Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

1.1. Giới thiệu
1.2. Giới thiệu về hệ thống phần mềm
1.2.1 Các đặc trưng của hệ thống
1.2.2 Phân loại hệ thống phần mềm
1.3. Sự phát triển hệ thống
1.3.1 Chu trình phát triển hệ thống
1.3.2 Mô hình hoá hệ thống
1.4 Các cách tiếp cận trong phát triển phần mềm
1.4.1 Cách tiếp cận hướng chức năng
1.4.2 Cách tiếp cận hướng đối tượng
1.5. Quá trình phát triển phần mềm hợp nhất
1.6. Kết luận
UML VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
2.1 Tổng quát về UML
2.1.1 Mục đích của UML
2.1.2 Quá trình phát triển phần mềm thống nhất với UML
2.1.3 Giới thiệu tổng quát về UML
2.1.4 Các phần tử của UML
2.2 Các khái niệm cơ bản của phương pháp hướng đối tượng trong UML
2.2.1 Các đối tượng
2.2.2 Lớp đối tượng
2.2.3 Các giá trị và các thuộc tính của đối tượng
2.2.4 Các thao tác và phương thức
2.3 Các mối quan hệ giữa các lớp
2.3.1 Sự liên kết và kết hợp giữa các đối tượng
2.3.4 Quan hệ kết nhập
2.3.5 Quan hệ tổng quát hoá
2.3.6 Kế thừa bội
2.3.7 Quan hệ phụ thuộc
2.3.7 Quan hệ hiện thực hoá
2.4 Các gói
2.5 Các qui tắc ràng buộc và suy diễn
2.7 Rational Rose và quá trình phát triển phần mềm thống nhất
Bài tập và câu hỏi
3.1 Định nghĩa bài toán
3.2.1 Ca sử dụng
3.2.2 Tác nhân
3.2.3 Xác định các ca sử dụng và các tác nhân
3.2.3 Đặc tả các ca sử dụng
đặc tả cho các ca sử dụng
3.3 Biểu đồ ca sử dụng
3.4 Tạo lập biểu đồ ca sử dụng trong Rational Rose
4.1 Mô hình khái niệm – mô hình đối tượng
4.2 Xác định các lớp đối tượng
4.3 Mối quan hệ giữa các lớp đối tượng
4.3.1 Đặt tên cho các quan hệ kết hợp
4.3.2 Các phương pháp xác định các mối quan hệ kết hợp
4.4 Biểu đồ lớp
4.4.1 Các loại lớp trong biểu đồ
4.4.2 Mẫu rập khuôn (stereotype) của các lớp
4.4.3 Biểu đồ lớp trong Hệ HBH
4.5 Thuộc tính của lớp
4.5.1 Tìm kiếm các thuộc tính
4.5.2 Các thuộc tính của các lớp trong HBH
4.6 Các phương thức của lớp
4.7 Ghi nhận trong từ điển thuật ngữ
4.8 Thực hành trong Rational Rose
Câu hỏi và bài tập
5.1 Mô hình hoá hành vi hệ thống
5.1.1 Các sự kiện và hành động của hệ thống
5.2.3 Các biểu đồ trình tự mô hình hành động của hệ HBH
5.2.4 Ghi nhận các hoạt động của các lớp đối tượng
5.2.5 Các hợp đồng về hoạt động của hệ thống
5.3 Biểu đồ trạng thái
5.3.1 Trạng thái và sự biến đổi trạng thái
5.3.2 Xác định các trạng thái và các sự kiện
5.3.3 Xây dựng biểu đồ trạng thái
5.4 Biểu đồ hoạt động
5.5 Sử dụng Rational Rose để tạo lập biểu đồ trình tự
5.6 Sử dụng Rational Rose để tạo lập biểu đồ trạng thái
6.1 Các biểu đồ cộng tác
6.2 Thiết kế các biểu đồ cộng tác và các lớp đối tượng
6.2.1 Ca sử dụng thực tế
6.2.2 Mẫu gán trách nhiệm
6.2.3 Mẫu gán trách nhiệm
6.3 Thiết kế hệ thống HBH
6.4 Thiết kế chi tiết các biểu đồ lớp
6.5 Thiết kế biểu đồ cộng tác và hoàn thiện thiết kế biểu đồ lớp trong Rose
6.5.1 Xây dựng biểu đồ cộng tác
6.5.2 Hoàn thiện thiết kế biểu đồ lớp
KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ PHÁT SINH MÃ TRÌNH
7.1 Kiến trúc của Hệ thống
7.2 Biểu đồ thành phần
7.3 Biểu đồ triển khai
7.4 Ánh xạ các thiết kế sang mã chương trình
7.4.1 Tạo lập các định nghĩa lớp từ những thiết kế biểu đồ lớp
7.4.2 Định nghĩa hàm từ biểu đồ cộng tác
7.5 Danh sách một số lớp được định nghĩa trong C++
7.6 Thực hành trên Rose
7.6.1 Xây dựng biểu đồ thành phần
7.6.2 Xây dựng biểu đồ triển khai
7.6.3 Phát sinh mã trình bằng Rose
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh sách thuật ngữ và các từ viết tắt
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
45013528-27636077-Phan-tich-Thiết-kế-hướng-đối-tượng-2

45013528-27636077-Phan-tich-Thiết-kế-hướng-đối-tượng-2

Ratings: (0)|Views: 493 |Likes:
Published by Anh Le

More info:

Published by: Anh Le on Aug 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Page 4 is not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 8 to 60 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 64 to 105 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 110 to 181 are not shown in this preview.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hinte liked this
Hinte liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->