Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Factorul Einstein

Factorul Einstein

Ratings: (0)|Views: 73 |Likes:
Published by tiger_smile

More info:

Published by: tiger_smile on Aug 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2013

pdf

text

original

 
IN FIECARE SUBCONŞTIENT UMAN EXISTĂ PUTERI MENTALE COMPARABILE
CU CELE ALE LUI EINSTEIN SA U LEONARDO DA VINCI 
!
Descoperă cum ai putea:
* Să-ţi îmbunătăţeşti memoria;* Să citeşti mai repede şi să înveţi mai uşor;* Să găseşti rezolvări de geniu la unele probleme;* Să obţii punctaje maxime la diferite teste;* Să dobândeşti încredere în tine;* Să realizezi o stare de totală concentrare creatoare;* Să-ţi eliberezi puterile de înţelegere din subconştient prin tehnica vizualizării;* Să-ţi sporeşti inteligenţa.
SPORIŢI-VĂ INTELIGENŢA ACUM !
"Aceasta carte are puterea de a pune în mişcare capacităţi mentale pe care nici măcar nubănuiaţi că le-aţi putea avea. Am încercat tehnicile descrise în ea şi au dat imediatrezultate. E
aproape
 înfiorător !"
 Duncan Maxwell 
 senior editor, SUCCESS 
"Studii de ultimă oră arată că extraordinarele realizări ale celebrilor gânditori ai umanităţiiar fi mai degrabă un rezultat al antrenamentului sistematic al minţii, decât al superiorităţiigenetice. Acum poţi învăţa şi tu să-ţi antrenezi mintea, să ajungi la performanţe uimitoarece au la bază dezvoltarea anumitor aptitudini: memorie, perspicacitate, coeficient deinteligenţă, capacitate de asimilare."
"Doctorul Win Wenger a identificat instrume
ntele de care ai nevoie pentru a atinge treptesuperioare ale agerimii, intuiţiei şi inteligenţei. Folosind tehnica
 Fluxului de imagini
descoperită de dr. Wenger, poţi învăţa să-ţi depăşeşti inhibiţiile şi să trezeşti capacităţisupranaturale ascunse în propriul tău subconştient."
"Factorul Einstein
este cheia de care aveţi nevoie pentru a
trăi
o viaţă eficientă şicreatoare !""Cartea lui Win Wenger este foarte bine scrisă, şi, spre deosebire de majoritatea lucrărilorcare îşi propun să arate
cum să-ţi foloseşti puterile din subconştient,
aceasta cuprindechiar exerciţii ce se pot face! - şi nu doar sfaturi sau afirmaţii vagi. Ea deschide calea spreo sursă inepuizabilă de idei, fiind extrem de folositoare în special oamenilor cudisponibilităţi creato
are."
"Factorul Einstein
e o carte ce îşi merită banii cu prisosinţă: ideile expuse în ea ar putea faceobiectul multor alte volume de analiză detaliată."
FACTORULEINSTEIN
o metodă dovedită de creştere a inteligenţei
Win Wenger Richard Poe
EDITURA AMALTEA
www.amaltea.ro
Colectivul EDITURII AMALTEA care a contribuit la realizarea acestei lucrări:
Cristian Cârstoiu, Simona Derla, Antoaneta Dincă,Gabriela Fărcaşanu, Tatiana Militaru, Ana-Maria Murariu, Lidia Olaru, M.C. Popescu-Drânda, George Stanca, Mihaela
vStanca
tehnoredactare computerizată:
AMALTEA TehnoPlus
coperta:
 
Antoaneta Dincă, Simona Derla
traducere:
Monica Şerban
redactor:
 
Ana-Maria Murariu
editori:
 Dr. M.C. Popescu-Drânda Dr. Cristian Cârstoiu
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale FACTORUL EINSTEIN
 
o metodă dovedită de creştere a inteligenţei 
Win Wenger, Richard Poe
trad.: Monica Şerban - Bucureşti: Editura AMALTEA, 2002 256
p.;
21 cm. -
(Cunoaştere & Autoeducare)
ISBN 973-9397-08-5I. Wenger, WinII. Poe, Richard
III. Şerban, Monica (trad.)
159.95
The Einstein Factor 
- A Proven New Method far Increasing Intelligence
©
Win Wenger, Richard Poe
Factorul Einstein
- o metodă dovedită de creştere a inteligenţei
 / Win Wenger, Richard Poe ISBN 973-9397-08-5
O
2002 - Editura AMALTEA
CP 9-8 Bucureşti
internet: www.amahea.ro
/
email: offiee@amaltea.ro
Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezenate Editurii AMALTEA.Nici o parte a acestui volum nu poate fi reprodusă, în nici o formă, fără permisiunea scrisă a
 Editurii AMALTEA.
CUPRINS
Mulţumiri
................................................................................................
Prefaţă
....................................................................................................9
1. Sunteţi un geniu?.........................................................11
2. întotdeauna visezi........................................................25
3. Deschideţi fluxul de imagini..........................................374. Amplifică-ţifeedback-ul................................................575. Efectul „Surpriză!"........................................................79
6. Interpretarea imaginilor................................................99
7. Puterea întrebărilor....................................................117
8. Gândirea model.........................................................1379. Amintirea p
erfectă.....................................................155
10. Efectul socratic...........................................................16711. Factorul oxigen..........................................................17912. Lucrul în grupuri........................................................187
13. Fereastra copilăriei.....................................................19914. Folosiţi forţa...............................................................219
15. Memageniului...........................................................235
 NotaAutorului
......................................................................................
249
Bud Brooksieker, care pretinde că a învăţat de la mine, când de fapt eu sunt cel care am învăţat de la el.Lena Borjeson, editorul şi gazda mea în Suedia, care mi-a făcut cunoscută perspectivaeuropeană asupra vieţii.S.S. Bath, editorul şi gazda mea din Singapore şi Malaezia, care şi-a adus contribuţia sanepreţuită la acest program, cu profunzimea abordărilor sale şi cu înţelepciunea orientală.Profesorul Luiz Jose Machado de Andrade de la Universitatea de Stat din Rio de Janeiro,care nu numai că a făcut posibilă publicarea cărţii în Brazilia, dar este şi unul dintre ceimai celebri experţi în teoriile privind emisferele cerebrale, fiind fondatorul şi gazda uneiorganizaţii internaţionale în domeniul învăţării accelerate, este creatorul teoriei învăţării şia metodei Emotologice şi unul din cei mai minunaţi prieteni.Octavio Gordillo Gullen, Manuel Garibay Olioquiegui, Roşa Martha, Gloria Gonzoro şi toţimembrii grupului CAP, editorul meu şi graţioasa noastră gazdă din Mexico City. în fine,ultimul, dar nu cel de pe urmă, trebuie să-i mulţumesc co-autorului meu Richard Poe, nuneapărat pentru munca eroică pe care a depus-o corectând textul meu dens şi bombastic,ci şi pentru iniţiativa pe care a avut-o, şi care a dus la publicarea acestei cărţi. Trebuie să-imulţumesc şi pentru gândirea sa pozitivă şi înţelegătoare, şi mai ales pentru prestaţiaprofesională pe care a depus-o pe vremea când lucra ca redactor-şef la revist
a
Success,
unde ne-am întâlnit prima oară pentru a discuta despre subiectul acestei cărţi. El şirevista sa, prin profesionalismul de înaltă ţinută, au făcut ca această carte să poatădeveni atât de bună şi de cunoscută în lumea întreagă.
Pe lângă fiecare dintre cei menţionaţi mai sus, mai sunt alţi câteva zeci pe care nicispaţiul, nici timpul nu-mi permit să-i numesc, şi de aceea apelez la înţelegerea lor.
Wim Wenger 
 
PREFAŢA
Poţi deveni mai inteligent? Bineînţeles că da. Majoritatea oamenilor sunt uimiţi când aflăcă nivelul coeficientului de inteligenţă (IQ) poate fi mărit. Totuşi puţini experţi ar îndrăznisă nege acest fapt. Dovezile adunate până în acest moment sunt mult prea elocvente. Sădăm doar câteva exemple: copiii înscrişi în cadrul programului Head Start - lansat în 1964pentru a ajuta preşcolarii defavorizaţi - au câştigat 10 puncte în plus, în numai câteva lunide pregătire în cadrul programului; copiii cu probleme de învăţare, supuşi unei terapiibiofeedback (cu EEG), au prezentat între 10 şi 20 de puncte în plus faţă de coeficientul loriniţial, în urma acestui tratament; cercetătorii de la Universitatea California au crescutcoeficientul de inteligenţă al unor subiecţi cu 8 până la 9 puncte, punându-i pur şi simplusă asculte 10 minute pe zi
 
Sonata pentru două piane în Fa major, K448,
de Mozart.
Desigur că astfel de câştiguri, rapide şi excepţionale, tind să reziste foarte puţin. Punctelecâştigate de preşcolarii din programul Head Start, de exemplu, s-au dispersat între clasa atreia şi a şasea. Saltul experimentat de cei care ascultau Mozart a dispărut la numai 15minute după aceea. Educatorii numesc acest fenomen „efectul de înceţoşare".Unii experţi susţin că acest efect de înceţoşare demonstrează că în general rămâi doar cuIQ-ul pe care-l dobândeşti la naştere. Este ca şi când ai spune că Wilbur şi Orville Wrightar fi trebuit să renunţe după primul lor zbor, pentru că nu au reuşit să se menţină în aerdecât 12 secunde. însă ceea ce a contat nu a fost durata zborului, ci faptul că cei doi fraţis-au ridicat efectiv în aer. O dată ce posibilitatea zborului n-a mai părut ceva fantastic,extinderea duratei lui a fost doar o problemă tehnică. într-adevăr, patru ani mai târziufraţii Wright au dăruit Armatei Americane un aparat de zbor capabil să zboare 125 demile.
10
Astăzi, situaţia cercetătorilor care lucrează în domeniul învăţării accelerate seamănăfoarte mult cu situaţia celor doi fraţi din Kitty Hawk în anul 1903. Toată lumea ştie căinteligenţa umană poate fi sporită. încercarea cu care ne confruntăm în momentul de faţăeste cum să o îmbunătăţim pe o perioadă mai mare de timp. Tehnicile din
 Factorul Einstein
vă vor ajuta să faceţi acest lucru.Aici veţi găsi câteva din cele mai recente şi mai eficiente metode care vă pot activaFactorul Einstein - locul secret unde se ascunde gândirea ingenioasă. Unele capitoleincluse în această carte abordează inovaţii ca
 fluxul de imagini,
citirea fotografică, notarealiberă, precum şi geniul împrumutat.Coeficientul IQ este doar una dintre măsurile inteligenţei şi nu neapărat cea mai bună. Pelângă faptul că experimentele au arătat că unele dintre aceste tehnici îţi vor mări într-adevăr IQ-ul, ele servesc unui scop mult mai important: activarea la maxim a puterii careexistă în creier şi dezvoltarea memoriei, a creativităţii, mărirea vitezei de lectură, precumşi dezvoltarea unor talente specifice şi menţinerea sănătăţii generale a creierului.
 Factorul Einstein
este încununarea a 25 de ani de cercetare în procesul de învăţareaccelerată. Prin intermedi
ul seminariilor 
 Project Rennaissance
(„Proiectul Renaşterii"), acestetehnici au ajutat mii de oameni. Sperăm ca în aceste pagini să găsiţi şi dumneavoastră ocale prin care să obţineţi rezultate pe care niciodată nu aţi crezut că este posibil să leobţineţi.
Win Wenger, Ph.D. şi Richard Poe
CAPITOLUL 1
SUNTEŢI UN GENIU?
De-a lungul celor 25 de ani pe care i-am petrecut în domeniul învăţării accelerate, amvăzut cum mintea umană poate face multe minuni. Una dintre aceste minuni m-aimpresionat în mod special. în 1981, în timpul unui seminar pe care-l ţineam în Ravenna,Ohio, un participant, căruia îi voi spune Bob S., a experimentat o întâlnire remarcabilă - aşputea spune vitală - cu subconştientul său.Exersam o tehnică numită
 fluxul de imagini.
 în acest caz, îi instruisem pe cei din grupulrespectiv să facă perechi şi, pe rând, fiecare din ei să descrie partenerului său, cu ochii închişi, orice imagine care îi vine în minte, indiferent de conţinutul acesteia.
în timpul unei astfel de sesiuni, e
ste vital să vorbeşti despre fiecare imagine pe care o vezi,

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Nunvailer liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->