Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tong Hop Kien Thuc Va de Thi Tuyen Sinh Dai Hoc Cao Dang Cac Nam Mon Hoa Hoc

Tong Hop Kien Thuc Va de Thi Tuyen Sinh Dai Hoc Cao Dang Cac Nam Mon Hoa Hoc

Ratings: (0)|Views: 434 |Likes:
Published by clayqn88
PHẦN MỘT. HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG
Chương 1. Cấu tạo nguyên tử - định luật tuần hoàn và liên kết hóa học
Chương 2. Phản ứng hóa học – phản ứng oxi hóa khử - tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Chương 3. Sự điện li – phản ứng giữa các ion – pH

PHẦN II. CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ
Chương I. Phân nhóm chính nhóm VII: Halogen
Chương II. Phân nhóm chính nhóm VI: Oxi – lưu huỳnh
Chương III. Phân nhóm chính nhóm V: Nitơ – phospho
Chương IV. Đại cương về kim loại
Chương VI. Các nguyên tố phân nhóm chính nhóm I kim loại kiềm
Chương VII. Kim loại phân nhóm chính nhóm II kim loại kiềm thổ
Chương VIII. Nhôm
Chương IX. Sắt. Một số nguyên tố kim loại quan trọng khác. Vấn đề ô nhiễm môi trường và BVMT

PHẦN BA. HOÁ HỌC HỮU CƠ
Chương I. Đại cương về hóa học hữu cơ – hiđrocacbon.
Chương II. Rượu – phenol – ete
Chương III. Anđehit – axit cacboxylic .
Chương IV. Este - lipit.
Chương V. Cacbohiđrat
Chương VI. Amin – aminoaxit – protit
Chương VII. Polime .

Phụ lục. Phương pháp giải bài toán hoá học
PHẦN MỘT. HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG
Chương 1. Cấu tạo nguyên tử - định luật tuần hoàn và liên kết hóa học
Chương 2. Phản ứng hóa học – phản ứng oxi hóa khử - tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Chương 3. Sự điện li – phản ứng giữa các ion – pH

PHẦN II. CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ
Chương I. Phân nhóm chính nhóm VII: Halogen
Chương II. Phân nhóm chính nhóm VI: Oxi – lưu huỳnh
Chương III. Phân nhóm chính nhóm V: Nitơ – phospho
Chương IV. Đại cương về kim loại
Chương VI. Các nguyên tố phân nhóm chính nhóm I kim loại kiềm
Chương VII. Kim loại phân nhóm chính nhóm II kim loại kiềm thổ
Chương VIII. Nhôm
Chương IX. Sắt. Một số nguyên tố kim loại quan trọng khác. Vấn đề ô nhiễm môi trường và BVMT

PHẦN BA. HOÁ HỌC HỮU CƠ
Chương I. Đại cương về hóa học hữu cơ – hiđrocacbon.
Chương II. Rượu – phenol – ete
Chương III. Anđehit – axit cacboxylic .
Chương IV. Este - lipit.
Chương V. Cacbohiđrat
Chương VI. Amin – aminoaxit – protit
Chương VII. Polime .

Phụ lục. Phương pháp giải bài toán hoá học

More info:

Published by: clayqn88 on Aug 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 15 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 19 to 24 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 28 to 29 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 33 to 142 are not shown in this preview.

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dayhoahoc liked this
tuongcuopty liked this
rambo liked this
Thái Hoài Minh liked this
toantamphu5261 liked this
hungdl2010 liked this
Tam Duong Tran liked this
NGUYENTHIXIEM liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->