Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
mesaj extraterestrii

mesaj extraterestrii

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 4,287|Likes:
Published by jorjica
UN SENZAŢIONAL MESAJ-REFERENDUM AL UNEI CIVILIZAŢII EXTRATERESTRE AVANSATE CE SE ADRESEAZĂ TUTUROR OAMENILOR DE PE PLANETA PĂMÂNT
UN SENZAŢIONAL MESAJ-REFERENDUM AL UNEI CIVILIZAŢII EXTRATERESTRE AVANSATE CE SE ADRESEAZĂ TUTUROR OAMENILOR DE PE PLANETA PĂMÂNT

More info:

Published by: jorjica on Sep 28, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2013

pdf

text

original

 
UN SENZAŢIONAL MESAJ-REFERENDUM AL UNEI CIVILIZAŢIIEXTRATERESTRE AVANSATE CE SE ADRESEAZĂ TUTUROROAMENILOR DE PE PLANETA PĂMÂNT
 
PE PLANETA PĂMÂNT AU FOST DEJA PRIMITE MAI MULTE MESAJE MISTERIOASE DE LACIVILIZAŢIILE EXTRATERESTRE
  în anul 1977, un mesaj de origine n e c u n o s c u t ă a fost înregistrat de un radiotelescop american.Un alt fapt senzaţional, care a rămas până în ziua de azi inexplicabil, este acela că d u p ă aceea,câteva luni mai târziu, o emisiune a unui post englez de televiziune a fost î n t r e r u p t ă complettimp de 4 minute, de un anume Vrillon care s-a recomandat ca a p a r ţ i n â n d de ComandamentulGalactic Ashtar. Pe data de 15 august 1977, astronomul voluntar Jerry R. Ehman a participat laproiectul SETI demarat de Universitatea Statului Ohio, care a folosit radiotelescopul său, supranumit„Marea ureche". Cu această ocazie, el a fost martorul recepţiei prin radiotelescop a unui semnal e x t rem de puternic. El a tipărit la i m p r i m a n t ă întreaga înregistrare a semnalului, încercuind şirulremarcabil de cifre care reprezenta codificarea misteriosului semnal şi nu s-a putut abţine să îşiexprime uimirea, notând cu un creion pe marginea documentului „WOW!". De atunci ş i până înprezent, această exclamaţie de uimire („WOW!") a devenit numele cu care sunt desemnate astfel desemnale misterioase, p r e c um cel în cauză. Era oare a ceasta o interferenţă radio de origine umanăsau era vorba de o radio-transmisie inteligentă ce aparţinea fraţilor noştri (extraterestrilor) care provind i n alte stele? î n c ă nu se ştie cu exactitate n i m i c în această direcţie. Cercetările perseverente aleastronomilor nu au clarificat nici până în ziua de azi care era sursa „semnalului WOW", care nu a maifost detectat în niciuna dintre multiplele cercetări de acest gen care au avut loc de atunci.La ora actuală, Institutul de Cercetare SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence - DetectareaInteligenţelor Extraterestre) din California (SUA) se pregăteşte să reia cercetările, dezvoltând în acestscop o reţea specială de radiotelescoape, numită Allen Telescope Array (ATA) - Reţeaua de TelescoapeAllen. Acest nou model de reţea este alcătuit din zeci de antene parabolice vând, fiecare dintre ele, undiametru de 6 metri şi care sunt interconectate p e n t r u a forma un ansamblu a cărei sensibilitate vafi mult superioară celei mai mari antene parabolice care există în prezent şi a n u m e aceea careaparţine observatorului din Arecibo. ATA a devenit deja operaţional în anul 2007 cu 45 de telescoape,dar va ti finalizatabia peste 3 ani, când vor fi in funcţiune 350 de telescoape ce vor fi interconectatepentru a forma un ansamblu de o mare sensibilitate. Dincolo de banalitatea acestei ştiri, p u t em să ned ăm seama că o investiţie gigantică de acest gen arată că aceia care au conceput acest proiect ştiufoarte multe şi chiar sunt siguri că există alte civilizaţii extraterestre, din moment ce au fost dispuşi săinvestească sume uriaşe p e n t r u a construi un astfel de instrument gigantic. „In curând va f idemarat un proiect pentru a orienta ATA în direcţia de unde a venit mai demult semnalul W O W şi a-1calibra cât mai precis pe aceeaşi frecvenţă de vibraţie", a declarat Seth Shostak, astronom-şef alInstitutului de Cercetare SETI. Cu toate că respectiva zonă a cerului a fost deja investigată denenumărate ori, ATA ar putea descoperi ceva nou datorită sensibilităţii sale extraordinare şi a ariei salespecifice de acoperire spectrală, care sunt mult mai mari. De la evenimentul care s-a petrecut în anul1977, astronomii s-au străduit să stabilească dacă mesajul respectiv, care a fost captat atunci, nu ar fip u t u t avea cumva o origine extraterestră. Cu toate verificările, ei nu au descoperit nicio anomalie asistemului şi nu au indicat nicio sursă care să poată explica puterea şi frecvenţa acelui semnal, care adurat mai multe secunde. Dincolo de aparenţe, „semnalul W O W " este u n a d i n t r e cele mai marienigme p e n t r u „vânătorii" de extraterestri şi ea a inspirat chiar o scenă d in celebrul serial„Dosarele X". Ehman însuşi a declarat că atunci când a văzut p e n t r u prima oară datele ce au fost înregistrate de telescopul.„Marea ureche", nu s-a gândit la început că acestea au o origineextraterestră. „Prima mea reacţie a fost să scriu «WOW!» şi eu mărturisesc că nu mă aşteptam la cevaanume. Atunci mi-am dat p u r şi simplu seama că este încă ceva extrem de interesant şi m-am gânditcă ar merita să s t u d i em mai profund ceea ce este sau ceea ce nu este. " în anul 2007, cu ocaziaaniversării a 30 de ani de la acest eveniment, Ehman şi-a actualizat raportul cu privire Ia „semnalul
 
WOW!", dar concluziile sale au rămas aceleaşi: „Problema sursei misterioase a acestui semnal rămânedeschisă. Trebuie să recunoaştem că nu avem încă destule informaţii. Nu p u t em trage altă concluziedecât că ar putea fi un semnal ce provine de la o civilizaţie extraterestră."
SENZAŢIONAL
Câteva lunimai târziu de la captarea acelui semnal („WOW"), o emisiune a Televiziunii engleze a fost brusc şi întotalitate întreruptă de un alt mesaj de la extraterestri. în seara zilei de 26 noiembrie 1977, în sudulAngliei s-a petrecut ceva uluitor. Utilizând o tehnologie care nu exista pe planeta Pământ la aceavreme, o voce neidentificată a întrerupt complet emisiunea postului Independent Televison News şi aadresat p e n t r u prima dată în direct telespectatorilor, în limba engleză, un mesaj alcătuit din 600 decuvinte. înregistrarea audio completă a acestui mesaj misterios este disponibilă pe YouTube. Frecvenţasonoră respectivă a început fix la ora 17:10 şi a durat aproximativ 6 minute. O agenţie guvernamentalăd i n Marea Britanie a încercat fără succes să blocheze semnalul respectiv. La scurt timp după aceea,atât postul de televiziune respectiv, cât şi Poliţia au primit mii de apeluri telefonice. Ulterior,autorităţile şi-au cerut de 3 ori scuze pentru această întrerupere, calificând mesajul drept o banalătransmisiune pirat sau chiar o farsă, dar cu toate acestea, până în prezent sursa enigmatică a acelei„farse" nu a putut fi niciodată identificată. Pentru aceia care sunt capabili să vadă dincolo de aparenţe,acest aspect este cât se poate de semnificativ. Chiar dacă p e n t r u cei sceptici, aceasta nu înseamnă,ca de obicei, nimic, pentru cei care s u n t înzestraţi cu inteligenţă şi intuiţie este aproape evident căaceastă întrerupere completă a unei emisiuni de televiziune nu putea fi realizată de oricine pe vremeaaceea. Acest aspect indică o enigmă t u l b u r ă t o a r e care, dat fiind faptul că mesajul respectiv sedefineşte din start ca fiind un mesaj de la extraterestri, ne face imediat să g â n d im că a fost şirămâne nimic altceva decât un mesaj ce provine de la o civilizaţie extraterestră. Vă oferim în cele ceurmează textul integral al mesajului ce a fost transmis în 26 noiembrie 1977: „Vă a n u n ţ ăm că a cum vă vorbeşte Vrillon, reprezentant al Comandamentului Galactic Ashtar. T i m p de mai mulţi ani,unii dintre voi ne-aţi văzut pe cer sub forma unor lumini. Ne adresăm vouă cu iubire, în pace şi înţelepciune, aşa c u m am făcut aceasta cu fraţii şi surorile voastre de pe întreaga voastră planetă, Terra. Am venit a c u m să vă avertizăm despre destinul rasei şi al lumii voastre şi i n t e n ţ i o n ăm săvă sfătuim cu înţelepciune p e n t r u a putea s ă comunicaţi semenilor voştri care este calea cea maib u n ă pe care trebuie să o adoptaţi pentru a evita în felul acesta toate dezastrele care ameninţă atâtlumea voastră, cât şi alte lumi d i n jurul vostru. Va fi bine să învăţaţi să acţionaţi cu iubire şi înţelepciune p e n t r u a p u t e a să participaţi la marea trezire spirituală ce va avea loc atunci cândplaneta voastră va trece într-o nouă eră, a Vărsătorului. Această nouă eră a profundelor transformări arputea să fie pentru rasa voastră o perioadă de iubire, bunăvoinţă, mare pace şi evoluţie, cu condiţia caaceia care vă conduc, unii d i n t r e ei d in umbră, să devină conştienţi de forţele rele care le întunecăa c um judecata. Rămâneţi calmi şi ascultaţi cu atenţie ce am să vă spun, căci această şansă s-arputea să nu se mai repete. De mulţi ani de zile, savanţii voştri, guvernele şi comandanţii militari nu auţinut seama de avertismentele noastre. Ei au continuat să experimenteze cu forţa malefică a ceea cevoi numiţi energie nucleară. Bombele atomice pot distruge Pământul şi chiar fiinţele din lumile voastresurori într-o singură clipă. Reziduurile sistemelor energetice atomice vor otrăvi planeta voastră p e n t ru mii de ani de acum înainte. Noi, care am urmat calea evoluţiei de o perioadă mult mai lungă de timpdecât voi, am realizat demult că aceasta, energia atomică, este întotdeauna direcţionată împotrivavieţii. Nu are aplicaţii paşnice. Cercetarea şi folosirea ei trebuie să înceteze neîntârziat, altfel riscaţi cutoţii distrugerea. Toate armele voastre distrugătoare şi nefaste trebuie să f ie neîntârziat suprimate.Vremea conflictelor şi a războaielor trebuie să devină p e n t r u voi ceva de domeniul trecutului. Luaţiaminte, căci rasa din care faceţi parte ar putea să progreseze cu uşurinţă spre noi niveluri, mult maielevate, de evoluţie, dacă vă veţi arăta demni de aceasta în faţa lui DUMNEZEU. Nu vă mai rămânedecât puţin timp p e n t r u a învăţa să trăiţi cu toţii împreună în iubire, pace şi bunăvoinţă. Peste tot peaceastă planetă mici g r u p u r i sunt inspirate de noi şi vă învaţă deja aceasta, ei se află aici p e n t ru a vă transmite lumina plină de înţelepciune a noii ere care se naşte. Sunteţi liberi să le acceptaţi sausă le respingeţi învăţăturile autentice, dar luaţi aminte căci numai aceia care vor învăţa să trăiască înpace şi iubire vor avea cu siguranţă acces la sferele superioare ale evoluţiei spirituale. Vă vorbeşte a cu m Vrillon, un reprezentant al Comandamentului Galactic Ashtar. Trebuie să mai ştiţi că existănumeroşi profeţi şi ghizi spirituali falşi ce acţionează în lumea voastră. Ei vă i a u şi apoi vă consumăenergia - pe care voi o n u m i ţ i bani - şi apoi o utilizează în scopuri malefice, neoferindu-vă în final în
 
schimb decât mizerii fără valoare. Pentru aceia d i n t r e voi care au trezit bunul simţ şi intuiţia, Şinelev o s t r u divin, profund vă va apăra cu u ş u r i n ţ ă de toate acestea. învăţaţi neîntârziat să f i ţ iatenţi la vocea voastră interioară, care vă ajută să discerneţi adevărul de eroare, p e r m i ţ â n d u - vă să evitaţi starea de confuzie, haosul lăuntric şi minciuna. învăţaţi să ascultaţi această voce divină,care se află în fiecare dintre voi şi îndreptaţi-vă pe calea evoluţiei spirituale fiind totodată perseverenţi.Să ştiţi că noi v-am observat toate progresele pe care leaţi făcut de mai mulţi ani, tot aşa c um voiobservaţi luminile de l a vehiculele noastre ce a p a r pe cer. Ştiţi a c um că noi s u n t em aici şi să ştiţică există, pe Pământ şi în jurul Pământului, mai multe f i i n ţ e decât savanţii voştri vor s ă admită.Suntem profund îngrijoraţi pentru voi şi vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a vă ajuta pe drumulvostru către lumină. Nu vă temeţi şi daţi-vă seama că tot ceea ce aveţi de făcut implică doar să căutaţisă vă cunoaşteţi şi să vă înţelegeţi cu adevărat pe voi înşivă, pentru a trăi în armonie şi iubire peplaneta voastră Terra. Noi cei din Comandamentul Galactic Ashtar vă m u l ţ u m im pentru atenţiaacordată. Vom părăsi a c um planul existenţei voastre pământeşti. Fiţi binecuvântaţi în numele iubiriisupreme şi al adevărului cosmic." Redăm acum transcrierea celor trei mesaje prin care televiziunea şi-a cerut scuze pentru această stranie întrerupere inopinată a programului. Primele două mesaje au fostincluse în principalul buletin de ştiri al postului respectiv de televiziune, ce a fost difuzat în aceeaşiseară, iar cel de-al treilea a fost difuzat noaptea pe postul de radio Independent.
PRIMUL MESAJ
„Suntem deja conştienţi că telespectatorii noştri din anumite zone ale ţării s-au confruntat cu anumite întreruperi ale semnalului sonor. Ne e x p r i m ăm regretele ş i v o m face tot posibilul să remediemaceastă problemă."
AL DOILEA MESAJ
„în regie, inginerii noştri fac deja eforturi pentru a descoperisursa a ceea ce ei numesc o «transmisiune pirat», care a durat aproximativ şase minute în timpulbuletinului de ştiri al I. T. N. din această seară. Telespectatorii d in regiunile Berkshire şi Hampshire, cesunt deserviţi de emiţătorul din Hannington, s-au confruntat deja cu această problemă. Ei au auzit ovoce, care a înlocuit-o pe aceea a crainicului şi care spunea ceva de genul: «Locuitori ai Terrei,depuneţi armele, acesta este un mesaj din spaţiu.» Mii de telespectatori au telefonat după aceea laSouthern Television, la Poliţie şi la noi, la I. T. N. Purtătorul de cuvânt al Regiei Autonome de Difuziune adeclarat: «Este primul incident de acest gen din Marea Britanic» Poliţia d in Winchester a declarat căunele persoane au fost chiar speriate de acest mesaj şi că un ofiţer de poliţie a trebuit să se deplasezela domiciliul unei doamne p e n t r u a o linişti. Sp*erăm ca acest buletin de ştiri să nu fi fost şi el întrerupt şi vă u r ă m t u t u r o r o seară frumoasă."
AL TREILEA MESAJ
„Regia autonomă deteleviziune nu poate explica mesajul misterios care a întrerupt emisia postului Southern Television.Vocea lentă şi profundă a declarat mai ales că «toate armele voastre nefaste trebuie să fie suprimate.Nu vă mai rămâne decât puţin timp p e n t r u a învăţa să trăiţi în pace.» Postul TV a fost asaltat deapeluri telefonice din partea unor persoane panicate, care cereau explicaţii. Aşa c u m susţinedirectorul de emisie, John Ginnery, incidentul care a apărut ar putea avea mai multe cauze: «Nu s u n tem siguri că a fost vorba de o transmisiune pirat. Ştim doar că s-a produs o suprapunere de voci carespuneau lucruri a căror înregistrare exactă nu o deţinem. Am primit numeroase mărturii şi multetelefoane. Nu ş t im ce a fost. Emisiunile noastre sunt în m o d evident supravegheate de către centruloperaţional, dar în acest caz noi nu am detectat decât un fâsâit şi distorsiuni ale imaginii. Am primitnumeroase mărturii de la oameni, dar repet, nu ş t im ce anume a fost. Independent Radio News. Esteora 12 şi 6 minute.»"
UN IMPORTANT MESAJ DE LA EXTRATERESTRII CARE SE ADRESEAZĂ PĂMÂNTENILOR CARETRĂIESC PE PLANETA PĂMÂNT
Vă expunem acum mesajul respectiv şi totodată vă rugăm să îlstudiaţi cu multă atenţie înainte de a hotărî fiecare cum credeţi că este mai bine.
„HOTĂRÂŢI ACUM ÎNTR-UN MOD FERM DACĂ NOI TREBUIE SĂ APĂREM
" Nu este foarteimportant p e n t r u voi cine vă transmite acest mesaj, vă rugăm să aveţi în vedere că el trebuie sărămână a n o n im în ochii voştri. Contează însă foarte mult ce anume veţi face cu acest mesaj şi ceintenţie clară şi fermă va declanşa conţinutul său în fiecare dintre voi! Fiecare dintre voi are dreptul să-şi folosească liberul arbitru aşa c um se cuvine pentru a descoperi cât mai repede fericirea, bunăstareasi armonia. Acestea sunt nişte atribute binefăcătoare universal valabile care v-au fost arătate adeseori

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
anamariadoldora added this note
interesant; am si eu o prezentare cu mesaje, dar in legatura cu Sf. Petru si Pavel
Neagu Teodora Augusta added this note
WOW....FANTASTIC , MINUNAT ...DE URMAT...
Iulius Cezar liked this
Urzica Bianca liked this
luminitaneg liked this
ManuElla liked this
Oana Hroștea liked this
marian111 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->