Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
P. Barry: Az Ő kegyelme elég nekem

P. Barry: Az Ő kegyelme elég nekem

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by Gyuri Khauth
Annakokáért gyönyörködöm az erőtlenségekben – itt igazából a görögben azt mondja: elégedett vagyok, miközben az erőtlenségemben vagyok. Azt gondolom, hogy a testem azt mondaná: igen, vannak gyengeségeim, én nem lehetek szent emiatt, úgyhogy kezdődjön a buli; és teszünk egy lépést a megrészegedés felé, ami szó szerint a romlásba vezet. Nem a hústest halálához, hanem az életünk halálához. Azért mert valami olyasmivel foglalkozom, ami nem vezet engem oda, hogy a Szellem betöltsön engem, hanem oda vezet, hogy a hústestemmel legyek elfoglalva, és a halál állapotában kössek ki.
Mi a különbség a hívő számára? A kereszt, Isten kegyelme, Jézus Krisztus feltámadási élete. Ezért olyan fontos körültekintően járnunk. Ezért olyan fontos, hogy ne legyünk oktalanok, hanem ismerjük meg Krisztust. Ne a borral foglalkozzunk és a megrészegedéssel, hanem legyünk betöltve a Sz.Sz-mel.
Annakokáért gyönyörködöm az erőtlenségekben – itt igazából a görögben azt mondja: elégedett vagyok, miközben az erőtlenségemben vagyok. Azt gondolom, hogy a testem azt mondaná: igen, vannak gyengeségeim, én nem lehetek szent emiatt, úgyhogy kezdődjön a buli; és teszünk egy lépést a megrészegedés felé, ami szó szerint a romlásba vezet. Nem a hústest halálához, hanem az életünk halálához. Azért mert valami olyasmivel foglalkozom, ami nem vezet engem oda, hogy a Szellem betöltsön engem, hanem oda vezet, hogy a hústestemmel legyek elfoglalva, és a halál állapotában kössek ki.
Mi a különbség a hívő számára? A kereszt, Isten kegyelme, Jézus Krisztus feltámadási élete. Ezért olyan fontos körültekintően járnunk. Ezért olyan fontos, hogy ne legyünk oktalanok, hanem ismerjük meg Krisztust. Ne a borral foglalkozzunk és a megrészegedéssel, hanem legyünk betöltve a Sz.Sz-mel.

More info:

Published by: Gyuri Khauth on Aug 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2011

pdf

text

original

 
Biblia Szól Egyház  www.bibliaszol.hu
P. Barry
A lényeg a kegyelem. Ha az üzenet bármely pontján ezt elfelejteném említeni, akkor a kitöltskérdésre a válasz: Isten kegyelme. Mindannyitok számára, akik tanuljátok az Igét, a válasz: Istenkegyelme.Isten kegyelme és a kereszt.Ez nagyon tetszik nekem:
2Kor 12:9
És ezt mondá nékem: Úgy tnik, ez elég egyszer része a versnek. Pál azt mondja:
 
És ezt mondá nékem.
Kirl beszél Pál? AzÚr Jézusról. Pál apostolnak volt közössége az Úr Jézussal. Az Úr Jézus szólt Pál apostolhoz, ezcsodálatos. Csak gondoljunk Pál hátterére és a tárzusi Saulra, aki éppen úton volt, hogy megöljönannyi hívt, ahányat csak tud. Mégis az Úr szólt Pálhoz. Szerintem ez már elég ahhoz, hogy aztmondjuk: tyha, az Úr szól hozzánk.Egyedül Krisztusba vetem a bizalmam, nincsen er Jézus Krisztuson kívül. Van vágy az erre, és vanhiánya az ernek, de nincs er Jézus Krisztuson kívül.Picit elrébb:
2Kor 12:1
A dicsekvés azonban nem használ nékem; rátérek azért a látomásokra és az Úrnakkijelentéseire.A látomások olyan dolgok, amiket látunk, a kijelentés pedig olyan dolog, amit hallunk, amitlelepleznek számunkra. Ez érdekes dolog, amit megjegyezhetünk itt, hogy az Írás egésze ihletett.Nincsenek fokozatai ennek az ihletettségnek, mert az egész isteni ihletésre született.Az Írásban a kijelentésnek azonban vannak fokozatai. Amikor bibliaiskolában járunk, akkor erre ígygondolunk: sokat tanulunk, sokat dolgozunk, fáradtak vagyunk. Emlékszem, teljes idben dolgoztam,utána jöttem bibliaiskolába, és volt olyan nap, amikor 4 órám is volt. Utána hazaértem, és csakösszerogytam. Azt hiszem, hogy ez szokássá is vált igazából.Egy bizonyos csütörtök este, amikor nagyon késn hazaértem és lerogytam az ágyra, ahogy mindig istettem, abban a pillanatban egy fadarabot éreztem a lepedm alatt. :-) Az egyik szobatársam raktaoda. Megfigyelték, hogy minden este, amikor hazaérek, lerogyok. Ez a hitem egy próbája volt, deaztán kiegyenlítettem a számlát. :-) Ez majd egy másik üzenet témája lesz.Emlékszem ezekre az estékre. Azt mondtam: Uram, most a bibliámat a fejem alá teszem, és kérlek,hogy valami ozmózis folytán megtennéd, hogy belemenjen a fejembe? A Szellemed által add, hogy ezbelemenjen a fejembe. Mit kaptam ebbl? Kicsit fájt utána a nyakam. :-) Így nem mködik. Nem úgykapjuk a kijelentést, hogy nem veszünk róla tudomást.Nagyon tetszik nekem, hogy Pál apostol azt mondja: nem dicsekszem.
2Kor 12:2-5
 
2
Ismerek egy embert a Krisztusban  saját magáról beszél , aki tizennégy évvel ezeltt(ha testben-é, nem tudom; ha testen kívül-é, nem tudom; az Isten tudja) elragadtatott a harmadikégig.
3
És tudom, hogy az az ember, (ha testben-é, ha testen kívül-é, nem tudom; az Isten tudja),
 
Biblia Szól Egyház  www.bibliaszol.hu
4
Elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, amelyeket nem szabadembernek kibeszélnie.
5
Az ilyennel dicsekeszem; magammal pedig nem dicsekeszem, ha csak az éngyengeségeimmel nem.Pálnak volt egy csodálatos élménye Istennel. Képzeld el, micsoda lehetség volt ez a büszkeségnekarra, hogy bekússzon, és azt mondja Pál: én vagyok valaki. Közülünk hányan ragadtattak el aParadicsomba, és láttak olyan dolgokat, amik embernek kibeszélhetetlenek?Ilyen értelembenegyikünk sem. Mégis milyen sokan kaptunk kijelentést, rhémát, élettel teli gondolatot Istentl, ésfelkavarodtunk teljesen új módon Isten kijelentése által! Az Ige szólt hozzánk.Pál azt mondja: én nem ebben az eseményben dicsekszem, hanem a gyengeségeimben.Csak hogy befejezzem ezt a gondolatot a kijelentés fokozatairól, a következtetés, amit levontamebbl, és ami nagyon tetszett nekem: még akkor is, ha nem mindig van meg nekem Isten kegyelmérla teljes kijelentés, az  ihletése miatt akkor is mindig tudhatom, hogy  itt van, és  értem van. Nemmindig látom a teljes kijelentést, nem mindig értem, hogy mit tesz Isten. Ez érdekes gondolat, amitPál mond, hogy háromszor imádkozott azért, hogy megszabaduljon:
2Kor 12:7-8
 
7
És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatott nékem atestembe, a Sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam.
8
Ezértháromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ez tlem;Elször is van egy kis vita errl, hogy a háromszor azt jelenti, hogy több mint egyszer, vagy ténylegháromszor, ami Isten tökéletes száma. Arra a következtetésre jutottam, hogy igazából ez nem számít.Valószínleg ezt nem fogjuk tudni, de nem is kell tudnunk.Azt viszont tudnunk kell, hogy Pál gyötörtetett valami által. Tövis volt a testében. Mi volt ez a tövis?Nem tudom, nem is számít, de volt tövis a testében. Egy tövis a testben kényelmes? Különösen,amikor az ördög küldi azt? Nem annyira kényelmes. Azt mondja:
h
áromszor könyörögtem az Úrnak,
h
ogy távozzék el ez tlem.
 Egy dolgot megtanultam ebbl: az rendben van, hogy odamegyünk az Úrhoz újra és újra valamivelkapcsolatban. Bizonyos ponton azonban felismerjük, hogy lehet, nem kerülünk ki abból a helyzetbl,de Isten kegyelmének a beteljesülésébe  ebbe a közösségbe  viszont belépünk ebben a helyzetben.Gecsemáné kertjében Krisztus háromszor imádkozott: Uram, vedd el Tlem ezt a poharat, ha ez a Teakaratod; Mát 26. Aztán felismerte: ez nem az Atya akarata és engedelmes leszek. Emiatt aszenvedés miatt tudjuk, hogy mi történt. Isten kegyelme leleplezdhetett.Ezt mondja Pál: csodálatos dolgokat tapasztaltam meg az életemben: látomásokat, kijelentéseket.Krisztus megvakította t az úton a bn kells közepén, de látta Isten dicsségét és megvakult. Aztánvisszatért a látása, és  lett a kegyelem apostola. Ha bárki dicsekedhetett, akkor Pál apostol biztosan.Mégis ezt mondja: a gyengeségemben örvendezem. Mert:
2Kor 12:9a
Elég néked az én kegyelmem; mert az én erm ertlenség által végeztetik el.A kegyelemmel kapcsolatban gondoltam néhány dologra.1.
 
A kegyelemnek van egy dizájnja, ahogy meg van tervezve. Átveszi a hatalmat az éngyengeségemben.
 
Biblia Szól Egyház  www.bibliaszol.huEféz 5 intés arra, hogy szent életet éljünk. Néha ez az intés a szent életre nagyon félelmetesszámomra.
Eféz
5:15
 okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsekKörültekinten járni; nézni, tudni, hogy mi van körülöttünk, tudni, hogy kik vagyunk. Gyengékvagyunk és törékenyek.
Ef 
5:16-17
 
16
Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.
17
Annakokáért
ne legyetek es
z
telenek, hanem meg
é
rts
é
tek, mi legyen a
z
Úrnak akaratja.
Ez azt jelenti, hogy ne arra szegezd a szemed, amirl te gondolod, hogy helyes, hanem
ismerdmeg Istent.
Ismerd meg Istent! Járj Istenben!
Ef 
5:18
És meg
ne r
é
s
z
egedjetek bortól, miben kicsapongás van
: hanem teljesedjetek beSzent SzellemmelAz egész vers provokál minket. Amikor a megrészegedésre gondolunk, annyi mindentmondhatnánk. A megrészegedés elve igazából nem is az ivásról beszél, hanem agondolatoktól való megittasodásról. Belépni egy olyan helyre az életemben, ahol lehet,teszek lépéseket afelé, hogy a gondolataim megrészegítsenek, ahelyett, hogyolyan helyenlennék, ahol a Sz.Sz. tölt be engem.Kicsit furcsa összehasonlítás, hogy megrészegedni, vagy a Sz.Sz-mel betöltve lenni. IgazábólApcsel 2-ben, amikor be voltak töltve a Sz.Sz-mel, akkor a gúnyolódók azt mondták: nézzétek,részegek! Pedig egyáltalán nem voltak részegek, hanem a Sz.Sz-mel voltak betöltve, és ezvalamit elhozott bellük: kimondhatatlan örömet, amiatt, hogy be voltak töltve a Sz.Sz-mel.Tudod, mi az öröm? Tudod, mi az öröm megtapasztalása? Légy szent és tapasztald meg azörömet! Légy szent, ahogyan én is szent vagyok!A kép itt a gyengeség, képtelenség. Megrészegedni, részegnek lenni egy gondolattól. Belépniegy királyságba, ahol a királyság a mi saját ernk. Ez vicces. Ne részegedjetek meg!  ebben amegrészegedés az, hogy szétesik, darabjaira hullik az ember.Ez a kép: lépéseket teszek a részegség felé az életemben, vagy azáltal, hogy iszom valamit,vagy csak valamilyen pótcselekvésem van, ami nem hit. Ezt lehet akár csak az, hogy egypillanatra elszeparálom magam Isten gondolataitól, és azt mondom: Várjunk csak egypercet! Hova visz ez a gondolat engem?P. Schaller egy régebbi üzenetében beszélt a szikláról. Illusztrálta, hogy milyen közelsétálhatunk a szikla pereméhez. Az nagyon veszélyes hely. Csak egy rossz lépés, és vége.Horgásztam korán reggel Tennessee-ben. Néhány gimnazista diákkal voltam ott. Volt ott egyperem. Egy másik horgász ajánlotta, hogy menjek oda, mert ott vannak a jó halak. Ahogykiléptem a peremre, láttam, hogy tényleg sok hal van, de volt egy probléma. Amikorkiléptem, akkor a föld alattam feladta a küzdelmet, én meginogtam és a víz felé billentem.Megkapaszkodtam egy fában, és a fa velem együtt zuhant a jéghideg vízbe.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->