. ROSA, LAGUNA 
P 4,311
PER MONTHthru Pag-ibig
Near Plaza
 
TUESDAY, AUGUST 16, 2011
3
N
E
W
S
Basura monster ang Metro
ment Commission,isang ahensya ngDENR.Batay sa ulat ngMetropolitan ManilaDevelopment Authori-ty, nakakalikha angMetro Manila ng8,400 hanggang8,600 tonelada ng ba-sura kada araw. Ayon sa DENR, ay 25 porsyento ito ngkabuuang basura sabansa na 35,000tonelada.Kalahati sa basurang Metro Manila ay nabubulok o biode-gradable, tulad ngtirang pagkain at patay na hayop. May 17porsyento ay papel at16 porsyento ay plas-tik. Ang iba ay mgabakal, ceramic, gomaat balat ng hayop.Sa populasyon na11.5 milyon, nasa Ka-maynilaan ang 13porsyento ng lahat ngtao sa bansa.
IR
Ni Kristine L. Alave
TILA abot-langit ang baho ng mga ka-labisan ng “Imperial Manila.”
 Ayon sa Depart-ment of Environmentand Natural Re-sources (DENR), lu-milikha ng sobrangbasura ang mga taga-Metro Manila nasiyang may panana-gutan sa kapat na ba-hagi ng lahat ng ba-sura sa bansa.Karaniwang lumi-likha ang bawat ma-mamayan ng ng 0.7kilo ng basura kadaaraw o “130 percenthigher” sa nililikha samundo na 0.3 kilo ka-da tao, ani Emy Agui-naldo, executive di-rector ng NationalSolid Waste Manage-SA PANGALAWANGpagkakataon, niligtasni Negros OccidentalRep. Ignacio “Iggy” Arroyo ang kuya niya.Naghain siya ngpapeles na nagpapaki-tang umarkila langang LTA Inc., kumpa-nya ng pamilya Ar-royo, ng limang heli-copter sa Lionair Inc.nang dalawang bu- wan noon 2004. Ayon sa mamba-batas, si Lionair presi-dent Archibald Po angmay-ari ng limang heli-copter, na paksa ngpagsisiyasat ng Senado,na nakatutok kay JoseMiguel “Mike” Arroyo,na napaulat na nagben-ta umano ng dalawa samga chopper bilangbago sa Philippine Na-tional Police (PNP)noong 2009.
MM 
25 porsyento ng kalat ng Pilipinas galing sa NCR 
Iggy A: Ako boss ng LTA na nag-lease ng choppers
http://on.fb.me/inquirer_libre

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->