Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Segédanyagok a fejlesztő munkához

Segédanyagok a fejlesztő munkához

Ratings: (0)|Views: 1,148 |Likes:
Published by vendi-ke

More info:

Published by: vendi-ke on Aug 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2013

pdf

text

original

 
FEJLESZTŐ MUNKÁHOZ, TÁJÉKOZÓDÁSHOZ AJÁNLJUK 
DYSCALCULIA
Dékány Judit: Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához. 4. kiad. Bp. Bárczi, 1999. 55 p.Kiss Tihar: A gyermekek matematikai gondolkonak kialakulása a 2-7 életévekben.Fejlesztésük hatékony módszerei. Debrecen, Bp. Piaget Alapítvány, 1995. 175 p.A matematika tanításának, tanulásának problémái, a fejlesztés lehetőségei. Módszertani segédanyagok az alsó tagozatos munkaközösségek számára. Összeáll. Richter Sándorné. Kaposvár. MPI, 1990. 63 p.Pirisi Jánosné Pesti Gézáné: Diagnosztizáértékelés. Folyamatelemzésre épülő differenciáltképességfejlesztés a kezdő szakaszban. Matematika I. Pécs. MPI, 1998. 162 p.Pszichológiától a pedagógiáig. Szakirodalmi szöveggyűjtemény „Kudarc nélkül az iskolában” óvodaifejlesztő program használatához. Válogatás Porkolábné Balogh Katalin és Páli Judit pszichológiaikísérletéhez kapcsolódó elméleti írásokból. Összeáll. Bíró Antalné. Bp. Alex-typo, 1993-2000. 2 dbRadnainé Szendrei Julianna – Makara Ágnes – Mátyásné Kokovay Jolán – Pálfy Sándor: Tanulásinehézségek a matematikában. Bp. IF Alapítvány, BTF, 1994. 237 p.
HELYESÍRÁS
Benyó Imréné – Vajda Sándorné: Nyelvtani feladatgyűjtemény. Bp. Tárogató K., 1994. 3 dbGalgóczi Lászlóné: Kisiskolások anyanyelvi gyakorló könyve 1-4. osztály Szeged. Mozaik, 1992. 4 dbVányi Ágnes –Schwalmné Navratil Katalin: Írd füllel! Beszédhanghallás-fejlesztésen alapulóhelyesírási gyakorlóanyag 3-8. osztályos gyermekek számára. Bp. Műszaki, 1998. 160 p.
HIPERKINETIKUS ZAVAR 
Bálint Mária: Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarcok. Bp. Oktatáskutató Int., 1987. 200 p.Fanz, Silvia: A hiperaktív gyerek. Bp. Trivium, 1998. 112 p.Fodorné Földi Rita: Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Bp. VOLÁN Humán Okt. és Szolg. Rt., 1998.185 p.Gordon, Thomas: Tanítsd gyermeked önfegyelemre! A „kézi vezérlés” helyett otthon és aziskolában. Bp. Assertív K., 2003. 307 p.László Zsuzsa: Az örökmozgó gyerek. Kistarcsa. FI-MO-TA Bt., SALVE Alapítvány, 1997. 102 p.Mentális és viselkedészavarok pszichológiája. Szöveggyűjtemény. Szerk. Princzes Mária. Bp. Okker,1997. 388 pA nehezen kezelhető gyermekek. POS. Szerk.Fredi Ehrat, Felix Mattmüller, Bp.Gondolat,1991.167 p. Neuhaus, Cordula: Hiper- és hypoaktivitás, figyelemzavar. Szentendre. Kairosz, 1999. 256 p.Szűcs Marianna: Esély vagy sorscsapás? A hiperaktív, figyelemzavarral küzdő gyerekek helyzeteMagyarországon. Bp. Nemzeti Tankvk., 2003. 227 p.Wender, Paul: A hiperaktív gyermek, serdülő és felnőtt. Figyelemzavar egy egész életen át. Bp.Medicina, 1993. 175 p.Zsidi Zoltán: Hagyjuk sorsára? Magatartászavar fiatalkorban. Bp. Nemzeti Tankvk., 1997. 232 p.
MATEMATIKA
Alkonyi Mária – Rosta Katalin: Számlálni kezdek. Számolásfejlesztő feladatlap-gyűjtemény. Szeged.Ictus, 1993. 4 p., 43 t.Almássy Zoltán – Karádi Károlyné: Elemi számolási gyakorlatok. Készségfejlesztés feladatsorokkal8-14 éves korban. Bp. Nemzeti Tankvk., 1993. 205 p.Ardai Éva, N.: Számolós színező. 1. osztály. Bp. Nemzeti Tankvk., 1995. 2 dbBerkes Klára: Ki(s)számoló nagyoknak. 5-6. osztály. Bp. Nemzeti Tankvk., 1998-2002. 2 db
 
Bernáthné Nagy Ágnes – Mátrai Józsefné – Tálas Józsefné: Gyakorlólapok a készségszintű számolásfejlesztéséhez. Fejlesztő munkalapok A számok világához. Bp. Nemzeti Tankvk., 1996. 3 dbBernáthné Nagy Ágnes – Mátrai Józsefné: Gyakorlólapok a mérés tanításához. Fejlesztő munkalapok A számok világához. Bp. Nemzeti Tankvk., 1996. 51 p.Binét Ágnes, V.: Gyurka számolni tanul. 5. kiad. Bp. Móra K., 1993. 71 p.Büchler Júlia: A mennyiségfogalom fejlesztése játékos gyakorlatokkal. Bp. FPI, 1995. 31, 28 p.Büchler Júlia: Ötlettár. Játékos gyakorlatok a mennyiségfogalom és a fogalmi gondolkodásfejlesztéséhez. Bp. FPI, 1998. 131 p.Dékány Judit: Kép- és szöveggyűjtemény számolni tanuló gyermekeknek. Bp. Logopédia K., 1994. 2dbDifferenciált képességfejlesztés az 5. osztályos matematika tanításban. Szerk. Selényi Miklós. Pécs.MPI, 1991. 2 dbDifferenciált képességfejlesztés az 6. osztályos matematika tanításban. Szerk. Gombocz Ernő. Pécs.MPI, 1992. 2 dbEgri Katalin – File Edit: Színezd ki… és számolj te is. Számoláskészséget fejlesztő feladatlapgyűjtemény 4-7 éves gyerekeknek. Bp. Göncöl, 1996. 138 p.Feladatgyűjtemény. Segédanyag az általános iskolai tanulók felzárkóztatásához. Szerk. Tóth László.Győr. MPI, 1988. 85 p.Gáll Éva: Matematikaország határán. 4. kiad. Bp. Tankvk., 1983. 63 p.Gyakorló és felzárkóztafeladatok matematikából az általános iskola 4. osztálya részére. Összeáll. Nizsalóczki Ferencné. Nyíregyháza. MPI, 1991. 75 p.Keszthelyi Tiborné: Összehasonlítgató. Bp. Nemzeti Tankvk., 1995. 16 p.Kiss Istvánné: Számház. Matematika foglalkoztató munkafüzet általános iskolák első osztályosainak.Debrecen. Aquila, 1995. 64 p.Ligetfalvy Mihályné: Ki(s)számoló. Feladatok 1-4. osztályosoknak. Bp. Nemzeti Tankvk., 1994. 4 dbMatematika-tanulás önállóan, könnyen. Kompenzáló feladatgyűjtemény 5. osztályosoknak. Összeáll.Császár István. Szolnok. MPI, 2000. 69 p.Mátrai Józsefné: Gyakorlólapok a törtek tanításához. Fejlesztő munkalapok A számok világához. Bp. Nemzeti Tankvk., 1995. 2 dbMéhes Vera, B.: Számlépcső. Matematikai programozott képeskönyv Balázs Béla programozásirendszerének alkalmazásával.. Bp. Calibra, 1993. 49 p.Méhes Vera, B.: Számlétra. Matematikai programozott képeskönyv Balázs Béla programozásirendszerének alkalmazásával. Bp. Móra, 1985. 49 p.Mertl Györgyné: Számolási készség fejlesztését szolgáló feladatok gyűjteménye. 1-4. Bp. PMPI,1989-1995. 4 dbPalzkill, Leonard – Rinkens, Hans-Dieter: A számok világa. 1-4. Bp. Nemzeti Tankvk., 1993. 8 dbSzabó Ottilia – Szabó Ilona: Számról számra. Matematikai munkafüzet nehezen számoló gyerekeknek.Szombathely. VMPI, 2001. 107 p.Szabó Ottilia: Számtól számig. Szám- és mennyiségfogalom kialakítása 100-as számkörben. Bp.Meixner Alapítvány, 2001. 136 p.Szandi Györgyné: Rajzos számtan. Celldömölk. Pauz, 1992. 24 p.Takács Gábor – Takács Gáborné: Matematikai kondicionáló kisiskolásoknak. Veszprém. OTTV,1993. 2 dbTálas Józsefné: Gyakorlólapok a kerület- és területszámításhoz. Fejlesztő munkalapok A számok világához. Bp. Nemzeti Tankvk., 1997. 32 p.Tálas Józsefné: Gyakorlólapok a pénzváltás tanításához. Fejlesztő munkalapok A számok világához.Bp. Nemzeti Tankvk., 1998. 40 p.Tálas zsefné: Gyakorlólapok a síkidomok szerkesztéséhez. Fejlesztő munkalapok A számok világához. Bp. Nemzeti Tankvk., 1998. 32 p.Tóth Ágnes – Páli Judit: Gondolkodás és matematika. Játéklapok óvodásoknak és kisiskolásoknak.Szeged. Novum, 1997. 88 p.Újvári István: Matematikai gondolkodást fejlesztő feladatsorok. Bp. PMPI, 1990. 49 p.
 
TANULÁSI PROBLÉMÁK 
Adorján Katalin: Gyakorlóanyag dyslexiás gyermekek részére. Bp. Meixner-módszer Alapítvány,1998. 3 dbAlapok. Az Anonymus Alapítvány fejlesztő pedagógus képzése. Szerk. Kovács Ferenc, VidovszkyGábor. Bp. Anonymus Alapítvány, 2000. 305 p.Besztercei Enikő: Másképp. Munkatankönyv dyslexiás gyerekeknek. Bp. Logopédia K., 1999. 108 p.Deákné B. Katalin: Neked is lehet jobb jegyed! Tanulási módszerek, ötletek. Pápa. Deák, 2001. 221 p.Dékány Judit: Mit gondolsz? Figyelem-, emlékezet-, gondolkodás- és beszédfejlesztő játék. Bp.Logopédia K., 1993. 3 dbDobosBányai Veronika Bozsik Rozália: Óvodából iskolába, felkészítő füzet 5-7 éveseknek, azóvodák iskolára előkészítő csoportjai számára. Bp. Nemzeti Tankvk., 1997. 64 p.Dobosné Bányai Veronika: Íróka – rajzolóka. Bp. Nemzeti Tankvk., 1995. 16 p.Englbrecht, Arthur – Weigert, Hans: Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását?Avagy, nem jelenthet akadályt a tanulási akadály! 2. kiad. Bp. Bárczi, 1999. 201 p.Erdei Gáborné: Pont, pont, vesszőcske…Játékos gyakorlókönyv írástanuláshoz. Szombathely. Oskar K., 1995. 62 p.Fejlesztő pedagógia. A fejlesztés főbb elméletei és gyakorlati eljárásai. Szerk. Martonné Tamás Márta.Bp. ELTE Eötvös K., 2002. 304 p.Fejlesztő pedagógia. Pedagógiai szakfolyóirat. Főszerk. Salné Lengyel Mária. 1999. Különszám. Bp.Mentor-Szanator Kft., 1999. 196 p.Friedl, Johanna: Az iskolai siker titka – a játék. Az iskolára és a sikeres tanulásra felkészítő játékok.Pápa. Deák, 2003. 107 p.Gósy Mária – Laczkó Mária: Varázsló. Olvasási nehézségek felismerése. Olvasásfejlesztés. Bp. Nikol,1994. 61 p.Gósy Mária: A beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése (szóban és írásban) iskolásoknak.Szülők számára. Bp. Nikol, 1994. 63 p.Gósy Mária: A beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése óvodásoknak. Szülők számára. Bp. Nikol, 1994. 50 p.Hamrák Anna: Ákombákom. Fejlesztő gyakorlatok az olvasás- és íráskészség kialakításához. 5. kiad.Bp. Nemzeti Tankvk., 1991. 56 p.Hornyákné Tarnai Klára: Betűsuli. Képességfejlesztő feladatgyűjtemény kisiskolásoknak a kisbetűk tanulásához. Bp. Logopédia K., 1998. 258 p.Huba Judit: Pszichomotoros fejlesztés a gyógypedagógiában. I – III. Bp. Nemzeti Tankvk., Bárczi,1989-1995. 3 dbKárpáti Tamásné – Tasnádyné Pap Zsuzsanna – Vajda Sándorné: Betűről betűre. Olvasásfejlesztőfüzetek. Bp. Krónika Nova, 2001-. 6 dbKocsis Lászlóné – Rosta Katalin: Ez volnék én? Testséma fejlesztő feladatlap-gyűjtemény. Bp.Logopédia K., 1993. 78 p.Kolozsváry Judit: „Más” gyerek, „más” szülő, „más” pedagógus. Bp. Okker, 2002. 203 p.Kolozsváry Judit: A sajátos ember. A személyiség sajátos szerveződésének okai és tünetei. Bp. Okker.1999. 120 p.Kovács Györgyné: Mondd ki, írd le, törd a fejed! Nyelvi fejlesztő feladatlapok a beszédjavító általánosiskolák számára. Bp. Nemzeti Tankvk., 1992. 72 p.Krausz Éva – Maróti Miklósné – Szabó Pál – Rózsáné Czigány Enikő: Korrekciós nevelés I.Szöveggyűjtemény. 2. kiad. Bp. Nemzeti Tankvk., 1997. 219 p.Kulcsár Mihályné: A tanulás öröm is lehet. Delecato módszere alapján. 3. kiad. Bicske. Szerző, 2002.129 p.Lappints Árpád: Tanuláspedagógia. A tanulás tanításának alapjai. Pécs. Comenius, 2002. 311 p.Lohmann, Beate: Diszlexiások az iskolában. Bp. Akkord K., 1998. 86 p.Marosits Istvánné: Betűző. Betűtanuló-lapok olvasni tanuló gyerekek számára. Bp. Logopédia K.,2000. 40 p.Marosits Istvánné: Tudod-e? Készségfejlesztő feladatlapok az olvasástanítás előkészítésére. Bp.Logopédia K., 2001. 39 p.Meixner Ildikó: A dyslexia prevenció, reedukáció módszere. Bp. Bárczi, 2000. 65 p.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->