Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Skripta Iz Gradjanskog Prava

Skripta Iz Gradjanskog Prava

Ratings:
(0)
|Views: 491|Likes:
Published by Reaand

More info:

Published by: Reaand on Aug 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2011

pdf

text

original

 
Građansko materijalno pravo
MATERIJALNO GRAĐANSKO PRAVO
Građansko pravo u objektivnom smislu
je skup pravila kojima se uređuju oniimovinski odnosi u koje ljudi ulaze povodom stvari, činidbi i imovine.
Građansko pravo u subjektivnom smislu
je skup ovlaštenja koja subjektimaimovinskopravnog odnosa priznaju norme objektivnog prava.
Načela građanskog prava
1.
Načelo dispozitivnosti
-znači da imovinskopravni odnos nastaje, mijenja se iprestaje voljom stranaka.
u obveznom pravu dispozitivnost se odnosi na slobodu ugovaranja iuređenja obv. odnosa
u stvarnom pravu dispozitivnost se ituje u slobodi korištenja iraspolaganja stvari
u nasljednom se dispozitivnost očituje u slobodi oporučnog raspolaganja
2.
Načelo stranačke ravnopravnosti
-znači da su stranke potpuno ravnopravne
3.
Načelo imovinske sankcije
-je mjera koja pogađa onog tko ne poštiva preuzeteobveza
4.
Načelo prometnosti prava
-znači da je većina prava prenosiva
Sustav građanskog prava
Građansko pravo sastoji se od:
a)
Opći dio -sadrži pravna pravila koja su zajednička svim dijelovima građ. prava
 b)
Stvarno pravo -sadrži pravna pravila kojima se uređuju oni odnosi u koje ljudistupaju povodom stvari
c)
Obvezno pravo -sadrži pravna pravila kojima se uređuju oni odnosi u koje ljudiulaze povodom činidbi
d)
Nasljedno pravo -sadrži pravna pravila kojima se uređuje prijelaz imovine s jednog subjekta na drugi u slučaju smrti te osobe
IZVORI
: -zakoni, pravni običaji, sudska praksa
Građansko pravni odnos
To je onaj odnos koji je uređen pravilima građanskog prava
PRAVNE ČINJENICE
-su činjenice za koje pravo veže postanak, promjenu i prestanak pravnog odnosa, a s timu vezi i samog subjektivnog prava. Možemo ih podijeliti na nekoliko kriterija:
1.
Pravne činjenice s obzirom na postanak 
dijelimo na:-prirodne događaje 
 
Građansko materijalno pravo
-ljudske radnje su manifestacije ljudske volje za koje su vezani pravni učinci.Dijelimo ih na :-dopuštene (pravni poslovi-su stranačka očitovanja volje usmjerena napostizanje određenih dopuštenih pravnih učinaka-nedopuštene (delikti-su protupravne radnje za koje pravne norme imimo volje štetnika vežu odnos odgovornosti za štetu 
2.
Pravne činjenice s obzirom na funkciju
dijelimo na:-pretpostavke- su činjenice koje su realno nastale u stvarnosti, može se dokazati-pravna osnova- je bitna pretpostavka za koju se veže postanak, promjena iliprestanak subjektivnih prava. Ona je centralna pravna činjenica oko koje segrupiraju sve ostale pravne činjenice.-presumpcija-je pravna činjenica koja se smatra dokazanom sve dok se ne dokažesuprotno, iznimka je neoboriva presumpcija kod koje nije dopušteno dokazivatida ne postoji-fikcija-je ona činjenica za koju se zna da nije nastala i da nikad neće nastati, alise uzima kao da je nastala da bi mogao nastati neki pravni odnos
SUBJEKTI PRAVNOG ODNOSA 
Pravni subjekt je nositelj prava i obveza. Može biti:a)
fizička osoba
i b)
pravna osoba
.Pravni subjekt mora imati dva osnovna svojstva da bi se uključio u građanskopravneodnose:1.
Pravnu sposobnost
- to je svojstvo biti nositeljem prava i obveza2.
Poslovnu sposobnost
- je svojstvo da vlastitim očitovanjima volje stječeprava i obveze. Svaki pravni subjekt mora imati pravnu sposobnost, ali ne moraimati i poslovnu niti isti stupanj poslovne sposobnostiOsim pravne i poslovne sposobnosti subjekti imaju još jednu:
Deliktna sposobnost
- to je svojstvo pravnog subjekta da odgovara za svojaprotupravna ponašanja.
Fizička osoba
To je živ čovjek. Ona nastaje rođenjem, a prestaje smrćuPravna sposobnost fizičke osobePravna sposobnost fizička osoba stječe rođenjem, a gubi je smrću ili proglašenjemnestale osobe umrlom i utvđivanje smrti, ali se koji put i nerođenom djetetu priznajepravna sposobnost - pod pretpostavkom da se živo rodi - nasciturus - (fikcija mora ići u
2
 
Građansko materijalno pravo
korist djeteta i dijete se mora roditi živo). Fizičkoj se osobi pravna sposobnost ne možeoduzeti, ali poslovna može.Poslovna sposobnost fizičke osobe:Postoje 3 stupnja poslovne sposobnosti fizičke osobe:
1.
puna ili potpuna posl.spos. - stječe se s navršenih 18 g života ili zaključenjem braka prije punoljetnosti; ili ako postane roditeljem s navršenih 16 godina, a duševno jezreo.
2.
ograničena poslovna sposobnost - mogu sklapati pravne poslove, ali morajuimati odobrenje zz ili staratelja; ako tog odobrenja nema - šepavi pravni poslovi.Ona može biti posljedica dvije situacije - (1) punoljetna osoba koja jedjelomično lišena poslovne sposobnosti; (2) kad se osobi koja još nije punoljetnapriznaje djelomična posl.spos. (15 g, u radnom odnosu); 
3.
potpuna poslovna nesposobnost - osobe koje nisu navršile 18 godina (a nemaiznimke); punoljetne osobe kojima je potpuno oduzeta poslovna sposobnost ( uizvanparn.post). Njih zastupaju zakonski zastupnici.Deliktna sposobnostFizička osoba stječe s navršenih 14 g života.Dijete do 7 godina - ne odgovara za štetu (odgovaraju njihovi roditelji, staratelji, škola).Od 7-14 - ne odgovara, osima ako se dokaže da je pri uzrokavanju štete bio sposoban zarasuđivanje (odgovaraju njihovi roditelji, staratelji, škola).
Pravna osoba
-je društvena tvorevina kojoj pravni poredak priznaje pravnu sposobnostPravna sposobnost pravne osobe – steče je u trenutku osnivanja (uža je nego kod fizičkeosobe)Pravna osoba, za razliku od fizičke, može biti nositeljem samo onih prava i obveza koja joj trebaju da bi ostvarila svoj cilj. Pravna osoba ima posebnu pravnu sposobnost jer dok fizička osoba djeluje unutar onoga što nije zabranjeno, pravna osoba može djelovatisamo unutar onoga što joj je dopuštenoPoslovna sposobnost pravne osobePravna osoba u istom trenutku dobiva i pravnu i poslovnu sposobnost (čim je osnovanakao pravni subjekt).Poslovna sposobnost pravne osobe je uvijek potpuna za razliku od njezine pravnesposobnosti koja ima stupnjeve, ovisno o njezinim aktima koji određuju njezinu svrhupostojanja.Svoju volju pravna osoba izražava putem: pravnih akata-statuta,pravilnika- (statička volja) i putem svojih tijela u kojima su fizičke osobe (dinamička volja) te se radnje tijelauzimaju kao radnja pravne osobe.
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
kikanona liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->