Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rasul Penyampai Wahyu Surah Al-Anam Ayat 50

Rasul Penyampai Wahyu Surah Al-Anam Ayat 50

Ratings:
(0)
|Views: 119|Likes:
Published by AmirulDaniel Sabri

More info:

Published by: AmirulDaniel Sabri on Aug 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

pdf

 
Rasul penyampai wahyuSurah al-An am ayat 50
BahagianTajuk kecilCadangan SoalanAL-QURAN 2Surah al-Anam ayat 50
Maksud ayat secara ijmaliKandungan perbendaharaan Allah yangboleh dicapai oleh pancainderaPerkara-perkara ghaib yang terkandungdalam ayatSebab manusia memerlukan pimpinanwahyu dan para rasulKepentingan wahyu kepada mausiaKesan-kesan tindakan tampa wahyu danakal dari segi makna dan kedudukanPeranan para rasulPeranan situasi orang celik dan yang butaKeperluan manusia kepada daya fikiran yangkuat dan kreatif Membezakan wahyu dan akalMembezakan/mengkategorikan orang yangcelik dan orang yang sesatMenghuraikan pengajaran ayat
1
ApakahmaksudkhazanahAllah?Alamyangindah
Maksudnya
:
 
Katakanlah (wahai Muhammad); "Aku tidak mengatakankepada kamu (bahawa) perbendaharaan Allah ada di sisiku, dan akupula tidak mengetahui perkara-perkara yang ghaib; aku juga tidakmengatakan kepada kamu bahawasanya aku ini malaikat, aku tidakmenurut melainkan apa yang diwahyukan kepadaku". Bertanyalah(kepada mereka): "Adakah sama orang yang buta dengan orang yang
 
"Aku tidak mengatakan kepada kamu(bahawa) perbendaharaan Allah adadi sisiku,dan aku pula tidak mengetahuiperkara-perkara yang ghaib;aku juga tidak mengatakan kepadakamu bahawasanya aku ini malaikat,aku tidak menurut melainkan apayang diwahyukan kepadaku".Bertanyalah (kepada mereka):"Adakah sama orang yang butadengan orang yang celik? Tidakkah kamu mahu berfikir?"
2
Maksud Wahyu:
Semua perkara yg disampaikan oelh Allah kepada Nabi danRasul
Mkasud Al-Quran
; Kalam Allah yg disampaikan oleh Allah kepada nabi danrasulNya melalui Malaikat Jibril
INTISARI AYAT
Nabi Muhammad manusia biasaygdiutuskan Allah sebagai Rasulyg menjalankan tugassebagaimana yang dipimpin olehwahyu. Baginda bukan Malaikatdan tidak mempunyai kuasamengenai khazanah Allah dantidak mengetahui perkara –perkara ghaib.Baginda diberi keistimewaan dan kelenihamseperti mukjizat dan bersifat maksum.Baginda tidak diberi kuasa memegangperbendaharaan alam, ilmu Allah, rahsiapentadbiran alam dan kekuasaanNya. HanyaAllah shj mempunyai kuasa tersebut. Bagindahanya diberi wahyu dan diperintahmenyampaikan wahyu tersebut padamanusia
 
PERANAN PERUTUSAN RASUL/PERUTUSANWAHYU
   M  a  n  u  s  i  a  d  a  p  a  t   b  e  z  a  k  a  n   a  n  t  a  r  a  h  a l  a l   d  a  n  h   a  r  a   m    M  a  n  u  s i  a   h  a  n  y  a   s  e   m  b  a  h    A l l  a   h   K  e  h i  d  u  p  a  n    m  a  s  y  a  r  k  a  t   t  e  r  a  t  u  r    &  s i  s  t  e   m  a  t i  k    M  a  n  u  s i  a   b  e  r  a  k  h l  a  k    m  u l i  a
 
3
CARA DITURUNKAN KEPADA NABIMUHMMADDisampaikanoleh Malaikat JibrilSecara langsungtanpaperantaraanDiilhamkandalam fikiranRasulullah
TUJUAN PERUTUSAN RASUL
Membetulkan aqidahdari kesesatan kepadaberiman kepada AllahswtMenjelaskan syariatdan peraturannya utkkebahagiaan manusiaMengajar danmenunjuk caraibadat denganbetulMendidik supayaberakhlak muliaMengajar cara hidupbermasyarakatMemberitahu beritagembira kepada orgtaat & azab kepadaorg ingkarMenjelaskanadanya alamakhirat yg kekal
  B   A   G   A I   M   A   N   A   R    A  S   U  L   U  L  L   A   H    M  E   N   G   E  T   A   H   U I  P  E   R   K    A   R   A   G   H   A I  B
   M  e l  a l  u i    M  a l  a i  k   a  t  S  e  c  a  r   a i l  h  a   m    M i   m  p  i  b  e  n  a  r    M  e l  a l  u  i   K  a  s  y  a  f
Supayamanusiasentiasamembuatkajian
MENGAPA ALLAHRAHSIAKANPERKARA GHAIB
KESAN PATUHAJARAN RASUL[individumasyarakat]
Individu /masyarakat beriman, bertaqwa dan beramalsoleh
 
Individu /masyarakat berakhlak mulia, hindari perkaratidak baikIndividu /masyarakat melakukan kebaikan & bencikankemungkaran
 
Individu /masyarakat berkorban/berjihad untukkebenarandan akan wujud keadilan dlm masyarakat

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
na_fier liked this
zullm liked this
Nur Farah Syazwana Badarullah liked this
AmirulDaniel Sabri liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->