Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lessen Van de Opgestegen Meesters 15 - 29

Lessen Van de Opgestegen Meesters 15 - 29

Ratings: (0)|Views: 474|Likes:
Published by José Smit

More info:

Published by: José Smit on Aug 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2011

pdf

text

original

 
Hieronder het vervolg van de Lessen 15 t/m 29.
De Opgestegen Meesters (15)
 Wij gaan weer verder met de lessen over verleden, heden en toekomst.Reïncarnatie. Als je dit woord leest, hebben jullie daar ook een beeld bij.Een gedachte. Het geeft je enigszins zicht op EEN vorig leven. Een goedgevoel dat je in dit leven in ieder geval iets MAG gaan betekenen.Jullie kijken naar een vorig leven, weten niet precies wie je geweest bent,wat je gedaan hebt, met wie je contacten of relaties had. Soms leggen weeen fobie of talent in de handen van de Reïncarnatietheorie.Als we angst hebben voor vuur, zal dat wel uit een vorig leven komen.Als we een bepaald talent (schilderen) hebben, zal dat wel uit een vorig leven komen.Verder dan DAT komen jullie vaak niet, te meer ook omdat het zo ongrijpbaar is.Wees blij met het feit dat je GELOOFT in een vorig leven.Het is zelf zo dat "een vorig leven" niet klopt, je hebt er meerdere gehad.Daar zitten (redelijke) betekenisvolle levens tussen, en weer andere levens waarin je niet zoveeldeed voor de samenleving.Altijd was er groei. Ook in de rustige Levens was er groei (meestal op persoonlijk vlak).In de periode tussen de vorige levens ga je, volgens jullie interpretatie, naar de Hemel, het Licht of een andere Planeet.Daarin zijn jullie Visies nogal verschillend over. Dit is goed. Wat goed bij de één voelt, hoeft nietgoed te voelen voor een ander. Als je absoluut NIET gelooft dat je tussen aardse levens in naar eenandere planeet kunt gaan, is dat prima. Wat bij jou past, zal je aanspreken. Blijf daarnaastopenstaan voor nieuwe inzichten en indrukken.Wat wij willen gaan vertellen, wat we al doen, (lees de voorgaande artikelen) is een Nieuw Lichtlaten schijnen (ook weer oud nieuws) op de Reïncarnatie-Theorie.Daarbij willen we benadrukken wat hierboven geschreven staat: Blijf open staan voor nieuweinzichten en visies en zoek DAT uit wat goed voor je voelt!Denk eens mee: er is GEEN tijd.Alle tijdvakken zijn aanwezig.Je vorige levens, je zielsfragmenten, de geschiedenis en de toekomst.Wij komen weer terug.
De Opgestegen Meesters (16)
Wij gaan weer door met de lessen.We zijn de vorige keer de nieuwsbrief geëindigd met: er is geen TIJD, alle tijdvakken zijnaanwezig, je vorige levens, je zielsfragmenten, de geschiedenis en de toekomst.Alles gebeurt NU.Dat jullie, omdat je vast zit in een stuk van de 3e Dimensie, het niet kunnen zien of ervaren,betekent slechts dat je een beperking hebt. Daar jullie nu aan het groeien zijn naar eenmultidimensionaal bewustzijn, betekent dat je mag leren deze beperkingen van je af te gooien.Je DENKT dat je beperkingen hebt.Zolang je DAT DENKT, zul je de 1e stap bijna niet kunnen maken.Jullie ZIJN multidimensionaal (geweest en aan het worden).Want jullie ZIJN.In Verleden, Heden en Toekomst ZIJN jullie. Het ZIJN is al een begrip op zich!Jullie kijken naar vorige levens als levens in het Verleden.
 
Nogmaals, lieve mensen op aarde: er is geen TIJD; dus geen Verleden.Je bent VERBONDEN met je Zielsfragmenten en met je Vorige Levens.Met het ene (vorige) leven zul je meer verbonden zijn dat met het andere. Dit komt omdat je,ergens, op een bepaald vlak, KLAAR bent met dat leven.Andere (vorige) Levens bieden je NU nog kansen. Kansen om lessen te leren. Angsten kwijt tegeraken, emotionele banden los te laten, die je niet dienen in dit leven. Talenten te lerenherkennen en herinneren die je in dit leven wél kansen en mogelijkheden bieden.De verbondenheid met je zielsfragmenten bieden je kansen om met deze stukjes van JOUWZELF, je ZIELSdelen (immers: je bent MEER dan alleen dit Lichaam en dit Leven) in contact te lerenkomen, waardoor je meer inzichten krijgt in Wie je bent en Waarom je bent.Want je BENT.En je bent niet alleen. Je bent Verbonden aan je Vorige Levens en je Zielsdelen. En niet alleen dezielsdelen die op aarde leven.Je bent OOK verbonden aan de personen die je kende, waar je mee omging in je vorig leven. Dezepersonen heb je vele levens om je heen, zij het steeds weer in een andere vorm, hoedanigheid. Jezou anders heel ALLEEN zijn in een leven. Dat het soms lastig is deze personen te herkennen,willen wij ook in een ander licht proberen te zetten: het is zo dat je een persoon uit een vorig levenZULT herkennen! Dit doe je met je gevoel, met je HART. Jullie zijn je bewust van de uitspraak: ik
heb het gevoel deze persoon al gekend te hebben; of…ik ken deze man/vrouw voor mijn g
evoel al100 jaar.Dit is allemaal waar!Ga op onderzoek uit!
De Opgestegen Meesters (17)
Wij gaan verder met de lessen.
Er is Niets Nieuws Onder De Zon…is ook zo’n prachtige uitspraak! Het klopt, want het is allemaal
NU.Jullie KIEZEN zelf (soms met wat hulp) jullie ouders uit. Om geboren te kunnen worden. Om tekunnen Reïncarneren. Jullie kiezen ook (soms met wat hulp) je eigen TIJDVAK uit. Om geboren teworden. Om te kunnen Reïncarneren.Dat is de (een) reden waarom de één iets meer verbonden zal zijn met bijvoorbeeld de Toekomst(wat JULLIE NU als toekomst ervaren).Je kunt dus VOORUIT of ACHTERUIT incarneren.Wat zoveel betekent als: als je NU zou overgaan, kun je kiezen in welk tijdvak je geboren wenst teworden, om zoveel mogelijk lessen voor jezelf te creëren (groeien in bewustzijn), of zo dienstbaarmogelijk voor de samenleving te kunnen zijn (na voldoende groei in bewustzijn).Het IS dus altijd een Eigen Keuze. Je hebt een Vrije WIL en die zul je ook altijd benutten. Of je nuin de aardse dimensie bent of in een andere: je zult ALTIJD gebruik maken van je vrije wil. Dezebiedt je namelijk de mogelijkheid je eigen groei van je ziel te bepalen. Of je nu rechtsom of linksom gaat, uiteindelijk zul je ALTIJD daar komen waar je naar toe mag gaan.Goed.Als we verder proberen te kijken, zien we dat het soms nuttig kan zijn, je bezig te houden metvorige levens. Niet vanuit een ego-aspect (met een uitspraak gebaseerd op niets als: ik benvroeger Farao geweest) maar om te leren zien, wat je al die levens (als je ze überhaupt allemaalgaat herinneren!) gedaan hebt, in grote lijnen, en wie je toen (!) was.Het geeft je Inzicht. Inzicht in het grotere geheel. Wat is het wat je, steeds weer, komt doen als jegeboren wordt?
 
Ben je een Spreker geweest?Een stukje uit het boek ""de Opleiding van Overziel 7"" van Jane Robberts (bekend van o.a. deSeth-boeken) :De ruïnes van de SprekersVerschenen pas in de 23ste eeuw...........OmdatZe er niet eerder waren..........OmdatZe een nieuwe handeling warenEen gebeurtenis in de Toekomst van het VerledenDie pas toen ..........In het Verleden van het Heden verschenen.Wij gaan weer om weder te keren.
De Opgestegen Meesters (18)
We gaan weer verder met de lessen.Als we leren zien dat vorige levens bij hebben gedragen aan de evolutie van onze ziel, kunnen weproberen daarnaast nog iets anders te zien.We komen steeds weer in contact met mensen, allereerst onze ouders, die we zelf hebbenuitgekozen. De familie die daar bij hoort. De kennissen en vrienden die daar bij horen. De buren.
De werkgevers en collega’s. De timmerman (bijv.) die een klusje komt doen en de kassajuffrouw.
Ook de toevallige passant, die eens glimlacht naar je.Dit is in DIT leven, dit tijdvak zo, maar ook in de tijdvakken waarin je al eerder (lees: Verleden =NU) geleefd hebt.Het zijn steeds weer dezelfde mensen, in het ene leven meer dan in het andere, maar steedskomen jullie elkaar weer tegen. En steeds weer ben je het vergeten!(Dat moet ook, om lessen te leren en jezelf te kunnen vinden; evolutie van je Ziel.)Met deze mensen om je heen, heb je relaties gehad. De één was je buurman en de ander jegeliefde. Of je vijand. Maar met allemaal heb je een relatie gehad, net zo als NU, in dit tijdvak.Met allemaal heb je levenservaring opgedaan. Lessen geleerd of juist niet: iets nagelaten te doen.Met allemaal sluit je contracten af, als je even tussen aardse levens in, elkaar weer tegenkomt.Want dan heb je zicht op het grotere geheel, en weet je wat je je volgende leven gaat (of probeertte gaan) doen, op aarde.In de vorige les spraken we over VOORUIT of ACHTERUIT incarneren.Wat is hier het nut van?Denk eens mee:Als je in dit tijdvak, de 21e Eeuw, overgaat, met alle kennis van het Internet bijvoorbeeld, en jeincarneert naar het Verleden (zoals jullie denken over Verleden, Heden en Toekomst), dus naarlaten we zeggen 1700, wat zou je dan voor die samenleving kunnen betekenen?Of juist andersom. Je incarneert naar de Toekomst, om alvast nog meer kennis te vergaren over decomputer. Jullie hebben veel levens, de één kort, de ander lang. Het is voor jullie brein bijnaonmogelijk om dit echt te bevatten, maar doe je best en kijk weer mee:Tijd is wat NIET bestaat.Tijd is wat jullie gevangen houdt in een Onwetende Houding.Door overal steeds weer een Tijd aan vast te plakken, zul je het grote geheel ook niet kunnensnappen. Daarnaast is het voor ons best moeilijk om de juiste woorden te schrijven, om jullieduidelijk te maken hoe je spirituele familie, met wie je al veel Levens op aarde deelt, in elkaarsteekt.Wij doen een poging in deze artikelen. Wij zijn ook heel blij te weten dat deze artikelen goed door jullie ontvangen worden!Wij gaan weer verder, om weder te keren!
De Opgestegen Meesters (19)
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->