Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lessen Van de Opgestegen Meesters 1 - 15

Lessen Van de Opgestegen Meesters 1 - 15

Ratings: (0)|Views: 23 |Likes:
Published by José Smit

More info:

Published by: José Smit on Aug 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2011

pdf

text

original

 
 
LESSEN VANDe Opgestegen Meesters (1)
We kennen allemaal wel stukjes uit de Bijbel, of we nou gelovig zijn of niet. We vieren Pasen enPinksteren, Kerstmis en andere feestdagen. Vaak zijn feestdagen Bijbels gerelateerd. We vierenKerstmis omdat dat de geboortedag van Jezus is. We vieren Hemelvaartsdag omdat dat de dagwas, waarop Jezus naar de Hemel ging. Volgens de Bijbel mogen alle kinderen weer thuis komen inGods Koninkrijk. Dat wij ook weer wederkeren op aarde, daar wordt in de Bijbel een beetje vaagover gedaan.Wie zijn nu dan de Opgestegen Meesters.De opgestegen Meesters waren op Aarde, in de tijd van Atlantis. Voordat Atlantis verloren ging,hadden de mensen het bewustzijnsniveau van de 6e of 7e Dimensie. De opgestegen meestersverlieten de aarde, net voordat het elektromagnetisch veld van de aarde instortte. De OpgestegenMeesters zijn vervolgens afgedaald naar de verborgen stad onder het Gizeh platform, van de grotepiramide van Gizeh, in Egypte. Daar leven en werken zij, in een dimensie, in een wereld die je metonze menselijke ogen niet kunt waarnemen. Vanaf dat moment worden wij mensen ondersteunddoor de liefde en wijsheid van de opgestegen Meesters, om onze groei van ons bewustzijn tewaarborgen.In de tijd van Atlantis waren wij multidimensionaal. De afgelopen periode zijn wij 3-dimensionaalgeweest; in deze periode bestaat macht, disharmonie, dualiteit en jezelf willen bewijzen. Omdat wenu doorgroeien naar de 4e dimensie, groeien we ook door in ons bewustzijn van deze dimensie, diestaat voor liefde, respect en eenheid. Dit alles wordt ondersteund door de opgestegen Meesters.De aartsengel Metatron, de aartsengel Michaël, St. Germain, Sananda (Jezus) zijn enkelevoorbeelden van opgestegen Meesters. Zij zijn allen van de Melchizedek orde.Drunvalo Melchizedek (Flower of Life Organization) is naar de aarde gekomen om zijn wijze lessente verspreiden. Wat er nu gebeurd is dat er meerdere opgestegen Meesters de menselijke fysiekevorm aannemen om naar aarde terug te keren om zo hun kennis, lees: onze eigen kennis, die wevergeten zijn en kwijtgeraakt; te helpen herinneren. Andere Opgestegen Meesters behouden hunenergievorm en brengen hun boodschappen en dragen hun kennis uit d.m.v. channelingen, zoalsdeze.Aartsengelen, Germain, Sananda of andere opgestegen Meesters gaan zich steeds meeridentificeren met de mens. Zij maken zich bekend aan diegenen die zich bewust worden van deUniversele Christus. Andersom werkt het ook: zij die zich Bewust worden, identificeren zich met deopgestegen Meesters.Dit alles heeft te maken met het omkeerpunt in 2012.Mensen worden nu aangeraakt om bewust te worden, wakker te worden, welke de redenen zijnwaarom en waarvoor zij op aarde zijn. Velen onder ons worden zich nu bewust van onze energieën,w.o. bijvoorbeeld ons Lichtlichaam, de Merkaba, die wij kunnen leren activeren om zo, straks in2012, the ascension (het opstijgen) mogelijk te maken.
 
 Wij leren dat wij meerdere energieën om ons heen hebben, naarmate onze groei van bewustzijnHoger wordt. Om door te kunnen groeien naar verlichting.Vanuit deze verlichting wordt het ons mogelijk gemaakt om de aarde te helpen verlichten. Watzoveel betekent als: des te meer groepen (zielengroepen, monades) samenkomen, des te groterwordt het verspreiden van het Licht. Voor zowel de mensen, die dan in contact komen met hunUniversele Christus, hun Hoger Zelf, hun I am Presence, danwel voor Moeder aarde, die dan steedsmeer kan openen om Krachtplaatsen te creëren.Deze krachtplaatsen zijn Bundels van (wit) Licht, deze zullen opengaan om Moeder Aarde tezuiveren in eenheid en uniciteit met het Universum.In elk land van de wereld zijn zich nu de zielengroepen aan het herenigen. Nu is het nog niethelemaal duidelijk voor velen onder ons, waarom dat precies gebeurt. Naarmate de tijd verstrijkt,zal dit duidelijker worden dat deze Hereniging er is, voor deze groepen, om het Licht teverspreiden, de krachtplaatsen van Moeder Aarde te vinden en te openen, zodat wij allen kunnenopstijgen, in 2012, als ware wij opgestegen meesters zelf!De mensen onder ons die zich langzaam bewust worden, zullen merken dat zij zich uitermateinteresseren voor deze onderwerpen, krijgen haast om te gaan doen waarvoor zij op Aardegekomen zijn: de Verlichting van de Aarde en de mensen die daarop wonen.
De Opgestegen Meesters (2)
Ten tijde van Atlantis hadden de mensen een Multidimensionaal Bewustzijn. Zij bouwden hungebouwen op een ander manier dan dat wij denken. Archeologen en wetenschappers hebben hunbevindingen vertaald in wat zij dachten, hun zienswijze. En dus moet het zo zijn. Wij worden doorde wetenschap in het ongewisse gelaten. Er zijn vondsten die niet openbaar gemaakt worden. Erzijn ook vondsten die wél openbaar gemaakt worden, waar geen verklaring voor is vanuit deabsolute wetenschap. Mensen die met een verklaring voor gebeurtenissen of vondsten komen dieniet verklaard kunnen worden door de wetenschap, of vanuit archeologisch oogpunt, worden algauw voor gek verklaard. Het past niet in de gewonen denkwijze van de meeste mensen, dus klopthet niet.De mens had een ander bewustzijnsniveau in de tijd van Atlantis dan nu. Zij warenmultidimensionaal. Zij waren multizintuiglijk. In deze tijd en de afgelopen eeuwen, waren wijvijfzintuiglijk.Vijfzintuiglijk: zien, horen, proeven, ruiken en voelen; 7-voudig chakrasysteem en eenbewustzijnsniveau die het waarom op aarde te zijn niet (nog niet) kan beantwoorden.Multizintuiglijk: gedachtekracht, materialiseren, de-materialiseren, van vorm veranderen,energielichamen, 13-voudig chakrasysteem, Hoger Bewustzijn (bewust zijn van de Ziel; deZielengroep; evolutie van de Ziel, de Taak, de Aarde; het Universum) en natuurlijk: zien, horen,ruiken, proeven en voelen.De mens kwam naar de aarde om haar taak, missie, uit te voeren, met het zicht op de evolutie vande aarde en het Universum, en de beschikking over deze zintuigen om dit te realiseren.De reden waarom we veel horen, nu, over het Vissentijdperk (driedimensionaal) en hetAquariustijdperk (vierdimensionaal) is dat wij nu mogen evolueren naar een multidimensionaalbewustzijn. Wij zijn niet meer beperkt door vijf zintuigen, maar wij leren heel langzaam dat wemeer zijn/kunnen dan dat. Het Vissentijdperk gaat zich afsluiten en het Aquariustijdperk dient zichaan. Vandaar ook dat de mens evolueert, groeit, van een driedimensionaal bewustzijn naar de 4edimensie, dus multizintuiglijk, dus multidimensionaal.Er zijn mensen die zich dat bewust worden/zijn, dat we gebruik kunnen maken van meer dan vijf zintuigen. Deze mensen laten zich leiden door de Hogere Leiding van Gidsen, Engelen enopgestegen Meesters. Zij luisteren naar die stem, de stem van hun hart. Zij worden begeleid in hetverspreiden en delen van de kosmische kennis die wij allen bezitten, maar weer vergeten zijn. Erzijn mensen die ontdekken dat wij met gebruikmaking van het 13-voudig chakrasysteem, contactkunnen maken met andere dimensies (o.a.). Er zijn mensen die met de energievelden die wijmogen leren gebruiken, kunnen reizen door tijd en ruimte (energielichamen). Er zijn mensen diebepaalde stoffen van vorm kunnen veranderen. Er zijn mensen die met gedachtekracht objecten
 
kunnen verplaatsen, zonder deze aan te raken. Er zijn dus al veel mensen multidimensionaal.Veel van deze artikelen roepen een bepaalde herkenning op. Het voelt als een herinnering, hetvoelt goed, maar met onze gedachten kunnen we het geheel als zodanig niet plaatsen. De rationelemens onder ons doet het af als gezwets in de ruimte (!) of is angstig voor een nieuw inzicht enontkent het.Het is fijn om te zien, te horen en te voelen dat er veel mensen op het pad zijn gegaan naar hetChristusbewustzijn; zij ontwikkelen zich tot multidimensionale mensen.Het geeft soms wat ongemakken, zowel lichamelijk als geestelijk, de verandering van trilling, deverhoging van het trillingsgetal van de aarde om deze sprong (groei, evolutie) te maken naar devierde dimensie, maar gelukkig zijn er dan velen onder ons die het mogelijk maken dit te leren ente begrijpen door op het internet dit soort artikelen te schrijven, over de gehele wereld, metgebruikmaking van één van de extra zintuigen: het vermogen en vertrouwen de boodschappen uitde andere dimensie te kunnen horen en vertellen!Wij zullen jullie, zowel op aarde als in andere dimensies, steunen op deze mooie reis!Weet dat alles is zoals het moet zijn, dat niets toeval is, dat alles een reden heeft, en dat alles aleens zo geweest is.Het is niet nieuw, noch oud.Het Is er!Een gevoel van herkennen en herinneren.
De Opgestegen Meesters (3)
Ten tijde van Atlantis leefden de mensen op aarde met een hoog bewustzijnsniveau. Zij warenmultidimensionaal. Zij verlieten de aarde, vlak voor het moment dat het elektromagnetisch veldvan de aarde instortte. Zij veranderden hun trillingsgetal en gingen een andere dimensie binnen;een dimensie die wij voorzichtig aan mogen leren en mogen zien.Zij leven, wonen en werken in een dimensie die met aardse ogen niet te zien is, voor de meestemensen. Er zijn nu mensen op de aarde die een multidimensionaal bewustzijnsniveau aan hetontwikkelen zijn. Zij ervaren allerlei veranderingen. In henzelf en hun dagelijks leven. Soms geeftdit ongemakken. Zowel fysiek als geestelijk. Dit heeft allemaal te maken met het veranderen vanhet trillingsgetal, van zowel de aarde als de persoon in kwestie.Wij, de opgestegen Meesters, zijn mensen aan het benaderen. Over de gehele wereld zie jeteksten, boodschappen verschijnen. Er zijn ook Maria en/of Jezus verschijningen. Er zijn ookBoeddha verschijningen. Welke religie dan ook; ben je christelijk opgevoed, zul je boodschappenkrijgen van bijvoorbeeld Jezus. Ben je Boeddhistisch opgevoed, zal Boeddha aan je verschijnen of zul je zijn boodschappen opschrijven of vertellen. Er zijn veel mogelijkheden te noemen, maar wijzijn jullie, mensen op aarde, aan het benaderen met onze Universele boodschappen.Nu is de tijd. Nu zullen er steeds meer mensen wakker worden.Wij zullen ook in dromen verschijnen. Wij willen mensen bewuster maken van ons ZIJN.Dromen zijn niet alleen bedoeld om het menselijk brein en lichaam te ontlasten. Ze zijn ookbedoeld om daadwerkelijk te "gebruiken". Als je in slaaptoestand bent, je lichaam, ben je nietmeer bewust. Je onbewuste staat dan heel erg open. Open voor contact met het Universum. Jekunt met, laten we voor het gemak maar droomlichaam noemen, je droomlichaam, eenenergielichaam, reizen door tijd en ruimte. Je kunt in contact komen met ons, met andere zielen,die graag met jullie in contact willen komen, om zo de wereld te helpen met alle veranderingen. Jekunt ook in contact komen met elkaar, en zo, via een andere energie, leren hoe dingen zijn en zijngeweest! Jullie maken al contact d.m.v. je dromen, alleen jullie zijn je nog niet bewust van dezeveranderingen. Er zijn mensen die hier al wel mee aan het oefenen zijn, dit leren toe te passen. Jekunt meer met de droom, nu meer dan ooit. Een droom is niet slecht een droom. Je kunt er ietsmee!Je kunt de veranderingen, die Nu plaats vinden, onderzoeken (de veranderingen die in JULLIEtoekomst gaan plaatsvinden!).Wij zeggen expres Jullie Toekomst. Denk even mee: jullie kijken naar Atlantis als jullie verleden.Wij leven in het Atlantistijdperk, NU, en dat is ONS heden. Jullie kijken naar bijvoorbeeld 2012 als

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->