Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
140Activity
P. 1
Reglamento y Ley de Seguridad y Salud en El Trabajo - Decreto Supremo 005-2012-TR & Ley 29783

Reglamento y Ley de Seguridad y Salud en El Trabajo - Decreto Supremo 005-2012-TR & Ley 29783

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 18,124|Likes:
Ley de Seguridad y Salud en El Trabajo, Ley 29783, ley 30222, seguridad, Trabajadores, accidentes, ohsas, incidentes, Osinergmin, OHSAS18001, salud ocupacional, sistemas de gestion, examenes medicos, comite de seguridad y salud en el trabajo, registros obligatorios, ricardo carrasco francia, fuerzas armadas, sector privado, ministerio de trabajo, empleador, inspección, penas, empleador, supervisor, rsst, legislacion de seguridad mineras, mypes, pymes, empresas, medianas, pequeñas, seguridad y salud laboral, salud ocupacional, Decreto Supremo 005-2012-TR
Ley de Seguridad y Salud en El Trabajo, Ley 29783, ley 30222, seguridad, Trabajadores, accidentes, ohsas, incidentes, Osinergmin, OHSAS18001, salud ocupacional, sistemas de gestion, examenes medicos, comite de seguridad y salud en el trabajo, registros obligatorios, ricardo carrasco francia, fuerzas armadas, sector privado, ministerio de trabajo, empleador, inspección, penas, empleador, supervisor, rsst, legislacion de seguridad mineras, mypes, pymes, empresas, medianas, pequeñas, seguridad y salud laboral, salud ocupacional, Decreto Supremo 005-2012-TR

More info:

Categories:Types, Legal forms
Published by: Ricardo Oswaldo Carrasco-Francia on Aug 22, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2014

pdf

text

original

 
 
Leisrk Qerujik ce Ce|jrrkbbk & Qrkculldüi
 
Leisrk Qerujik ce Ce|jrrkbbk & QrkculldüiSebf|) 4>1465>?< lbjrk - 445853665 `kvd|sjr “ Sebefj~ <3>3836j|e|kràjAqeruqrkculldki)lk`+ j|e|krdjbehjbAqeruqrkculldki)lk`
Difkr`e LQCQ 1?4-?1:?
IUEVK _EHBJ@EISK CE \EHU_DCJC T \JBUC EI EB S_JOJGK
Eb càj `därlkbe| ?5 ce jordb fue quobdljck eb Celresk \uqre`k 115-?1:?-S_" zue lkisdeie eb_ehbj`eisk ce bj Bet ?48>< Bet ce \ehurdcjc t \jbuc ei eb Srjojgk-" e|sjobeldeick bj| ikr`j|iele|jrdj| qjrj |u jqbdljldüi)Lki bj jqjrdldüi ce e|se celresk" vdheise ce|ce nkt" nji zuecjck e~qre|j`eise cerkhjck| ebCelresk \uqre`k 114-?115-S_" |u| `kcdfdljskrdj| t ksrj| ikr`j| rebjldkijcj| lk`k bj _e|kbuldüiCdrelskrjb :3>-?118-S_" rebjldkijcj lki eb fuildkij`deisk ce bk| lü`dse| ce |ehurdcjc t |jbuc)J|d`d|`k" zuecj reljbljck zue bj| ikr`jsdvdcjce| |elskrdjbe| ei `jserdj ce |ehurdcjc t |jbuckluqjldkijb `jisdeiei |u jqbdljodbdcjc ei sjisk ik |eji dilk`qjsdobe| lki bj bet t eb rehbj`eisk" tlki `jtkr rjwüi |e jqbdljrêi bj| qrd`erj| lujick e|sjobewlji kobdhjldkie| t cerelnk| |uqerdkre| jbj| ikr`j| heierjbe| ce \\S)Cjcj bj j`qbdsuc ceb rehbj`eisk" ce|sjljre`k| jbhuik| ce bk| j|qelsk| rebevjise| ceb rehbj`eisk"|eh÷i iue|srj jqreldjldüi7
Se`j Ikr`j Behjb Diserqresjldüi Lk`eisjrdk\d|se`j| ceHe|sdüiLersdfdljldkie|Diserijldkijbe|
Jrsàlubk ?<)- Bk| e`qbejckre| zue sdeieid`qbe`eisjck| |d|se`j| disehrjck| ce he|sdüi klueisji lki lersdfdljldkie| diserijldkijbe| ei \\Sceoei verdfdljr zue ä|sj| lu`qbji" lk`k `àid`k" lkibk |eújbjck ei bj Bet" eb qre|eise _ehbj`eisk t ce`ê|ikr`j| jqbdljobe|)Bk `àid`k zue ceoe lu`qbdr ebe`qbejckr e| lki bj|e~dheildj| e|sjobeldcj| ei bjbet t eb rehbj`eisk \\S
Ikr`jsdvdcjcj lki|dcerjr eieb qrkle|k cefd|ljbdwjldüi
Jrsàlubk ?5)- …Bk| e`qbejckre| quecei lkisrjsjr qrkle|k| cejlrecdsjldüi ce |u| \d|se`j| ce He|sdüi ce bj \\S eifkr`j vkbuisjrdj t ojgk |u re|qki|jodbdcjc) E|seqrkle|k ce jlrecdsjldüi ik d`qdce eb egerldldk ce bjfjlubsjc fd|ljbdwjckrj j ljrhk ce bj Di|qelldüi cebSrjojgk re|qelsk j bj| ikr`j| ijldkijbe| ce |ehurdcjct |jbuc ei eb srjojgk" j|à lk`k bj| ikr`j|diserijldkijbe| rjsdfdljcj| t bj| cd|qk|dldkie| ei bj`jserdj jlkrcjcj| qkr iehkldjldüi lkbelsdvj)Qjrj bj fd|ljbdwjldüi ce bk||d|se`j| ce he|sdüi |e sk`jrêei lueisj bj| e~dheildj|e|sjobeldcj| ei bj ikr`jsdvjijldkijb" ei bj ikr`jsdvjdiserijldkijb rjsdfdljcj qkr ebQer÷" t jcdldkijb`eise bj|kobdhjldkie| zue njtji |dcke|sjobeldcj| lk`k re|ubsjckce ui qrkle|k ce iehkldjldüilkbelsdvj)
Ljqjldsjldüi
Jrsàlubk ?>Bj ljqjldsjldüi quece |er d`qjrsdcj qkr eb e`qbejckr"cdrelsj`eise k srjvä| ce serlerk|)Ik e| iele|jrdj zue bj|ljqjldsjldkie| |eji rejbdwjcj|qkr e`qre|j| u krhjidwjldkie|e|qeldjbdwjcj|) Eb `d|`ke`qbejckr quece rejbdwjr bj|lujsrk ljqjldsjldkie| `àid`j|e~dhdcj| qkr bj bet" ojgk bk|lrdserdk| e|sjobeldck| ei ebjrsàlubk ?4 ceb rehbj`eisk)
Difkr`jldüi jbSrjojgjckr
Jrsàlubk <1)-Lujick ei eb lkisrjsk ce srjojgk ik lki|se qkre|lrdsk bj ce|lrdqldüi ce bj| relk`eicjldkie| ce|ehurdcjc t |jbuc ei eb srjojgk" ä|sj| ceoerêieisrehjr|e ei fkr`j fà|dlj k cdhdsjb" j `ê| sjrcjr" ebqrd`er càj ce bjokre| re|qelsdvj|)\e fjldbdsj jb e`qbejckr bjlk`uidljldüi ce bj|relk`eicjldkie| ei \\S jbsrjojgjckr `ecdjise ksrk|`ecdk| cd|sdisk| jb lkisrjsk)
 
 
Leisrk Qerujik ce Ce|jrrkbbk & Qrkculldüi
 
Leisrk Qerujik ce Ce|jrrkbbk & QrkculldüiSebf|) 4>1465>?< lbjrk - 445853665 `kvd|sjr “ Sebefj~ <3>3836j|e|kràjAqeruqrkculldki)lk`+ j|e|krdjbehjbAqeruqrkculldki)lk`
_ehd|srk|Kobdhjskrdk| ceb\d|se`j ceHe|sdüi
Jrsàlubk <<)-j$ _ehd|srk ce jlldceise| ce srjojgk" eifer`ecjce|Kluqjldkijbe|" dildceise| qebdhrk|k| t ksrk|dildceise|)o$ _ehd|srk ce e~ê`eie| `äcdlk| kluqjldkijbe|)l$ _ehd|srk ceb `kidskrek ce jheise| fà|dlk|" zuà`dlk|"odkbühdlk|" q|dlk|kldjbe| t fjlskre| ce rde|hkcd|erhkiü`dlk|)c$ _ehd|srk ce di|qelldkie| diserij| ce |ehurdcjc t|jbuc ei eb srjojgk)e$ _ehd|srk ce e|sjcà|sdlj| ce |ehurdcjc t |jbuc)f$ _ehd|srk ce ezudqk| ce |ehurdcjc k e`erheildj)h$ _ehd|srk ce diculldüi" ljqjldsjldüi" eisreij`deiskt |d`ubjlrk| ce e`erheildj)n$ _ehd|srk ce jucdskràj|)Bk| rehd|srk| …ceoerêi lkiseier bj difkr`jldüi`àid`j e|sjobeldcj ei bk| fkr`jsk| zue jqrueoj eb@DIS_J `ecdjise _e|kbuldüi @did|serdjbE| eb `àid`k ce rehd|srk| zuekobdhjskrdj`eise ceoe lkisjreb e`qbejckr)Bk| e`qbejckre| zue j bjfelnj lueisei lki |u|rehd|srk| lkisdiujrêi bbevjickbk| rehd|srk| kobdhjskrdk| ceb\d|se`j ce He|sdüi ce \\Snj|sj zue |e jqrueoei bk|fkr`jsk| j zue |e refdere ebjrsàlubk << ceb _ehbj`eisk)
Lrdserdk| qjrj ebi÷`erk ce`de`ork| cebLk`dsä Qjrdsjrdk
Jrsàlubk 3<)- Eb i÷`erk ce qer|kij| zue lk`qkiei ebLk`dsä ce \ehurdcjc t \jbuc ei eb Srjojgk e| cefdidckqkr jluerck ce qjrse| ik qucdeick |er `eikr ce 3 id`jtkr ce :? `de`ork|) Eisre ksrk| lrdserdk|" |e qkcrêlki|dcerjr eb idveb ce rde|hk t eb i÷`erk cesrjojgjckre|)J fjbsj ce jluerck" eb i÷`erk ce `de`ork| ceb Lk`dsäik e| `eikr ce 6 ei bk| e`qbejckre| lki `ê| ce :11srjojgjckre|" jhrehêick|e jb `eik| j ? `de`ork| qkrljcj :11 srjojgjckre| jcdldkijbe|" nj|sj ui `ê~d`kce :? `de`ork|)\e e|sjobele ui lrdserdkjcdldkijb qjrj e|sjobeler ebi÷`erk ce `de`ork| ceblk`dsä ei lj|k ik e~d|sjjluerck jb re|qelsk) Celujbzuder `kck eb skqe |erê ebce :? `de`ork|" |di d`qkrsjreb i÷`erk ce srjojgjckre| zueseihj bj e`qre|j)
\d|se`j ceDi|qelldüi cebSrjojgk
Jrsàlubk :?<)- …eb \d|se`j ce Di|qelldüi ceb Srjojgk e|lk`qeseise qjrj bj |uqervd|düi" fd|ljbdwjldüi t |jildüiqkr dilu`qbd`deisk ce bj| cd|qk|dldkie| ei `jserdj ce|ehurdcjc t |jbuc ei eb srjojgk ei skcj jlsdvdcjc"
dilbudcj| bj| jlsdvdcjce| ce `dieràj t eierhàj"
celkifkr`dcjc lki bk cd|que|sk ei bj Bet Heierjb cebDi|qelldüi ceb Srjojgk" |u rehbj`eisk t ikr`j|`kcdfdljskrdj|)Bj| fuildkie| ce |uqervd|düi"fd|ljbdwjldüi t |jildüi ei`jserdj ce \\S qjrj skcj| bj|jlsdvdcjce| ei eb Qer÷" |erejbdwjrêi ojgk eb |d|se`j ceDi|qelldüi ce Srjojgk celk`qeseildj ceb @did|serdk ceSrjojgk)Fdijb`eise" `eildkij`k| ck| jbljile| fdijbe|7-
 
Bj| jucdskràj| zue ceoei rejbdwjr|e qjrj verdfdljr bj jqbdljodbdcjc t efdljldj ce bk| |d|se`j| cehe|sdüi |ki kobdhjskrdj| j qjrsdr ceb : ce eierk ce ?1:<)
-
 
Jlkrce lki bj iuevj rehubjldüi |kore eb Lk`dsä ce \ehurdcjc t \jbuc ei eb Srjojgk" qjrj bj
lkivkljskrdj j ebelldkie| |e seicrê ui qbjwk ce <1 càj| nêodbe|
ce|ce bj vdheildj cebrehbj`eisk) Bj lkivkljskrdj sdeie zue |er lkivkljcj qkr bj krhjidwjldüi |dicdljb ce bje`qre|j" t |dik bj nuoderj e|sjrê j ljrhk ceb e`qbejckr) \e eisdeice zue e|sj e~dheildj |kiqjrj bj| e`qre|j| zue j bj felnj ik lueisji lki lk`dsä \\S)Qjrj `jtkr difkr`jldüi |kore eb se`j srjsjck" |àrvj|e lkisjlsjr|e lki ik|ksrk|)Jseisj`eiseCr) _dljrck Ljrrj|lk FrjildjBd`j" jordb ?6 ce ?1:?
 
IK_@J\ BEHJBE\
Eb Qerujik
Bd`j" `därlkbe| ?5 ce jordb ce ?1:?
363>6:
\JBUC
Jqrueoji eb Bd|sjck ce Eifer`ecjce|ce Jbsk Lk|sk ce Jseildüi
_E\KBULDÜI @DID\SE_DJBI±<?5-?1:?+@DI\J
Bd`j" ?3 ce jordb ceb ?1:?Vd|sk" eb E~qecdeise I±::-1614:3-11:" zue lkisdeieeb Difkr`e 11<-?1:?-CH\Q-CH\+@DI\J ce bjCdrelldüi Heierjb ce \jbuc ce bj| Qer|kij|" eb Difkr`eI±111<5-?1:?+DEHDL ce bj \uqerdiseiceildj Ijldkijb ceJ|ehurj`deisk ei \jbuc" eb Difkr`e I±1?<5-?1::-KHQQ-KQHD+@DI\J ce bj K﬊ldij Heierjb ce Qbjiej`deisk tQre|uque|sk t eb Difkr`e ?31-?1::-\D\-HIF-H_EQce bj Hereildj ce Iehkldk| t Fdijildj`deisk ceb \ehurkDisehrjb ce \jbuc= t"LKI\DCE_JICK7Zue" eb jrsàlubk 8±ce bj Lki|sdsuldüi Qkbàsdlj ceb Qer÷"e|sjobele zue skck| sdeiei Cerelnk j bj qrkselldüi ce |u|jbuc" ceb `ecdk fj`dbdjr t j bj lk`uidcjc" j|à lk`k ebceoer ce lkisrdoudr j |u qrk`kldüi t cefei|j=Zue" eb jrsàlubk :ce bj Lki|sdsuldüi" |eújbj zue ebE|sjck hjrjisdwj eb bdore jlle|k j qre|sjldkie| ce |jbuct j qei|dkie|" j srjvä| ce eisdcjce| q÷obdlj|" qrdvjcj| k`d~sj|" |uqervd|jick j|d`d|`k |u e﬊ljw fuildkij`deisk=Zue" eb \ehurk Disehrjb ce \jbuc e| ui Krhjid|`kQ÷obdlk Egeluskr ceb @did|serdk ce \jbuc" lrejck qkr BetI· ?8658" Bet ceb @did|serdk ce \jbuc" lutj `d|düi e| bjce jc`did|srjr bk| fkick| ce|sdijck| jb ﬊ijildj`deisk ceqre|sjldkie| ce |jbuc dicdvdcujb ce lkifkr`dcjc lki bjqkbàsdlj ceb |elskr=Zue" eb jrsàlubk ?· ce bj Bet I±?8658" Bet ceb @did|serdkce \jbuc" e|sjobele zue" eb @did|serdk ce \jbuc e| eb ürhjikceb Qkcer Egelusdvk relskr ceb \elskr \jbuc zue lkicule"rehubj t qrk`ueve bj diserveildüi ceb \d|se`j Ijldkijbce \jbuc" lki bj ﬊ijbdcjc ce bkhrjr eb ce|jrrkbbk ce bjqer|kij nu`jij" j srjvä| ce bj qrk`kldüi" qrkselldüi"reluqerjldüi t renjodbdsjldüi ce |u |jbuc t ceb ce|jrrkbbkce ui eiskrik |jbucjobe" lki qbeik re|qesk ce bk| cerelnk|fuicj`eisjbe| ce bj qer|kij=Zue" eb Jrsàlubk 3:· ceb _ehbj`eisk ce Krhjidwjldüi tFuildkie| ceb @did|serdk ce \jbuc" jqrkojck qkr eb Celresk\uqre`k I· 1?<-?115-\J" cd|qkie zue bj Cdrelldüi Heierjbce \jbuc ce bj| Qer|kij| e| eb ürhjik sälidlk ikr`jsdvk eibk| qrkle|k| rebjldkijck| eisre ksrk|" j bj jseildüi disehrjbt he|sdüi |jidsjrdj=Zue" eb jrsàlubk ?:±ce bj Bet I±?4<33" Bet @jrlkce J|ehurj`deisk Uidver|jb ei \jbuc e|sjobele zue bj|Eifer`ecjce| ce Jbsk Lk|sk zue ik e|sêi dilbudcj| eieb QEJ\ .Qbji E|eildjb ce J|ehurj`deisk ei \jbuc$quecei |er ﬊ijildjcj| qjrj bj qkobjldüi ojgk eb rähd`ei|uo|dcdjck t |e`dlkisrdousdvk" lki eb Fkick Disjihdobe\kbdcjrdk ce \jbuc .FD\\JB$" e|sjobeldeick jce`ê| zue ebbd|sjck ce bj| eifer`ecjce| zue |erêi j|ehurjcj| ceoerê|er ce﬊idck qrevdj`eise qkr eb @did|serdk ce \jbuc=Zue" eb jrsàlubk :?4±ceb Celresk \uqre`k I· 11>-?1:1-\J" _ehbj`eisk ce bj Bet I· ?4<33" rehubj zue eb Bd|sjckce Eifer`ecjce| ce Jbsk Lk|sk ce Jseildüi j ljrhk cebFD\\JB" |erê jqrkojck qkr eb @did|serdk ce \jbuc" `ecdjise_e|kbuldüi @did|serdjb=Zue" `ecdjise Bet I±?486:" Bet ce Fdijildj`deiskQ÷obdlk ce bk| _ehà`eie| \uo|dcdjck t \e`dlkisrdousdvk cebJ|ehurj`deisk Uidver|jb ei \jbuc" |e lreü bj Uidcjc EgeluskrjFkick Disjihdobe \kbdcjrdk ce \jbuc .Fd||jb$ |kore bj oj|e cebfkick lrejck qkr bj Bet ?8656" Bet ce Lrejldüi ceb FkickDisjihdobe \kbdcjrdk ce \jbuc" lki eb ﬊i ce ﬊ijildjr bj jseildüice bj| eifer`ecjce| ce jbsk lk|sk ce jseildüi" j|à lk`k bjjseildüi ce |jbuc ce bj| qer|kij| lki eifer`ecjce| rjrj|k nuärfjij|" e|sjobeldcj ei bj Bet ?464>" Bet zue Celbjrjce Diserä| Ijldkijb t Qrefereise Jseildüi eb Srjsj`deisk ceQer|kij| zue Qjcelei Eifer`ecjce| _jrj| k Nuärfjij|=Zue" ei sjb |eisdck" re|ubsj qersdieise e`dsdr eb jlskre|kbusdvk zue jqrueoj eb Bd|sjck ce Eifer`ecjce| ceJbsk Lk|sk" eb `d|`k zue e|sê |u|seisjck ei e|sucdk| ce|dide|srjbdcjc" dildceildj t qrevjbeildj" j|à lk`k j bk|lk|sk| zue d`qbdlji bj| qre|sjldkie| re|qelsdvj| t bj|qrkojodbdcjce| ce reluqerjodbdcjc ce bj| eifer`ecjce|"ebjokrjck ce `jierj lki|ei|ujcj qkr bj Cdrelldüi Heierjbce \jbuc ce bj| Qer|kij| t eb \ehurk Disehrjb ce \jbuc eilkilkrcjildj lki bj| cd|qk|dldkie| jise| ce|lrdsj|=E|sjick j bk qrkque|sk qkr bj Cdrelldüi Heierjb ce\jbuc ce bj| Qer|kij| t eb \ehurk Disehrjb ce \jbuc=Lki eb vd|jck ce bj Cdrelskrj Heierjb ce bj CdrelldüiHeierjb ce \jbuc ce bj| Qer|kij|" ceb \ehurk Disehrjb ce\jbuc" ce bj \uqerdiseiceildj Ijldkijb ce J|ehurj`deiskei \jbuc" ce bj K﬊ldij Heierjb ce Qbjiej`deisk tQre|uque|sk" ce bj Cdrelskrj Heierjb ce bj K﬊ldij Heierjbce J|e|kràj Guràcdlj t ceb Vdle`did|srk ce \jbuc= t"Ce lkifkr`dcjc lki bk cd|que|sk ei eb jrsàlubk :?4±ceb _ehbj`eisk ce bj Bet I±?4<33" jqrkojck `ecdjiseCelresk \uqre`k I±11>-?1:1-\J t ei eb bdserjb b$ cebjrsàlubk >±ce bj Bet I±?8658" Bet ceb @did|serdk ce \jbuc=\E _E\UEBVE7
Jrsàlubk :±)-
Jqrkojr eb Bd|sjck ce Eifer`ecjce| ceJbsk Lk|sk ce Jseildüi" eb `d|`k zue ei jie~k fkr`j qjrsedisehrjise ce bj qre|eise _e|kbuldüi @did|serdjb)
Jrsàlubk ?±)-
Bk| hj|sk| heierjck| qkr bj jseildüice bj| eifer`ecjce| ce jbsk lk|sk ce jseildüi |erêi﬊ijildjck| qkr bj Uidcjc Egeluskrj 11? ceb \ehurk Disehrjbce \jbuc - Fkick Disjihdobe \kbdcjrdk ce \jbuc .FD\\JB$ celkifkr`dcjc j bk qrevd|sk ei bj Bet I±?486:)
Jrsàlubk <±)-
Cd|qkier zue bj revd|düi t jlsujbdwjldüi cebBd|sjck ce Eifer`ecjce| ce Jbsk Lk|sk ce Jseildüi |erêlk`k `àid`k ljcj ck| júk|" j didldjsdvj t qrkque|sj ce bjCdrelldüi Heierjb ce \jbuc ce bj| Qer|kij| ei lkkrcdijldüilki di|sdsuldkie| e di|sjildj| lkrre|qkicdeise|)
Jrsàlubk 3±)-
Bj| Cdrelldkie| ce \jbuc t bj| Cdrelldkie|_ehdkijbe| ce \jbuc" k |ki bk| ürhjik| re|qki|jobe| ce bjjcelujcj t kqkrsuij cdfu|düi" ce bk e|sjobeldck ei bj qre|eise_e|kbuldüi" ceisrk ce |u| re|qelsdvj| gurd|cdlldkie|)
Jrsàlubk 5±)-
Bj \uqerdiseiceildj Ijldkijb ceJ|ehurj`deisk ei \jbuc" |uqervd|jrê bj ljbdcjc t bjkqkrsuidcjc ce bj| qre|sjldkie| zue fkr`ji qjrse cebBd|sjck ce Eifer`ecjce| ce Jbsk Lk|sk ce Jseildüi" |eh÷ibj ikr`jsdvdcjc vdheise)
Jrsàlubk 6±)-
Eiljrhjr j bj K﬊ldij Heierjb ceLk`uidljldkie| bj quobdljldüi ce bj qre|eise _e|kbuldüi@did|serdjb ei eb Qkrsjb ce Diseries ceb @did|serdk ce \jbuc"ei bj cdrelldüi ebelsrüidlj7 nssq7++xxx)`di|j)hko)qe+ qkrsjcj+srji|qjreildj+ikr`j|)j|q_ehà|sre|e" lk`uiàzue|e t quobàzue|eLJ_BK\ JBOE_SK SEGJCJ IK_DEHJ@did|srk ce \jbuc
JIE^K :
LjqàsubkLDE :1H_UQK CE QJSKBKHÀJ\
L
Lêiler ce luebbk userdik"
L
Lêiler ce `j`j"
:
L
Lêiler ce lkbki"
:
L
Lêiler ce e|sü`jhk"
L
Lêiler ce qrü|sjsj"
L
Beule`dj| .L4:)1 j L45)4 t L41):$
?
"
L
Bdifk`j| .L>:)1 j L>5)4 t L46)<$"
I
Di|u
ldeildj reijb lrüidlj .I:>$)
: Srjsj`deisk |e njrê ce jluerck j Huàj| ce Qrêlsdlj Lbàidljvdheise|)? Dilbute srjsj`deisk ce Srj|qbjise ce @äcubj Ü|ej)
8>:14?-:
 S_JOJGK T Q_K@KLDKICEB E@QBEK
_ehbj`eisk ce bj Bet I· ?48><" Bet ce\ehurdcjc t \jbuc ei eb Srjojgk
CEL_ESK \UQ_E@KI· 115-?1:?-S_
EB Q_E\DCEISE CE BJ _EQ×OBDLJ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->