Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
370-374

370-374

Ratings: (0)|Views: 1,077|Likes:
Published by dsfsbm

More info:

Published by: dsfsbm on Aug 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2014

pdf

text

original

 
DIREKTNO VEZIVANJE MOTORAKRATKOSPOJNICIMA, u ZVEZDU i TROUGAO
Na
slici
1
. a, b, c.
Prikazana su tri slučaja namotaja motora.
a
: konstrukciona veza namotaja na klemarniku motora
b
: veza u zvezdu
c
: veza u trougao
a
:
konstrukciono b
:
zvezda c
:
trougaoSlika
1
. a, b, c,
Konstrukciono rešenje vezivanja
je neophodno, da bi se kratkospojnicima omogućilo da motor možebiti vezan u Zvezdu ili Trougao. Na
slici 
1
a
– konstrukciono vezivanje namotaja na klemarniku. Na
slici 
1b.– kratkospojna veza namotaja motora u Zvezdu. Na
slici 
1c. – kratkospojna veza namotaja motora u Trougao. Kod rada kontaktora nema fiksnih kratkospojnika, izbačeni su. Njihovu ulogu preuzimaju kontaktisklopki.Na
slici
1b. Između dve faze vezana su dva namotaja motora. Time je startna struja manja od veze na
slici
1c.Na
slici
1c. Između dve faze vezan je jedan namotaj motora. Ovom vezom dobija se dvostruko veća struja.Kod motora većih snaga, potrebno je imati
KONTAKTOR–PREBACIVAČ
, start je
ZVEZDA
a potom u
TROUGAO
(
Slika
1
. a, b, c
), radi velike startne struje koja bi se javila a moglo bi doći i do pregorevanjanamotaja motora. S toga da bi se izbegle sve te nepoželjne pojave koristi se automatski prebacivač
ZVEZDA
TROUGAO
. U objektu predajnika pumpe veće snage poseduju svoje kontaktore a to su :
M20
pumpa primarnog kruga hlađenja
PHV I
,
PHV II
, (18,5kW)
PTV I, PTV II,
(7,5kW)
VRK 1, VRK 2,
(4,5kW)Hidroforska pumpa 1,
HP I
, (18,5kW)Hidroforska pumpa 2,
HP II
(18,5kW)Bunarska pumpa,
BP
(2,2kW)
OPIS RADA STARTOVANJA PHV I
PHV I
Slika
2
. Šema kontaktora
PHV I
 
u mirnom stanju
Preko kabla tačka na klemarniku
75
(žičana veza) dovodise napon preko havarijskog prekida, kabl tačka naklemarniku
76
, bimetala
e
6
, do prekidača izbora rada
R–0–A
.
 Y A – Automatika
Preklopnik
b
6
u položaju
A
(Automatika). Pumpa seautomatski uključuje startovanjem tastera
VENT. ON
,preko
D
58
špulne relea koja svojim kontaktom uključuje
PHV I
 
PHV II
:
Start; 
 Y
D
61
; d
61
(1 – 2), vremensko rele
C
6
;
CN40
; napajanje
C
8
;
 
CN25
; zvezda
 
Posle
 
1 – 5
 
sekundi slede uključenja
D
61
;
1
d
61
(1 - 4)
C
7
;
CN40
trougao
C
6 
;
CN40
napajanje
109
 
Ukoliko se aktivira bimetal e
6
, proradiće
D
62
, koji svojim kontaktom
d
62
pali crvenu signalnu sijalicu(istovremeno svetli zelena i crvena). Tada je potrebno resetovati bimetal. Još jedan kontakt sa
c
6
 
PHV
I (koji se vidi na šemi
RT14
) uključuje rele
D
51
a on svojim kontaktom
d
51
,uključuje (uslov za
A
–automatski rad)
d
51
- PTV I ili
d
52
- PTV II , zatim, VRK I ili VRK II.
R
Ručno uključenje, direktno startovanje.
 U prvom intervalu startuju sklopke (
d
1
)
D
61
;
d
61
(1 – 2),
..........
vremensko rele, CRt-1(
C
1
)
 
C
8
;
 
CN25
;
..........
 
zvezda
 
(
C
2
)
 
C
6 
;
 
CN40
 
..........
 
napajanje
U drugom intervalu startuju sklopke (
d
1
)
D
61
;
d
61
(1 – 4),
...................
vremensko rele, CRt-1(
C
3
)
 
C
7
;
 
CN40
..........
 
trougao(
C
2
)
 
C
6 
;
 
CN40
 
..........
 
napajanje
(u ciklusi se dva puta uključuje)
CN40 sklopka
napajanje (u ciklusi
 Y
), se dva puta uključuje, pa su najviše zaprljani kontakti.
Mogu se primetiti dva intervala u celom procesu:
Prvi interval:
 
uključenje sklopke za vezu u zvezdu i napajanje.
(traje od 0 5 sekundi
 
kako se podešeno
)
Drugi interval:
 
uključenje sklopke za vezu u trougao i napajanje
(traje od 5 sekundi – do isključenja, k
15
– protok primarnog kruga
)
RAD PUMPI, SA ZVEZDE U TROUGAO, SNAGA, NAPAJANJE, ODRŽAVANJE
Startovanje pumpi je u zvezdu, a zatim u trougao (opisano u prethodnim poglavljima). Njihov rad u pozicijizvezda
trougao održavaju kontakti za samoodržavanje za svaku pumpu dati u
tabeli
1.Neophodnost kontaktora je zbog velikih startnih struja.
Slika
3.
Komandni orman u prostoriji predajnika
(
I – IV
)
iveštačke antene
Slika
4
. Blok vezivanje
PHV I
,
 
c
6
,
c
7
,
c
8
i
 
kontakti samoodržanja
pumpaoznakasnaganapajanjekontaktišpulnabimetal
Naziv 
P, V
.
[
kWP
[ ]
VU
samoodržanjerelea vrednos
PHV IP618,5
3x380x220V
 
1
c
6
, c
7
,c
8
 
2
C
6
, C
7
, C
8
PHVIIP718,5
3x380x220V
c
9
, c
10
, c
11
C
9
, C
10
, C
11
PTV IP85,5
3x380x220V
c
12
, c
13
,c
14
C
12
, C
13
, C
14
PTV IIP95,5
3x380x220V
c
15
, c
16
,c
17
C
15
, C
16
, C
17
VRK IV27,5
3x380x220V
c
18
, c
19
,c
20
C
18
, C
19
, C
20
VRK IIV37,5
3x380x220V
c
21
, c
22
,c
23
C
21
, C
22
, C
23
Tabela
1
. Pumpe, Oznake pumpi, Snaga, napajanje, samoodržanje, špulna
1
 
Kontakt samoodržanja – u kolu špulne vezan kontakt na red, od iste špulne. Kontakti špulneobeleženi malim slovom i indeks brojem.
2
 
Veliko slovo sa indeksom – oznaka špulne sklopke
110
 
Slika
5
. Principijelna šema
3
 kontaktora Slika
6
. Principijelna šema pomoćnihkontakata i špulni
Slika
7
. Kontaktor 
PHV I
,
OFF
3
 
Šema skinuta sa internet sajtafile: www.Upustaci-FrameSet.html
111

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Zoran Topic liked this
dsfsbm liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->