Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Judy Hall - Lelki Védelem

Judy Hall - Lelki Védelem

Ratings: (0)|Views: 549 |Likes:
Published by LélekTisztítás
Judy Hall - Lelki Védelem
Judy Hall - Lelki Védelem

More info:

Published by: LélekTisztítás on Aug 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

 
JUDY~IALL
Lelkivedelem
Budapest,2003
 
A
mfl
e,,,(lcricime:
Tire
A"I'/
q/
l'sychitPI'IJIL'("filJ'/}
©
J~dy
HaH,
1996
©
BloenergerleKiL2003
Ki
adjaaIIioenergetlc
Kft
Nyomdaimunka:
Prim-KOdexNl'lJmlia.
Oro,·./til'u,
Felclosvczetri:
UUs<kime
C-qjdci<!sBeata
ISBN%39343911
jll
jl~Jlljl"J~ll'~~1
EI6sz6
Sokakvagyiitteljesitheti
JudyHal!
jelenkonyve,
hiszen,
akielkezdezoteriftval"foglalkozni,azhamarosanrajon,hog)'finomanyagislkonmennyirevedteleneskiszolgilltm:ottbizonyosenergiaknak,arnelyekt51szeretnernegovni
magat.
A
spiritualls
keresok
mindigisigenyttartottak
szellemivedelemre,amelynektechnikaitaszenDebbena
konyvebenfoglaljaossze,Akezdi:\eshaladoezorerikuserdekllXliSklleknagyseglt-
segetjelenthetnek
It
javasoltgyakorlatokes
segMeszkOzOk_
Ak5nyv-
ben
olvashanmk
olyaneszenoiakrol,
amclyeket
lIgylln
javasolaszerzo,denalunk
nem
kaphatok.Sokevestapasztalatomra
tamasZk0dvanyu-
godtanallithatom,hog)'alelkivedelern,
S
e7.£11
belnla
helyisegek
ener-
getikaimegtisznrasaezek
n.elkO
listokeletesenelvegezhete.Azismer-tetettegyt%eljarasokonmagukbaniskepesekmegtisztitani,esmagastezgesuenergiavalfeJtultenimindazaurat,mindateret,Aspiritualisutkereses
elejetl
mjndenkitalalkozikalelkivedelern
sznksegessegevel,majdmegtanuliaalkalmaznianekilegjobbanmeg'
felelotechnikakat,Azutontovabbhaladvaaznnban
I1\jun,
hogyezekazeljiirasoklegWbbszurcsakgym'Ssegftsegkenrhasznalhatok,hiszena
kellemerlentapaszralatok-amelyeketkezdetben
"tarnadasoknak"vel-
siljatrnegoldatlanproblemaiban
gyokereznek
lgyavedelmitechnikak
alkalmazasatfokozatosankiegeszitikazonismeretigyakorlatokesa
~elkihlallyossagokfelszamolasa.Majdlassanfordulakocka,esave-
delm
i
eUarasok
egyrekisebbszerepetjatszanak,hiszen
a.
belsomunkal-
kodassalbeliil,
ollmagunk.
rnelyretegeiben
teremyUk
megmindazt,
amit
kezdetben
csakmagunk
kore
vizualizaltunk.
Azigykialakulr
V&
dehnet
azeoban
maruemkell
napontamegujftani
esfeltolteni,hiszen
:\
 
fclyamatosan
61.
esmagas
rezgesG
energiavalllit
cI
bennunket.
Es
ve-
gill
eijulhalunk
egy
olylmszellemi-telkiliJlapotbaahalmarnemleszszliksegiinkvedelmieijiil'asokra,mertbelul
render
teremtettllnk.Amigazonbaneljutunkide,addig
SOkSZDT
Iehetszuksegtillkvede.lemrc,aurankmegrlsztitasaracisfelt5ltesere,ami!termeszetesenna-gyon
jot
megkelltanulnank,hogyanehezhelyzetekbenazonnal
Iud-
jukalkalmazni,Ehhczakomolyfelkeszulesimunkahoz
nyujtkival6segitsegel
Ju(6!
Hal!
kBnyve,arnely
ki'irililekinti.len
mutatja
be
alehet-segesproblemakat,esahatekonyrnegoldasokigengazdaggyiljtemb-
aye!nyujtja
at
azOlvasonak,
SzabOJudit
4
Tartalorn
Mien
van
szUksegtlnk
lelki
vedelcrnre?.,
9
Termeszetesvedelmunk:az
31111\
,,15
A
iranyitott
kepzel&ri517
AMttzis
kolanbOz.Qszinyei
22
Acsakrak""".,,28
Amagasabbrendfl
en"'
.36
Agondolatokereje"
AI
Mindendologvonzzaahozzahasol1l6dolgokat..46Gondolarformak".48
AIelkitarnadas"."58
Medil&ci6",,
69
Atudatalattimegrisztltasa"74
Talalkozas
aszabotorrel,,"77
Medimni:t3s""80
Testfoglal6k8.5
Testenkl
illi
ehnenyek,
86A.terankvedehuezese93Helyisegekrnearisztitasarahasznakmodszerek97
Fi.ist61ok~"."97
CrystalClear97
Kez.i
irnsmalom
98
Tiberi
tid
(zclle]o
tal)98
E]hamrol6dasmasemberekenergiajatol99
A.gyerme.keklelkivedelmc104
Masekaunijtumkmegerositese,"108
s

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
boogeymanjoe liked this
Décsy Szilvia liked this
Laura Benyak liked this
Keyke liked this
Gabor C liked this
Atty85 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->