Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Catavencu 07 13 2004

Catavencu 07 13 2004

Ratings: (0)|Views: 118|Likes:
Published by Reviste online

More info:

Published by: Reviste online on Aug 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2015

pdf

text

original

 
Prin m`surile de for]` ini]iate de avicultorul N`stase,
s ` p t ` m \ n a l d e m o r a v u r i g r e l e
Anul XIV nr. 28 (
657
)1
1
3
3
-
-
1
1
9
9
 
 
i
i
u
u
l
l
i
i
e
e
 
 
2
2
0
0
0
0
4
4
32 de pagini – 15.000 lei
 
Adrian N`stase [i Ion Iliescu, c`pitanii rivali ai selec]ionatei All Backs, dirij\ndu-[i fiecare gr`mada subordonat` \ntr-un aprig meci din Turneul Celor Cinci Frac]iuni
T
PSD SE RUPE-N OU~
Uuf,hai c` s\ntem trans-pira]i, Adriene! Fluier`-]i[i tu oamenii [i hai la ves-tiare pentru du[ul recedin toamn`!Scuz`-m`,nea Nelule, te-amc`lcat pe Dan Ioan Popescu!Da’ n-am vrut neap`rat,crede-m`! Dac`-]i iei piciorulde pe urechea lu’ Ponta, o s`pot s`-mi scot genunchiuldin dantura luiTalpe[!
 
CATEGORIA
DIN ALIAN}AG|NDIRII
Theodor Stolojan (pre[e-dinte PNL):
„Pe 6 iunie, oame-nii n-au cerut demisii \n PSD, cischimbarea \ntregului PSD.“
CATEGORIA
M~I, ANIMALULE!
Ion Iliescu (pre[edinteleRomåniei, c`tre ziari[ti):
„Nu v` prive[te! Asta e treaba noas-tr`! Abia am venit din avion!“
CATEGORIA
TRASEISMELEAM~R~CIUNII
Sevastian Pup`z` (primar PSD):
„Eu m` mi[c repede. Amfost la PD, acum s\nt la PSD…Important e s` fie bine pentrucomun`.“
CATEGORIA
RETORIC~ APRIG~,DE C|LN~U
Nicolae V`c`roiu (pre[e-dintele Senatului):
„A]i v`zutdumneavoastr` vreo demisie?!“
CATEGORIA
CROITORLA VOI M-A{ DUCE
Marian Opri[an (pre[edin-te PSD Vrancea):
„La nivelulguvernului, mai trebuie luatem`suri la unii secretari de stat.“
CATEGORIA
DIN VIPU{CAG|NDIRII
Marian S`niu]` (ministrulde Interne):
„|nc` s\nt colegicare trec foarte repede de la sta-rea de suficien]` la \nc`lcarealegii.“
CATEGORIA
ECUMENISMCU FA}~ INUMAN~
Marko Bela (pre[edinteUDMR):
„|n Transilvania, nuturla bisericii reformate seceart` cu turla bisericii catolice,ci edificiile ortodoxe, care se \n-mul]esc ca ciupercile dup` ploa-ie, se \nal]` trufa[e peste am\n-dou`.“
CATEGORIA
EMIL BOBU
 Antonie Iorgovan (senator PSD):
„Mesajul meu, ca om cup`r alb [i b`tut de at\tea v\nturi \n via]a politic`, este c` nu e bines` ajungem la o v\n`toare de vr`- jitoare.“
 Alin Teodorescu ([eful Can-celariei prim-ministrului):
„|n dou` luni se vor observa mo-dific`ri \n combaterea corup]iei.
Ioan Cu[mir (prefect deSuceava):
„Decizia de \nchi-dere a por]ilor M`n`stirii Putnaa fost luat` pentru c` spa]iuleste constant.“
|ntunericitul
2
academiaCA}AVENCU
Nr. 28, 13-19 iulie 2004
DEMNITARII SPUNLUCRURI TR~sNITE
Biroul Romån de Audit alTirajelor
a eliberat
Certificatul de Audit
pentrurevista
 Academia Ca]avencu 
 \n conformitate cu Standardele Interna]ionale de Audit
I
 I
 
n
 n
 
t
 t
 
e
 e
 
r
 r
 
n
 n
e
 e
 
t
 t
:
 :
 
 
http://www.catavencu.roE
 E
-
 -
 
m
 m
a
 a
 
i
 i
l
 l
:
 :
 
 
office@catavencu.romarius.bortea@catavencu.ro
NNN
Un Porsche Cayenne (varianta4x4) negru a blocat s`pt`månatrecut` o \ngust` strad` din centrulCraiovei. La volan se afla onoriul, pardon,onorabilul Samir Språncean`, interlop cuacte \n regul` al c`rui na[ este capul bu-cure[tean, albul Nicu Ghear`. Mireasaeste, dac` v` vine s` crede]i, c` de auzita]i auzit multe, roaba Justi]iei, judec`to-ri]a Camelia. {i ca atmosfera Craioveipostelectorale [i solomoniene s` fie cåtmai aproape de dezastrul politico-in-frac]ional \n care se b`l`ce[te, pe locul victimei s-a urcat sigur pe sine cona[ulDaniel C`lin, beizadeaua prefectului PSD,Ion C`lin. Acum [tim de ce se vor ascundeautorit`]ile la urm`toarea revolt` de stra-d` cånd vreun creditor va uitas` pl`teasc`dobånda la cam`t` [i va fi alergat \n v`zullumii cu sabia.
NN
La guvern a \nceput s` toace, s` taie[i probabil s` spånzure o alt` fe-meie pe locul Dorinei Mih`ilescu, cea mai veche [i fidel` consilier` a lui AdrianN`stase, dar nu chiar atåt de apropiat` ca \nlocuitoarea sa, nimeni alta decåt fostaziarist` [i fosta so]ie Anca Alexandrescu,fata lui Horia Alexandrescu, aflat la rånduls`u, tot prin grija premierului, la cårmaunei emisiuni f`r` audien]` de pe TVR1(dar al c`rui contract nu i s-a mai pre-lungit cu toate insisten]ele cuplului fiic`-tat`). Toate aceste fapte, intrigi [i lobby-uri se tocmesc pe banii [i logistica contri-buabilului.
NN
 Atacul pe care l-a dat pre[edinteleIliescu la N`stase\n momentul„marii tensiuni“ de la Cotroceni a fostunul la familie, ceea ce l-a f`cut pe AdrianN`stase s` albeasc`, s` se ridice de pescaun [i s`-i spun` pre[edintelui c`-i vacomunica decizia sa \n cåteva zile. Cånd vorbim de familie nu vorbim de recentbacalaureatul jurnalelor de [tiri, AndreiN`stase, ci mai degrab` de Dana N`stase,pentru care pre[edintele are o „consi-dera]ie“ veche[i bine documentat`. |iaduce aminte de cocul Elenei Ceau[escu.
N
Cu ocazia unei discu]ii private, Mi-haela Geoan`, so]ia ministrului de Ex-terne [i na[a b`iatului Andreei Esca, i-af`cut pe ziari[tii de la
 Academia Ca]aven-cu
„nenoroci]i våndu]i lui Adrian N`s-tase“. „Nenoroci]i“ mai \n]elegem, e maiaproape de spiritul nostru, dar „våndu]ilui Adrian N`stase“? |nc` n-am fost nu-mi]i ambasadori la Paris sau Washington.
NNN
 |n schimb, dup` cele dou` an-chete serial care au trecut \n re- vist` aproape cincisprezece fo[ti mini[triai fostei guvern`ri, componen]i ai actualei Alian]e D.A. [i suspec]i de acte care decorup]ie, care de incompeten]`, a avut loco [edin]`-fulger \n care s-au analizat mo-tivele acestui atac postelectoral. Unii din-tre „anali[ti“ au lansat ideea dac` nucumva am fost pl`ti]i, pentru ca ziari[tiide la
 Academia Ca]avencu
s` se-ntoarc` \mpotriva opozi]iei victorioase. Foartepu]ini dintre ei [i-audat seama de motive[i pån` la urm` le-au expus: poate o fiexistat corup]ie [i \n sånul lor,poateziari[tii de la
 Academia Ca]avencu
nu vor s` fie p`rtinitori? Dileme la care nu pestemult timp vor trebui s` r`spund`.
Acciduzzu
Legend`
N
 bårf` pentru care nu b`g`m måna-n foc 
NN
 bårf` cu parfum decredibilitate
NNN
 bårf`-beton
Bårfe, [menuri, [u[anele
(
(
 
B
B
U
U
L
L
E
 E
 
T
 T
 
I
 I
N
N
U
U
L
L
 
 
 A
 A
C
C
 
 A
 A
D
D
E
 E
M
M
I
 I
E
 E
I
 I
)
 )
REDAC}IA:
{
{
 
t
 t
 
e
 e
f
 f
 
a
 a
n
 n
 
 
 A
 A
G
G
O
O
 
P
P
 
I
 I
 A
 A
N
N
 
 
I
 I
o
o
 
n
 n
 
 
B
B
 
 A
 A
 
R
R
 
B
B
 
U
U
 
 
Redactor-[ef adj.: M
M
a
 a
r
 r
i
 i
u
u
s
 s
 
 
B
B
 
O
O
 
R
R
}
 }
 
E
 E
 
 A
 A
Redactor-[ef: D
D
o
o
 
r
 r
u
u
 
 
B
B
U
U
{
{
C
C
 
U
U
Trebi juridice:D
D
o
o
 
r
 r
u
u
 
 
C
C
O
O
 
S
S
T
 T
E
 E
 A
 A
R
R
 
`
 `
z
 z
 
 v
 v
a
 a
 
n
 n
 
 
C
C
 
U
U
C
C
 
U
U
I
 I
Birou Investiga]ii:M
M
a
 a
r
 r
i
 i
u
u
s
 s
 
 
D
D
R
R
 
 ~
 ~
G
G
H
H
I
 I
C
C
 
I
 I
Secretar general de redac]ie:G
G
a
 a
b
b
 
r
 r
i
 i
 
e
 e
 
l
 l
 
 
D
D
R
R
 
O
O
 
G
G
E
 E
 A
 A
 
N
N
U
U
Consilier tehnic:F
F
 
l
 l
o
o
 
r
 r
 
i
 i
n
 n
 
 
I
 I
 A
 A
 
R
R
 
U
U
 
 
 A
 A
l
 l
i
 i
n
 n
I
 I
O
O
 
N
N
E
 E
S
S
C
C
U
U
E
 E
 
u
u
g
 g
e
 e
n
 n
 
 
I
 I
S
S
T
 T
O
O
 
D
D
O
O
R
R
{ef Birou Investiga]ii: C
C
o
o
r
 r
n
 n
e
 e
l
 l
 
 
I
 I
 V
 V
 
 A
 A
N
N
C
C
I
 I
U
U
C
C
 A
 A
 
u
u
g
 g
 
u
u
s
 s
t
 t
 
i
 i
n
 n
 
 
J
 J
U
U
L
L
E
 E
 A
 A
Redactor artistic:O
O
 
c
c
 
t
 t
 
a
 a
 v
 v
 
 
M
M
 A
 A
 
R
R
 
D
D
 A
 A
 
L
L
E
 E
 
 
Redactor-[ef adj.:L
L
 
i
 i
 v
 v
i
 i
 
u
u
M
M
I
 I
H
H
 A
 A
I
 I
U
U
{ef Birou Externe:I
 I
 
o
o
 
a
 a
n
 n
 
 
T
 T
.
.
 
 
M
M
O
O
 
R
R
 
 A
 A
R
R
{ef Birou Distrac]ii-Amuzament: V
 V
 
i
 i
o
o
r
 r
 
e
 e
l
 l
 
 
M
M
O
O
}
 }
O
O
C
C
D
D
r
 r
 
a
 a
 
g
 g
o
o
[
 [
 
 
M
M
U
U
{
{
 
 A
 A
T
 T
Grafician:B
B
o
o
 
g
 g
d
d
a
 a
n
 n
P
P
 
E
 E
 
T
 T
 
R
R
 
 Y
 Y
Secretar de redac]ie: D
D
a
 a
n
 n
 
 
S
S
T
 T
 A
 A
 
N
N
C
C
 
I
 I
 
U
U
Birou Investiga]ii: I
 I
u
u
l
 l
i
 i
a
 a
 
n
 n
 
 
T
 T
 ~
 ~
N
N
 A
 A
 
S
S
 
E
 E
 
 
{ef Birou Social-Politic: M
M
i
 i
 
r
 r
 
c
c
 
e
 e
a
 a
 
 
T
 T
O
O
M
M
 A
 A
Reporteri: A
 A
l
 l
e
 e
 
 x
 x
a
 a
n
 n
d
d
r
 r
u
u
 
 
C
C
 
 ~
 ~
U
U
T
 T
I
 I
{
{
,
 ,
 
 
D
D
a
 a
n
 n
i
 i
 
e
 e
l
 l
 
 
G
G
O
O
 A
 A
C
C
 
E
 E
,
 ,
 
 
C
C
`
 `
t
 t
 
`
 `
l
 l
i
 i
n
 n
 
 
M
M
 A
 A
T
 T
E
 E
I
 I
,
 ,
 A
 A
l
 l
e
 e
 x
 x
 
a
 a
n
 n
d
d
r
 r
u
u
 
 
 V
 V
 ~
 ~
 
R
R
Z
 Z
 A
 A
R
R
 
U
U
{ef Sec]ie Moravuri U[oare:D
D
r
 r
a
 a
g
 g
o
o
 
[
 [
 
 
 V
 V
 A
 A
S
S
I
 I
L
L
E
 E
General Manager:S
S
o
o
 
r
 r
i
 i
n
 n
 
 
 V
 V
U
U
L
L
 
P
P
 
E
 E
 
 
 [i cititorii no[tri, care s\nt  la fel de inteligen]i ca noi.
Marketing Director: S
S
o
o
 
r
 r
i
 i
 
n
 n
 
 
 A
 A
 
 X
 X
 
I
 I
N
N
T
 T
E
 E
axu@catavencu.roPR&Events Manager:L
L
 
a
 a
 
u
u
r
 r
 
a
 a
 
 
I
 I
 
 V
 V
 ~
 ~
 
N
N
C
C
 
I
 I
 
O
O
I
 I
U
U
-
 -
I
 I
O
O
N
N
I
 I
}
 }
 ~
 ~
laura@catavencu.roTraffic Manager:R
R
 
o
o
 x
 x
 
a
 a
n
 n
a
 a
 
 
B
B
 
O
O
 
D
D
E
 E
 A
 A
 
 
roxana.bodea@catavencu.roCoordonator distribu]ie:C
C
 
r
 r
 
i
 i
s
 s
t
 t
 
i
 i
 
a
 a
n
 n
D
D
O
O
M
M
N
N
I
 I
}
 }
 
E
 E
 
 A
 A
N
N
U
U
cristi@catavencu.roDesign: ©
©
 
 
2
 2
0
 0
0
 0
2
 2
 
 
C
C
o
o
n
 n
c
c
e
 e
p
p
t
 t
 
 
M
M
u
u
l
 l
t
 t
 
i
 i
 
m
 m
e
 e
d
d
i
 i
a
 a
 
 
 –
 
 
 V
 V
 
l
 l
a
 a
d
d
 
 
 A
 A
R
R
 
G
G
H
H
I
 I
R
R
 
 
&
&
 
 
F
F
 
l
 l
o
o
 
r
 r
 
i
 i
n
 n
 
 
I
 I
 A
 A
R
R
 
U
U
Tehnoredactare:C
C
o
o
r
 r
 
i
 i
 
n
 n
a
 a
 
 
M
M
 | 
 |
}
 }
 ~
 ~
C
C
o
o
 
m
 m
e
 e
n
 n
z
 z
 
i
 i
 
 
p
p
 
u
u
b
b
 
l
 l
i
 i
c
c
 
i
 i
t
 t
 
a
 a
 
r
 r
e
 e
 
 
l
 l
a
 a
 
 
P
P
 
u
u
b
b
 
l
 l
 
i
 i
 
m
 m
e
 e
d
d
i
 i
a
 a
 
 
I
 I
n
 n
t
 t
 
e
 e
 
r
 r
 
n
 n
a
 a
 
t
 t
 
i
 i
o
o
 
n
 n
a
 a
l
 l
M
M
i
 i
 
r
 r
 
c
c
 
e
 e
a
 a
 
 
I
 I
o
o
 
n
 n
e
 e
s
 s
c
c
 
u
u
 
 
 –
 
 
sales manager0
 0
2
 2
1
1
.
.
3
 3
0
 0
5
5
.
.
3
 3
2
 2
.
.
4
 4
0
 0
m
 m
i
 i
 
r
 r
 
c
c
 
e
 e
a
 a
 
.
.
i
 i
o
o
 
n
 n
e
 e
 
s
 s
c
c
 
u
u
@
@
m
 m
p
p
 
g
 g
.
.
r
 r
 
o
o
R
R
 
a
 a
l
 l
u
u
c
c
a
 a
 
 
M
M
o
o
h
h
o
o
 
r
 r
a
 a
 
 
 –
 
 
senior salesmanagerD
D
I
 I
F
F
 
U
U
Z
 Z
 A
 A
R
R
 
E
 E
 
 
p
p
r
 r
i
 i
n
 n
 
 
N
N
D
D
C
C
 
 
G
G
r
 r
o
o
 
u
u
p
p
 
 
2
 2
0
 0
0
 0
0
 0
 
 
SRL,
 ,
 
 
T
 T
e
 e
l
 l
.
.
:
 :
 
 
0
 0
2
 2
1
1
.
.
2
 2
0
 0
5
5
.
.
7
7
2
 2
.
.
0
 0
0
 0
;
;
 
 
F
F
a
 a
 x
 x
 
:
 :
 
 
0
 0
2
 2
1
1
.
.
 
2
 2
2
 2
3
 3
 
.
.
2
 2
1
1
.
.
 
0
 0
 
0
 0
 A
 A
 
b
b
 
o
o
 
n
 n
a
 a
m
 m
e
 e
n
 n
t
 t
 
e
 e
 
 
p
p
 
r
 r
i
 i
n
 n
 
 
R
R
o
o
 
d
d
i
 i
p
p
 
e
 e
t
 t
 
 
S
S
 
.
.
 A
 A
.
.
 
 
N
N
r
 r
.
.
 
 
d
d
e
 e
 
 
c
c
a
 a
t
 t
 
a
 a
l
 l
o
o
g
 g
 
 
2
 2
0
 0
0
 0
2
 2
 
 
s
 s
a
 a
u
u
 
 
d
d
i
 i
r
 r
 
e
 e
c
c
t
 t
 
 
l
 l
a
 a
 
 
 Academia Ca]avencu A
 A
D
D
R
R
 
E
 E
S
S
 
 A
 A
 
 
R
R
E
 E
 
D
D
 A
 A
C
C
}
 }
I
 I
E
 E
I
 I
:
 :
B
B
 
u
u
l
 l
e
 e
 v
 v
a
 a
 
r
 r
 
d
d
u
u
l
 l
 
 
R
R
 
e
 e
g
 g
i
 i
n
 n
a
 a
 
 
E
 E
l
 l
i
 i
s
 s
a
 a
b
b
 
e
 e
t
 t
 
a
 a
 
 
7
7
-
 -
 
9
 9
,
 ,
 
 
e
 e
t
 t
 
a
 a
 j
 j
 
 
6
6
 
,
 ,
S
S
e
 e
c
c
 
t
 t
 
o
o
r
 r
 
 
3
 3
,
 ,
 
 
B
B
 
u
u
c
c
u
u
r
 r
e
 e
[
 [
t
 t
 
i
 i
T
 T
e
 e
l
 l
.
.
:
 :
 
 
3
 3
 
1
1
4
 4
.
.
 
0
 0
2
 2
.
.
 
3
 3
5
5
;
;
 
 
3
 3
1
1
4
 4
.
.
0
 0
2
 2
.
.
3
 3
8
8
;
;
 
 
3
 3
1
1
4
 4
.
.
0
 0
2
 2
.
.
3
 3
9
 9
F
F
 
a
 a
 x
 x
 
:
 :
 
 
3
 3
1
1
4
 4
.
.
0
 0
2
 2
.
.
5
5
8
8
I
 I
S
S
 
S
S
 
N
N
 
 
1
1
2
 2
2
 2
1
1
-
 -
5
5
5
5
9
 9
7
7
T
 T
 
i
 i
 
p
p
`
 `
 
r
 r
 
i
 i
t
 t
 
 
l
 l
 
a
 a
 
 
T
 T
 
i
 i
p
p
 
o
o
 
g
 g
r
 r
 
a
 a
f
 f
i
 i
 
a
 a
 
 
Romånia liber`
 
 A[ez`m\ntul cultural
Anun] pe bune
Funda]ia Freedom House anun]`edi]ia a V-a a programului BurseleJTI pentru Jurnali[ti. Programulconst` \n stagii de preg`tire profe-sional` avansat`, cu o durat` de 8s`pt`m\ni, \n cadrul unor presti-gioase institu]ii de pres` din SUA.Programul este deschis jurnali[tilorspecializa]i \n domeniile economic,politic [i social care \ndeplinescurm`toarele condi]ii de partici-pare: v\rsta maxim` 35 de ani,minimum 3 ani experien]`profesional`.Pentru ob]inerea de informa]ii, for-mular de \nscriere [i depunereadosarelor, v` pute]i adresaFunda]iei Freedom House: BdulFerdinand 125, et. 1, ap. 2, sector2, Bucure[ti. Telefon: 253.28.38;0722.205.549; 0740.089.253; fax:253.00.63; e-mail: freedom-house@kappa.ro;marinescu@freedomhouse.roPersoan` de contact: M`lina Mari-nescu, Program Officer
Bula demnitarului
Familia Geoan`, o familie de emigra]i \n propria ]ar`,care au sim]it pe pielea lor c` str`inii s\nt trata]i destulde prost \n RomâniaDu[manul euro-scepticilor din România, Nicolae V`c`roiu, cel mai euro-vesel de la putere, care ar da de b`ut la toat` lumea, f`r` sup`rareHai,puiule, s` ne \ntoarcem \nAmerica, c` m-am cam s`turat devizita asta at\t de lung` \n Bucure[ti. Tre-buie s` ajungem foarte repede, c\t \nc` nemai ]in minte fe]ele portarii de la recep]ii[i dineuri oficiale. C` doar nu vrei s`m\nc`m cu negrii la McDonald’s.Baft`!Da, da, pl`tesc consuma]ia! ‘Ai,mo[ule, c` revin, nu ]i-am zis c` s\nt prieten cuN`stase [i cu Iliescu? Nu m-ai crezut! Hai, gura, debi[ni]aru’ dracului, c` pun SPP-u’ pe tine, ‘r-a]i aidracului de speculan]i, tre’ s` pl`te[ti defiecare dat` c\nd bei, c-a[a vre]ivoi!
 
unora le placejaful
3
academiaCA}AVENCU
Nr. 28, 13-19 iulie 2004
D’aia e ministru Daea
Dup` remanierea ultrarapid` des`pt`mîna trecut`, Executivul devinetot mai mult Guvernul AdrianN`stase [i tot mai pu]in GuvernulRomâniei. Mai mult, Guvernul Adriandevine în bun` m`sur` guvernulDana N`stase. Un exemplu caresus]ine asta e cel de la Agricultur`,unde a ajuns ministru Petre Daea, unfin al Danei, fiica lui Angelo Micules-cu. {i Petru Daea are o firm` avicol`,ca aia de la Cornu, numai c` undevaprin Oltenia. O legend` spune c`, pe vremuri, prin anii ’80, participînd la o vîn`toare al`turi de al]i activi[ti,Petru Daea s-ar fi îmboln`vitdetrichineloz` [i, din cauza scandalului,au fost pedepsi]i cu destituirea deNea Nicu. A[adar, la Agricultur` a venit unul obi[nuit s` i se numereou`le, iubitor de vîn`toare [i, desi-gur, marginalizat de Ceau[escu.
Protec]ia presei esteasigurat` de poli]i[ticu grade de mili]ieni
S`pt`m\na trecut`, un cotidian cen-tral i-a luat la puricat pe primapagin`, în dou` r\nduri, pe poli]i[tiidin IPJ Hunedoara care se cred, înc`,mili]ieni de rang înalt. A treia zi, decu zori, poli]aii incrimina]i s-au arun-cat asupra tarabelor [i au cump`rattot tirajul cotidianului, tem\ndu-se c` vor fi, din nou, „picta]i” în ziar. Efor-tul s-a dovedit a fi gratuit, întruc\trespectiva publica]ie nu a mai scrisnimic despre ei. În mod normal,oricine altcineva dec\t un poli]ist s-arfi uitat prin ziar înainte s` cumperecu toptanul. Noi b`nuim c` poli]aiulcare [tie s` citeasc` a fost prea ocu-pat, iar de problema ziarelor s-a ocu-pat cel care [tie s` scrie. C-a[a lu-creaz` ei. Înt\i ac]ioneaz` (aresteaz`etc.) [i abia mai apoi se uit` s` vad`ce-au f`cut.
Drumul spre grani]`f`r` frontier`de calitate
 |n plin` criz` a PSD, Arogantulp`r`sea Bucure[tii s`pt`mîna trecut`pentru a inaugura noul punct comunde vam` cu Ungaria, situat în anoni-ma comuna bihorean` S`cuieni. De[i întîlnirea cu omologul maghiar PeterMedgyessy trebuia s` aib` loc maidevreme cu o lun`, acest lucru nu afost posibil. Bineîn]eles, tot din cauzaromânilor, care nu terminaser` dru-mul de acces „european“ c`tre fron-tier`. Secretul am\n`rii st` \n banii vira]i de la statul român unei firmede construc]ii or`dene, Selina, alc`rei patron este un obi[nuitcî[tig`tor al contractelor de achizi]iipublice. Toate ca toate, dar cu dru-mul pîn` la S`cuieni a dat lovitura:pentru cei cî]iva kilometri de asfalt(vreo cin[pe), statul romån va pl`ti înconturile SC Selina extrem de multemiliarde (circa 160). Extrem de multepentru calitatea slab` a lucr`rilorefectuate, dar numai bune pentruprietenia patronului, Beniamin Rus,cu un ministru cu musta]` \n form`de manivel`.
 Platon [i Aristotelasfaltînd un drum rebel
         f         i      n      c         `
Harta conflictelor din PSD (I)
Nu avem competen]a s`afirm`m cåt de multinfluen]eaz` clima sau Dum-nezeu comportamentul Puterii \n aceast` ]ar`, dar exist` o cer-titudine: avem o clim` corupt`,imprevizibil` [i care a \nceputs` piard` din vedere intereselecelor mul]i. Despre oameniiafla]i la putere un func]ionar alCerului pe P`månt, |PS PimenSuceveanul, spunea zilele tre-cute pentru pres`: „Dac` suntale[i, asta-i taina lui Dumnezeu,ca pe noi s` ne \n]elep]easc`,sunt ale[i ca s` se arate undeduce necinstea [i necredin]a cucare ei se-nconjoar`. Esteadev`rat c` sunt ale[i, dar nu justific` faptele lor nedemne“.Toat` lumea presei a filmat [icomentat telenovelele,revolu]iile sau puciurile dintab`ra Partidului Social-Demo-crat, sfå[iind cu nesa], cel pu]in \n ultimul timp, turul pan-talonilor privilegia]i de baniicontribuabililor. Concluziile s-autras, s` ne uit`m pu]in \nfiziologia vrajbei de cumetrie,s` \n]elegem ce-au bicep[ii cutricep[ii sau arterele cu venele.
Regele fa]`-n fa]` cu Delfinul.Olteni]eanul versus T`rt`[eanul.Proletarul cu Beizadeaua. Com-plexul solitarului care n-are copiicu o nevast` cu prea pu]in` per-sonalitate cu drama celui careare prea mul]i [i o nevast` cu opersonalitate castratoare. Pe[telealunecos [i zåmbitor [i Racultenace [i arogant. Pre[edintele(Bunicu]a) [i Premierul (Dån-sul). A[a-zisul Tat` al na]iunii,du[man al elitelor [i proprieta-rilor, [i a[a-zisul Reformator, pri-eten al celor mai boga]i [i al celor mai puternici. Ori Unul ori Cel`-lalt a fost cauza unui r`zboi f`r`menajamente. Inform`rile de laSRI vorbeau despre persoane dinanturajul premierului, printrecare [i so]ia sa Dana N., care acu-muleaz` averi uria[e. Pre[edin-tele le-a cerut capul nu numai lor,ci [i mini[trilor acuza]i de „p`r`-sirea valorilor social-democrate“,atac la cele dou` famiglii atåt deofensator \ncåt, la ultima \ntål-nire neconstitu]ional` a PSD-u-lui cu pre[edintele, premierul s-aalb`strit, s-a ridicat \n picioare, ap`r`sit Palatul Cotroceni, n-a mair`spuns la telefonul ro[u, [i-ascris demisia [i a a[teptat. A fostla \nceput un joc de [ah invizibil,care s-a transformat\ntr-o parti-d` de table cu strig`turi \n Obo-rul combina]iilor politico-finan-ciare. Dup` mai multe duble datede Ion Iliescu, a venit mar]ul ne-a[teptat al premierului. A ob]inutputeri depline pån` la congres [iamånarea oric`rei decizii privindcandidatura la Pre[edin]ia Romå-niei, pentru a c`rei onoare maisunt testa]i \n
 poll-position
Mir-cea Geoan`, Ioan Mircea Pa[cu[i Mugur Is`rescu. Au plecat ca fin [i na[. Tran-dafiri la altar. {i-au f`cut vacan-]ele \mpreun`, au depus \mpre-un`, dar la un moment dat s-astricat c`ru]a. Nimeni nu poatespune de la ce a plecat conflictul.Oamenii lui Mitrea vorbesc de-spre cupiditatea insuportabil` aDIP-ului, cåt [i despre refuzulsistematic al ministrului Eco-nomiei [i Comer]ului de a alocafonduri de publicitate pentrutrustul de media patronat deCristian B., trust despre care toc-mai la \nalta poart` de la Bru- xelles se vorbe[te c` ar fi al mi-nistrului Transporturilor, Con-struc]iilor [i Turismului. Ce-idrept, monitorizarea publicit`]iiregiilor patronate de M. Ind. adiefirav pe la Prima TV, Kiss FM,Radio Star sau pe la cele cåtevarevistu]e conduse de C.B. Gene-ralii lui Dan Ioan, cum i se maispune ministrului, ne-au [optitc` ini]ial cei doi vorbiser` catrustul s`-l fac` bara-bara, dar Transportatorul oficial l-a pier-dut pe drumurile pline de gropiale guvern`rii pe EnergoutulPopescu, ceea ce a declan[at må-nia hidrocentralelor. Un conflictcare ast`zi este atenuat puternicde trecerea anilor, cre[terea bur-]ilor [i necesitatea unei alian]ede conjunctur`.
Miron Mitrea – Dan Ioan Popescu
B`t`lia din industria jafuluipetrolier a l`sat urme adånci \nguvernarea social-democrat`.RAFOOne[ti contra Petromidiaa fost una din principalele mizeale privatiz`rii Petrom. B`t`liaCorneliu Iacubov (apropiat pån`la congruen]a conturilor dinElve]ia [i a caselor din MonteCarlo de Viorel H.) contra DinuPatriciu (apropiat lui Dan Ioan)s-a transformat ulterior \n b`t`-lia Ovidiu Tender (apropiat luiIon Iliescu, Ioan T.) – Dinu P.Scopul: dominarea pie]ei carbu-ran]ilor din Romånia, \mp`r]ireatortului Petrom, adic` o pia]` decåteva sute de milioane de do-lari pe an. DIP-ul, de[i social-de-mocrat, a fost identificat ca fiindprincipalul ap`r`tor al interese-lor Petromidiei, nefiind de acordcu transformarea Petromului \nprincipal furnizor de ]i]ei pentruRAFO. Manevra de eschiv` a luiIacubov, f`cut` \n urm` cu un anprin \mpingerea \n fa]` a omuluide afaceri cotrocenist Ovidiu T.,a \nsemnat declan[area unei b`-t`lii \n care a fost angrenat` [ilumea interlop`. Marian I. (re-cuperator foarte capabil), celprezentat de c`tre ziarul
 Atac
(allui Ovidiu T.) drept salvatorulRAFOde la faliment, a fost su-biectul unei plångeri oficiale aministrului Economiei [i Co-mer]ului, ce s-a sim]it amenin]atcu moartea. Cel pu]in a[a a in-terceptat banda unui serviciu se-cret.
Viorel Hrebenciuc – Dan Ioan Popescu
S`-i spunem, simplu [i efi-cace: \nc`ierare pe banii de son-daje ai partidului. Sau, cu pre-ten]ie de exactitate: b`t`lia pen-tru banii aloca]i sondajelor pre-electorale [i electorale, adic` cå-teva milioane de dolari pe man-dat. Cei doi taxeaz` vistieriapartidului cu sume astronomice,peste 16.000 de euro pe bucat`,dublul sumei pe care mult maimodestul Abraham o percepe dela Traian B`sescu [i Theodor Sto-lojan la un loc. De aici un con-flict de uzur` din care, pån` la a-cest moment, a cå[tigat AlinTeodorescu, avansat [i cu baniilua]i.Mult mai pu]in galonatprofesional, Vasile Dåncu pierdeteren pe zi ce trece, fiind m`ci-nat de Alin T. pentru e[ecul de laCluj, iar Vasile D. \l sap` pe AlinT. pentru un contract de consul-tan]` electoral` pentru care a \n-casat 100.000 de dolari. Iar Geoa-n` a ob]inut mai pu]ine pro-cente decåt Rus.
Alin Teodorescu – Vasile Dåncu
Fostul sgr al guvernului, de-numit de c`tre presa francez`„Micky Le Bakchich“, pe romå-ne[te Micky {pag`, desuet co-munist adaptat la orice culoare,aflat la putere din anii ‘70, plac`turnant` a cadourilor de partid[i de stat, acuzat pentru scoate-rea banilor din scoaterea navei„Rostock“ [i pån` la traficul deinfluen]` [i icoane, a avut \ntimpul campaniei electorale opreocupare obsesiv` \n a-l con- vinge pe Octav C. s`-l nomina-lizeze pentru postul de [ef al lo-gisticii, o variant` mult mai in-telectual` pentru termenul depe[ter` a lui Ali Baba. A reu[it.Urm`torul s`uobiectiv fiind de-barcarea lui Viorel H. L-a sub-minat sistematic \n fa]a luiOctav C., iar atunci cånd prindeamomentul aprindea cele maigre]oase fitile \ntre Dan IoanPopescu [i Viorel H. A stat pititdup` cire[ pentru a \nh`]a pelång` foloasele clasice [i func]iade [ef al campaniei electorale.La analiza de dup` campanie apromovat ideea compar`rii re-zultatelor electorale de acumpatru ani cu cele din iunie anultrecut. Motivul: doar Dan IoanPopescu la Bucure[ti [i ViorelHrebenciuc au ob]inut rezultatemai slabe ca \n 2000. Doi din-tr-o lovitur`!
{erban Mih`ilescu – Viorel HrebenciucIliescu-N`stase
„Micul Titulescu“ contra „Mi-cul Napoleon“! Pu]oiul contra Ci-clopului. Comuna Chitila contrasatului Talpa (Boto[ani). Moto-cicleta contra Rabei. Genera]iidiferite, modele antagonice, sti-luri contrare. Nici m`car aman-telelor nu s-ar a[eza la aceea[imas`. Impetuos, frustrat, agil,clon` a lui Adrian N., dar u[or miop, Victor P. a cerut practicdemisia lui Octav C., \n opiniasa, exponentul suprem al di-nozaurilor din PSD. Cazmaleledup` ceaf` ale proletariatului dinRaba Puterii n-au \ntårziat s`apar`. P`i, ce credea el, c` \n PSDse ajunge sus a[a u[or, „f`r`munc`“? Repliat, Micul Titulescu[i-a [ters ochelarii aburi]i deemo]ie [i a promis ca va reveni laConferin]a Na]ional` din august.Pentru a doua rund`.
Victor Ponta – Octav Cozmånc`
VOR URMA:
Dan Matei Aga-thon – Dorina Mih`ilescu; Cla-nul Clujenilor Rus – ClanulMoldovenilor Hrebenciuc; Con-silierii str`ini – PSD; Consi-lierii romåni – PSD.
Liviu MIHAIU

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
Amy/Ana Maria C. Neagoe added this note
2004 era atunci, acum este 2015 si NIMIC NU S-A SCHIMBAT!!!!!
1 hundred reads
sonatagp liked this
lamasanu cezar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->