Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
oncetus.com_tusdata_2011-e-3-renkli

oncetus.com_tusdata_2011-e-3-renkli

Ratings: (0)|Views: 118|Likes:
Published by oncetus
tusdata 2011 eylül tus sınavına hazırlık deneme sınavı 3
tusdata 2011 eylül tus sınavına hazırlık deneme sınavı 3

More info:

Published by: oncetus on Aug 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2015

pdf

text

original

 
TUSDATA EYLÜL 2011 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI
Her sorunun doğru cevapıkırmızıolarak işaretlenmiştir. Temel ve Klinik Bilimler Cevap Anahtarları sayfanın en altında ayrıca yayınlanmaktadır.
1.
İntervertebral disk herniasyonunda herniye disk, aşağıdaki bağlardan hangisininbir kenarından geçerek epidural aralığa sarkar?
A)
Ligamentum flavum
B)
Ligamentum supraspinale
C)
Ligamentum interspinale
D)
Ligamentum longitudinale posterius
E)
Ligamentum longitudinale anterius
2.Burun deli
klerini hem genişletebilen hem de daraltabilen kas aşağıdakilerden
hangisidir?A)
Musculus depressor septi nasi
B)
Musculus procerus
C)
Musculus nasalis
D)
Musculus levator labii superioris alaeque nasi
E)
Musculus risorius
3.Musculus
cremaster, aşağıdaki kaslardan hangisinin lifleri tarafındanoluşturulur?
A)
Musculus obliquus externus abdominis
B)
Musculus transversus abdominis
C)
Musculus rectus abdominis
D)
Musculus pectineus
E)
Musculus obliquus internus abdominis
4.
Aşağıdaki sinirlerden hangisinin lezyonunda uyluğun abduksiyon hareketi
bozulur?A)
Nervus tibialis
B)
Nervus obturatorius
C)
Nervus gluteus inferior 
D)
Nervus gluteus superior 
E)
Nervus femoralis
5.
Aşağıdaki arterlerden hangisi arteria axillaris´in dalı değildir 
?
 
A)
Arteria thoracica superior 
B)
Arteria thoracoacromialis
C)
Arteria thoracica lateralis
D)
Arteria subscapularis
E)
Arteria thoracica interna
6.
Sol böbreğin ön yüzü aşağıdakilerden hangisi ile komşu değildir 
?A)
Lobus hepatis sinister 
B)
Splen
C)
Gaster 
D)
Corpus pancreatis
E)
Jejunum
7.
Aşağıdaki organlardan hangisinin her iki akciğerde izi vardır?
A)
Aorta thoracica
B)
Ductus thoracicus
C)
Vena azygos
D)
Arcus aortae
E)
Oesophagus
8.
Aşağıdaki sinirlerden hangisi, plexus brachialis´in truncus superior´undançıkar?
A)
Nervus suprascapularis
B)
Nervus dorsalis scapulae
C)
Nervus pectoralis medialis
D)
Nervus pectoralis lateralis
E)
Nervus subscapularis
9.
Sağ oksipital lobun iç yüzünde, sulcus calcarinus´un yukarısında yerleşen bir tümör, aşağıdaki görme alanı kayıplarından hangisine neden olur?
A)
Santral görmelerin sağlam kaldığı sol homonimos hemianopsia
B)
Sol homonimos hemianopsia
C)
Sol superior homonimos kuvadrantik anopsia
D)
Sol homonimos makuler defekt
E)
Sol inferior homonimos kuvadrantik anopsia
10.
"Kafa çifti -
kranyumda ilgili olduğu açıklık
" olarak verilen aşağıdaki eşlemelerdenhangisi doğru değildi
r?A)
Nervus trochlearis - Fissura orbitalis superior 
 
B)
Nervus accessorius - Foramen jugulare
C)
Nervus vestibulocochlearis - Meatus acusticus internus
D)
Nervus opticus - Fissura orbitalis superior 
E)
Nervus facialis - Foramen stylomastoideum
11.
Sinir sisteminde miyelin kılıfların oluşması sırasında arada sıkışıp kalmış
Schwann hücresinin sitoplazma bölümlerine ne ad verilir?A)
Schmidt-
Lantermann yarığı
B)
Ranvier boğumları
C)
Disse mesafesi
D)
Presinaptik boşluk
E)
Postsinaptik bo
şluk
12.
Aşağıdaki organlardan hangisinin yapısında stereosilyalı epitel bulunur?
A)
Konjunktiva
B)
Epididim
C)
Mesane
D)
Özofagus
E)
Üreter 
13.
Aşağıdaki yapılardan hangisi trombositlerin adezyonu ile ilgilidir?
A)
Malpighi korpuskülü
B)
Birbeck granülleri
C)
Yoğun cisimcik (dens body)
D)
von-Willebrand faktör 
E)
Hassal korpuskülü
14.
Ağzın iç yüzünü döşeyen epitel aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Değiştirici epitel
B)
Çok katlı yassı epitel
C)
Çok kat
lı kübik epitel
D)
Yalancı çok katlı silli silindirik epitel
E)
Çok katlı prizmatik epitel
15.
Aşağıdaki hücrelerden hangisi miyeloid kök hücre kökenli değildir 
?A)
Makrofaj
B)
Eozinofil
C)
Trombosit
D)
B lenfosit

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Erhan Şahin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->