Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
VI Matematika

VI Matematika

Ratings:
(0)
|Views: 1,219|Likes:
Nivo na znaenja i sposobnosti za sesto oddelenie-Standardi na BRO
Nivo na znaenja i sposobnosti za sesto oddelenie-Standardi na BRO

More info:

Published by: Гордана Андонова on Aug 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

 
Matematika
VI 
одд
.
 
Programsko podra~je:
Nivo na znaewa i sposobnosti Standard
 
POMNEWE
 
Gi znae vidovite dropki;iska`uva definicija za me{an broj;znae da pro{iri i da skrati dropka so daden broj;gi prepoznava poimite procent, osnovna vrednost i procenten iznos.crta i ozna~uva triagolnik i da gi imenuva negovite osnovni elementi;prepoznava strana sproti teme, agol sproti strana i obratno;soodvetno ozna~uva i razlikuva vnatre{ni od nadvore{ni agli na triagolnik;razlikuva i imenuva triagolnici spored aglite i spored stranite;prepoznava i ozna~uva visina na triagolnik;prepoznava simetrala na otse~ka i simetrala na agol;prepoznava i simboli~ki zapi{uva skladnost na dva triagolnika;go iska`uva priznakot strana-agol-strana (SAS) za skladni triagolnici;go iska`uva priznakot agol-strana-agol (ASA) za skladni triagolnici;go iska`uva priznakot strana-strana-strana (SSS) za skladni triagolnici; ja iska`uva aksiomata za paralelni pravi;prepoznava agli so paralelni i agli so normalni kraci; ja iska`e teoremata za zbir na vnatre{ni, odnosno za zbir na nadvore{ni agli na triagolnik;prepoznava i crta sredna linija na triagolnik; ja iska`e teoremata za sredna linija na triagolnik;voo~uva oska na simetrija kaj nekoi ramninski figuri (otse~ka, agol, triagolnik, kvadrat,krug).~ita koordinati na to~ka na brojna prava;prepoznava i odreduva sprotiven broj na daden broj;gi identifikuva elementite na mno`estvoto celi broevi
(Z
);gi poznava elementite na mno`estvoto racionalni broevi;go prepoznava zapisot na apsolutna vrednost na broj (
|
 
а
 
|
).prepoznava strani, agli i dijagonali na ~etiriagolnik;go znae zbirot na vnatre{ni i zbirot na nadvore{ni agli na ~etiriagolnik;gi prepoznava i razlikuva vidovite ~etiriagolnici (paralelogrami, trapezi itrapezoidi);prepoznava visini na paraleogram i dijagonali na paralelogram;gi iska`uva svojstvata i priznacite na paralelogram;gi prepoznava i razlikuva vidovite paraleogrami (pravoagolnik, kvadrat, romb iromboid);gi iska`uva posebnite svojstva na pravoagolnik, kvadrat i romb;prepoznava trapez i negovite osnovni elementi (osnovi, kraci i visini);gi prepoznava vidovite trapezi (ramnokrak trapez i pravoagolen trapez);gi iska`uva svojstvata na ramnokrak trapez;
 
Matematika
VI 
одд
.
 
prepoznava deltoid i gi iska`uva negovite svojstva;gi iska`uva i zapi{uva formulite za perimetar na pravoagolnik, romb, kvadratromboid, ramnokrak trapez i deltoid;poznava podatoci pretstaveni so stolbest dijagram;ka`uva definicii za aritmeti~ka sredina, rang, moda i medijana.RAZBIRAWE
 
Objasnuva {to e dropka i ja pretstavuva na brojna prava;sporeduva dropki so ednakvi i so razli~ni imeniteli;pretstavuva decimalna dropka i decimalen broj vo procent i obratno;pretstavuva veli~ini preku procent i re{ava prakti~ni zada~i;presmetuva procent od daden broj kako del od celo;objasnuva so {to e zadadena osna simetrija i preslikuva to~ka i otse~ka pri osna simetrija;objasnuva so {to e zadadena centralna simetrija i preslikuva to~ka i otse~ka pri centralansimetrija;voo~uva i odreduva centar na simetrija kaj nekoi ramninski figuri (otse~ka, kvadrat, krug);odreduva ortocentar na triagolnik;objasnuva koi figuri se skladni;objasnuva koi triagolnici se skladni, spored sekoj od priznacite;gi objasnuva svojstvata na ramnokrak triagolnik;odreduva golemina na nepoznat vnatre{en ili nadvore{en agol na triagolnik;go voo~uva odnosot me|u stranite i aglite vo triagolnik;objasnuva konstrukcija na triagolnik spored dadeni elementi (trite strani, dve strani i agolotme|u niv, edna strana i agolot {to le`i na taa strana);objasnuva konstrukcija na ramnostran triagolnik so zadadena visina ili so zadadenate`i{na linija;objasnuva konstrukcija na ramnokrak triagolnik so zadadeni: - osnova i agolot naosnovata, -osnova i visina, - te`i{na linija kon osnovata;objasnuva konstrukcija na pravoagolen triagolnik so zadadeni dve kateti ili so zadadeni ednakateta i hipotenuzata;pretstavuva to~ka na brojna prava;naveduva primeri na elementite na mno`estvoto celi broevi (
Z
) i na mno`estvotoracionalni broevi (
Q
);go objasnuva zaemniot odnos me|u mno`estvata
N, Z
+
, Z
-
i
Z
;pretstavuva cel broj kako zbir i kako razlika na dva broja (so isti ili so razli~niznaci);odreduva zbir i razlika na dva i pove}e celi broevi so isti ili so razli~ni znaci;re{ava zada~i so upotreba na zagradi;naveduva primeri na elementi na mno`estvoto celi broevi i na mno`estvotoracionalni broevi;go objasnuva poimot apsolutna vrednost na broj;objasnuva konstrukcija na paralelogram (kvadrat, romb, pravoagolnik) spored dadenielementi;objasnuva konstrukcija na opi{ana i vpi{ana kru`nica kaj kvadrat i kaj pravoagolnik;
 
Matematika
VI 
одд
.
 
objasnuva {to e aritmeti~ka sredina, rang, medijana i moda na podatoci.PRIMENUVAWE
 
Presmetuva zbir, odnosno razlika na dropki ili me{ani broevi so razli~ni imeniteli;presmetuva proizvod, odnosno koli~nik na dropki ili me{ani broevi;crta te`i{na linija i odreduva te`i{te na triagolnik;re{ava ednostavni zada~i vo koi se koristi odnosot me|u stranite i aglite vo triagolnik;presmetuva proizvod i koli~nik na racionalni broevi so isti i so razli~ni znaci.crta paralelogram, visini na paraleogram i dijagonali na paralelogram;crta pravoagolnik, kvadrat, romb, romboid, deltoid i trapez;crta sredna linija na trapez i da ja opredeli nejzinata dol`ina;presmetuva perimetar na pravoagolnik, romb, kvadrat, romboid, ramnokrak trapez ideltoid;izvr{uva pove}e aritmeti~ki operacii so dropki i me{ani broevi po~ituvaj}i goredosledot na operaciite;presmetuva vrednost na broen izraz sostaven od dropki i me{ani broevi.Konstruira normala na prava;odreduva rastojanie od to~ka do prava;konstruira simetrala na otse~ka i simetrala na agol; konstruira simetrali na stranite ina aglite na triagolnik;gi primenuva svojstvata na ramnokrak triagolnik pri re{avawe zada~i gi koristi osobinitena agli so zaemno paralelni/normalni kraci (deka se ednakvi ili suplementni);re{ava zada~i vo vrska so sredna linija na triagolnik;konstruira centar na opi{ana i centar na vpi{ana kru`nica kaj triagolnik;konstruira oska na simetrija kaj nekoi ramninski figuri (otse~ka, agol, triagolnik, kvadrat,krug);konstruira agol od 60
o
, 30
o
, 90
o
i 45
o
;konstruira tangenta na kru`nica vo dadena to~ka;konstruira triagolnik spored dadeni elementi (trite strani, dve strani i agolot me|u niv, ednastrana i agolot {to le`i na taastrana);konstruira ramnostran triagolnik so zadadena visina ili so zadadena te`i{na linija;konstruira ramnokrak triagolnik so zadadeni: - osnova i agolot na osnovata;
-
osnova i visina;
-
te`i{na linija kon osnovata;konstruira pravoagolen triagolnik so zadadeni dve kateti ili so zadadeni edna kateta ihipotenuzata);gi primenuva znaewata preku ot~ituvawe na temperaturna skala, skala na vodostoj,brojna prava;re{ava zada~i so primena na komutativnoto i asocijativnoto svojstvo;presmetuva proizvod na dva celi broja so isti znaci ili so razli~ni znaci;re{ava zada~i so primena na komutativnoto, asocijativnoto i distributivnotosvojstvo;

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Naum Slavkoski liked this
Stefan Trimceski liked this
Beti Murdzoska-Taneska liked this
Angelina Ilievska liked this
Александра Илиевска liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->