Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
piramida rumunska

piramida rumunska

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,029|Likes:
Published by anon-549012

More info:

Published by: anon-549012 on Sep 29, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2013

pdf

text

original

 
Taina tainelor din Piramida lui Keops
V.V.Moisescu
Editura Multimedia Arad, 2000
©
Cristian Moisescu, 2000Tipărită în România la S.C. Multimedia, Arad Str. C-tin Brâncuşi, nr. 87 Tel. 057-289271
ISBN 973-9278-55-8
Secretul Marii Piramide dezlegat de un român..................................9Prima minune arhitectonică.............................................................15începutul revelaţiilor.......................................................................18Datele geografice.............................................................................
1
18Datele astronomice..........................................................................20Datele profetice...............................................................................22Piramida reală şi cea ideală..............................................................26Factorul deficient 286......................................................................28Tranşarea nodului gordian...............................................................34însemnătatea numărului 7...............................................................35Cercul divizat septimal.....................................................................37 Numărul fiarei.................................................................................40Isus răstignit ca Şarpele de aramă.............................................'.......42Miezul descoperirii..........................................................................42O profeţie uimitoare.........................................................................45O dată revelatoare............................................................................48"Numărul numelui" Isus...................................................................52Aplicaţii cu 286 şi 1.1.1...................................................................55 Numărul 111 privit ca unificator......................................................57Piramida ca simbol al învierii..........................................................60"Numele secret al soarelui ascuns"..................................................62Dumnezeu-omul: Isus.............
'.........................................................
62"Piatra din capul unghiului".............................................................64Menirea social-politică a lui Christos ţine de viitor...........................68Spiritualităţii de sens contrar..........................................................69Concepţii greşite asupra sensului vieţii............................................70Revelaţia divină e dreptarul..............................................................72Simplitatea acestei descoperiri providenţiale....................................74
Anexe: curiozităţi aritmetice.........................................................77
Secretul Marii Piramide dezlegat de un ron
De curând, ziarele şi opinia publică au primit cu deosebit entuziasm vestea despre descoperirile, într-adevăr surprinzătoare, asupra Marii Piramide, făcute de un neobosit cercetător român, Dl. profesor V.V. Moisescu.Suspendăm în acest număr seria unor articole asupra timpurilor actuale, pentru a face loc cu plăcere articolului pe care Dl. profesor V.V. Moisescu a avut bunăvoinţa a-1 scrie pentru revista noastră.
1
1
Taina Tainelor din Piramida lui Keops a apărut în revista Neo-Europa numerele 23-24 (ianuarie-februarie 1944) şi 25-28 (martie-iunie1944)
 
Dl. profesor V.V. Moisescu şi-a consacrat viaţa cercetărilor Marii Piramide. Domnia sa a studiat teologia, dupăaceea filosofia, arheologia, filologia comparată, obţinând magna cum laude, şi în fine matematicile, pentru a se puteaconsacra cu cea mai mare competenţă cercetărilor sale favorite. Cunoscând în mod desăvârşit limbile clasice, precum şi orice alte studii asupra misterelor antice, ca încununare a toate. Domnia sa a citit de multe ori Biblia înoriginal, ajungând la concluzii neaşteptate, îndeosebi prin transpunerea literelor textelor sfinte din limbile respectiveîn valorile numerice corespunzătoare, căci se ştie că la cei vechi numerele erau reprezentate prin litere, actualelecifre venindu-ne ulterior de la arabi.S-ar părea că omul care avea să sintetizeze atâtea cercetări în domeniul Marii Piramide şi să adânceascăînţelesul atâtor măsurători şi contramăsurători, făcute cu toate mijloacele tehnicii moderne, trebuia să fie în acelaşitimp teolog, fără a fi înlănţuit de haina preoţiei, filosof, rară a fi anchilozat în doctrine oficiale, şi pe deasupramatematician. Nu numai atât, dar pare că trebuia să fie român. Un strămoş al nostru, ti acul Orfeu, a primit dinEgipt luminile care au strălucit în misterele
orfice,
misterele solare, apolonice. foarte asemănătoare cu religiaştiinţifică ascunsă în Marea Piramidă. Sunt profunzimi în fiinţa românească, moştenite de la strămoşii noştridaci, cum perseverează să ne convingă Dl. Gh. Lungulescu, care filtrate prin ciudata încrucişare de rase care aformat poporul român, au dat naştere unui suflet înzestrat cu cea mai armonioasă spiritualitate. Nicăieri în Europa, în adevăr, în decursul veacurilor nu s-a produs o încrucişare mai mare de rase şi deci deaporturi ancestrale mai diferite. Traci prin daci, latini prin romani, noi purtăm în sângele nostru altoiul german printriburile de barbari Goţi care, ca în toată Europa, s-au stabilit şi la noi; dar mai purtăm spre deosebire de popoareleapusene sângele slav şi sângele mongol şi, spre deosebire de popoarele Orientului, sângele roman şi german. Pe unastfel de amalgam complex s-a grefat un suflet de o deosebită receptivitate, capabil să îmbine pozitivismul ştiinţeiOccidentului cu misticismul profund al Orientului, şi în măsură să ridice gândirea omenească la cea mai înaltăspiritualitate.Dar, va spune cineva, ce legătură există între preocupările unei reviste social-economice ca a noastră şicercetările piramidologice ale D-lui profesor Moisescu? O revissocial-economică se ocupă cu problemelemateriale ale vieţii; cum trebuie să organizăm producţia, pentru a stoarce planetei un număr mai impresionant de bunuri şi cum să împărţim eventual mai echitabil între noi aceste binefaceri.Bunurile materiale constituie un scop în sine - muncim pentru a face bani, to make money, faire de Pargent.Aceasta este preocuparea comună a oamenilor de la invenţia monedei până azi. Ea a dus atâta suferinţă omenirii,încât de câte ori relele provocate de greşita întrebuiare a monedei depăşesc pe oameni, ei se gândesc lareformarea ei, dacă nu chiar la desfiinţare.Ştiinţa care se ocupă cu mijloacele de producţie a bunurilor, economia politică, şi-a limitat aici domeniulsău.Revista noastră are însă şi preocupări sociale. Ori problemele sociale agită astăzi omenirea mai presus deorice, căci războaiele actuale, după ce s-au declanşat pe mobile economice, tind din ce în ce să se transforme înfenomene sociale de o proporţie
fără
 precedent. Dacă problemele sociale s-au tranşat până în prezent, trecând dingreşeală în greşeală, noi credem că această iluzorie
rezolvare
 provine din faptul că în cercetarea lor nu s-a avut învedere un
fir
conducător. Au
fost
mereu alte fire conducătoare, care stăteau la baza diferitelor concepţii,împingând omenirea dintr-o eroare în alta. Firul conducător unic trebuie neapărat să-1 căutăm cel puţin acum, pentru ada o stabilitate întocmirilor noastre după acest război. Unde îl va găsi omenirea? Rămâne un semn de întrebare. Noicredem că trebuie să-1 căutăm într-o nouă spiritualitate. Datoria noastră este să cercetăm în domeniile în care acest fir conducător ar putea fi descoperit: filosofie, istorie, religie etc.Cercetările în domeniul Marii Piramide, sunt de natură să ne aducă noi elemente în judecarea fenomenelor omeneşti. Noi nu vrem să trecem cu uşurinţă asupra unor descoperiri, care ar putea într-o zi revoluţiona toatăconcepţia noastră despre fenomenele sociale, considerate până în prezent simple preocupări materiale. Căci dacăomenirea va ajunge, de exemplu, într-o zi să-şi pună cu tot dinadinsul întrebarea pe care şi-a pus-o fără s-o dezlegeAbatele Moreux şi anume de unde au cunoscut constructorii Piramidei toate secretele înscrise cu atâta măiestrie îndimensiunile ei, atunci va trebui neapărat dat un răspuns, chiar dacă acesta ar răsturna toate concepţiile noastredespre fenomenele sociale, în ce priveşte cauzalitatea lor.în ziua când vom constata în decursul evoluţiei fenomenelor omeneşti o altă cauzalitate de cât cea aparentă, pe care o vedem azi, tot ce am clădit ca ştiinţă socială ne va părea simplă dibuială. Credem de aceea, că este cazulca NEO-EUROPA, titlu care indică preocupările noastre pentru aşezarea lumii de mâine, îmbrăţişeze cucăldură cercetări ca acelea ale D-lui profesor Moisescu şi să le expună cititorilor săi în speranţa interesul
 
extraordinar pe care îl provoacă aceste cercetări, va rodi în inimi o mai intensă preocupare sufletească îndirijarea paşilor noştri de fiecare zi.Dar nimeni nu-i profet în ţara sa. Războiul îl împiedică pe Dl. profesor Moisescu să-şi consacre opera acolounde, prin lucrările premergătoare ale înaintaşilor, ar putea fi pusă în adevărata ei valoare. Până când şi ceilalţi piramidologi, care vor mai fi în viaţă la sfârşitul acestui război, vor avea putinţa să se exprime asupra descoperirilounui român într-un domeniu atât de puţin accesibil, considerăm că este de datoria noastră să dăm cuvântul D-lui profesor V.V. Moisescu pentru a expune publicului românesc într-un articol sumar, o schiţă doar a ceea ce estelucrarea Domniei sale care va apare la timpul său, editată de un înţelegător compatriot.Şi acum un ultim cuvânt.Dezlegarea supremei taine piramidice va da naştere, fără îndoială, la obiecţiuni. Această dezlegare, socotimnoi, corespunde totuşi ridicării celui de al treilea şi ultim voal din anticamera care prin culoarul scund duce lacamera supremă a Marii Piramide: Camera Judecării Naţiunilor. Nu e o întâmplare că descoperirile piramidologices-au produs abia în vremea noastră, adică în durata de timp ce corespunde anticamerei dintre culoarele MariiPiramide. Cartea Morţilor şi anumite adâncituri în pereţii camerei arată că în această încăpere este situat întreitul voalcare acoperea misterul devenirii. Primul şi al doilea voal fuseseră ridicate prin descoperirea datelor ştiinţifice şiîn cele din urmă profetice de către cercetătorii anteriori, în frunte cu D. Davidson, Piazzi-Smith, Forman,Habermann,
A
ldersmith,
 
Menzies, col. Garnier, etc. cărora le rămăsese nedezlegat un mare semn de întrebare,numărul
286,1
Avem convingerea că ultimul voal l-au ridicat lucrările D-lui profesor Moisescu, căutând în sistemulseptimal dezlegarea misterului acestui număr şi identificându-1, după îndelungate şi minuţioase cercetări, cunumele Domnului nostru Isus, ceea ce constituie pe drept cuvânt sinteza descoperirilor moderne.Calea numerelor care stau la baza construcţiei universului şi la baza ştiinţelor actuale, este pozitivă şideci nu poate fi contestată. Intelectualul modern pretinde că nu crede decât ceea ce i se poate dovedi. S-ar părea căDumnezeu a vrut ca şi această exigenţă în clipa supremă ca şi lui Toma necredinciosul, să ne fie satisfăcută.Identificarea chipului Mântuitorului pe giulgiul ce se află în biserica din Turin, datorită mijloacelor, tehnicemoderne, este încă o probă palpabidespre importanţa cardinală a momentului pe care îl trăim. Momentulacesta a fost de altfel prevestit omenirii, cu o mie nouă sute de ani în urmă prin Apocalipsă. E drept că nu odată îndecursul istoriei oamenii au crezut ceasul apocaliptic a sosit. Atâtea coincidenţe providenţiale aletimpurilor noastre, cât şi evenimentele fără precedent în curs de desfăşurare, ne dau totuşi nouă privilegiulde a ne socoti aleşi pentru a întâmpina supremele revelaţii.Dacă nici după aceste revelaţii îndrumătorii sărmanelor suflete obidite ale omenirii nu vor înţelege cădrumul pe care au apucat este greşit, că sensul mişcării aparente conduce la Antichrist, cu tot cortegiul lui desuferinţe şi nenorociri şi nu vor face cale întoarsă înapoi spre învăţătura lui Christos, omenirea se va prăbuşi înconvulsiuni şi sfâşieri cumplite, aşa cum le întrezărim de pe acum.Dumnezeu însă a spus prin glasul evanghelistului Matei, că în ceasul acela suprem va face semn celor buni şi-iva salva de la pierzanie. Iată Dumnezeu ne-a făcut semnul Său, neghina să se separe de grâu şi cei buni să-şi deschidăsufletul pentru a fi călăuziţi şi îndreptaţi pe căile Domnului şi astfel vor fi salvaţi de pierzania care urlă cu mânie îri jurul nostru, putându-ne în orice clipă pentru totdeauna înghiţi.
Marcel 
 Bibiri-Sturia

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Teovera liked this
Sam liked this
sorins66 liked this
GABRIELA_TUDORA liked this
sfinxdacic liked this
dan7max liked this
amirass liked this
Doru Roman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->