Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
P. 1
HUSK Palyazati Utmutato

HUSK Palyazati Utmutato

Ratings: (0)|Views: 634|Likes:
Published by innostrada

More info:

Published by: innostrada on Aug 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2011

pdf

text

original

 
 
PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
AMAGYARORSZÁG – SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓEGYÜTTM
KÖDÉSI PROGRAM 2007-20134. számú pályázati felhívásához
 Közzététel dátuma
: 2011. június 23.
A pályázati felhívás hivatkozási száma:
HUSK/1101
 
Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttm
ködési Program 2007-20132
TARTALOM
1
 
A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁRGYA 3
 1.1 A pályázati felhívás célja és háttere 31.2 Rendelkezésre álló forrás 31.3 Támogatható tevékenységek 31.4 Projekt id
tartama 21
2
 
PÁLYÁZÓK KÖRE 21
 2.1 Jogosult terület 212.2 Pályázók köre 222.3 Részvételi feltételek 24
3
 
ELJÁRÁSREND 29
 3.1 Eljárásrend 29
4
 
PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 30
 4.1 A támogatás formája 304.2 A támogatás mértéke 304.3 Az önrész mértéke 314.4 Támogatási arányok 314.5 Az állami támogatási szempontú szabályok alkalmazása 334.5.1 Az állami támogatási szempontú szabályok alkalmazása a projektköltségvetésösszeállításában 334.6 Rendelkezésre álló forrás, az ERFA támogatás minimum és maximum összege 354.7 Elszámolható költségek 36
5
 
ÉRTÉKELÉS ÉS KIVÁLASZTÁS 40
 5.1 Értékelési eljárás 405.2 Kiválasztás 405.3 Szerz
déskötés 415.3.1 ERFA Támogatási Szerz
dés 415.3.2 Kormányzati társfinanszírozási szerz
dés 425.4 A Támogatási Szerz
dés módosítása, költségvetési átcsoportosítás és egyébmódosítások 42
6
 
ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK 44
 6.1 Pályázati Felhívási Csomag 446.2 A pályázatok nyelve, kommunikáció 446.3 A pályázatok benyújtásának módja, helye 456.4 A pályázatok benyújtásának határideje 466.5 Kapcsolattartás 47
7
 
RÖVIDÍTÉSEK 49
 
1A MELLÉKLET: SZLOVÁKIAI JOGOSULT PÁLYÁZÓK LISTÁJA 50
 
1B MELLÉKLET: MAGYARORSZÁGI JOGOSULT PÁLYÁZÓK LISTÁJA 52
 
2. MELLÉKLET: VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK LISTÁJA 54
 
3. melléklet: A jelen pályázatban alkalmazandó Állami támogatás szabályai 58
 
 
Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttm
ködési Program 2007-20133
1 A
 
PÁLYÁZATI
 
FELHÍVÁS
 
TÁRGYA
 
1.1 A pályázati felhívás célja és háttere
 
A Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttm
ködési Program 2007. december 20-án, az Európai Bizottság C/2007/6488 határozata jóváhagyásával lépett életbe.A program a 2004-2006-os programozási periódus kezdeményezéseit kívánja folytatni sannak eredményeire támaszkodni. Ezért a lehet
ségek széles körét kínálja annakérdekében, hogy elérje legf
bb célkit
zését, azaz biztosítsa a magyar-szlovák határmentitérség gazdasági és szociális integrációjának növekedését
.
A program teljesköltségvetésében mintegy 176,5 millió EUR ERFA támogatás áll rendelkezésre 2007 és2013 között olyan tevékenységek támogatására, amelyek hozzájárulnak a magyar-szlovákhatárrégió
gazdasági versenyképességének növeléséhez;
az emberek és közösségek közötti társadalmi és kulturális koherencia növeléséhez;
a határmenti térség elérhet
ségének és információáramlásának javításához; és
a természeti értékek védelméhez.Mindezek alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint a program Irányító Hatósága, aKözös Szakmai Titkársággal valamint a Szlovák Köztársaság Mez
gazdasági ésVidékfejlesztési Minisztériumával együttm
ködve közzéteszi 4. pályázati felhívását.A pályázati felhívás átfogó célja a határrégió társadalmi-gazdasági és természetikörnyezetének fejlesztése a két tagállam helyi közösségei közötti fenntarthatóegyüttm
ködéshez szükséges feltételek megteremtése révén.
Jelen Pályázati Útmutató kizárólag a 4. pályázati felhívásra érvényes.1.2 Rendelkezésre álló forrás
Jelen pályázat keretében a pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre állóindikatív keretösszeg
49 855 581
 
EUR
, melyet az Európai Regionális Fejlesztési Alaptársfinanszírozásban biztosít. Az Uniós támogatást a két résztvev
tagállam átlagosan 10-15% kormányzati költségvetési hozzájárulással egészíti ki. A jelen pályázat keretébentámogatásra allokált összeg a projektek kiértékelését követ
en, a benyújtott pályázatokszámának és min
ségének függvényében módosulhat.
1.3 Támogatható tevékenységek
Jelen felhívás keretében pályázatot benyújtani kizárólag az alábbi táblázatban meghirdetettintézkedések keretében lehet, amelyekr
l részletek a következ
fejezetekben olvashatók.Csak azon projektek támogathatók, melyek a táblázatban szerepl
intézkedésekmeghatározott célkit
zéseihez illeszkednek.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->