Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
106Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Temperamentul

Temperamentul

Ratings:

4.5

(6)
|Views: 9,740|Likes:
Published by asatan

More info:

Published by: asatan on Sep 26, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

 
Temperamentul
este dimensiunea dinamico-energetica a personalităţii, care se exprimă celmai pregnant în conduită. Temperamentul este particularitatea individuală psihologică a omului, caredetermină dinamica activităţii lui psihice şi se manifestă la fel în activităţi diferite, indiferent deconţinutul şi scopul acestora. Temperamentul se manifestă ca nivel energetic, ca mod de descărcare şiacumulare a energiei. Temperamentul nu se schimbă, dar însuşirile acestuia se schimbă.
Tipuri de temperament:
există tot atâtea tipuri de temperament căţi oameni există. Tempera-mentul fiecăruia este un fapt singular, în măsura în care fiecare om este unic. Din necesităţi decunoaştere s-au făcut adesea comparaţii şi diferenţieri între diversee aspecte temperamentale aleoamenilor, chiar clasificări, ceea ce a condus la variate tipologii.Prima încercare de identificare şi explicare a tipurilor temperamentale o datorăm medicilor antichităţii,
Hippocrate şi Galenus
. Ei au socotit că predominanta în organism a uneia dintre cele patru „umori” sau lichide (sânge, limfă, bila neagră şi bila galbenă) determină temperamentul. Peaceastă bază, ei stabilesc patru tipuri de temperament: sangvinic, flegmatic, melancolic şi coleric.
a)
colericul este determinat de bila galbenă, reprezentat de foc, plin de căldură şi mistuitor ca vara.
b)
sangvinicul se distinge prin predominarea sângelui, este asociat cu aerul, este violent şinestabil ca primăvara.
c)
flegmaticul este pus în legatura cu flegma, cu apa şi umiditatea iernii.
d)
melancolicul este dominat de bila neagră, ilustrat prin pământ şi toamnă.Fiecare tip prezintrăsături pozitive, apreciate ca avantajoase, şi trăsături negative,dezavantajoase pentru individ. Un tip de temperament nu poate fi preferat altuia dupa vreun criteriucare -l prezinte mai bun. Şi rar sunt întâlniţi indivizi cu un temperament pur, de obicei are loccombinarea a două tipuri de temperamente.
Kant
distingea 4 tipuri de temperament, pe care le-a grupat în două clase: temperamentulsentimentelor (melancolicul şi sangvinicul) şi temperamentul acţiunii (colericul şi flegmaticul).Explicarea diferenţelor temperamentale ţine, în concepţia filosofului rus
Ivan Pavlov
, decaracteristicile sistemului nervos central:
Forţa
 
sau energia este capacitatea de lucru a sistemului nervos şi se exprimă prin rezistenţa maimare sau mai mică la excitanţi puternici sau la eventualele situaţii conflictuale. Din acest punctde vedere se poate vorbi despre sistem nervos puternic şi sistem nervos slab;
Mobilitatea
 
desemnează uşurinţa cu care se trece de la excitaţie la inhibiţie şi invers, în funcţiede solicitările externe. Dacă trecerea se realizează rapid, sistemul nervos este mobil, iar dacatrecerea este greoaie se poate vorbi despre sistem nervos inert;
Echilibrul
 
sistemului nervos se referă la repartiţia forţei celor două procese (excitaţia şiinhibiţia). Dacă ele au forţe aproximativ egale, se poate vorbi despre sistem nervos echilibrat
.
Există şi un sistem nervos neechilibrat la care predominanta este excitaţia.Din combinarea acestor însuşiri rezultă patru tipuri de sistem nervos, care constituie bazaneurofiziologică a temperamentelor:
1.
tipul puternic – neechilibrat – excitabil (corelat cu temperamentul coleric)
2.
tipul puternic – echilibrat – mobil (corelat cu temperamentul sangvinic)
3.
tipul puternic – echilibrat – inert (corelat cu temperamentul flegmatic)
4.
tipul slab (corelat cu temperamentul melancolic)Psihiatrul elveţian
Carl Jung
a constatat, pe baza unei impresionante experienţe clinice, că, înafara unor diferenţe individuale, între oameni există şi deosebiri tipice. Unii oameni sunt orientaţi predominant spre lumea externă şi intra în categoria
extravertiţilor
, în timp ce alţii sunt orientaţi predominant spre lumea interioară şi aparţin categoriei
introvertiţilor
.Extravertiţii sunt deschişi, sociabili, comunicativi, optimişti, senini, binevoitori, se înteleg sause cearta cu cei din jur, dar menţin relaţiile cu ei. Introvertiţii
 
sunt firi închise, greu de pătruns, timizi, puţini comunicativi, înclinaţi spre reverie şi sunt greu adaptabili.Psihologii olandezi
G. Heymans şi E. D. Wiesman
propun o tipologie a temperamentelor multmai nuanţată care va fi reluată şi precizată de psihologii francezi Rene Le Senne şi Gaston Berger. Ei pornesc de la trei factori fundamentali: emotivitatea, activitatea şi răsunetul. Din combinarea lor rezulopt tipuri temperamentale. Emotivitatea exprireacţiile afective ale persoanelor în faţadiferitelor evenimente. Emotivii
 
au tendinţa de a se tulbura puternic chiar şi pentru lucruri mărunte.Dimpotrivă, nonemotivii sunt aceia care se emoţionează greu şi ale căror emoţii nu sunt prea violente.
 
Activitatea desemnează dispoziţia spre acţiune a unei persoane. Persoanele active au o continuădispoziţie spre acţiune, nu pot sta locului. Cele non-active acţionează parcă împotriva voinţei lor, cuefort şi plângându-se continuu.Răsunetul
 
se referă la ecoul pe care îl au asupra noastră diferite evenimente, impresii. Acele persoane la care evenimentele, chiar neînsemnate, au un puternic ecou sunt numite persoanesecundare. Persoanele la care ecoul evenimentelor este mic sunt numite persoane primare.Exisopt tipuri de temperament: pasionaţii (emotivi, activi, secundari), colericii
 
(emotivi,activi, primari), sentimentalii
 
(emotivi, nonactivi, secundari),
 
nervoşii
 
(emotivi, nonactivi, primari),flegmaticii
 
(nonemotivi, activi, secundari),
 
sangvinicii
 
(nonemotivi, activi, primari),
 
apaticii
 
(nonemo-tivi, nonactivi, secundari),
 
amorfii
 
(nonemotivi, nonactivi, primari).Dacă concluzionăm informaţia de mai sus, atunci realizăm următoarea tipologie a temperamen-telor:
Colericul – 
 baza neurofiziologică o constituie SN puternic neechilibrat.
 
Este energic, neliniştit,impetuos, uneori impulsiv şi işi risipeşte energia. E foarte activ. El este inegal în manifestări. Stărileafective se succed cu rapiditate. Gesticulează mult, este deosebit de expresiv, imposibil de neobservat, brusc îşi schimbă dispoziţia, e nerăbdător, câteodată brutal, agresiv, dur. Are tendinţa de dominare îngrup, uşor se adaptează la noi situaţii şi se dăruieşte cu pasiune unei idei sau cauze. Îşi pierde repedeinteresul, nu se poate concentra pentru perioade lungi, îi place lauda şi este o fire creatoare.
Sangvinicul – 
SN puternic echilibrat, mobil. Este vioi, vesel, optimist, sociabil, nepăsător, des promite, dar nu se ţine de cuvânt şi se adaptează cu uşurinţă la orice situaţii. Fire activă, schimbăactivităţile foarte des, deoarece simte permanent nevoia de ceva nou, are o capaciate mare de muncă.Trăirile afective sunt intense, dar sentimentele sunt superficiale şi instabile, emoţiile negative şi cele pozitive apar şi dispar repede. Are gesturi expresive, iar tempoul vorbirii este înalt. Trece cu uşurinţă peste eşecuri sau decepţii sentimentale şi stabileşte uşor contacte cu alte persoane.
Flegmaticul
– SN puternic echilibrat, inert.
 
Este liniştit, calm, imperturbabil, cugetat în totceea ce face, pare a dispune de o răbdare fără margini, mimica şi gesturile aproape lipsesc. Se bazează pe principii şi nu pe instincte. Are o putere de muncă deosebită şi este foarte tenace, meticulos. Fireînchisă, puţin comunicativă, preferă activităţile individuale, greu trece de la o activitate la alta.
Melancolicul
– SN slab.
 
Este puţin rezistent la eforturi îndelungate. E caracterizat prinactivism scăzut, acţiuni lente, sensibilitate înaltă, e predispus pentru stări de depresie, puţincomunicativ, închis în sine, are dificultăţi de adaptare socială. Debitul verbal este scăzut, gesticulaţiaredusă, nu suportă tonuri înalte, repede cedează în faţa altora.
Temperamentul şi culorileRoşul
este culoarea focului şi a forţei vitale primare. Este energia dătătoare de viaţa. Estefierbinte. Poate indica pasiune, minte şi voinţă. Este o culoare puternică, nuanţele ei pot indica furie,iubire pasională, ură. Este culoarea care influenţează sistemul circulator, pe cel reproducător şi trezireacapacităţilor şi talentelor latente. Poate reflecta nervozitate, temperament aprins, agresivitate,impulsivitate sau excitare. Este un stimulator general, excita, irita, provoaca, incita la actiune, creazasenzatia de apropiere în spatiu, aprindere, însufletire, activare, mobilizare, facilitează asociaţiile deidei.
Galbenul
indioptimism, este culoarea activităţii mentale şi a luminii solare. Aratădeschidere către a învăţare, iluminare, înţelepciune şi inteligenţă. Nuanţele pastelate reflectă deseorientuziasmul, forţa ideilor şi dezvoltarea spirituală. Culoare caldă şi dimanică, reprezintă intimitate,satisfacţie, admiraţie, înviorare, sporeşte capacitatea de mobilizare şi concentrare a atenţiei, predispunela comunicativitate.A
lbastrul
este culoarea calmului şi a liniştii. Reflectă devotament, adevăr şi seriozitate precumşi imaginaţie activă şi o bună intuiţie. Este o culoare foarte rece, odihnitoare şi liniştitoare, îndeamnă lacalm şi reverie, predispune la concentrare, linişte interioară, armonie în universul intim şi meditaţie.
Negrul
indică iminenţa unei noi înţelegeri asupra responsabilităţilor şi datoriilor personale. Negrul poate indica dezechilibru şi probleme fizice. Generează reţinere, nelinişte, depresie,interiorizare, înduioşare; impresie de adâncime, plinătate şi greutate.
Temperamentul şi comunicarea
Poate că nimic nu are o influenţă mai profundă asupramodului vostru de a comunica, decât temperamentul pe care îl aveţi. Temperamentul reprezintă ocombinaţie a trăsăturilor moştenite, care afectează în mod inconştient comportamentul. Aceste trăsături

Activity (106)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Gurin Tatiana liked this
Zsanett Bondar liked this
dclaudia1 liked this
Sabina Draghici liked this
Ana Mihai liked this
Rerew Rewrew liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->