Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ukrainian and Lemkowsky Songs

Ukrainian and Lemkowsky Songs

Ratings: (0)|Views: 753 |Likes:
Published by starbux
The intent of the creators of this material is to make this song-book available to everybody at
no charge. Therefore, you will always be able to download the latest version from the web site of
The Students' Tourist Club \Maluch" as .pdf :
http://maluch.elka.pw.edu.pl/
The intent of the creators of this material is to make this song-book available to everybody at
no charge. Therefore, you will always be able to download the latest version from the web site of
The Students' Tourist Club \Maluch" as .pdf :
http://maluch.elka.pw.edu.pl/

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: starbux on Aug 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

 
AKADEMICKI KLUB TURYSTYCZNY „MALUCH”
PIOSENKI ŁEMKOWSKIEI UKRAIŃSKIE
Intencją autora niniejszego śpiewnika jest, aby był on dostępny za darmo dla wszystkich zain-teresowanych osób. Dlatego też najnowszą jego wersję można sobie ściągnąć w postaci plikóww formacie PDF ze strony WWW Akademickiego Klubu Turystycznego „Maluch”. Na życzenieautor może te pliki przesłać pocztą elektroniczną.Aby umożliwić jak największej liczbie osób dotarcie do tych plików, proszę o spełnienie następu- jących zasad:1. Dystrybucja śpiewnika (w każdej wersji: elektronicznej, papierowej, gołębiem pocztowym,w postaci znaków dymnych i każdym innym medium) jest dozwolona jedynie w całości(dotyczy to również strony tytułowej, niniejszej strony oraz ilustracji), w cenie nie prze-wyższającej kosztów, jakie poniósł dystrybutor.2. W przypadku zamieszczania informacji o śpiewniku w innych wydawnictwach (w tym nastronach internetowych), należy zamieścić informację, że śpiewnik jest dostępny za darmooraz podać adres strony WWW AKT „Maluch”.3. Zamieszczanie fragmentów śpiewnika (w tym także pojedynczych piosenek) wymaga każ-dorazowej zgody autora oraz podania informacji j.w.
Pomysł, wklepanie i skład:
Wojtek Chemijewski „Żaba”
Rysunek na okadce:
Ola Hołda 
Konsultacje nutowo–akordowe:
Tomasz Traczyk 
Korekta:
Iwona Kołodziejczyk 
Ukra ¨ ınski i pereklad na stor.
130 English translation on p. 132 Składu dokonano przy pomocy systemu L
A
X z wykorzystaniem pakietu MusiXT X.
 
Szanowny CzytelnikuŚpiewniczek, który masz przed sobą nie jest, i zapewne nigdy nie będzie, „dzie-łem” zakończonym. Przeciwnie – podlega ciągłym zmianom: uczymy się nowych piosenek i nowych aranżacji tych znanych od dawna, poprawiamy szatę graficzną i jakość składu, a w końcu błędy, których bardzo trudno wystrzec się do koń-ca. Chcemy, aby był on jak najlepszy, jednakże wszystkie zaangażowane osoby pracują nad nim tylko dla przyjemności wspólnego śpiewania i tylko w wolnych chwilach, więc nigdy nie stanie się on wydawnictwem profesjonalnym.Będziemy jednakże bardzo wdzięczni za wszelkiego rodzaju uwagi. Możesz jeprzesłać na adres Klubu: Akademicki Klub Turystyczny „Maluch”, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiej-ska 15/19, 00–663 Warszawa, lub bezpośrednio do mnie, pocztą elektroniczną na adres:
wchem@poczta.portal.pl 
.Zapraszamy również do odwiedzenia naszej, maluchowej strony w Internecie:
http://maluch.elka.pw.edu.pl/ 
oraz do uczestnictwa w organizowanych przez nas obozach, rajdach, wycieczkach i, oczywiście, śpiewankach.Miłego śpiewaniaWersja 1.0, Warszawa, 18 grudnia 2001 r.
3
A TY, MILA
e
A ty, mila, a ty, mila,Xto-s duma
H
7
la,
e
Ked soi gveqer, ked soi gveqerZo mnom sta
H
7
la?
e
Tota dna
H
7
dumka mo,
e
e ty ne mi,
H
7
 ne tvo,Duxko mo
e
.
×
2
Qogo e-s s, qogo e-s sPognvala,Koi s wyro, koi s wyroNe dumala?Zabud, mila, to gnvan,Bo to bylo na prowan,Duxko mo.Od tyh dumok, od tyh dumokSerce bolit,Hto na dvo, hto na dvoLbov dlit.Mo lbov znat lem tebe,Ne hod ku dvom, prid do mene,Duxko mo!
e
A ty, myła, a ty, myła,Sztos dum
H
7
ała,
e
Ked soj hweczer, ked soj hweczerZo mnom st
H
7
ała?
e
Tota jedna
H
7
dumka moja,
e
Że ty ne mij,
H
7
 ja ne twoja,Duszko mo
e
 ja.
×
2Czoho żes sia, czoho żes siaPohniwała,Koj-jes szczyro, koj-jes szczyroNe dumała?Zabud, myła, to hniwania,Bo to było na proszczania,Duszko moja.Od tych dumok, od tych dumokSerce bołyt,Chto na dwoje, chto na dwojeLubo˘w diłyt.Moja lubo˘w znat łem tebe,Ne chodż ku dwom, pryd do mene,Duszko moja!4
 
A QI TO HYA
F
A qi to hyaSto¨ıt pri dolin,
C
Qi to dvqatko
F
Xi na ma
(
B
)
xyn?
×
2
Maxyna terkoqe,A dvqatko plaqe.Verni e s, verni,Mi milii kozaqe.Ne vernu, ne vernu,Bo ne mam ku komu,Lixiv-em dvqatko,Lem sam ne znam komu.k mi s lbili,Suhi verby cvili,k my perestali,Zeleny zvli.k mi s lbili,Rybko mo, rybko,Teraz s na tebePosmotriti brydko.
F
A czyja to chyżaStojit pry dołyni,
C
Czyje to di˘wczatko
F
Szyje na ma
(
B
)
szyni?
×
2Maszyna terkocze,A di˘wczatko płacze.Werny że sia, werny,Mij myłyj kozacze.Ne wernu, ne wernu,Bo ne mam ku komu,Łyszyłem di˘wczatko,Łem sam ne znam komu.Jak my sia lubyły,Suchy werby cwyły,Jak my perestały,Zełeny zi˘wjały.Jak my sia lubyły,Rybko moja, rybko,Teraz sia na tebePosmotryty brydko.5
A KA TO XUVNA VEC 
D
A ka to
G
xuvna
A
vec 
G
Ked nevsta
A
p’na.
×
2
A
Qepec na
G
golo
A
v,
G
Sukn
A
zalx
D
tana.
×
2
A ked priide mu domu,Povd, e  hora,A vn, neboraqokLetit do dohtor.Oi, dohtoru, dohtoru,Bolit golovqka,wi by-m popilaZ togo pogarqka.Z pogarqka by pila,Ta i s vyzdravla,A na drugy ranokDo korqmy letla.
D
A jaka to
G
szu˘wna
A
wec
G
Ked newista
A
pjana.
×
2
A
Czepecna
G
hoło
A
wi,
G
Suknia
A
zalusz
D
tana.
×
2A ked pryjde muż domu,Powidż, że je chora,A win, neboraczokŁetytdo dochtoria.Oj, dochtoru, dochtoru,Bołythołowiczka,Iszczy bym popyłaZ toho pohariczka.Z pohariczka by pyła,Ta-j sia wyzdrawiła,A na druhy ranokDo korczmy łetiła.6

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Yyrkoon79 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->