Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kaia-Kaire Hunt. Mõtisklusi teistmoodi tervishoiust

Kaia-Kaire Hunt. Mõtisklusi teistmoodi tervishoiust

Ratings: (0)|Views: 298|Likes:
Published by Auli Kütt
Artikkel ajakirjast KoguKonnad nr 9, kevad 2011. www.kogukonnad.ee
Artikkel ajakirjast KoguKonnad nr 9, kevad 2011. www.kogukonnad.ee

More info:

Published by: Auli Kütt on Aug 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2014

pdf

 
Mõtisklusi teistmoodi tervishoiust
T
EKST
K
AIA
-K
AIRE
H
UNT
F
OTOD
F
OTOLIA
 
 JA
 
SXC
.
HU
KoguKonnad | kevad 2011 | 30
 
artkid
KoguKonnad | kevad 2011 | 31
 
KoguKonnad | kevad 2011 | 31
Ilmselt ei ole kogukonnarahvale võõras mõte, et tervishoiu-süsteem võiks olla midagi hoopis muud, kui seda on tänameie perearstide, haiglate ja Haigekassa poolt pakutav. Üksasi on võimalikud seadusandlikud muudatused ja teistmoodikindlustussüsteem, kuid mitte vähem tähtis pole vastus sisu-lisele küsimusele
kuidas on võimalik end tervena hoida ja juba haige olles kiiremini terveks saada?Pole vist kultuure, kus inimesed oma tervise eest hoolitsemi-seks väliseid vahendeid ei kasutaks. Tõsi, klassikaline medit-siin, tänane koolimeditsiin sellisel kujul nagu meie teda tun-neme, on ju vaid paarsada aastat vana. Kuid abivahendeid,olgu need loitsude või ravimtaimede näol, on kasutatudaastatuhandeid. Ilmselt kauemgi veel
võime ju oma kodu-või lemmikloomade pealtki näha, et nemad teavad ikka,millist umbrohtu mõne häda puhul ampsata. Seega on ilm-selt oma hädade teadlik leevendada püüdmine kestnud samakaua kui inimkondki.Huvitav on see, et ammu enne seda, kui avastati bakterid,peeti inimese terviseprobleemide põhjustaks nn süsteemihäiret - midagi inimese energiasüsteemis on paigast ära.Omal ajal kasutati kindlasti teisi väljendeid, kuid põhimõte jääb samaks
midagi on täiuslikult toimivat süsteemi häiri-nud. Kui avastati bakterid, tekkis aga täielik suunamuutus
  järsku olid süüdi mingid väljastpoolt
sisse tunginud
tegela-sed. Õige pea leiti viirused, seened. Ühesõnaga
terve rida
elukaid
, kelle vastu tuli kuulutada sõda. Lõpuks ometi olileitud vaenlane, lõpuks ometi tundus olevat käega katsutavsaavutada igavene elu ja sajaprotsendilised tervenemised!Koolimeditsiini õnnetuseks ei läinud asjalood aga sugugi nii.Inimesed tundusid hoopis aina haigemaks jäävat. Tõsi, vap-per võitlus pisikutega suutis siis ja suudab ka täna sagelipeatada muidu fataalselt lõppeda võivaid haigusi, nagu näi-teks ägedad põletikud, samuti aitavad radikaalsed antibakte-riaalsed ja kirurgilised meetodid ravida karme vigastusi.Probleem tekkis aga viiruste ja krooniliste haigustega
  järsku oleme me olukorras, kus nn pahalased elavad ravi-meid saades õnnelikku elu edasi ja organid ei kipu oma esialg-seid funktsioone sugugi mitte täielikul kujul taastama. Küsi-ge või oma perearstilt
pole teada, et teise tüübi diabeet,kõrgvererõhutõbi või reuma korraliku tabletiraviga täieli-kult taanduks ja inimene jälle sajaprotsendiliselt tervekssaaks. Kas midagi oli läinud valesti? Ehk on juurpõhjus,mida ravida, kusagil mujal?Ilmselt ei ole kellegi jaoks uudis see, et tänapäevase Läänemeditsiini ja iidsete tervendamistarkuste erinevuseks peetak-se nende peamiste postulaatide vahet: kui Lääne meditsiinravib haigusi ehk sümptome, siis vanades ravitarkustes otsi-ti ja raviti probleemi algpõhjusi. Teisisõnu on ühe tähelepa-nu konkreetsel haigel organil, piirkonnal või elundkonnal,teise puhul aga inimesel tervikuna ja teda ümbritseval kesk-konnal. Täna, kui oleme jõudnud olukorda, kus paljusidhaigussümptome saab vaid vaigistada, on ehk asjakohaneuuesti sellele paradigmale otsa vaadata
ehk peaksime siiskiminema ja otsima haiguste tekkimise põhjuseid ja taastamaorganismi tasakaalu nii, et ka raske krooniline haigus jääksminevikku.
K.-K. Hunt. Mõtisklusi teistmoodi tervishoiust
 
KoguKonnad | kevad 2011 | 31
 
artkid
KoguKonnad | kevad 2011 | 32
 
KoguKonnad | kevad 2011 | 32
 
 Juba koolis õpetatakse, et inimkehal ja kehas sees elab luge-matul arvul mikroorganisme: baktereid, seeni, viiruseid.Suur osa meist suudab selle seltskonna sees ideaalselt toimetulla, haigeks jäämata. Järelikult ei saa need paljuvihatudbakterid olla meie terviseprobleemide peamised tekitajad.Põhjuseks on pigem see, et meie organism ei suuda sedatasakaalu säilitada ja meie immuunsüsteem nõrgeneb.Miks siis? Miks peale rasket tööperioodi puhkuseleminnes kipume haigeks jääma? Miks kustuvad kauakoos elanud vanapaarid lühikese aja jooksul üksteise järel? Neid põhjuseid on terves reas alternatiivsetesravimeetodites lahatud juba aastatuhandeid.Vanimad dokumenteeritud Hiina meditsiini ja ajur-veda tarkused ulatuvad 5000 aasta taha. OleksEestis selle aja kohta kirjalikku infot säilinud, olekska meil aastatuhandete vanuste tarkustega raviraa-matuid, olen selles kindel. Oleme täna püüdnudpaljud neist Idamaade tarkustest taaselustada, kuidmitte alati pole me suutnud neid üks-ühele lahtide
š
ifreerida. Nii näiteks sisaldab muidu suhteliseltratsionaalne ajurveda ravimtaimetarkustegelikult endas hoopis müstilisemat infotkeha ja taime vibratsioonide ja nende koos-mõjude osas. Kas ehk võisid meie esivane-mad omada samu tarkusi?Täna oleme me spiraalina jõudnud tagasi aega, kus vana tead-mine on jälle au sees, kuid lisaks on sellele juurde tulnudterve rida uusi teaduslikke uuringuid, mida meie arenenudtehnoloogia on võimaldanud. See, mida teadsime kunagiloomulikult, oma intuitsioonile põhinedes, vajab nüüd tões-tamiseks empiirilisi katseid, keerulisi metoodikaid ja uurin-guid. Kuid pole viga
kui see viib meid parema terviseni,võime ju infot läbi teaduse kontrollida. Paljud uued tõendus-põhised materjalid räägivad meie keha ja meele tihedastseosest ja psüühika mõjutustest kehale
soomale (nnpsühhosomaatilised häired). Need uuringud seletavad-ki lahti selle, mis toimub meie kehas, meie rakkude jabiokeemiaga siis, kui peale stressiperioodi saame kät-te kauaoodatud puhkuse või kaotame kalli lähedase.Need miljonid reaktsioonid on loogilised ja meietahtele allumatud ehk alateadlikud. Küll aga saameteadvel olles ja oma mõtteid ja emotsioone teadli-kult suunates paljude probleemidega toime tulla jaseeläbi tervisehädasidki leevendada. Ehk on tõestimeilgi võimalus meelde tuletada neid vanu-vanutarkusi ja oma keha vibratsioon jälle vajalikutasemeni tõsta.Lüües lahti ükskõik millise Maailma Tervishoiuor-ganisatsiooni või kasvõi Eesti rahvatervisearengukava, näeme palju juttu ennetusest jaterviseedendusest. Igapäevaelus on seemuidugi üks suur sõnakõlks
alternatiivne jatäiendmeditsiin, mis suures osas just ennetusega tege-leb, on just sellesama terviseedendajate ja meedikute selts-konna poolt põlu all. No mis teha, kui paljudele tänapäeva
K.-K. Hunt. Mõtisklusi teistmoodi tervishoiustKoguKonnad | kevad 2011 | 32

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->