Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Peranan Kauselor Di Sekolah Menengah

Peranan Kauselor Di Sekolah Menengah

Ratings:

4.88

(1)
|Views: 2,833|Likes:
Published by WanZainal WanZi
Peranan Kaunselor
Peranan Kaunselor

More info:

Published by: WanZainal WanZi on Sep 28, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2013

pdf

text

original

 
(Artikel ini dipetik dari salah seorang pengirim dalam internet tetapi saya tidak dapat kenalpasti siapa pemiliknya. Artikel ini dimuatkan di sini untuk tujuan rujukan percuma bagi yang memerlukan. Dengan itu saya mohon izin dari pemiliknya untuk dimuatkan di sini). – Wan Zainal Wan Zi
 SIRI NOTA UMUMTajuk: Peranan Kaunselor di Sekolah Menengah.
 
Pengenalan
 Sekarang ini terdapat satu jawatan khas di sekolah menengah iaitu Kaunselor. Kaunselor  berperanan dan bertanggungjawab dalam usaha mengembangkan segala potensi yang ada pada seseorang pelajar itu semasa dia di sekolah. Di sekolah menengah bimbingan dankaunseling merupakan satu tanggungjawab yang besar yang perlu dimainperanankan olehseseorang kaunselor.Setiap rancangan pendidikan seharusnya beroperasi dengan andaian bahawa setiap penuntut mestilah berusaha untuk mencapai perkembangan peribadi yang maksimum.Perkhidmatan pendidikan mestilah mengiktiraf matlamat-matlamat peribadi setiap pelajar dan menolong mereka membuat rumusan dengan jelas dan realistik. Dalam usahamemenuhi hak-hak pelajar itu, mereka yang terlibat mungkn akan menghadapi beberapamasalah dan halangan. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang merupakan aktivitiyang tersusun akan menolong pelajar meneliti, menilai dan memilih matlamat peribadiyang realistik serta memastikan mencapai matlamat yang mereka perlukan.Sebagai seorang kaunselor di sekolah menengah, ia berperanan menyelaras semuaaktiviti bimbingan dan kaunseling dengan disokongbantu oleh aktiviti kurikulum dankokurikulum.Mengikut Kementerian Pendidikan Malaysia yang dicatatkan dalam buku PanduanPerlaksanaan Khidmat Bimbingan dan Kaunseling di Sekolah ada menggariskan beberapa prinsip. Antaranya, bimbingan dan kaunseling adalah merupakan proses pendidikan, iaitu proses yang dirancang dan berterusan. Para pelajar didik mempelajari pengalaman, nilai, sikap dan tingkahlaku yang sesuai dengan masyarakat majmuk diMalaysia.Perkhidmatan yang diberi kepada semua pelajar bagi mendapatkan peluang pertolongan khidmat bimbingan ini tanpa mengira bangsa dan agama. Mereka berhak mendapat pertolongan ini apabila mereka perlu terutama dalam masa-masa menuju proses perkembangannya. Mereka dilayan untuk perkembangan potensi dankebolehannya supaya berkembang dengan kadar yang sepatutnya mengikut tahap-tahapdan perkembangannya.Para pelajar akan dibantu memahami dirinya, diri orang lain dengan mendalam danmenerokai tujuan hidupnya. Di samping menolong mereka memilih serta merancangkanhidupnya dengan berkesan dengan berorientasikan masa depan dan masa kini. Oleh itu pelajar akan tegas diri, boleh menyesuaikan diri serta memahami implikasi tindak-tanduknya masa kini dan masa hadapan. Para pelajar diharap akan menyedarikelemahannya dan kemudian dibantu mengukuhkan kekuatan-kekuatan kendirinyamelalui aktiviti pencegahan.
 
Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling adalah menjadi tugas bersama terutamasemasa melaksanakan program dan aktiviti bimbingan di sekolah. Para guru, pihak sekolah, ibu bapa, dan rakan-rakan sebaya patut berkerjasama. Maklumat yang banyak  perlu disebarkan kepada pelajar. Justeru itu kaunselor hendaklah mengenali diri pelajarnya dari memahami pelajar itu secara menyeluruh.Beberapa perkara yang perlu dikaji sebagai persediaan awal saya menghadapi tugassebagai kaunselor di sekolah menengah seperti populasi di sekolah, perkembangan sediaada kaunseling di sekolah berkenaan, masalah-masalah terdapat di sekolah, apakah peranan yang boleh mainkan sebagai seorang kaunselor dan kesan kehadirannya sebagaikaunselor di sekolah tersebut.
Populasi
 Dari segi populasi warga sekolah menengah biasanya terdiri antara 800 hingga 2000orang pelajar. Bagi sekolah menengah gred A mempunyai pelajar lebih 1200 orang, 80orang guru dan 10 orang kakitangan. Sementara sekolah menengah gred B pula pelajar dalam lingkungan 800 orang hingga 1200 orang, guru 40 orang dan staf 6 orang. Pelajar sekolah menengah terdiri dari pelajar yang meningkat remaja dari umur 13 hingga 19tahun. Sekolah harian biasa atau asrama penuh biasa mempunyai pelajar kedua jantina.Sekolah campuran atau satu jantina sahaja mempunyai permasalahan tersendiri yang perlu diselesaikan oleh seseorang kaunselor. Ini merupakan cabaran kepada kaunselor kerana pelajar sekolah menengah ini merupakan pelajar remaja yang mengalami perubahan psikologi yang mendadak menuju alam kedewasaan. Pelbagai masalah wujuddi kalangan pelajar, guru dan staff di sekolah menjadikan kaunselor perlu berperanansebagai orang tengah dan pencipta keharmonian di sekolah.
Perkembangan Semasa Bimbingan Dan Kaunseling DiSekolah.
 Langkah awal kaunselor ialah mempastikan bimbingan dan kaunseling telah berjalan disekolah. Perlaksanaan bimbingan dan kaunseling telah berjalan atau belum, kemudahan bilik kaunseling, guru-guru kaunseling, jawatankuasa bimbingan dan kaunseling, pembimbingan rakan sebaya dan tahap pengetahuan mengenai bimbingan dan kaunselingdi sekolah tersebut. Selalunya di sekolah menengah, bimbingan dan kaunseling sediawujud tetapi cuma pengurusan adakalanya tidak sempurna kerana ketiadaan kaunselor yang berkelayakan.
Mengenalpasti Masalah-Masalah Yang Wujud.
 Kaunselor juga harus mengkaji masalah-masalah yang terdapat di sekolah supaya program kaunseling yang diatur memberi manfaat kepada warga sekolah dan masyarakatsekitar. Perancangan sesuatu program merupakan satu proses menentukan keperluan penerima. Di sekolah keutamaan hendaklah diberi kepada usaha-usaha memenuhikeperluan pelajar, disamping keperluan mereka yang mempunyai keperluan pentingdalam masyarakat sekolah. Untuk itu saya perlu mempunyai maklumat yang lengkapsupaya program yang saya atur benar-benar berkesan.? Pengumpulan maklumat
 
Penganalisisan maklumat perlu bagi dan penentuan jenis keperluan bimbingan dankaunseling di sekolah. Sumber maklumat seperti kad 001 (M), surat pekeliling pentadbiran dan polisi kerajaan, profil guru-guru, inventori kemudahan sekolah, bahan- bahan bacaan dan rujukan, pakar rujuk dan kejadian yang berlaku di sekitar.? Maklumat dikumpul secara pemerhatian, rujukan, tinjauan keperluan – meninjau pendapat Pengetua, guru, pakar-pakar perancangan pendidikan, ibu bapa dan pelajar 
Peranan
 Peranan yang boleh dimainkan sebagai seorang kaunselor mestilah berlandaskan pengetahuan bimbingan dan kaunseling yang tepat supaya mampu menangani masalah disekolah dan berjaya menghidupkan fungsi sebenar bimbingan dan kaunseling di sekolahmenengah. American School Counselor Association (ASCA) telah menggariskantanggungjawab profesional kaunselor sekolah seperti berikut:1. Menolong penuntut untuk memahami dirinya dalam hubungannya dengan dunia sosialdan psikologi di tempat dia berada. Ini bermakna menolong penuntut untuk memahamisikap, minat, bakat, kebolehan, peluang-peluang untuk penyempurnaan kendiri danhubungan-hubungan di antara yang tersebut di atas.2. Menolong penuntut untuk bertingkahlaku yang sesuai dengan bakat, minat, sikap,kebolehan dan peluang untuk penyempurnaan kendiri.3. Menolong penuntut mencapai keperluan untuk mengembangkan keupayaan membuatkeputusan sendiri.4. Membantu semua kakitangan sekolah untuk memahami perlunya orang perseorangandan memberi maklumat tambahan dan bantuan perundingan bertujuan untuk membantusupaya lebih memahami lagi tentang penuntut.5. Menentukan atau mempastikan pengaruh program sekolah ke atas pelajaran perkembangan psiko-sosial penuntut dan menyampaikan maklumat untuk kakitanganlain.6. Memberitahu kakitangan yang lain tentang perubahan-perubahan yang signifikan disekolah yang memberi kesan dengan perkembangan program yang berkaitan.7. Membantu ibu bap untuk memahami kemajuan pengembangan anaknya, keperluan-keperluannya dan peluang-peluang lain sekelilingnya; bertujuan untuk menambahkankebolehan memberi sumbangan kepada perkembangan anak mereka sendiri.8. Membuat interpretasi kepada komuniti pentingnya hal bertimbang rasa untuk individudan memberi sumbangan kepada program kaunseling sekolah.9. Membantu melancarkan di dalam masyarakat peluang-peluang lain yang perlu untuk  perkembangan penuntut.10. Mengguna atau membantu melancarkan rekabentuk sumber-sumber masyarakat bagimemenuhi segala keperluan penuntut yang ekstrem atau yang tidak lazim serta luar tanggungjawab sekolah.
Rancangan
 Antara rancangan-rancangan aktiviti yang boleh dilakukan sebagai seorang kaunselor disekolah menengah ialah :A. Mengemaskinikan stuktur organisasi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
aifaomar liked this
Khoirulnizam Nizam liked this
Hamidah Ismail liked this
Norazah Darus liked this
Zainuddin Abdul Halim liked this
TAJUDINJR liked this
Dilah Hgm liked this
Rashidi Safuan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->