Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
77Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Proračun kućne vodovodne instalacije po ing Jozef Briks

Proračun kućne vodovodne instalacije po ing Jozef Briks

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 11,484|Likes:
Published by Dubravko Bajurin
Skripta u izradi
Skripta u izradi

More info:

Published by: Dubravko Bajurin on Aug 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2014

pdf

text

original

 
Proračun kudne voovone instalacije po ing Briks
-u
1.1.
 
Uvodna razmatranja
Ko kudne voovone instalacije se susredemo sa različitim izljevnim mjestima, različitim pokoličinama voe koju koriste, po učestalosti korištenja, po vremenu korištenja i sl..Zaatak nam je tako projektirati instalaciju a i u najnepovoljnijem slučaju
imamo dovoljne
količine voe na svim izljevnim mjestima.Klasični inženjerski pristup bi tražio a se orei taj najnepovoljniji slučaj (lako je zaključiti a je
to kad su otvorena sva izljevna mjesta) i da se prema njemu odrede promjeri cijevi. Tako odr
eđenipromjeri bili bi nepotrebno veliki jer nije realno a bi se slučaj istovremene otvorenosti svih izljevnih
mjesta dogodio.1.2.
 
Osnove proračuna
 
Svakom izljevnom mjestu se ojeljuje nova računska vrijenost nazvana
izljevna jedinica
(jeinica optereden
 ja).
Broj izljevnih jeinica, koji se priružuje svakom izljevnom mjestu, oređen je iskustveno naosnovu priroe svakog izljevnog mjesta, učestalosti korištenja, vremena otvorenosti i sl..
 
Popis izljevnih mjesta (armatura) i njima pripaajudih izljevnih mjesta je at tablično.
 
Za proračun je bitno oreiti mjeroavno izljevno mjesto, najnepovoljnije izljevno mjesto,mjesto koje je na najvedoj namorskoj visini i na najvedoj ualjenosti o priključka.
 2.1.
Reoslije postupaka pri proračunu unutarnje voo
vodne instalacije po ing Briksu
1.
Na osnovi arhitektonskih nacrta oreiti položaj cijevi o priključka o svakog izlijevnog
mjesta.
 
2.
Oreiti promjer cijevi koristedi se iskustvenom tablicom za promjere ogranaka (Tablica 1) i
tablicom za promjere prema ukupnom broju izljevnih mjesta (Tablica 2).
 
3.
Svakom izljevnom mjestu priružiti ogovarajudu jeinicu opteredenja iz tablice (Tablica 3)
4.
Nacrtati izometrijsku shemu vo. mreže sa sljeedim poacima:
 
-
 jeinice opteredenja za svako izljevno mjesto
-
užine svih cijevi ( u metrima)
 
- promjeri svih cijevi-
 jeinice opteredenja svake cijevi
-
kote etaža objekta i kota mjeroavnog izlijevnog mjesta.
 
5.
 
Oreiti mjeroavnu trasu ( najuža i najviša trasa).
6.
Oreiti čvorne točke mjeroavne trase ( točke račvanja,promjene promjera).
7. Za svaku d
ionicu mjeroavne trase oreiti (Tablica 4) otpor po metru užine (specifični
otpor )
na osnovu promjera i jeinice opteredenja te ionice.
 
8.
Napraviti proračun u obliku tablice i oreiti ukupni gubitak tlaka na mjeroavnoj trasi ( u
«dbarima»).9.
Zbrojiti proračunati ukupni gubitak, gubitak u voomjeru ( ogovorno 5
dbara) i gubitak na
geoetskoj visini (visina o priključka o mjeroavnog izljevnog mjesta).
 
Raspoloživi tlak na priključnom mjestu ( poatak voovoa ) pretvoriti u bare i o tog tlakaouzeti zbroj svih gubitaka, čime obijemo sloboni natlak. Ako je vrijenost natlaka veda o 5
dbara projekat se usvaja. Ako je manji treba usvojiti v 
ede promjere cijevi i ponoviti proračun ok ne obijemo natlak vedi o 5 bara.
 
2.2.
 
Smjernice za oređivanje trase cjevovoa unutarnje voovone instalacije
 
Temeljni zahtjev koji se treba poštivati je a se cjevovo postavi na
 
najjenostavniji način,najkradim putem o voomjernog okna o svakog izljevnog mjesta
-
 
Promjena pravca je moguda samo po kutem 90°.
 -
 
Vertikalu teba postaviti tako da se nalazi oko sredine katne vodovodne instalacije, radiravnomjernije opskrbe izljevih mjesta.-
 
Horizontalne grane i ogranci se u sanitarnim prostorijama vode na visini od 60 cm od
gotovog poa, a uobičajeni položaj izljevnih mjesta je viljiv sa crteža.
 -
 
Svaka sanitarna prostorija treba imati barem jean ventil kojim je mogude zatvor
iti protok.-
 
Cijevi u podu se vode na dubini od 10 cm od gotovog poda.-
 
Cijevi se ne smiju postavljati tako a u slučaju nestanka voe u cjevovou ostanu tzv zračnižepovi npr obilazak oko vrata sa gornje strane.
 2.3.
Uobičajeni položaj izljevnih mjesta
u sanitarnim prostorijama (razmaci i visine armatura)
 
3.
Projektiranje kudne voovone instalacije
 3.1.
Projektiranjem kudne voovone instalcije se oređuje
 -
 
Trasa cjevovoa, položaj cijevi unutar objekta.
 -
 
Promjeri cijevi, užine ionica, mjesta voomjernog okna i priključka na vanjsku voovonumrežu.
 -
 
Hiraulički proračun kudne voovone instalcije
 3.2. Podloge na osnovu kojih se obavlja projektiranjea)
 
Arhitektonski projekti objekta u ogovarajudem broju
projekcija.b)
 
Poaci o javnog voovonog pouzeda bitni za projektiranje: mjesto priključka na VVM,tlak na mjestu priključka (piezometarski tlak ili tlak i kota priključka).
 c)
 
Tablice sa poacima za oređivanje promjera i za hiraulički proračun.
3.3. Redoslijed aktivnosti kod projektiranja1.
 
Na osnovu pologa se orei trasa cjevovoa o priključka na VVM o proora u objekat ipoložaj voomjernog okna.
 2.
 
Orei se položaj cijevi unutar objekta o proora o
svakog izljevnog mjesta.3.
 
Na osnovu iskustvenih ta
blica se izvrši prethonooređivanje promjera cijevi.
 4.
 
Hirauličnim proračunom se provjeri raspoloživi tlakna mjeroavnom mjestu i onese zaključak
.4.
Dijelovi cjevovoa kudne instalacije
 
Kudni cjevovo se sastoji
:-
 
Kudnog priključka, uvjetno
 -
 
Razvoda-
 
Vertikala-
 
Grana
Kudni cjevovo se ijeli na voovoni i kanalizacijski
(Kanalizacijski cjevovod je prikazan na prethodnoj shemi)
Kudni priključak je cijevovo o uličnog voa o voomjernogokna. Uvjetno je io kudne instalacije jer strogo gleanokudna
 
instalacija započinje o voomjera. Slično je kao
kod kanalizacijskog sustava imamo
kanalizacijsko okno. Te e fakto kanalizacija počinje o kolektora.
 4.1.
 
Razvod
Razvo je io instalacije o voomjera o vertikla. Može biti izveen kao onji (u porumu) i
li kao
gornji (na gornjim etažama objekta). Češde se koristi onji razvo a može biti ispo temeljne ploče ili
ispod podrumskog stropa.4.2.
 
Vertikale
Vertikale su jelovi instalacije koji voom ospskrbljuju sve etaže objekta. Postavljaju se u naknano
ukopane kanale ili u projektirana instalacijska okna.4.3.
 
Grane i ogranci
Grane i ogranci su ijelovi instalacije koje po etažama opskrbljuju izljevna mjesta voom. Njihovipromjeri su najčešde oređeni promjerom sanitarne armature izljevnog mjesta ( najčešde ½
 
“)
 

Activity (77)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
aco1970 liked this
suvad_joldic liked this
ikonopis liked this
Eroll Mustafa liked this
Ivan Filković liked this
nenadstamenkovic liked this
Inka Krcmar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->