Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Access Lectia 3 Controale Pentru Formulare Si Rapoarte

Access Lectia 3 Controale Pentru Formulare Si Rapoarte

Ratings: (0)|Views: 838|Likes:
Published by Ktalin

More info:

Published by: Ktalin on Aug 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2013

pdf

text

original

 
Microsoft Access 2000Crearea
ş
i utilizarea controalelor1
Crearea
ş
i utilizarea controalelor
Controalele sunt obiecte de pe un formular sau un raport care sunt utilizate pentru a afi
ş
adate, a comanda executarea unor ac
ţ 
iuni sau a ormanemta formularul/raportul. De exemplu, ocaset
ă
de text poate fi utilizata pe un formular pentru a afisa date sau a accepta date introdusede utilizator iar pe un raport numai pentru a afi
ş
a date; un buton de comand
ă
de pe formularpoate sa deschida un alt formular sau raport; o linie sau un dreptunghi se poate folosi pentru asepara
ş
i grupa controalelor f
ă
cându-le astfel mai u
ş
or accesibile. Microsoft Access 2000 includeurmatoarele tipuri de controale (disponibile prin intermediul casetei cu instrumente din modul
Design 
a formularului sau raportului): caset
ă
de text (
text box 
), etichet
ă
(
label 
), grup de op
ţ 
iuni(
option group 
), buton de op
ţ 
iune (
option button 
), caset
ă
de validare (
check box 
), buton decomutare (
toggle button 
), buton de comand
ă
(
command button 
), control de imagine (
image control 
), cadru de obiect legat (
bound object frame 
), cadru de obiect nelegat (
unbound object frame 
), subformular/subraport (
subform 
 / 
subreport 
), întrerupere de pagin
ă
(
page break 
), linie(
line 
), dreptunghi (
rectangle 
)
ş
i controale ActiveX.Controalele pot fi legate, nelegate sau de calcul. Controlul
legat
este asociat unui câmpal tabelei sau interog
ă
rii de baz
ă
. Ele se folosesc pentru a afi
ş
a, edita
ş
i actualiza valorilecâmpurilor din baza de date. Controlul
calculat
folose
ş
te o expresie ca sursa de date. Expresiapoate utiliza datele dintr-un câmp al tabelei sau interogarii de la baza formularului sau raportului.Controlul
nelegat
nu are surs
ă
de date. Pute
ţ 
i folosi controalele nelegate pentru a afi
ş
ainforma
ţ 
ii, linii, dreptunghiuri
ş
i ilustra
ţ 
ii. În figura 1 sunt prezentate exemple de controale legate,nelegate
ş
i calculate.În continuare sunt prezentate principalele controale ce se pot utiliza pe formulare
ş
irapoarte.
Figura 1.
Exemple de controale legate, nelegate si calculate.Controale legate care afi
ş
eaza datele dincâmpurile
DenProdus
,
UnitateMasura
 
ş
i
PretUnitar
ale tabelei
Produse
.Control calculat ce folose
ş
te expresia
=[PretUnitar]/1.19 
ca sursa de date.Expresia este specificat
ă
în proprietatea
ControlSource
a controlului.Controalele nelegate: o linie albastr
ă
 
ş
iun dreptunghi. Nu au sursa de date.
 
Microsoft Access 2000Crearea
ş
i utilizarea controalelor2
Tipuri de controale
Eticheta (
label 
)
Pe un formular sau raport, etichetele sunt folosite pentru a afi
ş
a un text descriptiv, cum arfi: titluri, semnifica
ţ 
ii sau scurte instruc
ţ 
iuni (vezi figura 2). Etichetele nu afi
ş
eaza valorile dincâmpuri sau expresii; ele sunt întotdeauna nelegate
ş
i ele nu se schimb
ă
în timp ce naviga
ţ 
i înregistr
ă
rile unei tabele sau interog
ă
ri.O etichet
ă
poate fi ata
ş
at
ă
unui alt control. De exemplu, când plasa
ţ 
i pe formular sauraport unele controale, cum ar fi casete de text, casete de validare, liste sau casete combinate,acestea vor avea ata
ş
ate o etichet
ă
ce afi
ş
eaz
ă
titlul acelui control. În cazul unui formular,aceaste etichete apar ca antete de coloan
ă
când formularul este prezentat în modul
Datasheet 
.Când crea
ţ 
i o eticheta folosind instrumentul
Label
, crea
ţ 
i o etichet
ă
independent
ă
, ce nueste ata
ş
at
ă
niciunui alt control. Etichetele independente sunt utilizate pentru informa
ţ 
ii cum ar fititlul formularului sau raportului sau orice alt text descriptiv. Etichetele independente nu apar învederea
Datasheet 
a formularului.
Caseta de text (
text box 
)
Pe un formular sau un raport casetele de text pot fi utilizate pentru a afi
ş
a datele dintr-otabela, interogare sau instruc
ţ 
iune SQL (vezi figura 2). Acest tip de caseta de text poarta numelede caset
ă
de text legat
ă
, deoarece ea este legat
ă
la datele dintr-un câmp. Casetele de text pot fi
ş
i nelegate. De exemplu, pute
ţ 
i crea o caset
ă
de text nelegat
ă
pentru a afi
ş
a rezultatul uneiexpresii sau pentru a accepta introducerea f
ă
cut
ă
de utilizator. Datele dintr-o caseta de textnelegat
ă
nu sunt memorate nic
ă
ieri.
Grup de op
ţ
iuni (
option group 
)
Grupul de op
ţ 
iuni se utilizeaz
ă
pe un formular sau raport pentru a afi
ş
a un set limitat dealternative. Grupul de op
ţ 
iuni asigur
ă
selectarea mai u
ş
oar
ă
a unei valori, deoarece se poateexecuta un clic pentru a alege valoarea dorit
ă
. Dintr-un grup de op
ţ 
iuni se poate selecta doar osingur
ă
valoare la un moment dat. Grupul de op
ţ 
iuni (figura 3) const
ă
dintr-un cadru de grup
ş
iun set de controale (casete de validare, butoane de op
ţ 
iuni sau butoane de comutare). Este defapt un container utilizat pentru gruparea controalelor, asigurând astfel o manipulare mai u
ş
oar
ă
 a controalelor con
ţ 
inute.Când un grup de op
ţ 
iuni este legat la un câmp din sursa de date a formularului, numaicadrul de grup este legat la câmp, nu
ş
i controalele din interiorul cadrului. Intr-un formular sauraport, stabili
ţ 
i proprietatea controlului la un num
ă
r ce are semnifica
ţ 
ie pentru câmpul de careeste legat cadrul de grup. Când selecta
ţ 
i o op
ţ 
iune din grup, Microsoft Access seteaza valoarea
Figura 2.
Exemple de etichete
ş
i casete de text.Etichet
ă
 independent
ă
Etichete ata
ş
atecasetelor de textCasete de text legate;afi
ş
eaz
ă
datele dincâmpurile tabelei
Cursanti
.Caset
ă
de text nelegat
ă
;afi
ş
eaz
ă
rezultatul uneiexpresii.
 
Microsoft Access 2000Crearea
ş
i utilizarea controalelor3câmpului de care este legat grupul de op
ţ 
iuni la valoarea propriet
ăţ 
ii
OptionValue
a op
ţ 
iuniiselectate (figura 4).De asemenea, un grup de op
ţ 
iuni poate fi setat pe o expresie sau poate fi nelegat. Ungrup de op
ţ 
iuni nelegat poate fi utilizat într-o caset
ă
de dialog personalizat
ă
pentru a acceptaintroducerea utilizatorului
ş
i apoi s
ă
se lanseze o ac
ţ 
iune în func
ţ 
ie de op
ţ 
iunea selectat
ă
.
Buton de comutare (
toggle button 
)
Un buton de comutare poate fi folosit pe un formular ca un control independent pentru aafi
ş
a o valoare
Yes 
 / 
No 
din sursa de date de la baza formularului. De exemplu, butonul decomutare din formularul prezentat în figura 5 este legat de câmpul
Reducere
din tabela
Produse
. Tipul datei câmpului
Reducere
este
Yes 
 / 
No 
. Când butonul nu este ap
ă
sat, valoareadin tabela
Produse
este
No 
, iar când este ap
ă
sat valoarea din tabel
ă
este
Yes 
.Când executa
ţ 
i clic pe un buton de comutare care este legat la un câmp Yes/No,Microsoft Access va afi
ş
a în tabel
ă
Yes/No, True/False sau On/Off în func
ţ 
ie valoarea propriet
ăţ 
ii
Format
a câmpului.Butoanele de comutare sunt mult mai utile când sunt utilizate într-un grup de op
ţ 
iuni. Într-un grup de op
ţ 
iuni, v
ă
pute
ţ 
i da seama u
ş
or dac
ă
butonul este sau nu ap
ă
sat.În locul textului, pe butoanele de comutare se pot folosi imagini (figura 7). De exemplu, înlocul afi
şă
rii cuvântului “
Reducere 
” ca pe butonul de comutare din exemplul anterior, se poateafi
ş
a imaginea unui co
ş
de gunoi.
Figura 5.
Buton de comutare independent.Buton de comutareindependent legat de câmpul
Reducere
din tabela
Produse
. Butonul nu esteapasat, astfel ca valoareadin câmp este
No 
.
Figura 3.
Exemplu de grup de optiuni.Eticheta grupului deoptiuniButoane deoptiuniGrupul de optiuni este cadrul care inconjoaracontroalele din interiorul acestuia.Într-un grup de optiuni poate fiselectata la un moment datdoar o singura optiune.
Figura 4.
Valorile proprietatii
OptionValue 
a optiunilor dintr-un grup de optiuni
OptionValue 
estesetat pe 1.
OptionValue 
estesetat pe 2.
OptionValue 
estesetat pe 3.Când este selectat
ă
aceast
ă
op
ţ 
iune, MicrosoftAccess seteaza valoarea grupului de optiuni pe 1si stocheaza acest numar în tabela de baza.
OptionValue 
estesetat pe 4.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Nicooola liked this
Waka Wwakka liked this
Tatiana Chicu liked this
seyki657735 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->